Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Stadsrekening 1462

Stadsrekening 1462.

1

Anno et cetera LXII

Burgermeisteren Henrick Bigge (doorgehaald: quarti)
Aernt the Boechop quinti

(Item des saterdages na sunte Severusdach (1) mit Jacob Lambertsoen al dinck doet gerekent van stene de hi der stat gelevert heft (5½ dach) so dat onse stat Jacob bliven schuldich 14½ Rijns gulden ende ½ krumstaert

Item Aernt the Boechop ende [...] mede gegeven to teergelde twe gulden do se to Harderwijck toegen)

Item upgeslagen do de weerden et cetera 1½ gulden

[...]gelt dat Ghert Luttike inden statkiste hadde dat onse scepene her Berent Luttike Gertsoen deden hier na betaelt

Item 3 Davids gulden, item seven lewen, item (post 11) 20 postolaetsgulden, item 3 nobelen, item 5 Reinaldus gulden, item 3 kronen, item 2 riders, item 2 clinkers, item ½ saluut

1v

Item ontfangen van heren Aernt inden Oldenbroeck 15 witte stuvers van holte

Item ontfangen van Henrick Bigge, Gert Rijnvisch et cetera vanden schattinge gelde 1 Rijns gulden

Item ontfangen van Dirck Druut 2 climmer van 1 spare (2)

Item ontfangen van Ghert Rijnvisch ende Berent Andreessoen rekenschup 97 Aernhemsche gulden, 24 climmer voer den gulden gerekent, item noch (van hem) ontfangen 19 gulden, 1 oert ende 1 brasden van Gert Rijnvisch ende van Berent Andreessoen restant
Item noch ontfangen van Gert Rijnvisch ende Berent Andreessoen restant 9 gulden ende 4 climmer ende 1 blenken ende noch ontfangen van Ghert Rijnvisch ende Berent Andreessoen 1½ Rijns gulden ende 4½ climmer

Item ontfangen vanden Drontendijcs gelde 7 gulden

2

Item ontfangen (ende) 19½ climmer van Johan toernemaker van 10 sparen

Item ontfangen van Ghert Craftsoen, Tideman Bolle ende Henrick Scherpinc rekenschup van Oldenbroeken gelde 2½ Rijns gulden

Item ontfangen van Henrick Heket 3 climmer van 50 steens

Item ontfangen van Lambert van Santen ende Dirc Naggen 9 climmer van achte matsboemen (3)

Item ontfangen van [...] Ghertssoen 26 climmer ende 1 blenken voir 14 sparren

Summa dat wi ontfangen hebben maket 150 gulden ende 1 gulden, 1 climmer, 26 climmer ende 1 blenken
Summa vanden sisen (4) 200 gulden ende 30 gulden myn 8 climmer

Item uutgegeven 88 Rijns gulden ende 1 oert

3

Item Ghert Craftssoen 17c
Item Griete Hoppenbrouwers 15½c 15c
Item Johan Boese 21c
Item Johan Wolterssoen 19½c 20 gulden, 1 brasden
Item Mette Jacobs 20½c
Item Ghert Iohansoen 14½c

Item Lutgert van Meerten 3
Item Lambert van Santen 5
Item Hanniken 2
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 3
Item Foise Iacobs 2
Item Egbert Druut 2
Item Dirc van Buren 4
Item Stine vanden Vene 1
Item Dirc de Brabander 2
Item Wolter Nagge 2 2 ende 3 vierdel
Item Dirc van Keppel 2
Item Mette Jacobs ½

Summa maket 20½ gulden ende 1 oert myn 1 blenken

3v

Item Johan Boese 21c 21c
Item Johan Woltersoen 19½c
Item Mette Jacobs 21c 19½c
Item Ghert Iohansoen 14c

