Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Dienstplichtigen

Bron: Ingevulde formulieren ten behoeve van de registratie van dienstplichtigen
(uit: Archief gemeentebestuur van Oldebroek 1795-1813, inventarisnummer 88)


In 1811 werd in de gehele gemeente een onderzoek verricht naar diegenen die dienstplichtig waren en wel in het bijzonder uit de geboortejaren 1788 en 1791.
Dit onderzoek werd verricht door de onderschout W. Rozeboom. Zijn bezoeken aan de families legde hij af in aanwezigheid van de rotmeester. De onderscholt kreeg een duidelijke instructie mee:

 Aan ieder huis de vader of moeder af te vraagen of zij kinderen hebben die in de jaaren vallen. Zoo ja die op de lijst in te vullen, zoo het twijfelagtig voorkomt doopceel te eischen binnen 24 uren  aan de schout te leveren. Voorts nauwkeurig te vraagen of ook voogd of voogdesse en waar die kinderen waarover voogd zijn, wonen, en zoo de beide ouders van die kinderen dood zijn, en die  ouderdom twijfelagtig is meede doopcedul binnen 24 uren te vorderen zoo die kinderen in de jaaren vallen dezelve op de lijst in te vullen, als meede van de knegten te eischen indien zij in de  jaaren vallen doopcedulle of een gerichtelijk extract van de plaats hunne ouders of voogd.
 De onderscholtus die met den rotmeester meede gaat wordt voor alle fouten en abuizen in persoon verantwoordelijk gesteld.

 J. de Hen
 scholtus te Oldebroek

Op 10 en 21 februari 1811 werden deze bezoeken afgelegd en in totaal werden er 36 formulieren ingevuld. Op sommige daarvan komen meerdere namen voor, op andere formulieren geen naam. De ouders moesten de informatie verstrekken en tekenen. Bij deze ondertekening blijkt dat van de 36 ouders er in totaal 13 te kennen gaven niet te kunnen schrijven. Uiteindelijk werden de formulieren weer ingeleverd bij de schout, J. de Hen. Op het voorbeeld van de familie Smeding is te zien welke gegeven moesten worden ingevuld.
Uit de twee geboortejaren worden ook de inmiddels overleden kinderen opgegeven. Hun namen zijn ook in de index opgenomen. Zoveel mogelijk is de oorspronkelijke spelling gehandhaafd. De geboortedata zijn aangevuld en soms gecorrigeerd vanuit het doopboek.

De index bestaat uit de volgende rubrieken:
voornaam + (patroniem)+ achternaam, namen van de ouders, geboortedatum en beroep.

Naam: / Ouders: Geboorte: Beroep:
     
Aalt Hermens Pik 26-04-1791 Bouknecht
  Ouders: Hermen Aalts Pik + Aartjen Aalts    
Albert Gerritssen 29-12-1791 Boumansknecht
  Ouders: Gerrit Lubberts + Minjen Gerrits    
Albert Hendriksz 03-04-1788 Boumansknecht
  Ouders: Hendrik Albertsz + Hendrikje  
  Hendriks
   
Albert Jans (Alberts) 19-12-1791 Boumanszoon
  Ouders: Jan Alberts + Annetjen Jans    
Albert Lammerts overl. 07-10-1788 .
  Ouders: Lammert Willemsz + Gijsje Alberts    
Arend Vincke 05-04-1791 Schoenmaker
  Ouders: Hendrik Vincke + Batje Arends    
Beert Blaauw 18-11-1791 Bouwknecht
  Ouders: Jan Gerrits Blaauw + Geertje Beerts    
Berend Hendriks 12-03-1791 Daghuurder
  Ouders: Hendrik Willems + Pietertje Jans    
Brand Jans Evink 07-12-1788 Kleermaker
  Ouders: Jan Gerrits Evink + Trijntje Brands    
Dries Jans 30-12-1788 Boumanszoon
  Ouders: Jan Jans + Stijntjen Dries    
Dries Jansz 28-05-1788 Boumansknecht
  Ouders: Jan Hendriksz + Jannetje Gerrits    
Frank Hermens 09-10-1791 Bouwknecht
  Ouders: Harmen Aartze + Stijntjen Teunis    
Fredrik Alberts Alberts 02-09-1791 Bouknecht
  Ouders: Albert Aartze + Henderina Freriks    
Gerrit Beerts (overl.) 08-11-1788 .
  Ouders: Beert Willemsz    
Gerrit Everds in de Vlesse 27-02-1788 Boerenknecht
  Ouders: Everd Everds + Marrigje Dries    
Gerrit Jans Engeltjes 12-04-1791 Kleermaker
  Ouders: Jan Engeltjes + Geertje Gerrits
  Groen
   
Gijsbert de Hen 06-10-1788 Sajetmaker
  Ouders: Jacob de Hen (senior) + Hendrikje
  Berghuis
   
Harmen Dirks Leurink 09-02-1788 Kleermaker
  Ouders: Dirk Harmsz Leurink + Cornelia
  Gerrits
   
Hendrik van de Werfhorst 25-07-1788 Schaapherder
  Ouders: Jacob Beerdsze v/d Werfhorst +
  Grietje Everds
   
Hendrik Everdsz 06-07-1788 Bouman
  Ouders: Evert Hendriks + Hendrikjen Jans    
Hendrik Everdsz in de Vlesse 27-02-1788 Daghuurder
  Ouders: Evert Everdsz + Marrigje Dries    
Hendrik Gerrits 11-10-1788 Boumansknecht
  Ouders: Gerrit Wolters + Jannetje Jans    
Jacob Smeding 08-11-1788 Boerenknecht
  Ouders: Marcelius Smeding + Mechteld
  Jacobs
   
Jan Dekker 22-01-1788 Klompenmaker
  Ouders: Egbert Jans Dekker + Neeltjen
  Jacobs
   
Jan Vinke 05-04-1791 Kuiper
  Ouders: Hendrik Vinke + Batje Arends    
Jan (overl.) Staal 01-11-1788 .
  Ouders: Jan Staal + Gerritje Jans    
Jan Egberts (overl.) 29-05-1788 .
  Ouders: Egbert Franksze    
Jan Hendriks 03-05-1791 Bouwknecht
  Ouders: Hendrik Driesz + Gerritjen Jans    
Jan Kars 24-10-1791 Bouknecht
  Ouders: Kars Janze + Zwaantje Cornelis    
Klaas Peters Veldhoen 08-01-1788 Metselaar
  Ouders: Peter Jans + Heiltje Klaas    
Lammert Klaasz 30-11-1788 Daghuurder
  Ouders: Klaas Arrisz + Maria Lammerts    
Lubbert Peeters Velthoen 23-10-1791 Bouwknecht
  Ouders: Peter Jansz Veldhoen + Heiltje
  Klaas
   
Reijer (overl.) Kruithoff 18-11-1788 .
  Ouders: Dries Kruithoff + Roelofje Reijers    
Rijk Boerendans 20-02-1788 Bouwman
  Ouders: Jan Willems Boerendans + Aaltje
  Jans
   
Willem Driesen 17-03-1791 Bouwknecht
  Ouders: Dries Willems + Gerritje Evers    
Willem Driesz (overl.) 04-05-1788 .
  Ouders: Dries Willems    
Willem Jacobsz 08-09-1788 Bouwman
  Ouders: Jacob Willems + Marrigje Jochums