Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Stadsrekening 1471

Deze rekening uit 1471 is afkomstig uit Kampen, waar hij waarschijnlijk als voorbeeld heeft gediend.
In 1998 is de rekening aan de gemeente Elburg terug gegeven.
Doorhalingen [kremer] = cursief, of [doorgehaald] indien onleesbaar
Als ik er niet zeker van ben [kremer]
Deze rekening is door vocht aangetast, vandaar [...]
Bladzijde 74v. evan siconis. ???
1 [primi]
18 [secundi]
26 terci
42 querti
54 quanti
66 sexti
76 secundi
78 sexti
1 en 18 zijn niet geschreven, waar horen de nummers 76 en 78?
Het zit vreemd in elkaar.


1

Anno etc.LXXI


Burgermeisteren:
Arnt tho Boechop
Gheryt RijnvischItem ontfangen van Geryt Rijnvisch ende Henrick Scerpincks restant 1½ Rijnss gulden


Item ontfangen van Holtens restant 21½ klimmer


2.
1
Item Gheryt Craftzoin 15½
Item Johan Wolterszoin 20 20
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17
Item Arnt Frankenszoin 17 18


Item Lambert van Zanten 22
Item Reyner Wijchmanszoin 2 2 2
Item Jan van Gangelt 2 2 3 2 betailt 7
Item Alijt Druyts 1 2
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 2
Item Gheryt Roloffszoin 2
Item Derick Egbertszoin 2 2
Item Derick Nagge 2
Item Jan Derickszoin 2
Item Nanneman Ghijsbertszoin 1 vat


Summa facit [..] gulden, 10 klimmer


2v.
2
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 20½
Item Arnt Frankenszoin 17½


Item Lambert van Zanten 2
Item Tijman Berntszoin 1 vat knollen (1)
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Johan van Gangelt 2 2
Item Lambert Ghijsbertszoin 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Lambert Ghijsbertszoin 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Derick Egbertszoin 1 1
Item Derick Nagge 2 2
Item Jan Derickszoin 2 vate keuts (2)


Summa facit 9½ gulden, 5 klimmer ende 1 oirtken


3.
3
Item Gheryt Craftszoin 16 16
Item Johan Wolterszoin 20
Item Gheryt Hoppenbrouwer 16½
Item Arnt Frankenszoin 19


Item Lutgert van Meerten 4 vate keuts
Item Lambert van Zanten 2 2 ende 4 vate Hamborchs (3)
Item Tijman Berntszoin 2 vate keuts
Item Reyner Wijchmanszoin 2 2
Item Alijt Druyts 2
Item Derick Nagge 2 2 2
Item Jan Derickszoin 1
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 vate [...]
Item Henrick Heket 1 vat Hamborchs

Summa facit 16 gulden, 9½ klimmer ende [...]


3v.
4
Item Gheryt Crafszoin 16 16
Item Johan Wolterszoin 19 19½
Item Johan Boese 21
Item Gheryt Hoppenbrouwer 16½
Item Arnt Frankenszoin 18½


Item Lambert van Zanten 2
Item Tijman Berntszoin 2 2 2
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Alijt Druyts 2
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Gheryt Rolofszoin 2 ende 3 vate keuts
1 vat Hamborchs
Item Derick Nagge 2 2
Item Jan Derickszoin 2 vate keuts
Item Henrick Heket 3 vate Bremer byers (4)


Summa facit 17 gulden ende 3 klimmer


4.
5
Item Geryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 20½
Item Johan Boese 19
Item Henrick Heket 21½
Item Arnt Frankenszoin 19 18½


Item Lutgert van Meerten 3 vate Hamborchs
Item Lambert van Zanten 2 2
Item Tijman Berntszoin 1 ende 2 vate Hamborchs
Item Reyner Wijchmanszoin 3 2 3
Item Alijt Druyts 12 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2 2 1
Item Wolter Nagge 2 2 3
Item Gheryt Roloffszoin 2
Item Derick Nagge 2 2


Summa facit 22½ gulden


4v.
6
Item Gheryt Craftszoin 16
Item Johan Wolterszoin 20
Item Arnt Frankenszoin 18


Item Lambert van Zanten 2
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 2
Item Derick Nagge 2
Item Jan Derickszoin 3 vate keuts


Summa facit 8 gulden ende 1½ klimmer


5.
7
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 20
Item Gheryt Hoppenbrouwer 18
Item Arnt Frankenszoin 17


Item Lutgert van Meerten 1
Item Lambert van Zanten 2 3
Item Reyner Wijchmanszoin 3 3
Item Alijt Druyts 3 5
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2 2
Item Wolter Nagge 2 4
Item Gheryt Roloffszoin 3 3
Item Deryck Nagge 3 5 1
Item Reyner Hanegreve 2 vate keuts


Summa facit 18 gulden ende 1½ klimmer


5v.
8
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Jan Wolterszoin 20 20½
Item Jan Boese 21
Item Arnt Frankenszoin 18


Item Lambert van Zanten 2
Item Reyner Wijchmanszoin3 2
Item Jan van Gangelt 2 2
Item Alijt Druyts 5
Item Lambert Ghijsbertszoin 2
Item Wolter Nagge 2
Item Gheryt Roloffszoin 3


Summa facit 12 gulden ende 3 Vleemsch


6.
9
Item Gheryt Craftszoin 16½
Item Johan Wolterszoin 19½ 20½
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17½
Item Arnt Frankenszoin 17½


Item Lambert van Zanten 2 2 ende 2 vate Bremer byer
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Johan van Gangelt 6 2
Item Alijt Druyts 4
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2 2
Item Wolter Nagge 3 3 2
Item Gheryt Rolofszoin 3
Item Derick Nagge 3 3 2
Item Henrick Heket 2 vate Bremer byer


Summa facit 18½ gulden ende 9 klimmer


Summa summarum facit 100 gulden, 41 gulden ende 10½ klimmer


6v.


Restant


Item Gert Craftszoin is sculdich 10½ gulden ende 9 blenken
Item Jan Wolterszoin 15½ gulden ende 3 blenken
Item Gert Hoppenbrouwer 5 gulden ende 4½ klimmer
Item Arnt Frankenszoin 12 gulden ende 20 blenken
Item Jan Boese 3½ gulden, 5 klimmer ende 1 oirtken
Item Henrick Heket 3½ gulden ende 7½ klimmer
Item Lambert van Zanten 10½ gulden ende 1 Vleemsch betailt 27 stuver
Item Reyner Wijchmanszoin 10 gulden ende 1 oirtken
Item Alijt Druyts 8 gulden ende 1 brasspenninck betailt 6 gulden ende 1 brasden, item noch betailt 1½ gulden
Item Lambert Ghijsbertszoin 10½ gulden ende 1 Vleemsch betailt 20 gulden
Item Wolter Nagge 10½ gulden ende 4½ klimmer
Item Geryt Rolofszoin 6½ gulden ende 1 oirt
Item Tijman Berntszoin 3 gulden ende 1 Vleemsch betailt 14 klimmer
Item Derick Nagge 13½ gulden ende 3 Vleemsch betailt 5 gulden betailt noch 5 gulden ende 1 stoeter
Item Nanneman Ghijsbertszoin 20 klimmer ende 1 oirtken
Item Reyner Hanegreve 13½ klimmer betailt an t wijnvat
Item Bijcken blijft sculdich 1 nyeden


Uutgeven van den restande binnen onsen tijden
Item tot Henrick Hekets huys verteert 2 gulden ende 1½ klimmer
Item mede gadain Henrick Frankenszoin ende Arnt tho Boechop 6 Rijnss gulden to teergelde (5) do sij van der stat wegen t Airnhem reysden
Item Lambert van Zanten gecort 4 tonnen axsijsen die hij niet tappen en konde
Item noch hem gecort 15 Vleemschen de dem verteert sijn do men heer Hertwich van [...] an nam
Item noch [...] vurseit gecort 10 stuver vur sijn peert
Item noch 2 swerstuvers die twee boden tot tween reysen dair verteert sijn
Item gecort Deric Nagge van Jan de ganseners wegen ½ gulden van sijn loon
Item noch Wolter Nagge gecort van Jans vurseits wegen 1 gulden, hyrmede hem betailt van sijn waken


7.


Item gegeven Henrick Bigge van Wolter Engbertszoins wegen 1 Rijnss gulden ende 3½ stuver, hyrmede betailt Wolters lijfrenthen
Item Lutgert van Meerten sall noch betaelen enen gulden, 8 klimmer ende 1 oirtken ende dat anders is gecort an die renthen die zij jairlix uut hair huys geeft
Item Henrick Heket gecort 7 oirt gulden die onse stat hem sculdich was


Uutgeven van den restande
Item Gerit Nagge gecort 2 Vleemsch van drye-virendeel byers die hij niet tappen en konde
Item den boden die onsen stat enen hirt brochte die heer Wijnant scencte enen postulaetsgulden
Item Arnt tho Boechop gedain 3 enckel postulaetsgulden ende enen da.ts Rijnss gulden do onse scepenen den wijn deden halen upten hirt te drynken
Item Arnt Michielszoin gegeven 18 klimmer van 9 dagen buyten te waken in Gert van Holten tijde, hyrmede hem betailt
Item ontfangen van den gelde dair den wijn mede getapt wert dat dair over lyep 13 klimmer
Item Gert Spijker gegeven 2 klimmer van eerde te voeren
Item gegeven Arnt Dorre 19 swertstuver [van] 19 dagen dat hij Gert van Holten tijden die poirte gewacht heeft, hyrmede hem des saterdages post Petri (6) gegeven Daen Albertszoin 42 klimmer van dryen weken buyten te [waken] bij Gert van Holten tijden
Item Jan van Kuenre gegeven 14 klimmer van [.] pont loets
Item upten dach vurseit Henrick van Dry gegeven 2 gulden ende 13 blenken van, hyrmede Henrick 19½ dach tymmerens
Item gegeven vur 5 pont botteren 9½ klimmer [...]
Item gegeven vur broet 9 klimmer
Item gegeven den 6 gravers die de ha[ven] graven hebben 1½ Rijnss gulden
Item gedain Gert van Empse ende Gert [...] 2½ Arnoldusgulden

7v.


Item den boden van Arnhem 1 stoeter tot tween reysen verteert
Item gegeven der statdijck gemaict heeft, hyrmede hem betailt
Item den holtsnijder ende Bernt Vege elck gegeven 11½ klimmer up rekenscap
Item gegeven den vyer gesellen alse Gosen Lambertzoin, Gert Drullinc, Peter van Amerongen ende an Dirck Craftszoin tsamen een Rijnss gulden dat zij seven dagen des nachtes wake hielden to Putten
Item den boden van Hattem gegeven 13 blenken dat hij van heren Wijnant van Airnhem an der stat enen brieff brachte
Item Geryt Frankenszoin verteert ende vervoeren 7½ klimmer do hij t Herderwijck was
Item Geryt Frankenszoin gegeven van Beernt Jacopszoins wegen up rekenscap 15 klimmer
Item Jan Vrankenszoin gegeven 8 klimmer van 4 sperren
Item Deric van Nijmegen gegeven 12 klimmer van tween dachueren
Item up sunte Laurentiusdach (7) Jan Quant gegeven 22½ klimmer van 9 dagen die poirte te wachten
Item gegeven Jacop Rabbertszoin gegeven 6½ gulden ende 1 klimmer van den toirn te tymmeren, hyrmede hem betailt
Item up Jacops pijlen Sticker gegeven 1 Rijnss gulden
Item Nanneman Ghijsbertszoin gegeven 3 golden Rijnss gulden van metselen, hyrmede hem betailt
Item heer Clais van Tessel gegeven [.] golden Rijnss gulden van sijnen lijfrenthen
Item Jan van Kuenre mede gadain 15 Camper kromstaerten dair hij dat geent mede betaelen sal dat den salpeter gecost heeft an die tonne te beslain
Item Alijt Hekets gegeven 5 klimmer van 3 pont [...] do man nije scepenen koes


8.


Item gecort Lambert Ghijsbertszoin 4½ klimmer de den vuyrwerckenmaker gescenct worden
Item noch Lambert vurseit gecort ½ gulden van Jan de ganseners wegen up sijn waken
Item noch Lambert vurseit gecort 6 Vleemsch van 2en tonnen byers die niet en dochten, zodat zij bij den geswoeren dragers uut gedragen worden
Item Arnt tho Boechop gegeven 2 Rijnss gulden van Coenraet de tychelers wegen
Item gecort Werner van Eertboeren van Geryt Craftszoins wegen 7 gulden ende 9½ klimmer
Item noch hem gecort 7½ klimmer [gulden] van steygerholt


9.


Uutgeven
Item gegeven vur punicigeld (8) do men rekenscap dede een Rijnssgulden ende 2 Rijnss gulden
Item gegeven 3 Camper kromstaerten vur 2 scalen die up die borstweeren (9) liggen boven Bernt anden zes boge
Item gegeven Jan de gansener een halven brassden dat hij to Oestenwolde Arnt Lubbertszoins peert haalde dair Arnt tho Boechop to Nijmegen mede gereden solde hebben
Item Jan Toll gegeven 18 klimmer van tween dagen metselens
Item Gert Janszoin gegeven 18 klimmer van tween dagen metselens
Item gegeven Henrick van Tije 22 klimmer van 8 dagen die Heilige Geestpoirte te wachten, actum des saterdages post Galli (10)
Item gegeven Henrick Berntszoin 12 klimmer van tween dagen arbeidens
Item gegeven Jacop Treven 7½ klimmer van 10 kerren sants ende calcks te voeren an die poirte dair men metselde
Item (11)gegeven Jacop Rabbertszoin 21 [...] up rekenscap
Item gegeven Jan van Apeldoirn 8 [...] van sagen die mantel (12) up die poirte te sagen ende scheen (13) in t hecke
Item gegeven Gert Janszoin [6 klimmer] 9½ klimmer van [enen] dach metselens
Item gegeven Henrick Berntszoin 6 klimmer van [...]
Item gegeven Jan Toll 9½ klimmer van enen dach metselens
Item gegeven Henrick Hoppenbrouwer [...] van metselen


9v.