Item Lutgert van Meerten 1 3, item betaelt 8 gulden, item betaelt noch 6 gulden
Item Lambert van Santen 2 2 2
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Reiner Wijchmansoen 1 4
Item Jutte Schulten 1 2
Item Johan van Gangelt 1 3
Item Foise Iacobs 2 2 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3 2 betaelt 1 vat
Item Asse Berentsoen 2 2
Item Stine vanden Vene 2
Item Wolter Nagge 3 2
Item Dirck van Keppel 2 2
Item Mette Iacobs ½

Summa maket 24½ gulden myn 5 climmer

4

Item Ghert Craftsoen 17c
Item Griete Hoppenbrouwers 15½ 15c
Item Johan Boese 21c
Item Johan Woltersoen 20½c 20c
Item Mette Jacobs 19½c
Item Ghert Iohansoen 15c

Item Lutgert van Meerten 3
Item Lambert van Santen 2 2 betaelt 1 vat
Item Hanniken 2
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Johan van Gangelt 1
Item Egbert Druut 1
Item Asse Berentsoen 1
Item Dirc van Buren 3
Item Stine vanden Vene 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Dirc van Keppel 1½
Item Mette Iacobs ½

Summa maket 20½ gulden myn 6 grote

4v

Item Ghert Craftsoen 15½c 15½c
Item Griete Hoppenbrouwers 19c
Item Johan Boese 21c 22c 20c
Item Johan Woltersoen 19½c
Item Ghert Iohansoen 15c

Item Lutgert van Meerten 3 3 ende 2 vate koits
Item Lambert van Santen 2 2 2 4
Item Hanniken 2 1½ betaelt 2½ vate
Item Reiner Wijchmansoen 1 3 3
Item Jutte Schulten 1 3 2 betaelt 3 vate
Item Johan van Gangelt 3 3 betaelt 4 vate
Item Foise Iacobs 2 2 (doorgehaald: betaelt 1 vat) betaelt 3 vat
Item Egbert Druut 3 3 betaelt 3 vate
Item Asse Berentsoen 3 3 betaelt 2 vate
Item Dirc van Buren 4 4 betaelt 4 vate
Item Stine vanden Vene 3
Item Wolter Nagge 2 2 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 1 2
Item Willem Sticker 1
Item Albert Roede 1
Item Mette Iacobs ½ ½

Summa maket 37 gulden myn 7 climmer ende 1 blenken

5

Item Ghert Craftsoen 17½c
Item Johan Boese 20½c
Item Johan Woltersoen 20c
Item Mette Iacobs 19½c 21c

Item Lutgert van Meerten 2 vate Hamborger biers
Item Lambert van Santen 3 ende 4 vate Hamborgers
Item Hanniken 2 3 1 vierdel ende 2 vate Hamborger
Item Reiner Wijchmanssoen 3
Item Jutte Schulten 1 2
Item Johan van Gangelt 3 betaelt 1 vat
Item Foise Iacobs 1
Item Egbert Druut 2
Item Asse Berentsoen 3
Item Dirc van Buren 3
Item Stine vanden Vene 2
Item Wolter Nagge 3 2 2
Item Dirc van Keppel 2 2
Item Ghise Luxoel 1 2 ende 3 vierdel
Item Willem Sticker 3 vate Hamborger biers
Item Aernt ten Hove 2 vate Hamborger biers
Item Mette Iacobs ½ vat ende 2 vate Hamborger

(doorgehaald: Summa maket 30½ gulden myn 12½ krumstaert)
Summa maket 30 gulden myn 4½ krumstaert

5v

Item Ghert Craftsoen 17½c
Item Johan Boese 20½c
Item Johan Woltersoen 20½c
Item Mette Iacobs 20½c
Item Ghert Iohansoen 15½c

Item Lutgert van Meerten 3 ende 4 vate Hamborger
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 2
Item Reiner Wijchmanssoen 3
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 3
Item Foyse Iacobs 2
Item Egbert Druut 2
Item Asse Berentsoen 2
Item Dirc van Buren 3
Item Stine vanden Vene 2
Item Wolter Nagge 2 3
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 2
Item Mette Jacobs ½

