Documentatie

Transcriptie op het Resolutieboek van de Ambtsjonkers van het Ambt Ermelo, 1660-1810

Burgemeesters Ermelo

Registre civique Ermelo 1811

Bevolkingslijst uit het jaar 1811. Deze lijst bevat per plaats de volwassen mannelijke bevolking met opgave van beroep en geboortedatum. De geboortedatum is niet nauwkeurig, omdat men bang was om ingelijfd te worden in het leger van Napoleon.

Ingekomen stukken gemeente Ermelo 1833-1839

Ingekomen stukken gemeente Ermelo 1840-1842
       door H.J. Smit, 2009; controle J. van Eijck en
       E. van Nieuwenhuijzen 

Ingekomen stukken gemeente Ermelo 1845-1851
       door D.J. te Brake 2000-2004

 

Oud-rechterlijke archief Veluwe en Veluwezoom 1418-1812 (scans)

"Het landdrostambt van Veluwe omvatte tien scholtambten, n.l. Ede, Barneveld, Nijkerk, Putten, Ermelo, Doornspijk, Heerde, Epe, Apeldoorn en Voorst. Het hoogadellijk landgericht bestond uit riddermatigen van ieder ambt, ambtsjonkers genaamd, en vertegenwoordigers van de Veluwsche steden. De landdrost spande de bank. Oorspronkelijk waren er twee gerechtszittingen per jaar, later tot één teruggebracht. De geschillen van het geheele jaar werden er voor afgedaan. Het was een omgaand gericht. De zittingen begonnen in Ede; zij eindigden in Voorst. Het landdrostambt van Veluwe was van 1572-1579 verdeeld in de ambten Over-en Neder-Veluwe."