Item Henrick Druyt gegeven 4 klimmer dat hij den steen uuten haven brachte
Item Jacop Trevenzoin gegeven 3 klimmer van calck ende sant an die poirte te brengen
Item Henrick Drullinck 22½ klimmer dat hij buyten gewacht heeft, hyrmede hem betailt
Item upten heiligen Paesschavont (14) gegeven Arnt Dorre 17½ klimmer van 7 dagen die poirte te wachten
Item upten dach vurseit gegeven [Wolter] Henrick van Tije 7 Camper kromstaerten
Item gegeven Geryt Dirckszoin 18 klimmer van 3 dagen te arbeiden
Item Jacop Rabberts
Item men sal Lambert Ghijsbertszoin corten 4½ klimmer die den vuerwerker mes[ter] gescenct worden


Uutgeven van den restande
Item Lambert Ghijsbertszoin gecort an sijn sijse ½ gulden van Jan de ganseners wegen
Item Lambert Ghijsbertszoin gecort 5½ Vleemschen van tween tonnen byers die zij niet tappen en konde ende bij den dragers uut gedragen, zo Arnt Michielszoin dat geghicht (15) heeft
Item Arnt tho Boechop gegeven 2 Rijnss gulden van Coenraet de tychelers wegen
Item gecort Jan Boese 7 witstuvers van steygerholt
Item gecort Gert Craftszoin van Werner van Eertboeren wegen 7 gulden ende 10 klimmer
Item noch hem gecort 7½ klimmer an steyger[holt]

14.


Van achtenste dagen renthen ende anders


Anno etc. LXXI


Item des vrijdages post Judica (16) gerekent mit Willem Sticker zodat hij van der doelen van tween jaeren sculdich is 3 golden Rijnss gulden ende 1½ oirt golden Rijnss gulden
Item noch is Willem vurseit sculdich 3½ Rijnss gulden ende 2 stuver
Item des sonnendages post Jacobi (17) aldinck
Item mit Willem vurseit doet gerekent ende hem gecort van den witten laken van een dach werc turfs ende van Goerts sijns zoins loen, zodat hij in als der stat sculdich bleeff 29 witstuvers
Actum bij Henrick Bigge, Gert Drullinck, Bernt an den Zee
Item noch is her Geryt Scerpincs wegen van der doelen
Item aldinck doet gerekent mit Jan van Kuenre van sijnen weert voir de doelen ende sijn loon gecort, zodat Jan vurseit der stat sculdich bleeff 3 golden Rijnss gulden ende 4 stuvers
Item Jan vurseit is noch sculdich 3 Rijnss gulden, 20 witstuver vur den Rijnss gulden van Lubbert Janszoins wegen
Item aldynck doet gerekent mit Jan van Kuenre, zodat hem gecort is sijn naloon tokomende van den jaer van LXXI ende sijn voirloon van den jaer LXXII, zo blijft Jan vurseit sculdich 8 stuvers ende 1 oirtken stuvers
Item aldinck doet gerekent mit Henrick Heket alss van der wijnaxsijse (18) ende van t geen dat tot sijnen huys verteert is, zodat hij der stat sculdich bleeff 5 [...] ende 1½ klimmer


14v.


Item des vrijdages post Judica gerekent mit Lambert van Zanten van der wijnaxsijse ende van den wijn die onse stat hem sculdich was, zodat hij der stat sculdich bleeff 6 Rijnss gulden ende 1 oirt
Item hyrup heeft Lambert vurseit betailt 3 Rijnss gulden, 20 stuvers vur den Rijnss gulden bij Geryt Rijnvisch ende Tijman Bolle
Item noch Lambert vurseit betailt vijff oirt Rijnss gulden
Item betailt 2 Rijnss gulden, hyrmede betailt
Item upten Palmavont (19) gerekent mi Geryt Frankenszoin, zodat hij van wijnsijse van steen tsamen sculdich bleeff ses stuvers 6½ stuvers
Item mit heer Arnt Nagge gerekent des vrijdages post Cantate (20)
Anno LXXI alldynck doet gerekent van t geen dat hij der stat sculdich was


Anno LXXI


Des saterdages post Martini (21) gerekent mit Koenraet Janszoin den tycheler, zodat onse stat hem sculdich is 17½ Rijnss gulden ende 4 kromstaerten, 20 stuvers vur den Rijnss gulden van 30000 middelsteens, zo heeft Coenraet vurseit belieft dat men Tijman Bolle van den vurseite gelde gerekent, 15 Rijnss gulden myn 1 oirtken ende Arnt tho Boechop 2 Rijnss gulden [...]


15.


Anno LXXI


Item des vrijdages post Jubilate (22) ontfangen van Jacop Coenraets zoin 7 Vleemschen van 2en cuypen ende 2 calcken
Item ontfangen van Bernt Schomaker 10 Vleemsch van 3 cuypen ende 2 calcken
Item ontfangen van Lambert Scuerman 6 Vleemsch van 2 cuypen ende 1 calck
Item ontfangen van Bernt Evertszoin 24½ klimmer ende 1 oirtken van van 4 cuypen ende 1 calck
Item ontfangen van Geryt Scemicke, 3 Vleemsch van een cupe
Item ontfangen van Geryt Scomaker 7 Vleemschen van 2en jaeren alse van den jaer van LXX ende LXXI en van 2en cuypen ende 1 calck


Anno LXXII


Item upten heiligen dertyenenavont (23) aldync doet gerekent mit Henrick Janszoin van den middelsteen die hij van den dach der stat gelevert heeft, zodat men hem sculdich bleeff 16½ Rijnss gulden, 20 stuvers vur den Rijnss gulden, hyrvan sal men Gert van Beynhem gegeven 4 Rijnss gulden ende 8 kromstaerten
Item Tijman Bolle 2 Rijnss gulden ende 4 kromstaerten
Item Johan Heynenzoin off yemant van sijne wegen 10 Stichtsche gulden
Aldus blijft men hem sculdich 6 Rijnss gulden, dese 6 Rijnss gulden heeft Gert van Holte Henrick vurseit betailt
Item Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin hebben Henrick Scerpinc van Jan Henrickzoin betailt 10 Stichtsche gulden
Item Henrick Wolterszoin van Gert van Beynhems wegen gegeven 4 Rijnss gulden ende 8 kromstaerten bij Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin


18.


Anno LXXI


Tijman Bolle
Gheryt Rijnvisch


Dat ontfanck van den renthen ende van anderen achterstadigen gelde


Int eerste ontfangen van Jan Luytkenszoin 20 witstuvers up sijn halve weert [al] alsdus heeft Jan in als betailt 4½ golden Rijnss gulden ende 5 stuvers ende hyrin sijn gerekent sess stuvers van Jacop Rabbertszoin ende ½ golden Rijnss gulden van den dijck te maken, aldus blijft hij sculdich enen golden Rijnss gulden ende een Rijnss gulden van 20 stuvers
Item ontfangen van Jan vurseit enen golden Rijnss gulden ende enen Rijnss gulden van 20 stuvers
Item ontfangen van heer Arnt Nagge 20 witstuvers, hyrmede alldinck betailt van afterstadigen pacht
Item ontfangen van meyster Henrick Peterszoin 1½ golden Rijnss gulden ende 11½ klimmer, hyrmede sijn halve weert betailt
Item ontfangen van Henrick de Voss 3 postulaetsgulden ende Airnoldusgulden, aldus blijft Henrick vurseit van sijne weert sculdich 3 golden Rijnss gulden ende 5½ stuver
Hyrup ontfangen 3 enckele Airnoldusgulden
Item noch ontfangen van Henrick vurseit 2 [...] aldus blijft hij sculdich 9 [...]
Item ontfangen van Henrick vurseit 9 stuvers [...]


18v.


Item ontfangen van Bernt Scene vijff oirt golden Rijnss gulden
Item noch ontfangen van Henrick van Kuenre van Bernts wegen ½ golden Rijnss gulden
Item ontfangen van Rende Peterszoin 1 golden Rijnss gulden up sijn deel van den weert
Item ontfangen van Rende Peterszoin een derints Rijnss gulden, 20 stuvers vur den Rijnss gulden up sijn virendeel van den weert
Item ontfangen van heer Engbert Engbertszoin een enckelen Gulix gulden ende een Davitsgulden van 20 stuvers
Item noch van heer Engbert vurseit ontfangen 1½ Rijnss gulden, een ½ oirt gulden Rijnss gulden ende 2 stuvers ende hem gecort een oirt golden Rijnss gulden die hij t jaer verleden over betailde hyrmede sijn weert betailt
Item ontfangen van Wolter Nagge 2 Rijnss gulden ad 20 stuvers ende ½ Camper kromstaert
Item ontfangen van Lambert van Zanten 2 golden Rijnss gulden up sijn halven weert
Item noch ontfangen van lambert vurseit enen golden Rijnss gulden
Item noch ontfangen van Lambert 3½ oirt golden Rijnss gulden, hyrmede betailt
Item ontfangen van den bagijnen 20 witstuvers van den steen, aldus blijven sij sculdich 6 witstuvers ende 1 oirtken stuvers
Item ontfangen van Lubbert Janszoin enen enkelen solvit facit 27
Item noch ontfangen van Lubbert Janszoin [...] witstuvers hyrmede betailt


19.


Item ontfangen van Derick Roloffszoin ende Lambert Scuerman tsamen 9 oirt Rijnss gulden van dat virendeel van den weert an geen sijt den olden kerkhoff
Item ontfangen van Truytken Bosch 2½ oirt golden Rijnss gulden, hyrmede betailt den weert bij den Molenberg
Item onfangen van Geryt Gerytszoin anderhalven golden Rijnss gulden ende 6 witstuvers, aldus heeft hij betailt 3½ golden Rijnss gulden ende 6 witstuvers
Item noch 15 stuvers hyrmede betailt
Item ontfangen van Henrick tho Boechop 11 witstuvers van 5½ hondert mudde steens
Item ontfangen van Jan Goertszoin 10 stuvers van olts van wijnaxsijsen
Item ontfangen van Henrick Frankenszoins restant vijf oirt Rijnss gulden en hyrmede rekenscap gedain
Item ontfangen van Jan van Kuenre ende Gert Frankenszoin 12½ stuver, hyrmede betailt een [...] van den voirweyde van den Groten Meden

19v.


Item ontfangen van Henrick Heket 5½ gulden, 8 stuvers vur den gulden ende 2½ stuver, hyrmede sijn wijnsijse betailt
Item ontfangen van den bagijnen vijff stuvers van middelsteen, hyrmede betailt


22.


Uutgeven
Item uutgegeven 11 gravers elck 1 oirt gulden, facit 11 oirt gulden
Item Jan van Treest gegeven 9½ klimmer van eerde te voeren
Item Wolter van Kuenre gegeven 1 witstuver van eerde te laden
Item 7 klimmer den gesellen gescenct die de zoden brachten
Item gegeven Rende Peterszoin 11½ klimmer ende 6 groten van zoden te brengen
Item men sal Rende vurseit noch corten 4 witstuvers an sijnen weert
Item 8 gesellen gegeven die in der statgrafte gegraven hebben 40 klimmer ende 3 blenken
Item noch 8 gravers gegeven 41 klimmer van een dachuer
Item Bernt Geritszoin gegeven 3½ klimmer van ½ dachhuer
Item Arnt Dorre ende Wolter van Kuenre gegeven 9 klimmer van eerde te effenen ende zoden te setten
Item gedain Henrick Bigge ende Bernt Andrieszoin 6 Rijnss gulden, 20 witstuvers voir den Rijnss gulden gerekent
Item gegeven Lutgert Scobben 15 witstuvers do men hem jairlix sculdich is


22v.


Item gedain Henrick Bigge ende Bernt Andrieszoin een Gulixgulden ende 1 Davitsgulden van 20 stuvers
Item noch 3 Rijnss gulden ende 1 oirt gedain Henrick Bigge ende Bernt Andrieszoin
Item totten gelde van der scattinge gedain 12 Rijnss gulden,
20 witstuvers
Item gegeven Nanne 6 klimmer van die weteringe te maken van der statdijck
Item 3 blenken totten pijlen geleent do die betailt worden
Item Lubbert Janszoin [an] van Wolter van Kuenres wegen gecort 12 stuvers die hem noch to liepen van sijn cledinge
Item gegeven Geryt Scemicke [8 15 klimmer ende 1 oirtken van] van vijff sackskens dair men knipkruyt (24) in doet
Item gegeven Geryt Drullinc 10 witstuvers up dat eykenholt dat onse stat van hem gecoft heeft
Item gegeven Geryt Frankenszoin 14½ stuver, hyrmede hem betailt sijn voirloon van den jaer van LXXI
Item gegeven Jan Loefszoin 2 gulden van steen, calc ende sant te voeren, hyrmede hem [betailt]
Item Geryt van Empse ende Gert van Holte gedain [...]

23.


Item gegeven Geryt Roloffszoin 1 Rijnss gulden van metselen, hyrmede hem betailt
Item gedain Jan de gansener 7 witstuvers to teergelde do hij tot Airnhem ginck to Arnt van Doesburch
Item gegeven geryt Frankenszoin 3 Camper kromstaerten de tot upslagelde gebesicht worden do men den verre vercofte
Item gegeven Geryt Henrickszoin ende Henrick Frankenszoin 5 gulden
Item gegeven Jan van Bueren 4 Rijnss gulden die onse stat hem sculdich was, hyrmede hem betailt
Item gegeven Jan de gansener 2 stuvers dat hij een reyse to Herderwijck um ene boetscap was van der statt wegen
Item gedain Henrick Bigge van Wolter Engbertszoins wegen van sijnen lijfrenthen 2 Rijnss gulden ende 6½ witstuver
Item gegeven Tijman Bolle 1½ Rijnss gulden, 20 stuvers vur den Rijnss gulden up sijn jairlixsche renthen26.


Anno etc. LXXI


Burgemeisteren Henrick Bigge terci
Bernt Andrieszoin


Item ontfangen van Gheryt Drullinck ende Jacop ter Brakens restant 45½ gulden,8 witstuvers vur den gulden gerekent
Item ontfangen van Geryt Rijnvisch ende Henrick Scerpincs restant 5½ gulden, 9½ klimmer ende 1 oirtken
Item noch ontfangen van Geryt Drullincsks ende Jacop ter Brakens restant 8 gulden
Item ontfangen van die twehondert golden Rijnss gulden die onse stat van heer Hertwich van den Vene up lijffrenthe nemen 16 Davits Rijnss gulden
Item noch ontfangen van den twehondert Rijnss gulden vurseit 16 Davits Rijnss gulden
Item noch ontfangen van den twehondert golden Rijnss gulden vurseit 10 Davits Rijnss gulden, dair men te Deventer holt [...]
Item ontfangen van Geryt Rijnvisch ende Henrick Scerpincszoen uut haeren renthengelde [...] Rijnss gulden, 20 witstuvers vur den Rijnss gulden


26v.