Summa maket 21½ gulden myn 7½ blenken

6

Item Gerit Craftsoen 15½c 15½c
Item Johan Boese 21½c
Item Johan Woltersoen 20c 20c
Item Mette Iacobs 20c
Item Gertt Iohansoen 15½c

Item Lutgert 3 ende 2 vate Hamborger
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 2
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 2
Item Foise Iacobs 2
Item Egbert Druut 3
Item Asse Berentsoen 3
Item Stine vanden Vene 2
Item Wolter Nagge 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 1
Item Mette Jacobs ½ ende 1 vat Hamborger

Summa maket 22½ gulden myn 3 krumstaerten

6v

Item Ghert Craftsoen 16c
Item Griete Hoppenbrouwers 15½c
Item Johan Woltersoen 20c
Item Mette Iacobs 20½c

Item Lutgert van Meerten 3 ende 2 Hamborger
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 1 2
Item Reiner Wijchmansoen 4 betaelt 3 vate
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 3
Item Foise Iacobs 2
Item Egbert Druut 2
Item Asse Berentsoen 3
Item Dirc van Buren 4
Item Stine vanden Vene 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 2
Item Mette Iacobs ½

Summa maket 19 gulden myn 6½ krumstaerten ende 1 oertkin

7

Item Ghert Craftsoen 17c
Item Griete Hoppenbrouwers 16c
Item Johan Boese 21½c 21½c
Item Johan Woltersoen 20c
Item Mette Jacobs 20c 21c
Item Ghert Iohansoen 14c

Item Lutgert van Meerten 3 ende 5 vate Hamborger
Item Lambert van Santen 2 2, 6 vate Hamborger
Item Hanniken 1 2
Item Reiner Wijchmansoen 1 2 2
Item Jutte Schulten 1 2 2
Item Johan van Gangelt 1 2 3 betaelt 1 vat betaelt 4 vate
Item Foyse Iacobs 2 2
Item Egbert Druut 2 3
Item Asse Berentsoen 2 3
Item Dirc van Buren 3
Item Stine vanden Vene 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 2 3
Item Mette Iacobs ½

Item Johan Boese is schuldich 5½ gulden
Item Ghise Luxoel is schuldich 4 gulden myn 13 blenkenen
Item Lambert van Santen is schuldich 13 gulden myn 4 climmer
Item Ghert Craftsoen is schuldich 3 gulden
Item Henric Heket blift schuldich 19 gulden ende 1 oert
Item Stine vanden Vene is schuldich 5 gulden ende 1½ climmer
Item Johan Woltersoen is schuldich 20 gulden ende 1 olden brasden
Item Ghert Iohansoen is schuldich 9½ gulden myn 3 climmer
Item Johan Boese is schuldich 23 gulden ende 7 climmer
Item Wolter Nagge 11½ gulden myn 1 climmer
Item Dirc van Keppel 6 gulden, ½ Vleemsche betaelt 3½ gulden ½ Vleemsche
Item Egbert Druut 12 vate
Item Hanniken 20 vate ende 1 vierdel

(Summa maket 35½ gulden ende 6 grote)
Summa maket 35½ gulden ende 6 grote

Summa summarum maket 200 gulden, 30 gulden myn 8 climmer

7v

Item Johan Boese gegeven van Warnar van Eertberen wegen 10 gulden


8

Item Aernt the Boechop, Henric Bigge, Ghert Henricksoen, Ghert Craftsoen, Ghert van Holte (Bertolt) Gert van Emse verteert tot Henrick Hekets huus (mitten richter mitten) mitten rentemeister ende tot tween tiden mitten richter ende mit den schatmeisters 7 oert Rijns gulden

Item onse schepene verteert tot dreen reise to Harderwijck (tot dreen reisen) 4½ gulden myn 2½ climmer do se daer weren


8v

(Item Berent Evertsoen gegeven)

