Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Hirschsprung Sprendlingen

Harderwijkse tekst werpt nieuw licht op Duitse legende

In Sprendlingen, een stadsdeel van Dreieich gelegen ten zuiden van Frankfurt in Hessen, wordt al honderden jaren de legende verteld over een hert dat aan de jagers ontsnapte door met een enorme sprong over een hooiwagen te springen.

Recent ontdekte Henk Hovenkamp, onze adjunct-archivaris, in een reisbeschrijving uit 1610 een andere toedracht. Volgens die beschrijving van van Ernst Brinck (oud-burgemeester van Harderwijk) sprong het hert op de hooiwagen en liet zich een stuk meevoeren om verderop weer van de wagen te springen en in de bossen te verdwijnen.

Wilhelm Ott, kenner van de plaatselijke cultuurhistorie, reageert opgetogen op deze Harderwijker vondst met een artikel in de plaatselijke krant.
Het artikel vindt u onder deze link:

www.op-online.de/lokales/nachrichten/dreieich/hirsch-heuwagen-2824168.html

 

 

Stuk getranscribeerd uit een boekje van Ernst Brinck:

Anno 1695 [sic] passierende door der Franckfurter waldt die seer groot is, heb aldaer sijen staen .2. steenen pijlaren, staende een tamelick groot stuck weechs van malcanderen, dien plaetse tusschen beijde wertdt genoemt der Springling, ofte Hirschsprunck; om dat aldaer een hert vervolgt wierde van de Jagers, ende welcke seer moede, soo sprang die selve op een hoeijwagen, die daer bijgevall voorbij voer, sich ein weinich daerop verhalende, ende middelerwijl de wagen al voortvarende, sprang daer naer wederom van de wagen af, ende liep sijnes weechs. Den eenen pijlaer staet daer hij eerst op sprong, de ander daer hij af sprong [Archief Stadsbestuur Harderwijk 1231-1813 (OAH) inv.nr. 2058 f. 33] Frankfurt gepassiert durch ein groff walt, in welchem ich hab gesehen stehn 2. Steinen seulen, sehr weit von einander, den ort heisst man den Hirschsprung, Springlinge [Sprenlingen], da ward ein hirsch verfolgt van der iäger, und seinde
gar müd, sprang er auff ein hewwagen der da fürbeij fahr, und werd
also gefürt ein stuck wegs, da sprang er wider herunter, die eine
seul steht da er auff sprang, die ander, da er herab sprang.[OAH 2048 f.111]

www.steine-in-der-dreieich.de/vermisste_steine.html

www.facebook.com/ErnstBrinck