Item noch [van den] uutten budel dair heer Hertwichs twehondert golden Rijnss gulden in werde 12 Davits Rijnss gulden
Item noch ontfangen uutten budel vurseit 20 Arckelgulden Rijnss gulden
Item ontfangen van Henrick Vrankenszoins restant 2 gulden myn 3 blenken
Item ontfangen van Gerit Drullincs restant 10 gulden myn 4 klimmer
Item noch ontfangen uutten budel van den twehondert golden Rijnss gulden,1200 Wilhelmus schilden
Item ontfangen van Tijman Bolle ende Gheryt Rijnvisch 5½ Rijnss gulden, 20 witstuvers vur den Rijnss gulden
Item ontfangen van Tijman Bolle ende Gert Rijnvisch een Gulix gulden ende een Davitsgulden van 20 stuvers
Item noch ontfangen van Tijman Bolle ende Gert Rijnvisch 3 Rijnss gulden ende 1 oirt


27.
1
Item Gheryt Craftszoin 16
Item Johan Boese 15½
Item Gheryt Hoppenbrouwer 16
Item Henrick Heket 16½
Item Arnt Frankenszoin 18 17½


Item Lambert van Zanten 3
Item Tijman Berntszoin 4
Item Reyner Wijchmanszoin 3 2
Item Johan van Gangelt 4 2
Item Alijt Druyts 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 3 3
Item Gheryt Roloffszoin 3 2
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 3


Summa facit 18 gulden ende 1 brasden


27v.
2
Item Johan Wolterszoin 20½
Item Henrick Heket 16


Item Lambert van Zanten 3 ende 2 Bremer
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Johan van Gangelt 6 2 betailt 6
Item Alijt Druyts 4
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 3 2 2 3
Item Derick Egbertszoin 2 3
Item Derick Nagge 2 2
Item Henrick Heket 3 vate Bremer


Summa facit 14½ gulden ende 9 klimmer


28.
3
Item Gheryt Craftszoin 16½
Item Johan Wolterszoin 20 20½
Item Johan Boese 18½
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17½
Item Henrick Heket 17
Item Arnt Frankenszoin 18 18


Item Lambert van Zanten 2 1 2
Item Tijman Berntszoin 4
Item Reyner Wijchmanszoin 32
Item Johan van Gangelt 2 4
Item Alijt Druyts 6 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 2 3 2
Item Ghijse van Luxhoel 2
Item Gheryt Roloffszoin 1 2 3
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 2 4 4


Summa facit 25½ gulden ende 7½ klimmer


28v.
4
Item Gheryt Craftszoin 15½ 16½
Item Johan Wolterszoin 20½
Item Arnt Frankenszoin 18


Item Lutgert van Meerten 2 vate Bremers
Item Lambert van Zanten 2 1
Item Reyner Wijchmanszoin 3
Item Johan van Gangelt 4
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 2


Summa facit 11 gulden ende 1½ klimmer


29.
5
Item Gheryt Craftszoin 16½
Item Johan Wolterszoin 20
Item Gherit Hoppenbrouwer 17½
Item Arnt Frankenszoin 18½


Item Lambert van Zanten 3 2 ende 3 vate Bremer
Item Tijman Berntszoin 2
Item Reyner Wijchmanszoin 3 2
Item Jan van Gangelt 4 2 5 betailt 4
Item Alijt Druyts 3 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 2 2 2
Item Ghijse van Luxhoel 3
Item Gheryt Roloffszoin 3 2
Item Derick Nagge 3 2 2 3
Item Derick Egbertszoin 2


Summa facit 20 gulden ende 10½ klimmer


29v.
6
Item Gheryt Craftszoin 16
Item Johan Wolterszoin 20½ 20½
Item Johan Boese 17½
Item Arnt Frankenszoin 18½


Item Lambert van Zanten 2 2
Item Reyner Wijchmanszoin 2 2 2
Item Johan van Gangelt 2 5 2
Item Wolter Nagge 2 4 3 3
Item Ghijse van Luxhoel 1
Item Gheryt Roloffszoin 2
Item Derick Egbertszoin 2 3
Item Derick Nagge 3 3 2
Item Henrick Heket 1 vat Bremer
Item Alijt Druyts 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2


Summa facit 21 gulden ende 1 brassden


30.
7
Item Gheryt Craftszoin 17 16½
Item Johan Wolterszoin 19½
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17½


Item Lutgert van Meerten 1
Item Lambert van Zanten 2
Item Jan van Gangelt 4 betailt 1 vat
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 2
Item Gheryt Roloffszoin 1
Item Derick Nagge 3
Item Henrick Heket 2 vate Bremer byer


Summa facit 9 gulden ende 10½ klimmer


30v.
8
Item Gheryt Craftszoin 16½
Item Johan Wolterszoin 21 18½
Item Henrick Heket 17
Item Arnt Frankenszoin 18 18½


Item Lutgert van Meerten 1 keut ende 2 Bremer
Item Lambert van Zanten 2 ende 2 Bremer 5 keuten
Item Tijman Berntszoin 1 keut
Item Reyner Wijchmanszoin 2 3
Item Jan van Gangelt 2 4 4 betailt 9
Item Alijt Druyts 3 3 ende 2 keuten
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2 2
Item Wolter Nagge 2 3 3
Item Gheryt Roloffszoin 2 3
Item Derick Egbertszoin 3 2
Item Derick Nagge 2 2 2 3
Item Henrick Heket 2 vate Bremer
Item Ghijse van Luxhoel 1


Summa facit 27 gulden ende 1½ klimmer


31.
9
Item Gheryt Craftszoin 16
Item Johan Wolterszoin20
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17


Item Lutgert van Meerten 1
Item Lambert van Zanten 2 2 ende 3 vate keuts
Item Reyner Wijchmanszoin 2 2
Item Johan van Gangelt 2 4 2
Item Alijt Druyts 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2 2 2
Item Wolter Nagge 2 3 2 2
Item Ghijse van Luxhoel 1
Item Derick Egbertszoin 3 2
Item Derick Nagge 2 3 2


Summa facit 8 gulden, 9½ klimmer ende 1 oirtken


Summa summarum facit 100 gulden, 46 gulden, 9½ klimmer ende 1 oirtken


31v.


Restant
Item Geryt Crafszoin is sculdich 10 gulden myn 1 oirtken stuvers
Item Jan Wolterszoin 13½ gulden ende 1 oirt
Item Jan Boese 3 gulden ende 3 klimmer
Item Gert Hoppenbrouwer 5 gulden ende 4½ klimmer
Item Arnt Frankenszoin 10 gulden
Item Lambert van Zanten blijft sculdich 9½ gulden ende 2½ klimmer, betailt 4½ guldenende 2½ klimmer
Item Lutgert van Meerten 2 gulden myn 3 blenken
Item Tijman Berntszoin 3 gulden ende 1 Vleemsch
Item Reyner Wijchmanszoin 9½ gulden, 8 klimmer ende 1 oirtken
Item Lambert Ghijsbertszoin 10½ gulden ende 4½ klimmer
Item Wolter Nagge 18 gulden, 6½ klimmer ende 1 oirtken
Item ontfangen van Alijt Druyts 5½ gulden ende 1 oirt, item noch betailt 17 stuvers
Item Gheryt Roloffszoin 6½ gulden ende 1 oirt
Item Derick Nagge 16 gulden ende 7½ klimmer, betailt 4 gulden, betailt 12 gulden ende 1 stuver
Item Ghijse van Luxhoel 2 gulden ende 1 oirt, betailt 2 gulden ende 1 oirt
Item Derick Egbertszoin 15 witstuvers
Item Alijt Druyts blijft sculdich 20½ klimmer


Uutgegeven van den restande
Item gegeven Loeff Janszoin 1½ gulden ende 2½ klimmer, hyrmede hem betailt dat hij an den toirn gewerct heeft
Item Asse Berntszoin gegeven 9 oirt Airnoldusgulden [...] mit onse scepenen to Airnhem [...]
Item Henrick Bigge gegeven van Willem Albertszoins wegen [...]
Item Henrick Bigge gegeven 8 golden Rijnss gulden, hyrmede betailt sijn jairlixe renthen


32.


Uutgeven van den restande
Item gedain tot Jacop Witten lijfrenthen mede te betailen 3 Rijnss gulden, 20 stuvers vur den Rijnss gulden
Item verteert 22 Camper kromstaerten to Campen do Henrick Bigge ende Gert Craftszoin um dat gelt dair te werven waeren
Item Meister Arnt Smit gegeven 6 Rijnss gulden up rekenscap 20 stuvers vur den Rijnss gulden
Item gegeven Henrick Bigge van Aelt Henrickszoins wegen 1 stoeter dat hij Willem Sticker ende Henrick Bigge etc. voerde to Oestenwolde do sij bestaden der statdijck te maken
Item den olden holtsnijder gegeven 10 klimmer van holt te snijden, hyrmede hem betailt
Item gegeven Hermen Yelijszoin 2 pertkengulden to volleste sijnen nijen gevel te maken
Item gegeven Tonijs van Roden gegeven 2 pertkengulden to volleste sijnen nijen gevel te maken
Item Henrick Vynke gegeven 14 Camper kromstaerten die Henrick Bigge, Willem Sticker, Arnt to Boechop huys van Oestenwolde verteerde, do zij van den erfgenamens wegen up die brugge waeren in die nailde
Item Gosen Zelle gegeven 1 Rijnss gulden van een halff laken blanc te veruuwen dair die knechten mede gecleet waeren
Item gegeven Geryt Dirckszoin 7 oirt gulden van die grafte schoen te maken, hyrmede hem betailt
Item gecort Dirck Nagge 20 witstuvers dair gescenct ende verteert worden dair die timmerluyden rekenden
Item Jacop Rabbertszoin ende Wolter Nagge gedain 20 klimmer
[...]


32v.


Uutgeven van den restande
Item gedain Henrick Frankenszoin 4 Rijnss gulden
Item Lambert van Zanten gecort 11½ stuver die onse scepenen mit meyster Bernt dair verteerden
Item noch dair verteert 4 stuvers myn 1 oirtken do men calc ende steen bestade te voeren up een vermuuren an den toirn achter Vegens huys
Item vijff klimmer noch gescenct do Wijcher Suvels wijff gestorven was
Item 2 stuvers des keysers aralt (25) gescenct
Item enen stuver den boden van Airnhem dair verteert
Item gegeven to turfgelde 4 olden groten, facit 19½ kromstaerten
Item Reyner Wijchmanszoin gecort 5½ vane byers die den metselers gescenct is
Item Bernt Henrickszoin gegeven 2 gulden ende 10 klimmer van tymmeren, hyrmede hem betailt
Item gegeven Werner van Eertboeren 5 Rijnss gulden
Item gegeven Peter Heyne 11 gulden myn 13 blenken van 20½ dusent mudde steens te halen van Henrick Janszoin 15000 ende 5500 van Jan van Ruerloe
Item Henrick Bigge gegeven 1 gulden van een reyse die Lubbert Ottenszoin mit onsen scepenen to Campen was ende een reyse Aelt Heinenszoin
Item Coenraet de tycheler gegeven 31 Camper kromstaerten hyrmede hem betailt 30000 middelsteens
Item gegeven Lutgert Baten 4 Camper kromstaerten die meyster Bernts knecht dair verteert heeft
Item gegeven Geryt Henrickszoin enen Rijnss gulden van Rutgers wegen van een scute die onse scepenen in den graften gebesicht hebben
Item Henrick Berntszoin gegeven 7 klimmer van tween dachueren steen up te setten
Item Gosen Lambertszoin hem gegeven 3 Rijnss gulden do men hem noch sculdich was van calck [...]
[...]


33.


Uutgeven
Item des saterdages post vocem jocunditatis (26) gegeven Arnt Dorre 14 swertstuvers van 14 dagen die poirte te wachten
Item gegeven Peter van Zanten 2½ klimmer van 2 manden
Item Jacop Rabbertszoin gegeven 8 witstuvers up rekenscap


Item Jan van Kuenre gegeven een Camper kromstaert van lijm
Item Arnt ten Hove, Naneman Ghijsbertszoin, Henrick Hoppenbrouwer ende Jan Toll elck gegeven 4 gulden van tyen dagen metselen
Item Brant ten Velde ende Goert Sticker elck gegeven 3½ gulden ende 2½ klimmer van 9 dagen metselens
Item Arnt Dorre gegeven 2 gulden ende 5 klimmer van 6 dagen metselens
Item Henrick Berntszoin, Evert Egbertszoin ende Steven Jacopszoin elck gegeven 20 witstuvers van 10 dagen opperens


33v.


Item Derick van Nijmegen ende Jan van Echtelt elck gegeven 9 oirt Airnoldusgulden van 9 dagen opperens
Item Hilbrant Jacopszoin gegeven 2 gulden myn 1½ klimmer van 8 dagen een schoff opperens
Item Henrick van Tije gegeven 11½ klimmer van 7 dagen die poirte te wachten
Item de mandemaker gegeven 9 Camper kromstaerten van 3 manden te maken
Item gegeven vur vijff basten 9½ Camper kromstaerten
Item Steven Tijmans gegeven 3 klimmer van enen halven dach arbeydens
Item gegeven Arnt van Holte 15 klimmer up sijn pijlen sticken
Item upten heilige Pinxteravont meister Willem, scoelmeister gegeven 1 Rijnss gulden
Item uptem heilige Pinxteravont (27) gegeven Jan van Kuenre 21 swertstuvers van 21 nachtens buyten te waken
Item upten dach vurseit gegeven Arnt Cuper ende Wolter Scemicke elck 21 klimmer up hair waken
Item Wolter van Kuenre gegeven 3½ Camper kromstaerten van 7 dagen die poirte te wachten
Item Arnt Dorre gegeven 7 swertstuvers van 7 dagen die poirte te wachten, actum upten Pinxteravont


34.


Item gegeven den scipper die dat holt brachte 55 Camper kromstaerten
Item des saterdages na Pinxteren (28) gegeven Wolter van Kuenre vyerdehalven Camper kromstaert van 7 dagen die poirte te wachten
Item upten dach vurseit gegeven Henrick van Tije 11½ klimmer van 7 dagen die poirte te wachten
Item upten dach vurseit gegeven Wolter Scemicke 21 klimmer van 7 nachten buyten te waken
Item Henrick Druyt gegeven 14 klimmer ende 1 oirtken van 2 dagen holt te scepen ende die scute dair te te doin
Item Henrick Bigge gegeven van Henrick Ottenszoins wegen 14 klimmer, dat hij een voeder sperren to Campen haelde
Item Arnt Cuper gegeven 23 klimmer, hyrmede betailt sijn buyten waken
Item tot Rende Henrickszoin upten dijck verteert 21 Camper kromstaerten, do men der statdijck bestaede te maken
Item gebesicht to teergelde 13 klimmer
Item gegeven Henrick Bigge van Willem Loyens wegen 12 klimmer van tween dagen holt up te scepen
Item gegeven Wolter Scemicke 14 klimmer, hyrmede hem betailt binnen onse tijt
Item Voss gegeven vijff witstuvers van een peert te helen
Item des saterdages post Odulphij (29) gegeven Arnt Dorre 14 swertstuvers


34v.