Item Berent Luttike gegeven 5 climmer dat he ½ dach de schotdoere makede an de sluse

Item Aernt Berentsoen gegeven 3 climmer dat he de schotdoere halp maken

Item Berent Luttike gegeven 35 climmer dat he der stat vier dage timmerde an den toerne hiermede Berent vurseit al up betaelt van timmeren

Item Johan Kamerlinc geschencket ende mit um verteert tot Lutgerde huus van Meerten 6 climmer ende 1 blenken doe onse scepene um sine lijfrente betaelden


9

Item Aernt de Grevensoene gegeven 11 climmer dat he dre vierdel van enen dach eerde voerde (mit vier peerden) an den stat Drontendijck
Item dre manne op den Somerdijck gegeven ellic ses climmer dat se ellic enen dach dikeden anden stat Drontendijck, maken to samen 18 climmer
Item Clawes Timansoen gegeven 6 climmer van eenre dachhuere
Item Willem Lubbertsoen gegeven ses climmer dat enen dach dikede an den stat Drontendijck
Item Egbert Heimansoen gegeven 4 climmer van biere
Item Clawes Timansoen gegeven sess climmer dat he enen dach halp diken an den stat Drontendijck
Item Aert Nagge gegeven 38 climmer van den stat Drontendijc to maken mit 1 menwagen
Item Egbert Evertsoen gegeven 4 climmer dat he Henric Bigge voerde binne den Somerdijck do Henric de gesellen wan dat se den stat Drontendijck solden maken ende to Oestenwolde den wagen wan
Item Dirck Rolofsoen gegeven 79 climmer voir eerde daer der stat Drontendijck mede waert gemaect
Item Jacob Clawessoen gegeven 10 Camper krumstaerten dat hi eerde voerde mit sinnen wagen an den Drontendijck
Item Willem Sticker verteert vijf climmer do hi den stat Drontendijck leet maken tot Aernt de Greven huus
Item Lambert Willemsoen gegeven 1 gulden dat he (der stat) vier dage den stat Drontendijc makede
Item Albert Iohansoen gegeven 1 gulden dat hi (der) vier dagen den stat Drontendijc makede
Item Lambert Hermansoen gegeven 1 gulden dat hi vier dagen den stat Drontendijc halp maken
Item Johan Lubbertsoen gegeven ½ gulden dat hi twe dagen den stat Drontendijc halp maken
(Item Johan)
Item Henric Bigge ende Johan Woltersoen verteert tot Bartgens ende Aernt de Greven huus 12 climmer
Item Willem Lubbertsoen gegeven 11 climmer dat he twe dagen dikede anden Drontendijck
Item Willem Rikeltsoen gegeven 11 climmer dat he twe dage halp diken anden stat Drontendijck
(Item Henric Bigge verteert tot des kosters huus van Oestenwolde den statdijc leet maken)
Item Henric Bigge verteert tot des kosters huus van Oestenwolde 5 climmer ende 1 blenken do he den stat dijc leet macken
Item Johan Boister gegeven 7½ gulden voir holt ende garden daer den statdijck mede gewart getuunt
Item Willem Herbertsoen gegeven 20 climmer dat [...] vier dagen den statdijck tuunden
Item [Willem] Sticker gegeven van wagenhueren ende van dachhuere [...] anden Drontendijck


10

Item Henric Bigge, Ghert van Emse, Johan Woltersoen ende Tideman Bolle verteert de se rekenden mit Aelt Heinensoen van steen ende calc te voeren tot Egbert Druuts huus 10 climmer, daer sal Aelt Heinensoen voer de helfte voeren der [...] stat gelde alst onse stat to doen hebben

Item Johan Woltersoen, Tideman Bolle ende Henrick Bigge verteert 5 climmer tot Egbert Druuts huus ende voer Aert Lubbertsoen gegolde de se van Johan Boister schoiden


