Ernst Brinck (1582-1649), een bijzondere Harderwijker

De Harderwijker geschiedenis kent vele bijzondere en bekende figuren. Denk bijvoorbeeld maar aan Carolus Linnaeus (1707-1778). Deze bekende Zweedse plantkundige is in 1735 een paar dagen in Harderwijk om hier aan de uni-versiteit te promoveren. Eeuwige roem voor hem met een borstbeeld in een eigen Linnaeustorentje aan de Academiestraat.

Die eeuwige roem is niet voor alle beroemdheden weggelegd. Sommige verdwijnen alsnog in de lokale vergetelheid. Zo ook Ernst Brinck, een geleerd man die in de eerste helft van de 17e eeuw in Harderwijk woont. Wolter van Speulde kondigt hem rond 1700 nog als volgt aan:
“De Heer Ernst Brinck in leven Burgemeester deser stadt en een groot ondersoeker van outheden, wiens gedachtenis om sijn sonderlinge geleertheit van verscheiden talen, en desselfs Konstcamer en andere curiositeiten hier na sal gedaght werden, bekent in sijne aentekeningen over Harderwijck”. 
Daarna heeft de bekendheid van Ernst Brinck alleen in een beperkte kring voortbestaan.

Lees verder...