Item upten dach vurseit gegeven Henrick van Tije 11½ klimmer van poirtwachten
Item Arnt Michielszoin gegeven een halven gulden up sijn elff oirt gulden die hem to lopen sijn cledinge
Item upten dach vurseit Wolter van Kuenre gegeven 3½ Stichtsche kromstaerten van poirtwachten
Item Bernt Vege ende den holtsnijder gegeven 4 klimmer van holtsnijden
Item Bernt Vege gegeven ½ gulden up rekenscap van holtsnijden
Item den olden holtsnijder gegeven 6 klimmer up rekenscap
Item gegeven 3 klimmer van Arnt Mamens beke schoin te maken
Item gegeven Henrick Druyt ende den cuper 4 philips van 4000 steens up te voeren
Item gegeven Michiel de scipper die den steen brachte 48 Camper kromstaerten van 8000 middelsteens hyr te brengen
Ontfangen van Henrick Janszoin
Item meyster Willem schoelmeister, gegeven 2 Rijnss gulden, 20 witstuvers vur den Rijnss gulden, hyrmede betailt
Item Arnt Michielszoin gegeven 9 oirt gulden, hyrmede betailt sijn cledinge
Item Jan de gansener gegeven 11 oirt gulden, hyrmede betailt sijn cledinge
Item gegeven Peter Heyne vijff oirt gulden van wegen Wolters van Kuenre up sijn cledinge


35.


Item Arnt Dorre gegeven 2 gulden ende 5 klimmer van 5½ dach metselen
Item Henrick Berntszoin gegeven 13 witstuvers van 6½ dach opperens
Item Jan van Echtelt gegeven 13 stuvers van 6½ dach
Item Nanneman Ghijsbertszoin gegeven 2½ gulden ende een swertstuver van 6½ dach metselens
Item Derick van Nijmegen gegeven 13 stuvers van 6½ dach
Item Asse Berntszoin gegeven 1½ klimmer van 1 wagen calcks te voeren an den nijen toirn
Item Jacop Kremer gegeven 2 witstuvers van 8 karren calcks te voeren
Item gegeven Evert Egbertszoin 14 stuvers van 6½ dach
Item gegeven Steven Jacopszoin 13 stuvers van 6½ dach
Item Hilbrant Jacopszoin 13 stuvers van 6½ dach
Item Jan Toll gegeven 2½ stuver ende 2½ klimmer van 6½ dach
Item Goert Sticker gegeven [14½] 15 klimmer up 6½ dach metselens
Aldus sal men Willem Sticker corten 2 gulden myn ½ klimmer
Item Peter Heyne gegeven 4 swertstuvers van 4000 steens up te voeren
Item Peter Jacopszoin ende Evert Lambertszoin gegeven 5½ gulden van 12000 middesteens hyr te brengen
Item ontfangen van Jan van Roerloe
Item gegeven Henrick Bigge 18 witstuvers van der dryer statknechte kovelen


35v.


Item gegeven Michiel de scipper 46 Camper krompstaerten van 7500 steens die hij later de van Henric Janszoins wegen
Item gegeven Henrick Berntszoin 1 gulden van 4 dagen
Iten Jacop Rabbertszoin gegeven een Davits Rijnss gulden van 20 stuvers up rekenscap
Item Jacop vurseit noch gegeven 2 Davits Rijnss gulden up rekenscap, aldus heft hij 4 Rijnss gulden up rekenscap
Item Lubbert Sijmenszoin gegeven 15 witstuvers up rekenscap


Item gegeven an Wijmke 7½ klimmer van wagenscot pijlen mede te sticken
Item Henrick Bigge van Jan de holtsnijders wegen 6 klimmer van holtsnijden
Item Krume Scobben gegeven 10½ blenken van pic (30)
Item Bernt Meyken gegeven 9 blenken van teer
Item Jan de gansener gegeven 7 stuvers van enen brieff to Airnhem te brengen
Item Arnt Dorre gegeven 1 gulden ende 5 klimmer van dryen dagen metselens
Item up sunte Jansavont (31) Arnt Dorre gegeven 7 swertstuvers van 7 dagen die poirte te wachten
Item gegeven Bernt ten Velde gegeven 3 gulden, 7½ klimmer ende 1 oirtken van 8 dagen ende 1 schoff
Item Jan van Kuenre gegeven 10 gulden van 2 dachhueren
Item Goert Sticker gegeven 7 nyeden up rekenscap
[...]


36.


Item Jan van Gangelt gegeven 4 gulden van 9½ dach metselens, des blijft hij der stat sculdich ½ dach metselens
Item Arnt ten Hove gegeven 4 gulden van tyen dagen des blijf men hem ½ dach
Item Wolter van Kuenre gegeven 3½ Camper krompstaert
Item Derick van Nijmegen gegeven 1 gulden van 4 dagen opperens
Item noch hem gegeven 6 klimmer van enen dach tymmerens
Item Jan van Gelre gegeven 7 oirt gulden up rekenscap
Item Henrick Hoppenbrouwer gegeven 4 gulden van 10 dagen, aldus blijft men hem ½ dach
Item Steven Jacopszoin gegeven 1 gulden van 4 dagen opperens
Item Bernt Vege gegeven 12½ klimmer up rekenscap
Item up sunte Jansavont gegeven Daem Albertszoin 28 klimmer van 14 nachten buyten te waken
Item Evert Egbertszoin gegeven 11 klimmer up 4 dagen
Item Jan Heket gegeven [8 klimmer up] 8 witstuvers up rekenscap
Item noch hem gegeven 2½ gulden
Item Hermen Yeliszoin ende Bernt Meykens gegeven 7 swertstuvers van 7000 steens op te voeren
Item Bernt Meykens gegeven enen nyen [...] van een dusent myn een virendeel sant op te voeren


36v.


Item Geryt Dirckszoin gegeven enen Rijnss gulden do men hem jairlix sculdich is
Item Peter Heyne gegeven 5500 middelsteens van Jan van Nierlo ende 5000 van Henrick Janszoin
Item Jacop Kremer gegeven 3 blenken van een kene calcks te voeren
Item Henrick Bigge gegeven 31 klimmer van 14 spaenen ende van so vele holts, dair men die veren [van] an den pijlen te maken
Item Henrick Bigge gegeven van den olden holtsnijders wegen up rekenscap 1 gulden, aldus heeft hij vijff oirt
Item Henrick van Dry mede gedain 12 Davits Rijnss gulden to Deventer holt mede te kopen
Item den metselers gescent 3 vanen
Item gegolden to wijncope (32) do Gert Dirckzoin die grafte an nam 3 vanen
Item gegeven vur t slot vur die kiste up die Goerpoirte hanct 1 rasden
Item des saterdages up sunte Peter ende Paulusdach (33) gegeven Wolter van Kuenre 12½ klimmer van vijff heele dagen die poirte te wachten
Item gebesicht tot upslagelgelde do onse stat den steen calck ende sant verdede te voeren up een verminren 7 nyeden
Item upten dach vurseit gegeven Henrick van Tije 22 klimmer van de poirten te wachten
Item upten dach vurseit gegeven Jan van Kuenre een Rijnss gulden ende 10 klimmer van een [...] poirte wachten


37.


Item upten dach vurseit gegeven Arnt Dorre 17½ klimmer van 7 dagen die poirte te wachten
Item Henrick van Dry gegeven 5½ witstuver die hij verlecht heeft an den holt te copen
Item noch Bernt Vege gegeven 5½ klimmer, aldus heeft hij ontfangen vijff oirt gulden
Item Arnt Michielszoin gegeven 2½ klimmer van enen dach buyten te waken
Item gegeven Arnt Michielszoin ende Gert Frankenszoin 6 blenken do zij die cloten (34) goeten van den knipbussen (35)
Item gedain totten gelde dair men salpeter um cofte ½ witstuver
Item des saterdages post translacionis martini (36) gegeven Henrick van Tije 11½ klimmer van 7 dagen die poirte te wachten
Item gegeven Willem Albertszoin 31 klimmer van calck te voeren ende van tyen karren steen te voeren
Item upten dach vurseit 17½ klimmer van vijff dagen die poirte [...]
Item gegeven Willem Loye (7) 6 gulden van sijn cledinge
Item gegeven vur een pont loets 7 blenken
Item noch gegeven vur 2 pont loets 3½ klimmer
Item Wolter van Kuenre gegeven 17½ klimmer van 7 dagen den poirt wachten
Item gegeven den scippers die die 11 voets holts brachten 66 Camper kromstaerten
Item [...] van Treest gegeven 2½ klimmer an den anvairt [...]
Item gegolden to wijncope do den calc [...]8 klimmer des sal men Gosen ende Gosen [...]


37v.


Item Evert van Empse gegeven 1 gulden van 8 voeder holts up te voeren
Item Tijs de muller gegeven 1 brassden van den holte van torn te voeren
Item Arnt Dorre gegeven 20 witstuvers ende een swertstuver van 7½ dach metselens
Item Goert Sticker gegeven 1½ gulden, aldus sal men Willem Sticker corten 1½ gulden ende 1½ klimmer
Item Nanneman Ghijsbertszoin gegeven 4 gulden myn 5 klimmer van 9½ dach metselens
Item gegeven Jan van Kuenre 14 stuvers ende 1 klimmer van 4½ dach
Item Jan van Gangelt gegeven 2½ gulden myn 2 klimmer van 6 dagen
Item Beernt ten Velde gegeven 2 gulden van vijff dagen
Item gegeven Henrick Hoppenbrouwer 22½ witstuver van 7 dagen
Item Jan Toll gegeven 4 gulden, 5 klimmer myn 1 oirtken van 10½ dach
Item [Arnt] ten Hove gegeven 20 stuvers ende [...] 7 klimmer
Item Henrick Berntszoin 7 oirt gegeven van 7 dagen
Item Deric van Nijmegen gegeven 7 oirt van 7 dagen
Item Hilbrant Jacopszoin 7 oirt gegeven van 7 dagen
Item Evert Egbertszoin gegeven 9 oirt gulden ende 1 klimmer van 9 oirt gulden
Item Jan van Echtelt gegeven 11 oirt gulden van 6 dagen
Item Steven Jacopszoin [...] van 7 dagen [...]
Item Aelt H[...] 4½ klimmer van 3 voeder holts te voeren
Item Bernt Vege ende den olden holtsnijder elc gegeven een oirt Rijnss gulden [...]
Item upten zonnendach post [...] gegeven Daem Albertszoin 26 [...] dagen buyten te waken
Item Lambert Coldener gegeven 6 klimmer van [.] dach holt te laden


38.


Item Aelt Scrijver gegeven van Wolter Jan Berntszoins wegen 12 postulaetsgulden de men Geyse Wolters huysvrouwe sculdig was van lijfrenthen
Item gegeven Wolter van Kuenre gegeven vijff swertstuvers, hyrmede hem sijn poirtwachten betailt
Item Henrick van Dry gegeven 1 Rijnss gulden up rekenscap
Item Henrick Bigge van Henrick van Drys wegen gegeven 16½ witstuvers myn een blenken
Item Geryt Drullinc, Henrick vurseit gedain 10 witstuvers
Item tot veel tijden tot Henrick Hekets huys mitten drost Hermen van Wije ende anders verteert tsamen 3 Rijnss gulden myn 3½ klimmer


Item Jan Loefszoin gegeven 3 gulden up rekenscap


38v.


Item gegeven 8 Camper kromstaerten vur 4 basten
Item gegeven 8 klimmer dat Bernt Scenens wagen die sperren van Campen brachte
Item Geryt van Campen gegeven 1½ gulden up rekenscap
Item Albert Craftszoin gegeven [11] 9 witstuvers van holt up te voeren
Item Arnt Michielszoin gegeven 23 witstuvers ende 1 klimmer van 6 weken buyten te waken, hyrmede hem betailt binnen onsen tijden
Item de cuper gegeven 7½ klimmer van tonnen te bynden ende tobben te verbodenen (37)
Item Werner van Eertboeren up rekenscap gegeven enen golden Rijnss gulden
Item gegeven Goert Sticker 19 klimmer up 4 dagen metselens
Item gegeven Jan van Kuenre 29½ klimmer van 3 dagen
Item Arnt Dorre gegeven 29½ klimmer van 3 dagen
Item Jan van Gangelt gegeven 29 klimmer van 3 dagen
Item Jan vurseit gegeven 15 klimmer van metselen


Item Henrick Berntszoin gegeven 6 oirt van 6 dagen
Item Derick van Nijmegen 6 dagen facit 1½ gulden gegeven
Item Jan van Echtelt gegeven [...] van 4½ dach


39.


Item Hilbrant Jacopszoin gegeven 5½ oirt van 5½ dach
Item Hilbrant vurseit 3½ klimmer van holten die in die mueren gelecht sijn haeckbussen (38) te stoeven mede [te] uut te sceten
Item Jan van Kuenre gegeven 14 swertstuvers van 14 dagen die poirte te wachten, hyrmede hem betailt binnnen onsen tijden
Item Henrick van Tije gegeven 13 klimmer van 7 dagen, hyrmede hem betailt binnen onsen tijden
Item Henrick Drullinc gegeven 6 klimmer van enen dach arbeyden
Item Bernt Vege gegeven 20 klimmer dat hij to Campen liep do die spaenen gecoft worden
Item Jan van Treest gegeven 6 klimmer van holt te voeren an den toirn achter Veges huys
Item Arnt Dorre gegeven 7 swertstuvers van 7 dagen die poirte te wachten, hyrmede hem betailt binnen onsen tijden
Item den olden holtslager gegeven 20 klimmer up rekenscap
Item gegeven Gosen Lambertszoin 3 Rijnss gulden van calc myn 2 stuvers
Item gegeven Gheryt van Empse 1½ Rijnss gulden vur 12 pont cruyts
Item Geryt Greve Janszoin gegeven 1 Rijnss gulden up rekenscap
Item gegeven Henrick Bigge van Evert Egbertszoins wegen 7 swertstuvers


39v.


Item gegeven vur 40 sperren 20 swertstuvers
Item gegeven vur
Item gegeven Werner van Eertboeren 7 oirt Rijnss gulden up rekenscap


Item gedain Lyfken Everts 6 vanen die dair verteert sijn do men den poeyn bestade en wech to voeren
Item Wolter van Kuenre gegeven 5½ Camper kromstaerten van 11 halven dagen de poirte te wachten
Item Wolter van Kuenre gegeven 1 brasden van een dach werc turffs in te dragen
Item gegeven Henrick Berntszoin 10 klimmer, hyrmede hem betailt
Item gegeven Nanneman Ghijsbertszoin 28 stuvers, aldus is blijft men hem sculdich 3 gulden
Item Evert Egbertszoin gegeven 24½ klimmer, hyrmede hem betailt
Item Goert Sticker ende Jan van Kuenre gegeven 29½ klimmer tsamen van 3en dagen metselens
Item Deric van Nijmegen gegeven 12 klimmer van tween dagen
Item Steven Jacopszoin gegeven 7 oirt van 7 dagen
Item Jan van Echtelt gegeven ½ gulden van 2 dagen
Item Brant Jacopszoin gegeven ½ gulden van 2 dagen

40.