11v

Item Henrick Bigge , Aernt the Boechop, Ghert Craftsoen, Engbert van Holte ende Willem Sticker mit den rentmeister verteert ende hem geschencket tot Willem Stickers huus to maeltiden ende gelag (dre) twe pertgensgulden ende 22½ climmer


12

Item Henrick, Ghert Henricksoen soen gegeven 21 witte stuvers dat he mede halp matselen an der statmure

12v

Item uutgegeven 1 Rijns gulden ende 2 Camper krumstaerten voir sparren daer de brantledderen worden van gemaect

Item Aelt Heinensoen gegeven 9 climmer dat hi den steen vergaderde ende samen voerde

Item Johan Woltersoen gegeven 4 climmer van ene stoele daer ene banc waert van gemaect up te poert


13

Item des saterdages na Onser Lieven Vrouwendach conceptionis (5) mit den matselars gerekent hierna bescreven

Item onse stat bliven schuldich Aernt ten Hove 10 gulden (ende 7 blenkenen), item hier is van betaelt 3 gulden ende de schatmeisters, item (Henrick) Ghert Henricksoen ende Hermen Frankensoen hebben Aernt vurseit betaelt 3 gulden, item noch Aernt gegeven 2 gulden

(Item onse stat bliven schuldich Andrees van Tie 12½ gulden
Item hier is van betaelt 3 gulden (item betaelt noch 2 Rijns gulden), item noch Andrees gegeven 4½ gulden ende daermede is he up betaelt)

Item onse stat bliven Brant schuldich 16 gulden myn 2½ climmer, item betaelt 3 gulden (ende de schatmeisters hebben Brant gegeven 15 witte stuvers)
Item de schatmeisters hebben Brant gegeven 15 witte stuvers
Item Brant gegeven 9 gulden, item de schatmeisters hebben Brant gegeven 15 stuvers ende daermede heft he up betaelt

Item op Sunte Luciendach (6) mit Johan van Gangelt al dinck doet gerekent van matselen so dat onse stat um schuldich bliven 9 gulden ende 5 climmer
Item Johan van Gangelt gegeven noch 9 gulden, 5 climmer
Item hiermede Johan vurseit al up betaelt

(Item up sunte Luciendach mit Henric Berentsoen gerekent al dinck so dat wi um enen olden schilt gecurt)

Item Henrick Berentsoen gegeven 7 oert Aernhemsche gulden ende hiermede Henric vurseit al up betaelt dat hi upperde an der statmure ende calck beslaen

[Item] des donredages up sunte Silvestersavent (7)
Item mit Nanneman al dinck doet gerekent van matselen so dat wi Nanneman bliven schuldich 4½ gulden, 5½ climmer, des hebben hem de schatmeisters gegeven 15 witte stuvers


13v

Item tot Lambert van Santen gegolden to wijncope 19 climmer ende 2 grote do onse wercmeisters steen copen solden van JohanV Bormar, dair sal hi noch steen an leveren

Item Lambert van Santen huus gehaelt 10 climmer an Hamborger biers de onse scepene scenkden de scepenen van Harderwijck

Item op sunte Martensdach (8) (avent) vertinset to Putten enen Brabantsche maket ½ olden brasden ende enen groten vanden statlant over den voert (9) gelegen

Item Asse Berentsoen gegeven 3 gulden dat he onse scepene voerde ene reise tArnhem ende noch ene reise onse scepene to Harderwijc voerden

Item Aernt Nagge gegeven 10 climmer dat he Johan Woltersoen ende Henrick Bigge de leste reise to Oestenwolde voerde

Item Henrick Reiner Druut gegeven 6 climmer ende 1 blenken dat he enen dach halp onder de brugge ende 1 blenken voer beseme


14

Item Ghert Craftsoen ende Ghert Drullinc medegegeven 9 gulden myn 4 climmer


14v

Item op onse kermesdach den statspelude (10) van Campen geschencket 1 Arnoldus gulden

