Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Ernst Brinck (1582-1649), een bijzondere Harderwijker

De Harderwijker geschiedenis kent vele bijzondere en bekende figuren. Denk bijvoorbeeld maar aan Carolus Linnaeus (1707-1778). Deze bekende Zweedse plantkundige is in 1735 een paar dagen in Harderwijk om hier aan de uni-versiteit te promoveren. Eeuwige roem voor hem met een borstbeeld in een eigen Linnaeustorentje aan de Academiestraat.

Die eeuwige roem is niet voor alle beroemdheden weggelegd. Sommige verdwijnen alsnog in de lokale vergetelheid. Zo ook Ernst Brinck, een geleerd man die in de eerste helft van de 17e eeuw in Harderwijk woont. Wolter van Speulde kondigt hem rond 1700 nog als volgt aan:
“De Heer Ernst Brinck in leven Burgemeester deser stadt en een groot ondersoeker van outheden, wiens gedachtenis om sijn sonderlinge geleertheit van verscheiden talen, en desselfs Konstcamer en andere curiositeiten hier na sal gedaght werden, bekent in sijne aentekeningen over Harderwijck”. 
Daarna heeft de bekendheid van Ernst Brinck alleen in een beperkte kring voortbestaan.

Lees verder...