Item Henrick Hoppenbrouwer gegeven 2 gulden ende 4½ klimmer myn 1 oirtken van 5½ dach
Item Brant ten Velde gegeven 2 gulden van 5 dagen
Item Jan Toll gegeven 2 gulden 4½ dach
Item Arnt Dorre gegeven 14 klimmer ende 1 oirtken van 1½ dach
Item gegeven vur 4 plancken 6½ klimmer Jan van Apeldoirn
Item Daem Albertszoin gegeven 14 klimmer van 7 dagen buyten te waken, hyrmede hem betailt
Item den holtsnijders alse den olden Jan ende Vege gegeven 25 klimmer
Item gegeven den cuper Jan 5 klimmer van een vaetken te bynden
Item gegeven Bernt van Empse enen nyen penninck van 2 voeder holts


Item des vrijdages up sunte laurentiusavont (39) Henrick Bigge, Arnt tho Boechop, Gert Craftszoin ende Bernt Andrieszoin gerekent mit Jacop Rabbertszoin van den toirn te tymmeren, zodat die stat Jacop sculdich bleeff 6½ gulden ende 1 klimmer
Item dat pijlen sticken is ongerekent ende dat dairen heeft Jacop niet ontfangen
Item upten dach vurseit gerekent mit Bernt Henrickszoin, zodat [hij der] die stat hem sculdich bleeff 6½ gulden ende 2½ klimmer, hyrup hem betailt verte saluut
Item Geryt Rijnvisch, Jacop Rabbertszoin gegeven 6½ gulden ende 1 klimmer, hyrmede betailt dat tymmeren van toirn
Item Geryt vurseit noch Jacop vurgenoemt gegeven up dat pijlen sticken 1 Rijnss gulden


40v.


Bij Henrick Bigge, Gert Drullinc ende Bernt Andrieszoin
Item aldynck doet gerekent mit Jan Loefszoin van steen, calc ende sant ende holt te voeren so dat men hem sculdich bleeff 4½ gulden
Hyrup hem gegeven 2½ gulden van Jan van Kuenrens gelt
Item Bernt Henrickszoin an Jan van Gangelt aff gedain 1 postulaetsgulden
Item bij Geryt van Empse ende Gert van Holte gegeven Bernt vurseit 2½ gulden


42.


Burgemeisteren Gheryt van Empse querti
Gheryt van Holte


Item ontfangen van Arnt tho Boechop ende Geryt Rijnvisch 3½ Airnoldusgulden
Item ontfangen van Geryt Rijnvisch 7 Camper kromstaerten
Item ontfangen van Geryt Rijnvisch restant 2½ Airnoldusgulden
Item ontfangen uutten budel, dair heer Hertwicht tweehondert Rijnss gulden weren, twaelff golden Wilhelmus schilden
Item ontfangen van Tijman Bolle ende Geryt Rijnvisch 3 Rijnss gulden


Summa van den ontfangsten facit 46 gulden ende 5½ klimmer

43.
1
Item Gheryt Craftszoin 17 16
Item Jan Wolterszoin 20½
Item Jan Boese 21
Item Henrick Heket 17
Item Arnt Frankenszoin 19½ 19½


Item Lambert van Zanten 3
Item Reyner Wijchmanszoin 3 2
Item Jan van Gangelt 5 2 6
Item Alijt Druyts 3 4
Item Lambert Ghijsbertszoin 1 1
Item Wolter Nagge 3 3
Item Ghijse van Luxhoel 2
Item Gheryt Roloffszoin 3 3
Item Derick Egbertszoin 3
Item Derick Nagge 2 1 2 3


Summa van den eersten weke maket 23 gulden, 8 klimmer ende 1 oirtken


43v.
2
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 20½
Item Johan Boese 20½
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17
Item Henrick Heket 15½
Item Arnt Frankenszoin 17½


Item Lutgert van Meerten 1
Item Johan van Gangelt 4
Item Alijt Druyts 2
Item Lambert Ghijsbertszoin 1
Item Wolter Nagge 2 2
Item Ghijse van Luxhoel 3
Item Gheryt Roloffszoin 1 3
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 4 3


Summa facit 14 gulden, 8 klimmer ende 1 oirtken


44.
3
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 20½ 20½
Item Johan Boese 20½
Item Arnt Frankenszoin 19½


Item Lutgert van Meerten 1 2
Item Lambert van Zanten 3
Item Johan van Gangelt 2 5 betailt 3
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 2 4
Item Ghijse van Luxhoelt 4 3 betailt 2
Item Gheryt Roloffszoin 3 2 2
Item Derick Egbertszoin 3
Item Derick Nagge 2 1 3 4
Item Reyner Wijchmanszoin 3 2


Summa facit 21 gulden ende 3 blenken


44v.
4
Item Gheryt Craftszoin 16½
Item Johan Boese 20
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17
Item Henrick Heket 16
Item Arnt Frankenszoin 19


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 3
Item Reyner Wijchmanszoin 3
Item Johan van Gangelt 6 2 4 betailt 6
Item Alijt Druyts 3 3
Item Wolter Nagge 3 2 ende 2 vate keuts
Item Ghijse van Luxhoel 4
Item Gheryt Roloffszoin 3 2
Item Derick Egbertszoin 3 2 betailt 2
Item Derick Nagge 3 2 4 3


Summa facit 21½ gulden, 11 klimmer ende 1 oirtken


45.
5
Item Gheryt Craftszoin 17
Item Johan Wolterszoin 20½ 20½
Item Johan Boese 22 21½
Item Gheryt Hoppenbrouwer 16


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 2 3 2
Item Reyner Wijchmanszoin 3 3
Item Johan van Gangelt 2 4
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 3 4
Item Ghijse van Luxhoel 2 2 4
Item Gheryt Roloffszoin 2 2
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 2 3 4


Summa facit 22 gulden, 9½ klimmer ende 1 oirtken

45v.
6
Item Gheryt Craftszoin 17
Item Johan Wolterszoin 20
Item Henrick Heket 16
Item Arnt Frankenszoin 20½


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 2
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Johan van Gangelt 2
Item Alijt Druyts 4
Item Wolter Nagge 3½ 3
Item Ghijse van Luxhoel 3
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 2 4 3


Summa facit 12½ gulden ende ½ Vleemsch


46.


Actum des sonnedages post Bartholomei (40) hyrto heeft Henrick de Voss van Steenwijck mitten branweere overslagen, wes sij hem sculdich blijven


Item Gheryt Craftszoin 16½
Item Johan Wolterszoin 20 20
Item Johan Boese 21½ 21
Item Arnt Frankenszoin 19


Item Lutgert van Meerten 1
Item Lambert van Zanten 2 3
Item Tijman Berntszoin 1 vat Hamborger
Item Reyner Wijchmanszoin 4 3
Item Johan van Gangelt 2 5
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 5 3
Item Ghijse van Luxhoel 5
Item Gheryt Rolofszoin 2 3 2
Item Derick Nagge 2 3 4


Summa facit 22½ gulden ende 3 klimmer


46v.
8
Item Gheryt Craftszoin 16
Item Johan Wolterszoin 20
Item Johan Boese 21
Item Gheryt Hoppenbrouwer 21½
Item Henrick Heket 16
Item Arnt Frankenszoin 19½


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 2 3 ende 2 vate koits
Item Reyner Wijchmanszoin 3
Item Johan van Gangelt 5 2
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 3 3
Item Ghijse van Luxhoel 4
Item Gheryt Roloffszoin 3
Item Derick Egbertszoin 3
Item Derick Nagge 4 3 2


Summa facit 19½ gulden, 8 klimmer ende 1 oirtken


47.
9
Item Gheryt Craftszoin 16
Item Johan Wolterszoin 20
Item Johan Boese 22
Item Arnt Frankenszoin 19½


Item Lutgert van Meerten 1
Item Lambert van Zanten 2
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Johan van Gangelt 2 2 5 betailt 2 vate
Item Alijt Druyts 2 3
Item Wolter Nagge 2
Item Ghijse van Luxhoel 3
Item Gheryt Roloffszoin 2 2
Item Derick Egbertszoin 3
Item Derick Nagge 3 3


Summa facit 15 gulden ende 1½ klimmer


Summa summarum facit 100 gulden, 79 gulden ende 4 klimmer


48.


Uutgegeven van den restande
Item gegeven Jacop Rabbertszoin 12 gulden ende ½ klimmer van den ronneboem (41) te tymmeren ende anders, hyrmede hem betailt binnen onsen tijden
Item gegeven Wolter Scemicke enen swert stuver van den ronneboem helpen te setten
Item gedain Geryt Drullinck ende Jacop ten Brake 3 gulden to teergelde do zij to Herderwijck van den stat wegen reysden
Item gedain Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin 7 Rijnss gulden, hyrto noch 3 oirt Rijnss gulden
Item Henrick Berntszoin gegeven 8 gulden myn 1 stuver de men hem sculdich was van arbeyden
Item Willem Loye gegeven 4 gulden van sijn loon
Item gecort Geryt Craftszoin 3 vate byers die heer Dick Sceyde ter eersten missen gescenct worden facit 4 gulden ende 1 stuver
Item noch Henrick Bigge ende Gert Craftszoin verteert upt sant 7 klimmer
Item noch 2 brasspeningen van 4 pont loete gegeven dair men bussencloitken (42) van goet
Item zo is Werner van Eertboeren Geryt Craftszoin sculdich 14½ gulden ende 1½ klimmer
Item hyrvan Geryt vurseit gecort 5 gulden, 4 klimmer ende 1 oirtken, aldus blijft Werner Geryt sculdich 9 gulden,9 klimmer ende 1 oirt
Item Gert vurseit gecort 7½ gulden ende 3 klimmer, [...]
Item gecort Bernt Mennenzoin 10 Vleemschen van vijff boeck pampiers
Item gegeven Arnt upten Horst 14 Vleemschen van lande dat daer gegeven do men die haven groeff


48v.


Item gegeven Arnt tho Boechop 40 klimmer van Jan Mommens peert 10 dagen te halden
Item gegeven Jan Smit 4 Rijnss gulden van sijn smeden an den tonnen, aldus blijft men hem sculdich 4 Rijnss gulden ende 6 klimmer
Item gegeven Jan Smit 4 Rijnss gulden, hyrmede hem betailt
Item gegeven Arnt tho Boechop van Evert Ottenszoins wegen 11 oirt gulden, hyrmede Evert betailt sijn steen voeren an den room ende anders
Item gegeven Dibbelt Feyt 4 gulden van Jan de ganseners wegen de men hem sculdich was van sijnen waken
Item Derick Nagge gecort 20 klimmer van 16 quarten Hamborger byers do die scepenen van Zutphen, Airnhem ende Herderwijck heft weren
Item gegeven Henrick Janszoin de tycheler 6 Rijnss gulden, hyrmede betailt 27500 middelsteens
Item gedain Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin 12 gulden
Item Ghijse van Luxhoel gecort een vat axijsen, zodat Wolter van Kuenre gegicht heeft dat hij een vat edick (43)s uut haere kelre gedragen heeft
Item Jacop Rabberts an Wolter Nagge gecort 20 klimmer
Item gegeven Werner van Eertboeren 5½ Rijnss gulden
Item gegeven den speelluyden van Nijmegen 1½ Rijnss gulden


49.


Item gecort Derick Nagge 3½ Vleemsch de den gesellen gescenct worden die den ronneboem setten
Item gedain Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin 18 gulden
Item gedain Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin 25 stuvers


50.


Uutgegeven
Item tot Jan van Gangelts gehaelt 15 vanen byers do onse scepenen hair masscap hadden upten stathuys
Item Geryt Spijker gegeven 4½ klimmer van poyn upten wegen ende upten dijck te voeren
Item des saterdages up sunte Laurentiusdach (44) gegeven Arnt Michielszoin 12 swertstuvers van die poirte te wachten
Item upten dach vurseit gegeven Henrick Janszoin 15 klimmer van 10 dagen die Heilige Geestpoirte te wachten
Item upten dach vurseit Jan van Kuenre gegeven 28 swerstuvers van een maent die poirte te wachten
Item Aelt Henrickszoin gegeven ½ gulden van 6 voeders holt ende een balck van den haven te voeren
Item Jacop Kuenre gegeven 12 stuvers van poyn te voeren van tween toirnen
Item Wolter Scemicke gegeven 33 klimmer van 17 nachten buyten te waken
Item gegeven Henrick Bigge van Willem Olislagers wegen 4½ klimmer van treckelgelde do men den poyn bestade te voeren
Item gegeven smit ½ Vleemsch van een [...] weynich te vermaken
Item Steven Jacopszoin gegeven 26 klimmer van tween reysen den wijn to Campen to halen ende een reyse [...] zalpeter to [Zutphen to halen] Deventer to halen


50v.


Item gegeven 2 klimmer van spaenen in den toirn te brengen
Item Jan de gansener gegeven 2 stuvers van een reyse to Hattem te reysen
Item Willem Loye gegeven 2 stuvers van een reyse to Herderwijck to lopen
Item des saterdages up sunte Bartholomeusdach (45) Henrick Janszoin gegeven 7 witstuvers van 14 dagen die Heilige Geestpoirte te wachten
Item upten dach vurseit gegeven Jan Quant 14 swertstuvers van 14 dagen die poirte te wachten
Item upten dach vurseit gegeven Daem Albertszoin 14 witstuvers van dryen weken buyten te waken
Item gegeven Willem Loye 15 witstuvers up sijn loon van waken
Item noch hem gegeven 17 witstuvers
Item des saterdages na sunte Jansdach Decollacoins (46) gegeven Wolter Scemicke 42 klimmer van 22 [dagen] nachten buten te waken
Item gegeven den holtsnijder ende Henrick Floer tsamen 2½ witstuver van holtsnijden binnen onsen tijden
Item Henrick Janszoin gegeven 10½ van 7 dagen die poirte te wachten
Item upten dach vurseit gegeven Arnt Michielszoin 17½ klimmer van 7 dagen die poirte te wachten
Item gegeven den mandemaker 2½ witstuver van manden te maken


51.


Item Ghijse van Luxhoel gecort 1 vat sijsen zo Wolter van Kuenre dat geghicht heeft dat den edick was geworden
Item Ghijse van Luxhoel gecort 1½ gulden de onse scepenen dairan byer liet halen do zij den hut tsamen eten, de heer Wijnant der stat scencte
Item Ghijse van Luxhoel gegeven 3½ klimmer van hecke te maken
Item gegeven Henrick upten Zijl 8 golden Rijnss gulden van sijn lijffrenthen die hem verscenen Petri ad vincula (47)
Item gegeven Devit van Nijmegen 1 brasspenninck van een reyse to Campen te lopen
Item gegeven Geryt van Campen 2 nyeden van een dach in die grafte te sloten
Item Jacop Rabbertszoin gegeven 40 klimmer up rekenscap
Item noch Jan van Kuenre van Jacops wegen gegeven 11 stuvers
Item Jan van Kuenre gegeven een Rijnss gulden
Item den holtsnijder ende Henrick Floer tsamen gegeven 7 Camper kromstaerten van holt to sagen dat an den ronneboem was
Item Geryt Frankenszoin eens to Campen ende to Herderwijc mit eren perden verteert tho samen 9½ Camper kromstaerten
Item Arnt Michielszoin gegeven 33½ [...] van 14 dagen die poirte te wachten, hyrmede hem betailt binnen onsen tijden


51v.


