Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Rotlijsten

Bron: Lijsten van gezinshoofden en alleenstaanden per rot.
(uit: Archief gemeentebestuur van Oldebroek 1795-1813, inventarisnummer 63)


De inwoners van de gemeente werden ingedeeld per rot of wijk.
Aan het hoofd van elk rot stond een rotmeester. Deze rotmeester werd jaarlijks en later voor meerdere jaren benoemd door de gemeenteraad. De functie van deze indeling kwam het meest duyidelijk tot uitdrukking in geval van brand, waarbij de rotmeester de leden van zijn rot moest waarschuwen en zonodig indelen bij de te verrichten werkzaamheden. Ook bij het verlenen van hand- en spandiensten, zoals bij de aanleg en onderhoud van wegen, werden de rotten ingeschakeld. In bijzondere gevallen stonden de rotmeesters de schout bij, zoals bijvoorbeeld bij een rondgang door de gemeente in verband met belastingschatting enzovoort.
Op de originele archiefstukken is de vermelding van het jaartal 1811 later bijgeschreven. Eveneens is enkele jaren later, waarschijnlijk in 1818, een andere rotindeling gemaakt. Hierdoor werden de wijken anders ingedeeld en kreeg elk rot een eigen naam. Deze indeling is ook op de stukken aangegeven en is als volgt:

Rot van Evert Gerrits wordt Bovendorper rot (deels),
Rot van Jan Rijks wordt Bovendorper rot,
Rot van Beerd Jans wordt Westeinder rot,
Rot van Gerrit Reijers wordt Oosteinder / Lapstreker rot,
Rot van Jan Alberts wordt Lapstreker rot,
Rot van Aart Harms Pruim wordt Zwarteweger rot,
Rot van Jan Bultman wordt Oosteinder rot,
Rot van Jan Hendriks de Groot wordt Broekdijker rot,
Rot van Klaas Wolters Smit wordt Eekter rot.

Bij de weergave van de gegevens in de index zijn de volgende afspraken gehanteerd:
- het patroniem (de vadersnaam) eindigt standaard op een s (bijvoorbeeld
  Rijksze wordt Rijks, Hendrikszoon wordt Hendriks); 
- de in de stukken vermelde achternamen zijn waar mogelijk aangepast aan de
  huidige schrijfwijze;
- waar bij een weduwe ook de naam van de man wordt genoemd is deze laatste
  in de index niet opgenomen.

De index bestaat uit de kolommen voornaam + (patroniem) + achternaam en rot.

Naam:

A.B.C. van Donge
Aart Gerrits
Aart Gerrits
Aart Harms Pruim
Abraham Pronk
Adolph Wessel Wichgerts
Albert Aarts
Albert Alberts van Loo
Albert Jacobs
Andries Gerrits
Andries Willems Lapstreek
Annaatje Hertshoe
Arend Harms
Arend Willem Thijssen
Beerd Fixse
Beerd Aalts
Beerd Beerds
Beerd Jans
Beerd Jans
Beert Aarts
Beert Everts
Beert Eymerts
Beert Franks
Beert Gerrits
Beert Hendriks Oldijssel
Beert Jans
Beert Jans Fixse
Beert Lubberts
Beert Wiegmoets
Beert Willems
Beert Willems
Brand Eibrink
C. van Dracht
Cornelis Vierhouten
Cornelis Gerrits
Cornelis Rijks
Daniel Horsman
Derk Egberts
Dirk van Piekeren
Dirk Beerds
Dirk Driessen
Dirk Elberts
Dirk Hendriks
Dirkje Gijsberts
Dries Kruithof
Dries Everts
Dries Gerrits
Dries Hendriks
Dries Hendriks
Dries Hendriks (wed.)
Dries Louwrens
Dries Lubberts
Dries Willems
Driesje Gerrits
Egbert Pruim
Egbert Staal
Egbert Beerts
Egbert Derks
Egbert Franks
Egbert Lubberts Sneller
Egbert Peters
Egbert Stevens Ruiter
Eijbert Vis
Elbert Stevens (wed.)
Elisabeth (wed.) Luigjes
Evert Diesmers (wed.)
Evert Everts in de Vlesse
Evert Gerrits
Evert Harms Pruim
Evert Jacobs
Evert Jacobs
Evert Reinds
Evert Rijks
Evert Tijmens Prins
Evert Willems
Eymert Gerrits Elserman
F.A. van Spaan
Frank Dirk Beerds
Frank Egberts
Frank Gerrits Stouwdam
Frank Willems
Frans Thomas Engelenburg
G. van Diepen
G. Pruim
G. Driessen
G. Jan Berghuis
G. Jans Spronk
G.A. van Loo
G.G. Rozeboom
Gerbrand (wed.) Vermoe
Gerbrich Lubberts
Gerrit Fixse
Gerrit Morren
Gerrit Aarts
Gerrit Beerts Naber
Gerrit Egberts
Gerrit Gerrits
Gerrit Gerrits
Gerrit Gerrits
Gerrit Gerrits Dril
Gerrit Hendriks
Gerrit Jans
Gerrit Jans
Gerrit Jans Evink
Gerrit Reyers
Gerrit Rutgers
Gerrit Wolters (wed.)
Gerritje Jans
Gerritje Jans
Gijsbert Reyers
Gosen Teunisz
H. Binnekamp
H. Spijkerboer
H. Vinke
H. Egberts
H. Tijmens (wed.)
H.H. Prins
H.H. jr. Mulder
H.H. sr. Mulder
H.J. Tuinman
Hannes Vis
Harmen Kroes
Harmen Aalts
Harmen Gerrits (wed.)
Harmen Jans
Harmen Willems
Harmen Wolters Smit
Heimen Jacobs
Heimen Jacobs
Helmig Aarts
Helmig Cornelisz
Helmig Egberts
Helmig Willems
Hendrik Winter
Hendrik Aalts
Hendrik Alberts
Hendrik Beerds
Hendrik Gerrits (wed.)
Hendrik Gosens
Hendrik Jans
Hendrik Jans de Groot
Hendrik Jans Holstege
Hendrik Lodewijks
Hendrik Rijks
Hendrik Theunisz
Hendrik Willems
Hendrikje Gerrits Tijdvlijd
Heymen Dewes
Hugo Alberts
J. (wed.) van de Polder
J. Jans Spronk
J. Janssen van Hattem
J.G. Evink
J.H. Prins
J.P. Staal
Jacob Aalts
Jacob Dirks
Jacob Gerrits
Jacob Rijks
Jan Bultman
Jan van Diepen
Jan van Hattem
Jan Rozeboom
Jan Westerink
Jan Aalts
Jan Aarts Stuivezand
Jan Alberts
Jan Everts
Jan Eymerts
Jan Franks (wed.)
Jan Gosens Prins
Jan Hendriks
Jan Hendriks
Jan Hendriks de Groot
Jan Jacobs
Jan Jacobs Koele
Jan Jans
Jan Peters Poet
Jan Rijks
Jan Willems
Jannes (wed.) Flier
Kars Jans
Kars Jans
Klaas Stoffers
Klaas Wolters Smit
Lammert Nagelholt
Lammert Vos
Lammert Reinds
Lijsbeth Jans
Marten Jans Kooyman
Mijntje Jans
Neeltje Jacobs
P.J. Staal
Peter Driessen
Peter Jans
Peter Jans van Boven
Peter Willems
Pietertje Jans van Dijk
Rein Cornelissen
Reyer Aarts
Reyer Gerrits
Rijk Boerendans
Rijk Rozeboom
Rijk Jans
Roelof Alberts (wed.)
Roelof Franks
Roelof Harms
Roelof Jans Pater
Simon Bultman
Steven Gerrits
Stientje Hendriks
Theunis Elserman
Tijmen Vis
Tijmen Everts Prins
Tijmen Jans
Tijmen Jans
Tijmen Klaasz
Wichmoet Lubberts
Willem Berghuis
Willem Brouwer
Willem de Heer
Willem Diesmers
Willem Gangelof
Willem Gerrits
Willem Gerrits
Willem Jans
Willem Karel
Willem Lubberts Sneloper
Willem Rijks
Wolter Hendriks Uitslag
Rot:

Jan Bultman Rot
Jan Alberts Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Aart Harms Pruim Rot
Jan Rijks Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Evert Gerrits Rot
Gerrit Reyers Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Gerrit Reyers Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Gerrit Reyers Rot
Jan Alberts Rot
Jan Rijks Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Jan Alberts Rot
Beerd Jans Rot
Gerrit Reyers Rot
Gerrit Reyers Rot
Jan Rijks Rot
Jan Rijks Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Gerrit Reyers Rot
Beerd Jans Rot
Aart Harms Pruim Rot
Beerd Jans Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Beerd Jans Rot
Jan Bultman Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Jan Alberts Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Aart Harms Pruim Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Bultman Rot
Aart Harms Pruim Rot
Jan Alberts Rot
Aart Harms Pruim Rot
Jan Rijks Rot
Jan Alberts Rot
Gerrit Reyers Rot
Jan Alberts Rot
Jan Bultman Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Bultman Rot
Aart Harms Pruim Rot
Aart Harms Pruim Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Beerd Jans Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Evert Gerrits Rot
Jan Rijks Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Alberts Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Evert Gerrits Rot
Aart Harms Pruim Rot
Beerd Jans Rot
Jan Alberts Rot
Aart Harms Pruim Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Jan Bultman Rot
Jan Bultman Rot
Beerd Jans Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Evert Gerrits Rot
Evert Gerrits Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Jan Bultman Rot
Gerrit Reyers Rot
Aart Harms Pruim Rot
Evert Gerrits Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Alberts Rot
Gerrit Reyers Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Aart Harms Pruim Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Rijks Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Jan Rijks Rot
Jan Bultman Rot
Jan Rijks Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Aart Harms Pruim Rot
Gerrit Reyers Rot
Evert Gerrits Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Beerd Jans Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Rijks Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Aart Harms Pruim Rot
Jan Alberts Rot
Jan Alberts Rot
Aart Harms Pruim Rot
Aart Harms Pruim Rot
Jan Bultman Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Jan Bultman Rot
Jan Alberts Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Rijks Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Jan Alberts Rot
Evert Gerrits Rot
Evert Gerrits Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Gerrit Reyers Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Jan Rijks Rot
Jan Bultman Rot
Jan Alberts Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Beerd Jans Rot
Aart Harms Pruim Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Jan Alberts Rot
Jan Rijks Rot
Jan Bultman Rot
Beerd Jans Rot
Jan Alberts Rot
Aart Harms Pruim Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Alberts Rot
Gerrit Reyers Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Beerd Jans Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Evert Gerrits Rot
Jan Bultman Rot
Gerrit Reyers Rot
Aart Harms Pruim Rot
Jan Rijks Rot
Beerd Jans Rot
Jan Bultman Rot
Gerrit Reyers Rot
Jan Alberts Rot
Aart Harms Pruim Rot
Evert Gerrits Rot
Evert Gerrits Rot
Jan Bultman Rot
Jan Bultman Rot
Evert Gerrits Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Jan Bultman Rot
Jan Alberts Rot
Gerrit Reyers Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Rijks Rot
Jan Bultman Rot
Aart Harms Pruim Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Gerrit Reyers Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Rijks Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Evert Gerrits Rot
Gerrit Reyers Rot
Jan Alberts Rot
Gerrit Reyers Rot
Gerrit Reyers Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Alberts Rot
Jan Bultman Rot
Aart Harms Pruim Rot
Gerrit Reyers Rot
Beerd Jans Rot
Jan Rijks Rot
Beerd Jans Rot
Beerd Jans Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Gerrit Reyers Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Beerd Jans Rot
Gerrit Reyers Rot
Jan Rijks Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Aart Harms Pruim Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Alberts Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Evert Gerrits Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Jan Rijks Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Jan Hendriks de Groot Rot
Beerd Jans Rot
Gerrit Reyers Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Jan Bultman Rot
Jan Bultman Rot
Klaas Wolters Smit Rot
Evert Gerrits Rot
Jan Bultman Rot