Signalementen

Bron: Stukken houdende signalementen van de in het "Registre Civique" opgenomen personen
(uit: Archiefgemeentebestuur van Oldebroek 1795-1813, inventarisnummer 65)


In deze index treffen we aan de vermeldingen van personen van wie een signalement aanwezig is.
Het ging bij de opstelling om het verzamelen van identificatie-gegevens van de personen die in het register voor moesten komen. Aan de andere kant gaf dit ook een overzicht van de dienstplichtigen. De ingevulde formulieren zijn genummerd 1 tot en met 150. Hiervan zijn slechts 103 opgaven bewaard gebleven. In deze index komen niet alleen de namen voor van inwoners van Oldebroek, maar ook van Doornspijk. Omdat de originelen te Oldebroek bewaard zijn gebleven, worden ook de personen uit Doornspijk in deze index opgenomen.
In deze index is voor wat betreft de persoonsnamen de oorspronkelijke spelling gehandhaafd. Daar de formulieren in het Frans zijn opgemaakt, moesten ook hier de beroepen vertaald worden. Een aardige bijzonderheid is nog dat de persoon van wie het signalement wordt beschreven, zijn handtekening moest zetten. Van de 103 beschrevenen gaven er 22 op niet te kunnen schrijven.

De volgende kolommen komen in de index voor:
voornaam + (patroniem) + achternaam, beroep, leeftijd, en nummer van het formulier.


Naam:

A.B.C. van Donge
Aalt Arendsen
Aalt Jakobs
Aalt Lubberts
Aard Alberts
Aart Gerritse
Abraham Pronck
Albert Jans
Albert Janse
Arend Holsteeg
Arend Aals
Arend Evers Hondelo
Beerd Aaltse
Beerd Gerrits
Beerd Willemse
Beerdt Hannessen
Berend Aartsen
Berend Jans
Coenraad Peters
Cornelis Alberts van Loo
Derk Kluiver
Derk Hendriks
Diesemer Alberts
Dries Albertus de Hen
Dries Harmsen
Dries Hendrikse
Dries Willemsen
Egbert van der Maten
Egbert Wolters
Eibert Jansen
Eimert Gerrits
Evert Jakobs
Evert Thiemesse Kroes
Eybert van Putten
Eybert Helmig
Eybert Jansen
Gerd Berendse
Gerrit Momman
Gerrit Gerrits
Gerrit Gerrits
Gerrit Gerrits
Gerrit Jansen
Gerrit Jansen Gustaaf
Gerrit Jansen Mulder
Gerrit Jansen Spronk
Gerrit Stevens
Hannes Berds
Hannes Jansen
Harmen Gijsberts Hagedoorn
Harmen Harmens
Harmen Reyerse
Hartger Beerds
Hendrik Vinke
Hendrik Vinke
Hendrik Wittings
Hendrik Harmsen
Hendrik Heymens
Hendrik Jansen
Hendrik Jansen Bultman
Hendrik Roelofse
Hendrik Willems
Hermen Aarts
Hermen Eybertse
Jacob Albertsen
Jakob de Gunst
Jakob de Hen
Jakob Geerlofs
Jakob Gerrits
Jakob Knelisse
Jakob Rickse
Jan van den Bosch
Jan Dekker
Jan Dooijen
Jan Schrijver
Jan Westerink
Jan Alberts
Jan Albertsen
Jan Eybertsen
Jan Gerrits
Jan Helemissen
Jan Hendriks
Jan Hendriks
Jan Hermsen
Jan Jansen Bultman
Jan Rutger Akster
Johan Lambertus van Marle
Klaas Aarts
Lambert Nagelhout
Lambert Gerritse
Lammert Vis
Lubbert Alberts van Loo
Lubbert Gerrits
Peter Brouwer
Riek Helmichs
Roelof Derkse
Roelof Gerritse
Teunis Hermse
Teunis Martense
Theunis Jacobsz
Willem Derksen
Willem Driesen
Willem Driesen Bauw
Wolter Morren

Beroep:

Rentenier
Dagloner
Boerenzoon
Dagloner
Boer
Dagloner
Rentenier
Boer
Boerenzoon
Tuinman
Dagloner

Boer
Boer
Boer
Boer
Dagloner
Dagloner
Dagloner
Schoenmaker
Smid
Dagloner
Dagloner
Bierbrouwer
Boerenzoon
Boer
Dagloner
Boer
Koetsier
Dagloner
Boer
Boer
Dagloner
Dagloner
Boer
Boer
Dagloner
Koopman
Dagloner
Dagloner
Boer
Boerenzoon
Boer
Boerenzoon
Boer
Dagloner
Boerenzoon
Boer
.
Boer
Dagloner
Dagloner
Kuiper
Boer
Tuinman
Dagloner
Boer
Koopman
Boerenzoon
Dagloner
Boer
Boer
Dagloner
Boer
Dagloner
Koopman
Boer
Dagloner
Boerenzoon
Boer
Boer
Klompenmaker
Schipper
Kaarder
Tuinman
Boer
Boerenknecht
Dagloner
Kaarder
Dagloner
Dagloner
Boerenzoon
Dagloner
Boerenzoon
Boer
Koopman
Boer
Boer
Dagloner
Boer
Dagloner
Boerenzoon
Dagloner
Boer
Dagloner
Boerenknecht
Dagloner
Dagloner
Dagloner
Dagloner
Dagloner
Dagloner
Dagloner

Leeftijd:

67
59
24
30
26
22
72
19
29
34
29
25
63
32
42
45
51
49
49
46
27
32
24
27
26
37
61
62
33
28
44
29
32
53
24
49
29
44
22
33
49
18
58
26
32
62
15
25
58
38
56
60
53
25
61
38
47
75
27
60
66
15
27
25
30
52
34
37
22
40
35
23
35
44
55
61
29
51
26
43
25
29
33
24
41
25
51
52
43
30
34
26
24
24
57
46
33
35
30
56
27
47
31

Nummer:

145
55
65
81
23
11
21
25
100
10
54
150
91
44
98
26
52
51
56
12
59
96
89
22
30
36
29
58
69
6
95
94
33
75
19
18
61
34
78
70
90
14
67
73
79
49
38
8
2
4
32
92
35
147
26
48
20
60
7
62
16

50
43
47
3
39
74
40
82
27
1
13
68
66
24
37
83
88
45
80
86
9
42
72
97
57
99
46
53
63
64
71
97
77
41
76
85
17
5
31
84
87