Item Henrick Janszoin gegeven 11½ klimmer ende 2 groten van 11 dagen die poirte te wachten, hyrmede hem betailt binnen onsen tijden
Item Jan de gansener gegeven 7 witstuvers van een reyse to Voirst ende voirt an Jan van Husse enen brieff te brengen
Item Jan Quant gegeven 15 witstuvers van 8 dagen die poirte te wachten
Item des saterdages up sunte Matheusdach (48) gegeven Henrick van Tije gegeven 1 brasden van dryen dagen die poirte te wachten, hyrmede hem betailt binnen onsen tijden
Item upten dach vurseit gegeven Daem Albertszoin 42 klimmer van dryen weken buyten te waken, hyrmede hem betailt
Item Henrick Berntszoin gegeven ½ gulden van tween dagen holt up te wijnden an den toirn achter Vegens huys
Item upten dach vurseit gegeven Jan van Kuenre 3½ gulden ende 2 klimmer van vijff weken buyten te waken
Item Wolter Scemicke gegeven 28 klimmer van 14 [dagen] nachten buyten te waken, hyrmede hem betailt
Item den gesellen gegeven 2 Vleemsch die die sluse stopten do sij in lyep
Item Bernt Henrickszoin gegeven 2½ gulden up dat men hem sculdich is van tymmeren
Item gegeven Eduart van Empse 3 witstuvers dat hij mit onsen scepenen voor up die brugge in die naelde


54.


Anno etc. LXXI


Burgermeisteren Gheryt Henrickszoin quanti
Henrick Frankenszoin


Item ontfangen van Tijman Bolle ende Geryt Rijnvisch 2 Rijnss gulden, 20 witstuvers vur den Rijnss gulden gerekent
Item ontfangen van Henrick Bigge [Frankenszoin] 4 Rijnss gulden


55.
1
Item Johan Wolterszoin 20
Item Johan Boese 22½
Item Henrick Heket 17½
Item Arnt Frankenszoin 19½


Item Lambert van Zanten 2 2
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Johan van Gangelt 2 5
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 32
Item Ghijse van Luxhoel 1
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 1 3


Summa facit 12½ gulden ende 1 Vleemsch


55v.
2
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 20
Item Johan Boese 22
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17
Item Arnt Frankenszoin 19½


Item Lutgert van Meerten 2 2
Item Lambert van Zanten 3 ende 3 vate keuts
Item Tijman Berntszoin 2 vate Hamborger byers
Item Reyner Wijchmanszoin 3
Item Johan van Gangelt 2 5
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 3 3
Item Ghijse van Luxhoel 4 4
Item Gheryt Roloffszoin 4 3
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 4 3 4


Summa facit 22½ gulden ende 4½ klimmer


56.
3
Item Gheryt Craftszoin 16 15½ 15½
Item Johan Wolterszoin 20 20
Item Johan Boese 20½ 21½
Item Henrick Heket 16
Item Arnt Frankenszoin 20


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 2 vate Hamborger byers
Item Tijman Berntszoin 1 ende 2 vate Hamborger
Item Reyner Wijchmanszoin 2 3
Item Johan van Gangelt 2 2 6
Item Alijt Druyts 5
Item Wolter Nagge 2 2 2 1
Item Ghijse van Luxhoel 3
Item Gheryt Roloffszoin 3 2
Item Derick Egbertszoin 1 2
Item Derick Nagge 2 2 3


Summa facit 25½ ende 3 blenken


56v.
4
Item Gheryt Craftszoin 16
Item Johan Wolterszoin 20 20
Item Johan Boese 22
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17½
Item Arnt Frankenszoin 19½


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 3 4 keuten, 1 vat Hamborger
Item Tijman Berntszoin 2
Item Reyner wijchmanszoin 3
Item Jan van Gangelt 2 4
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 6 3 4
Item Ghijse van Luxhoel 4
Item Gheryt Roloffszoin 3
Item Derick Egbertszoin 4 3
Item Derick Nagge 6 3


Summa facit 24 gulden ende 7½ klimmer


57.
5
Item Johan Boese 21
Item Henrick Heket 16
Item Arnt Frankenszoin 20


Item Lutgert van Meerten 2
Item Tijman Berntszoin 2
Item Reyner Wijchmanszoin 3
Item Johan van Gangelt 6
Item Alijt Druyts 4
Item Wolter Nagge 2 3
Item Ghijse van Luxhoel 2 4
Item Gheryt Roloffszoin 2 3
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 2 3
Item Henrick Heket 1 vat Hamborchs
Item Willem Sticker 1 vat Hamborchs


Summa facit 15½ gulden ende 1 brasden

57v.
6
Item Gheryt Craftszoin 16
Item Johan Wolterszoin 20 20½
Item Johan Boese 20½ 21
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17
Item Henrick Heket 16½
Item Arnt Frankenszoin 19½


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 3
Item Reyner Wijchmanszoin 4
Item Johan van Gangelt 7 2
Item Alijt Druyts 4
Item Wolter Nagge 33 1 ende groit vat jopen byers
Item Ghijse van luxhoel 4
Item Gheryt Roloffszoin 4
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 4 4 3


Summa facit 22½ gulden, 11 klimmer ende 1 oirtken, facit behalven dat vat jopen byers


58
7
Item Johan Wolterszoin 19½
Item Johan Boese 20
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17


Item Lambertvan Zanten 3
Item Reyner Wijchmanszoin 3
Item Johan van Gangelt 4
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 4
Item Ghijse van Luxhoel 6
Item Gheryt Roloffszoin 4 3
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 3 4


Summa facit 14 gulden, 9½ klimmer ende 1 oirtken


58v.
8
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 20
Item Arnt Frankenszoin 19


Item Lambert van Zanten 4
Item Reyner Wijchmanszoin 3
Item Johan van Gangelt 4 3 [.] 3
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 4
Item Derick Nagge 3


Summa facit 10 gulden ende 1½ klimmer


59.
9
Item Gheryt Craftszoin 15
Item Johan Wolterszoin 19½
Item Johan Boese 21
Item Arnt Frankenszoin 20


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 3 ende 1 vat keuts
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Johan van Gangelt 5 2
Item Alijt Druyts 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Ghijse van Luxhoel 4
Item Gheryt Roloffszoin 4
Item Derick Egbertszoin 1
Item Derick Nagge 4 3


Summa facit 6 gulden, 9½ klimmer ende 1 oirtken


Summa summarum facit 100 gulden, 65 [...] ende 9 klimmer


59v.

Restant
Item Johan Wolterszoin is sculdich 13 gulden, 11 klimmer ende 1 oirtken
Item Johan Boese is sculdich 13 gulden, betailt 3 postulaetsgulden
Item Gheryt Hoppenbrouwer 4 gulden ende 1 stuver
Item Henrick Heket 3 gulden, 9½ klimmer ende 1 oirtken
Item Henrick vurseit betailt 14½ stuver
Item Arnt Frankenszoin 9 gulden ende 1½ klimmer, betailt 6½ gulden
Item Lutgert van Meerten 3½ gulden ende 10½ klimmer
Item Lambert van Zanten 10 gulden ende 3 klimmer, betailt 5 gulden myn 1 stuver
Item noch betailt 1½ Vleemsch ende 1 stuver
Item Reyner Wijchmanszoin 5 gulden ende 1 brassden
Item Tijman Berntszoin 3 gulden ende 3 Vleemsch
Item Johan van Gangelt 2½ gulden ende 1 Vleemsch
Item Alijt Druyts 7 gulden, 5 klimmer ende 1 oirtken, betailt 4 gulden
Item Lambert Ghijsbertszoin 27 klimmer, betailt 18 klimmer myn 2 groetken
Item Wolter Nagge 15½ gulden ende 10½ klimmer, betailt 3½ Rijnss gulden myn 2 stuver
Item noch betailt 7 Airnoldusgulden, maict tsamen 15 gulden
Item Ghijse van Luxhoel 10 gulden ende 3 klimmer, betailt 6½ gulden ende 3 klimmer.
Aldus blijft Ghijse sculdich 3½ gulden, betailt 3½ gulden


60.


Item Gheryt Roloffszoin 9½ gulden, 8 klimmer ende 1 oirtken, betailt 4 gulden
Item noch betailt 5 gulden myn 1 oirt
Item noch betailt 16 klimmer ende 1 oirtken
Item Derick Egbertszoin 7 oirt gulden, 5 klimmer ende 1 oirtken
Item Derick Nagge 18 gulden, betailt 9 gulden, betailt 6 gulden
Item noch betailt 2 gulden
Item Willem Sticker vijff Vleemsch
Item Geryt Henrickszoin sal tot desen restande doin 4 gulden ende 1 oirt


60v.


uutgeven van den restande
Item Gheryt Craftszoin gekort van Werner van Eegen 7½ gulden ende 3 klimmer.
Aldus blijft men hem sculdich 7 oirt gulden ende 1 blenken, dit gesciede vur der rekenscap
Item Reyner Wijchmanszoin van Jacop van Rietbergens wegen ½ gulden up sijn holtsnijden
Item gedain Gheryt Craftszoin ende Henrick Scerpinck 15 gulden
Item gecort Ghijse van Luxhoel 24 taken byers die dair gehaelt worden, do men nije scepenen koes
Item Henrick Heket gecort 14½ witstuver die dan verteert worden do de wijckbisscop hyr was
Item Willem Loye gegeven 4 gulden van een vierdel Jans te waken
Item gegeven den deken van Veluwen 10 Camper kromstaerten van zeentgelden (49)
Item gegeven Werner van Eerboeren 12 Rijnss gulden up dat gheent dat men hem schuldich is van smeden
Item noch gedain Gheryt Craftszoin ende Henrick Scerpinck 12 Rijnss gulden, 20 stuver vur den Rijnss gulden gerekent


61.


Item Jan van Kuenre gegeven 1 klimmer van poyn ende eerde te effenen
Item Aelt Henrickszoin gegeven 5 klimmer van 17 kerren sants te voeren
Item Jan van Kuenre gegeven 1 Camper krompstaert van een turffmande
Item gedain Mette Vinken 5 Rijnss gulden, 20 stuver vur den Rijnss gulden
Item gedain Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin 4 Rijnss gulden
Item gedain Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin 9½ gulden
Item Geryt Frankenszoin van Hermen Mathijszoins wegen 12 stuvers de men hem sculdich was van enen peerde te weyden
Item gedain Arnt to Boechop ende Henrick Scerpinck 4 gulden ende 1 oirt


62.


Uutgeven
Item Jan de gansenaar gegeven 7 stuver dat hij enen brieff an der stat van Airnhem brachte
Item Derick van Nijmegen gegeven 4 stuvers dat hij twee reysen to Campen ghinck
Item Arnt Michielszoin gegeven 14 klimmer up rekenscap
Item Arnt Michielszoin gegeven 28 klimmer, hyrmede hem betailt sijn poirtwachten
Item Daem Albertszoin gegeven 15 witstuvers up rekenscap
Item noch hem gegeven 11 klimmer, hyrmede hem 1 maent betailt
Item Daem vurseit gegeven 1 witstuver van enen dach die poirte te wachten
Item gegeven Jan de gansener 4 nije penningen, hyrmede hem betailt sijn reyse die hij ginck an heer Arnt van Doesburch
Item Henrick Frankenszoin mede gedain 1½ klimmer do hij to Herderwijck was
Item Henrick van Tije mede gedain ½ [...] up rekenscap
Item gegeven Jan Voerst 2 stuvers van tween dagen die poirte te wachten
Item Arnt Dorre gegeven [...] 12 klimmer van 6 dagen [...]


62v.


Item Henrick van Tije gegeven 5 klimmer, hyrmede hem betailt van een maent
Item noch Henrick vurseit gegeven 9 klimmer myn 1 oirtken, hyrmede hem betailt 5 weken, actum des saterdages na sunte Lucasdach (50)
Item Henrick Janszoin gegeven 5 klimmer van 2 dagen die poirte te wachten
Item Peter van Zutphen ende Jacop Arntszoin gegeven 5 klimmer van elc enen dach die poirte te wachten
Item Lambert Willemszoin gegeven 5 klimmer van enen dach arbeyden
Item Henrick Berntszoin gegeven 10 klimmer van 2 dagen arbeyden
Item Henrick Peterszoin, meister Henrick ende Jacop Vreese elc gegeven 1 brasden van 1½ dach die poirte te wachten
Item gegeven Bernt van Holte 2 swertstuvers van tween dagen die poirte te wachten
Item Arnt van Holte gegeven 2½ klimmer van enen dach die poirte te wachten
Item Geert Sticker ende Wolter gegeven 10 klimmer van elc 2 dagen die poirte te wachten
Item Lambert Willemszoin gegeven 2½ klimmer [..] arbeyden
[...] dages post Crispini (51) gegeven [...] 3½ gulden van 9 [..] poirte te wachten


63.


Item gegeven den coster 1 Rijnss gulden up sijn loen
Item hem noch gegeven 1 Rijnss gulden
Item Wolter Scemicke gegeven 2 gulden up rekenscap
Item Daem Albertszoin gegeven 28 klimmer van 14 dagen
Item Geryt Bene Vresenzoin gegeven 5 klimmer dat hij die verre[n] (52) weder brachte
Item des saterdages post Wilbrordesdach (53) gegeven Henrick van Tije 7 klimmer myn 1 oirtken
Item Arnt Dorre gegeven 66 klimmer van een maent die poirte te wachten, hyrmede hem betailt
Item Jan van Kuenre gegeven 43 klimmer, hyrmede hem betailt binnen onsen tijden
Item Jan de gansener gegeven 2 gulden up sijn waken
Item gegeven Henrick van Tije 28 klimmer ende 1 oirtken, hyrmede hem betailt
Item Wolter van Kuenre gegeven 4 klimmer van poirte wachten
Item Willem Loye gegeven 4 klimmer van poirte wachten
Item Bernt Henrickszoin gegeven 1 braspenninck van tymmeren
Item Asse Berntszoin gegeven 20 [...] van tween reysen to Herderwijck
Item Daem Albertszoin [...], hyrmede hem betailt [...]
Item Wolter Scemicke gegeven [...] sijn waken, aldus [...] 10 witstuvers betailt [...] ende Johan Wolterszoin


63v.


[Item gegeven Tijman Bolle 3 Rijnss gulden, 20 stuvers vur den Rijnss gulden gerekent ende 3½ stuver, hyrmede betailt sijn 9 golden Rijnss gulden de men hem jairlix sculdich is]


66.


Anno etc. LXXI


Burgermeisteren Tijman Bolle sexti
Johan Wolterszoin


Item ontfangen van Gheryt van Empse ende Gheryt van Holte 22 klimmer
Item ontfangen van Geryt Rijnvisch ende Henrick Scerpinck 1 gulden van haeren restant
Item des saterdages na suncte Clemensdach (54) aldinck doet gerekent mit Fenne Scerpincs als van den wage ende van hair ontfangen 10 Rijnss gulden ende 1 oirt Rijnss gulden ende hyrmede heeft sij betailt
Item ontfangen van Geryt van Empse ende Geryt van Holte restant 7 Rijnss gulden ende 1 oirt
Item ontfangen van Arnt tho Boechop ende Geryt Rijnvisch 19½ gulden, hyrmede rekenscap gedain van hair restant
Item ontfangen van Geryt van Empse ende Geryt van Holte restant 12 gulden
Item noch ontfangen van Geryt Rijnvisch restant 3 gulden
Item ontfangen van Geryt van [...] Geryt van Holte 18 [...]
Item ontfangen van [...] 1 Rijnss gulden
Item ontfangen van [...] Henrick Frankenszoin [...]


67.
1
Item Gheryt Craftszoin 16½
Item Johan Boese 21
Item Gheryt Hoppenbrouwer 19
Item Arnt Frankenszoin 19½
Item Johan Wolterszoin 19


Item Lambert van Zanten 2 vate Hamborchs
Item Reyner Wijchmanszoin 4
Item Johan van Gangelt 5
Item Alijt Druyts 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2
Item Wolter Nagge
Item Ghijse van Luxhoel 5
Item Gheryt Roloffszoin 3 4
Item Derick Egbertszoin 1½
Item Derick Nagge 5 3
Item Henrick Heket 2 vate Hamborchs


Summa facit 18 gulden, 5 klimmer myn 2 groet


67v
2
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Henrick Heket 17
Item Arnt Frankenszoin 19½


Item Lambert van Zanten 3
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Johan van Gangelt 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2
Item Wolter Nagge 2
Item Derick Nagge 2
Item Nanneman Ghijsbertszoin 2 vate Hamborchs ende 1 vat keuts


Summa facit 8 gulden ende 7½ klimmer


68
3
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 19
Item Johan Boese 19½
Item Gheryt Hoppenbrouwer 19
Item Arnt Frankenszoin 20
Item Henrick Heket 15½


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 3 ende 3 vate Hamborchs
Item Reyner Wijchmanszoin 3 3
Item Johan van Gangelt 6 2 6 betailt 11
Item Alijt Druyts 3 4
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 3
Item Wolter Nagge 4 3
Item Ghijse van Luxhoel 4 5
Item Gheryt Roloffszoin 3 3 4
Item Derick Egbertszoin 2
Derick Nagge 3 4 3 5
Item Henrick Heket 2 vate Hamborchs


Summa facit 31 gulden ende 9 klimmer

68v.
4
Item Johan Wolterszoin 19
Item Gheryt Hoppenbrouwer 15½
Item Arnt Frankenszoin 19


Item Lambert van Zanten 3
Item Reyner Wijchmanszoin 2 3
Item Johan van Gangelt 3 5
Item Alijt Druyts 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 1 3 3
Item Rende Peterszoin 1
Item Gheryt Roloffszoin 2
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 2 3 4 ende 4 vate Hamborchs


Summa facit 17½ gulden ende 1½ klimmer


69.
5
Item Gheryt Crafrszoin 14½ 16
Item Johan Wolterszoin 18 18
Item Johan Boese 19½
Item Arnt Frankenszoin 17


Item Lambert van Zanten 2
Item Johan van Gangelt 1
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 4 2
Item Ghijse van Luxhoel 5
Item Derick Egbertszoin 1
Item Derick Nagge 4


Summa facit 12½ gulden ende 3 Vlaamsch


69v.
6
Item Johan Boese 20½


Item Lambert van Zanten 2
Item Reyner Wijchmanszoin 3 2
Item Johan van Gangelt 3 5 2 betailt 2
Item Alijt Druyts 3 2
Item Lambert Ghijsbertszoin 2
Item Wolter Nagge 2 2½
Item Ghijse van Luxhoel 4
Item Rende Peterszoin 1
Item Gheryt Roloffszoin 2 3
Item Derick Egbertszoin 1
Item Derick Nagge 2 4 3


Summa facit 14½ gulden, 9 klimmer ende 6 groten


70.
7
Item Gheryt Craftszoin 15
Item Johan Wolterszoin 19
Item Johan Boese 21
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17½
Item Arnt Frankenszoin 19


Item Lambert Ghijsbertszoin 2
Item Wolter Nagge 4
Item Ghijse van Luxhoel 4
Item Rende Peterszoin 1
Item Gheryt Roloffszoin 3
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick nagge 4


Summa facit 11 gulden ende 4½ klimmer


70v.
8
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 19½ 19½
Item Johan Boese 19½
Item Henrick Heket 16½
Item Arnt Frankenszoin 18½


Item Lambert van Zanten 2 2 ende 4 vate Hamborchs
Item Reyner Wijchmanszoin 2 2 ½
Item Johan van Gangelt 3 2 2
Item Alijt Druyts 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 1
Item Wolter Nagge 2 3 3 3
Item Ghijse van Luxhoel 4
Item Rende Peterszoin 2
Item Gheryt Roloffszoin 4
Item Derick Nagge 3 4


Summa facit 22 gulden ende 7½ klimmer


71.
9
Item Johan Wolterszoin 19
Item Johan Boese 19½ 19


Item Lambert van Zanten 3
Item Reyner Wijchmanszoin 3 2
Item Johan van Gangelt 5 2 5 betailt 2
Item Alijt Druyts 3 3
Item lambert Ghijsbertszoin 2 2 2
Item Wolter Nagge 3 3
Item Ghijse van Luxhoel 4
Item Rende Peterszoin 1
Item Gheryt Roloffszoin 3
Item Dirck Nagge 3 3 4


Summa facit 19 gulden ende 3 Vleemsch


Summa summarum facit 100 gulden, 60½ [gulden], 9½ klimmer ende 1 oirtken


71v.

Restant
Item Gheryt Craftszoin is sculdich 6½ gulden ende 1 Vleemsch
Item Johan Wolterszoin 10 gulden, 10 klimmer ende 1 oirtken, betailt 5 gulden ende 8 klimmer
Item Johan Boese 9½ gulden ende 4½ klimmer
Item Gheryt Hoppenbrouwer 4 gulden ende 9 klimmer
Item Arnt Frankenszoin 8 gulden ende 1½ klimmer
Item Henrick Heket 4½ gulden ende 8 klimmer
Item Lutgert van Meerten 2 vate, facit 13½ klimmer
Item Lambert van Zanten 20 vate hoppen ende 9 vate Hamborger byers, facit 9½ gulden, 8 klimmer ende 1 oirtken
Item Lambert vurseit blijft sculdich 6 gulden myn 1 oirtken
Item Lambert vurseit blijft sculdich 2 gulden ende 1 oirtken
Item Reyner Wijchmanszoin 8½ gulden, 5 klimmer ende 1 oirtken
Item Alijt Druyts 27 vate, facit 7½ gulden ende 1 Vleemsch, betailt 3½ gulden ende 1 Vleemsch
Item noch betailt 2 gulden ende 6 grote
Item noch betailt 1 gulden
Item Lambert Ghijsbertszoin 30 vate, facit 8 gulden ende 10½ klimmer, betailt 2 gulden myn 2 grote
Item Wolter Nagge vijftichste halff vat, facit 14½ gulden , 10 klimmer ende 2 grote
Item Wolter vurseit blijft sculdich 5 gulden
Item Ghijse van Luxhoel 35 vate, facit 9½ gulden, 3 klimmer ende 1 oirtken, betailt 18 stuver


72.


Item Gheryt Roloffszoin 34 vate facit 9½ gulden ende 1½ klimmer, betailt 6 gulden myn 1 stuver
Item noch betailt 3½ gulden
Item Derick Egbertszoin 9½ vat facit 2½ gulden, 4 klimmer ende 2 grote
Item Derick Nagge 68 vate hoppen ende 4 Hamborchs facit 21 gulden, betailt 2 gulden
Item noch betailt 6 gulden, noch betailt 2½ Rijnss gulden
Item Dirck vurseit blijft sculdich 1 gulden
Item Nanneman Ghijsbertszoin 2 vate Hamborchs facit 18 klimmer
Item Rende Peterszoin 6 vate facit 2½ gulden ende 4½ klimmer
Item Johan van Gangelt 10 vate facit 2½ gulden ende 7½ klimmer


Summa facit 100 gulden, 4 [...]


Uutgeven
Item Gheryt Craftszoin gecort 7 oirt gulden ende 1 blenken van Werner van Eertboerens wegen
Item tot Lamberts huys van Zanten gegolden 2 stuvers do men mit Henrick Ygerman [...] als van sijn lijfrenthen
Item den speelluyden van Amersfoort [...] 2 stuvers
Item den bode van Airnhem verteert [...] huys van Zanten 1 stuver
Item gegeven Tijman Bolle [...] hij mitten erfgenaemen van Oestenwolde [...]
Item gegeven Geryt Spijker [...] dachhuer
Item gegeven Jan [...]


72v


Item den boden van Hattem verteert tot Lamberts huys van Zanten
Item Henrick Heket gecort 2 Rijnss gulden myn 4 klimmer an t geen datter verteert is mit heer Wijnant mitten drossten mit die van Zuthen etc.
Item meyster Willem betailt an Wolter Nagge 1 Rijnss gulden
Item gesant Henrick [Kuymeturff] 10½ Rijnss gulden do die bestadinge gegain wert
Item noch 3 maeltijden 5½ klimmer
Item noch gegolden [9 maeltijden] vur scepenen ende vur die knechten, facit 13 klimmer
Item noch verteert up een tijt 8 klimmer myn een oirtken, do Henrick Bigge ende Tijman Bolle van den erffgenamens wegen 7 noieden an den dijck weren
Item noch Gert Henrickszoin verteert 1 brasden do hij an den dijck was van den erffgenamen
Item gedain Willem Sticker ende Henrick van Kuenre 2½ Rijnss gulden
Item Willem Sticker ende Henrick van Kuenre gedain 4 gulden, dair sij den gesellen hair cledinge mede betailden
Item gegeven Jan Wolterszoin van Willem Loyen wegen 4 gulden van een virendeel jair te [waken]
Item gegolden to wijncope do den straetsteen [...] wert 17 klimmer ende 1 oirtken
Item noch gegeven vur een tonne 9 klimmer
Item [...] ende verteert tot dair [...] 20½ klimmer ende 1 oirtken
Item [...] Bigge gecort ½ gulden van [...] wegen


73.


Uutgeven
Item gedain totten gelde dair men Jacop Witten lijffrenthen mede betailde 10 Rijnss gulden ende 1 oirtken, 20 stuvers vur den Rijnss gulden
Item gegeven Arnt Dorre 15 klimmerup sijn poirtwachten
Item noch hem gegeven 41 klimmer, hyrmede hem betailt een maent
Item des saterdages post Lucye (55) gegeven Wolter Scemicke 56 klimmer, hyrmede hem een maent betailt van buten te waken
Item upten dach vurseit gegeven Daem Albertszoin 56 klimmer van een maent buyten te waken
Item Johan van Kuenre gegeven 56 klimmer van een maent die poirte te wachten
Item Henrick van Tije gegeven 35 klimmer van een maent die Heilige Geestpoirte te wachten
Item den vijff gesellen die de Goirpoirte 4 dagen wachten vijftich klimmer
Item den tween gesellen gegeven 41 klimmer van 3½ dach die Medenpoirte te wachten
Item den dryen knechten gegeven [...] sluysdoeren of nemen [...]
Item gegeven den knechten [...]
Item gegeven 5 blenken van die poirte schoen te maken


73v.


Item gegeven heer Wolter Dirkszoin 7 Vleemsch van hoylande, dair die haven duer gegraven is
Item gegeven 5 blenken van een lutken straets te maken
Item gegeven Tijman Bolle vijff Rijnss gulden, 20 witstuvers vur den Rijnss gulden de hij jairlix heeft van der stat
Item gegeven Geryt Frankenszoin 29 stuvers ende 1 klimmer de hij der stat verlecht heeft, do Geryt Drullinck ende Jacop ten Braeck to Herderwijck reysden
[Item Arnt van Gangelt verlecht an treckelde gelden 27 stuvers, do men sijn huys vercofte]
Item gebesicht to treckelgelde 2½ Rijnss gulden do men de voirweyden ende naweyden medede
Item Geryt de holtsnijder 3 klimmer van een plancke dair men een banke van maicte
Item gegeven Arnt Dorre 15 klimmer van 14 dagen die poirte te wachten ende eens die poirte schoen te maken
Item gegeven Johan de holtsnijder de [...]
Item gegeven Wolter Scemicke 10 witstuvers do men hem sculdich was in Geryt [...]zoins rekenscap


74.


Item Tijman Bolle gegeven 3 Rijnss gulden ende 3½ stuver, hyrmede betailt sijn 9 golden Rijnss gulden de de stat hem jairlix sculdich is
Item Johan de gansener gegeven 2 stuvers dat hij to Herderwijck gynck
Item gerekent mit Werner van Eertboeren alldynck doet zo dat onse stat hem sculdich bleeff 28 Rijnss gulden [ende 1 oirt] 20 stuvers vur den Rijnss gulden, actum des saterdages na den nijenjairsdach anno LXXII (56) bij Henrick Bigge, Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin
Item verteert 5 stuvers do men mit Werner vurseit rekende bij Gert van Holte van den vurseit gegeven 5½ Rijnss gulden
Item gegeven Henrick van Tije 12½ klimmer van 10 dagen die poirte te wachten, hyrmede hem betailt
Item des sonnendages up dertyenenavond (57) gegeven Arnt Dorre 28 klimmer van 24 dagen die poirte te wachten
Item gegeven Jacop Rabbertszoin 1 Rijnss gulden up sijn pijlen sticken, aldus heeft hij 2 Rijnss gulden
Item Hermen Muys gegeven 4 klimmer van 2 nachten buten te waken
Item Arnt Kuper ende Jan van Kuenre ende [...] van Kuenre gegeven elck 2 klimmer vur enen nacht buten te waken
Item gegeven Geryt Aeltszoin 4 klimmer vur 2 dagen die poirte te sconen
Item Werner van Eertboeren [...] up rekenscap
Item den knechten [...] dat sij 1500 wagenscots [...]


74v.


Item gegeven Tijman Bolle 6 klimmer van den wagenscot up te voeren
Item Evert Ottenszoin gegeven 2½ klimmer van wagenscot up te voeren
Item Aelt Heinenzoin ende Lubbert Ottenszoin gegeven 2½ klimmer van wagenscot up te voeren
Item Daem Albertszoin ende Wolter Scemicke gegeven elck 42 klimmer van sijn poirte wachten
Item Jan van Kuenre gegeven 42 klimmer, hyrmede hem betailt 3 weken buten te waken, actum des saterdages post [(onleesbaar) Evan sicoins] (58)
Item gegeven Luytken de kuiper 12 witstuvers van 1500 wagenscots van Campen te halen
Item gegeven Jan de gansener 2 witstuvers van een reyse to Herderwijck enen brieff te brengen
Item des saterdages post Pontiani (59) gegeven Jan van Kuenre 1 gulden up sijn poirtwachten ende 4 klimmer, hyrmede betailt 14
Item gegeven Henrick van Dry up rekenscap ½ Rijnss gulden up rekenscap
Item noch hem gegeven 14 stuvers
Item Brant Jacopszoin gegeven 6 klimmer van plancken ende van tymmeren
Item Daem Albertszoin gegeven 28 klimmer van 14 dagen buten te waken, hyrmede hem betailt
Item Arnt Dorre gegeven 14 klimmer, hyrmede hem betailt sijn poirte wachten
Item Jan van Kuenre gegeven 42 klimmer, hyrmede hem betailt 3 weken sijn poirt te wachten
Item den jonge holtsnijder ende Jacop van rietbergen elc gegeven 1 gulden up rekenscap


75.


Item den olden holtsnijder gegeven 1 gulden ende Henrick Floer gegeven 3 oirt gulden up hair holtsnijden
Item gegeven Tijman Bolle 3 klimmer van 3 voeder plancken an den toirn te voeren
Item Lambert van Zanten gecort 14 klimmer van Arnt Dorren wegen
Item gegeven den speelman 2½ stuver do onse scepenen hair masscap hadden
Item onse scepenen mitten knechten tot tween tijden 44 maeltijden facit 3 Rijnss gulden ende 6 stuvers
Item gegeven 11 blenken vur broet


76.


Anno etc. LXXII


Tijman Bolle secundi
Johan Wolterszoin


Dat ontfang van den renthen na der rekenscap
In t eerste ontfangen van Bernt Morre enen enckelen golden Wilhelmus schilt
Item noch van Bernt vurseit ontfangen 2½ stuver
Item ontfangen van Rende Peterszoin 12 witstuvers, hyrmede betailt die voirweyde van den Cleynen Meden
Item ontfangen van Wolff van Erler 2 Rijnss gulden, 20 stuvers vur den Rijnss gulden up die voirweyde van den Grote Meden
Item noch van Wolff ontfangen 25 stuvers
Item noch ontfangen van Wolff vurseit 5 stuvers
Item noch ontfangen van Wolff vurseit 20 stuvers
Item noch ontfangen van Wolff 15 klimmer.
Item noch ontfangen van Wolff vurseit 53 klimmer
Item ontfangen van Willem van Norle ene golden Rijnss gulden ende 20 stuvers up sijn wegen
Item noch ontfangen van Willem vurseit 3 gulden myn 1 stuver, 20 stuver vur den Rijnss gulden blijft hij sculdich 7 stuvers
Item ontfangen van Wolter Nagge 20 stuvers vur sijn weert
Item noch ontfangen van Wolter Nagge [...]
Item ontfangen van Henrick [...] Herderwijck enen klinckel [...]
Item noch Henrick [...]


76v.


Item ontfangen van heer Engbert Engbertszoin enen golden Rijnss gulden, aldus heeft hij drie golden Rijnss gulden betailt
Item noch betailt 3½ oirt golden Rijnss gulden hyrmede betailt
Item ontfangen van Bernt Scene 22 stuvers, aldus heeft hij betailt 2 golden Rijnss gulden ende 3 stuvers
Item noch ontfangen van Bernt vurseit 20 stuvers
Item ontfangen van Fenne Evert Mamens wedue 10½ stuver van den acker over den voert
Item ontfangen van Geryt Craftszoins ende Henrick Scerpincs restant 5½ gulden
Item ontfangen van Willem Stickers ende Henrick van Kuenre 3 Rijnss gulden
Item ontfangen van Loeff Janszoins 7½ stuver, aldus blijft hij sculdich 1½ stuver


Summa facit 26 Rijnss gulden ende 2½ stuver


Anno LXXII up sunte Anthoniusavont (60) gerekent [Jan] van Kuenre, zodat hij sijn pacht [...] weert betailt heeft van den jaer van [...] bleeff Jan vurseit sculdich 14½ klimmer


77.


Item gerekent mit Wolff van Erler van den weert ende van die voirweyde van den Groten Meden [ ] sodat hij der stat sculdich bleeff 2½ Rijnss gulden 20 stuvers vur den Rijnss gulden ende 2 stuvers, actum des wonsdages up Onse Lieve Vrouwenavont visitacoinis (61) anno LXII
Hyrup heft Wolff 1 Rijnss gulden van 20 stuvers betailt
Item Tijman Bolle ende Jan Wolterszoin restant van den achterstadigen renthen
Item Arnt tho Boechop blijft sculdich 17 klimmer van die vorweyde van die Grote Meden


Dat ontfang na den rekenscap van den renthen
Item ontfangen 14 stuvers van Jan Wolterszoin ende hyrmede heeft Fenne Mamens voirt hair deel van der pacht van den acker bij den voirt betailt
Item ontfangen van Wolter Nagge 2 golden Rijnss gulden ende 1 oirtken van een brasden, hyrmede sijn halve weert betailt
Item Arnt tho Boechop van desen gelde gedain t Airnhem totten behoeff [...] gulden, actum ipso die Pancratij (62)
Item ontfangen van Mathijs Michielszoin, actum bij den voerte van den [...]
Item gedain totten gelde [...] sijn 10 golden Rijnss gulden ter lijfrenthen [...] worden 2 Rijnss gulden ad 20 stuvers
Item Tijman Bolle gegeven 20 [...] then van den jaer van [...]


78.


Anno LXXI


Burgemeisteren Tijman Bolle sexti
Johan Wolterszoin


Dat ontfang van den renthen
In t eerste ontfangen van Jan Luytkenszoin 40 witstuvers up sijnen halven Groten Weert
Item Jan Luykenszoin gecort an sijn halve weert 6 gulden van riede 5½ gulden van een verre ½ Rijnss gulden van dijken 5 klimmer ende 1 oirtken van arbeiden upten meden upten wech
Item ontfangen van meister Henrick Peterszoin 40 witstuvers up sijnen halven Groten Weert
Item noch ontfangen van meister Henrick vurseit 3 Rijnss gulden, 20 stuvers vur den Rijnss gulden
Item noch ontfangen van meister Henrick 1 Rijnss gulden ad 20 stuvers
Item men sall meister Henrick vurseit corten 2 [...] van Jan de ganseners wegen
Item noch ontfangen 7½ stuver ende oirtken, hyrmede betailt
Item ontfangen van heer Engbert Engbertszoin 43 witstuvers up sijnen halven weert


78v.


Item ontfangen van Geryt Wymkenszoin 3 golden Rijnss gulden ende ½ oirt, hyrmede betailt sijn halve weert up geensijt den weert
Item ontfangen van Albert ter Hare 3 golden Rijnss gulden ende ½ oirt, hyrmede betailt sijn halve weert up geensijt den voirt
Item ontfangen van Truytken, Jan van Mijnden wedue 3½ golden Rijnss gulden ende 1½ oirt
Item ontfangen van Asse Berntszoin 7 oirt golden Rijnss gulden, hyrmede betailt een achtendeel van die werde van den Groten Meden
Item ontfangen van Henrick Scerpinck 10 Airnoldus gulden myn 1 oirt, hyrmede betailt een voeren deel van den naweyde van den Groten Meden
Item ontfangen van Brant ten Velde ende Egbert Luytkenszoin 10 gulden myn 1 oirt, hyrmede betailt een virendel van den etgroen van den Groten Meden
Item ontfangen van Reyner Wijchmanszoin 14½ [...] ende 1 stuver, hyrmede betailt 1½ virendel [...] etgroen van den Groten Meden hyrme


79.


Item ontfangen van Lambert van Zanten 2 golden Rijnss gulden van den wall
Item noch heeft Lambert vurseit upt wall betailt 2½ golden Rijnss gulden ende 1½ oirt Rijnss gulden
Item Lambert vurseit heeft noch betailt 3½ oirt golden Rijnss gulden up sijn halve weert
Item ontfangen van Bernt Evertszoin golden Wilhelmus schilt ende 1 Johannes schilt up sijn halve weert
Item noch van hem ontfangen 23½ stuver ende 1 oirtken
Item ontfangen van Bernt Meye 9 oirt golden Rijnss gulden, hyrmede betailt een virendel van sijnen weert
Item ontfangen van Bernt Schene 24 stuver ende 9 oirt golden Rijnss gulden
Item ontfangen van Derick Roloffszoin 3 postulaets gulden ende 9 oirt Rijnss gulden
Item ontfangen van Asse Berntszoin 17 stuvers, 1 klimmer van een negende deel van den [...] de van den Grote Meden
Item ontfangen van Wolff van Erler 3 Rijnss gulden ende 1 oirt, 20 stuvers van den Rijnss gulden up die weyde van den Grote Meden


79v.


Item ontfangen van Gert van Empse 2½ golden Rijnss gulden, hyrmede betailt sijn [voir] naweyde van den Cleyne Meden
Item ontfangen van Jan van Treest 16 stuvers up een virendel van den voirweyde van den Cleyne Meden
Item noch ontfangen van Rende Peterszoin ½ golden Rijnss gulden up die voirweyde van den Cleyne Meden
Item noch ontfangen van Rende vurseit ½ golden Rijnss gulden
Item noch ontfangen van Rende vurseit 15 stuvers
Item ontfangen van Johan van Kuenre 1 Rijnss gulden up sijn weert
Item ontfangen van Egbert van der Eket 2 Rijnss gulden van Jan van Kuenres wegen
Item van lubbert Janszoin 5½ golden Rijnss gulden [...] Vleemsch up sijn weert


80.


Item ontfangen van Henrick de Voss van Steenwijc 10 Rijnss gulden up sijnen weert, 20 stuvers vur den Rijnss gulden


80v.


Uutgegeven van den renthen
Item gedain tot ten gelde dair men Jacop Wittens lijfrenthen mede betailde 4 Rijnss gulden, 20 witstuvers vur den Rijnss gulden
Item gegeven Truytken Bosschs wedue 2 Rijnss gulden van calc, hyrmede hair betailt
Item gegeven Henrick Scerpinck 10 Stichtsche gulden van Henrick Janszoin de tychelers wegen
Item gegeven Brant ten Velde 10 witstuvers van grawensteen, dair een bussengat (63) mede gemaict is
Item gegeven Werner van Eertboeren enen enckelen [luwe] leeuwe, aldus heeft hij ontfangen 12 Rijnss gulden ende 3 stuvers up 28 Rijnss gulden
Item gegeven Tijman Bolle tot behoeff des weduenhuys van Werner van Eertboerens wegen 15 stuvers
Item gegeven den speelluyden van Nijmegen 1 Rijnss gulden
Item gegeven Tijman Bolle 3 golden Rijnss gulden ende ½ oirt up sijn 15 Rijnss gulden [...] sculdich is
Item noch van Gert [...] wegen hem gecort 2 golden Rijnss gulden
Item Asse Berntszoin gegeven 15 stuvers [...] een reysen to Herderwijck ende [...] sant te voeren
Item [...] Geryt van Beynhem 4 Rijnss gulden [...] krompstaerten de an Johan Wolterszoin betailt sijn
Item [...] van Campen gegeven 1 Rijnss gulden [...] zoin sculdich is [do men] [...]


81.


Item Johan Wolterszoin gegeven 1½ van Jan de ganseners wegen up sijn waken
Item Geryt Frankenszoin gegeven ½ gulden van gansenens wegen up sijn waken
Item Bernt Evertszoin gecort 2 gulden up de ganseners wegen, hyrmede sijn waken hent men nije scepen koes
Item mede gedain Geryt Drullinc ende Johan Wolterszoin 2 Rijnss gulden do zij to Herderwijck reysden
Item gegeven Henrick Ygerman ende Zeyne sijn broeder 11½ Rijnss gulden ende 4 Camper krompstaerten, hyrmede hem betailt van den jaer van LXXI
Item gegeven Gheryt Frankenszoin 16 Vleemsche gulden van sijn loon, facit 6 Rijnss gulden
Item gegeven Peter van Delfft [...] 1 swertstuver van den wijn [...] wert do men nije scepenen coes [...]
Item Jacop Rabbertszoin gegeven [...]
Item Jacop Rabbertszoin gegeven [...]
Item gegeven Tijman Bolle [...] hem jairlix geeft van [...] mede om des wille [...] jairlix licht
Item gesant Henrick [...] gulden, 20 stuvers vur den [...] up 150 wagenscotsVoetnoten:

1. Dun zwaar bier.

2. Biersoort.

3. Bier uit Hamburg.

4. Bier uit Bremen.

5. Reisgeld.

6. 23 februari.

7. 10 Augustus.

8. Boete.

9. Stenen onderbouw boven de grond.

10. 19 Oktober.

11. ----

12. Houten bekleding.

13. Lange smalle strook van metaal of hout.

14. 13 April.

15. Bekennen.

16. 12 april.

17. 23 November.

18. Belasting op wijn.

19. 13 April.

20. 17 Mei.

21. 16 November.

22. 10 Mei.

23. 6 Januari.

24. Soort buskruit.

25. Herald van de keizer.

26. 21 April.

27. 1 Juni.

28. 8 Juni.

29. 15 Juni.

30. Pek.

31. 23 Juni.

32. Wijn die gedronken wordt na bekrachtiging van een overeenkomst.

33. 29 Juni.

34. Kogels.

35. Vuurroeren.

36. 6 Juli.

37. Van een nieuwe bodem voorzien.

38. Vuurroer

39. 9 Augustus.

40. 25 Augustus.

41. Slagboom.

42. Loden kogels.

43. Azijn.

44. 10 Augustus.

45. 24 Augustus.

46. 31 Augustus.

47. 1 Augustus.

48. 21 September.

49. Geldelijke bijdrage voor de zeent,{rondreis of vergadering van een gestelijke}

50. 19 Oktober.

51. [...]

52. Jonge stier.

53. 9 November.

54. 30 November.

55. 14 December.

56. 4 Januari.

57. 6 Januari.

58. [...]

59. 19 januari.

60. 16 Januari.

61. 1 Juli.

62. 12 Mei.

63. Schietgat in grauwe steen.