Item Egbert Druut gegeven 1 Vleemsche dat hi der stat een schepel (11) ikede

(Item des saterdages up sunte Dioniciusdach (12) (avent) Tideman Ghisebertsoen gegeven Tideman Ghisebertsoen gegeven 10 Rijns gulden

Item op den selven dach Jacob Lambertsoen gegeven 10½ Rijns gulden ende 1 witten stuver)

Item des saterdages up sunte Dionisiusdach Tideman Ghisebertsoen gegeven 10 Rijns gulden van stene

Item up de selve tijt Jacob Lambertsoen gegeven 10½ Rijns gulden ende 1 witten stuver van stene


15

Item Berent Henricsoen gegeven ses brantledderen to maken dre, haken, een hecke voer den meden ende twe bancke up de poerten 2½ gulden ende 1 oert

[Item] Wolter van Kuenre gegeven 8 climmer van willigen on to loven, den wech to effenen ende sant te effenen voir de [...]


15v

Item Johan van Gangelt gegeven 2 Rijns gulden van matselen
Item noch Johan van Gangelt gegeven 3 gulden ende 2 Rijns gulden betaelt

Item Ghert Heket gegeven 3 gulden ende 1 oert van matselen hiermede up betaelt Gert vurseit van matselen

Item Brant ten Velde gegeven 2 Rijns gulden van matselen (ende 3 oert Rijns gulden van sine schattingen)

Item her Ghert van Tie gegeven 2 Rijns gulden van Andrees sijns broeders wegen van matselen betaelt noch 3 gulden

Item Aernt ten Hove betaelt 3 gulden ende 7 blenkenen

Item Nanneman gegeven 3 Rijns gulden van matselen

Item Alijt, Ian Iohanssoen wijf gegeven 40 climmer van oesbaten voir harsen ende een boec pappiers

Item den heidenen (13) geschencket 1 Arnoldus gulden dat se van hier trecken solden


16

(Item Wolter van Kuenre gegeven 9 climmer dat he ses halve dage de poerte wachte)

Item Wolter van Kuenre gegeven 2½ climmer dat he twe voeder turfs weech ende holt droech van (up) de havene in den statkelre

Item Albert de Roede gegeven twe Rijns gulden van sinen callick vuer

Item Aernt Sticker gegeven dre Vleemschen van Ghisen Luxoels tonne biere acsisen (14)

(Item den schatmeisters geschencket tot Metten Jacobs huus an wine 66 witte stuvers tot enen gelaghe des sonnendages na Onser Liever Vrouwendach nativitatis (15))

Item des sonnendages na Onser liever Vrouwendach nativitatis Henric Bigge, Aernt the Boechop, Ghert van Holte, Henrick ten Bleke, Ghert Craft ende Ghert Drullinc den schatmeistere geschencket ende mit verteert tot Mette Jacobs huus 3 Rijns gulden ende 6 witte stuvers


16v

Item Willem Hugensoen gegeven 2 golden Rijns gulden voir 24 kussene

Item Aernt Nagge gegeven 20 climmer dat he 20 voeder eerden voerde inden nien wech be langes de meden

Item Jacob Kremer gegeven 8 climmer ende 1 blenken van calck ende sant to voeren

Item ons scepene verteert mit den statknechten tot Lutgerde huus van Meerten 12½ climmer, 1 blenken do den statberren worden vercoft

Item Berent Druut gegeven 3½ climmer voir seven sole (16) daer den statberren (17) an gebonden werden

Item Berent (Henric) Lutticke gegeven ½ Rijns gulden up rekenschup

Item Johan de holtsnider gegeven 11 climmer van holt doer te sniden

Item Johan van Gangelt gegeven 1½ climmer dat hi den statdijc makede


17

Item Wolter van Kuenre gegeven 9 climmer dat he sess halve dage de poerte wachte
Item Henrick van Tie gegeven 21 climmer dat he 7 dagen de poerte wachte
Item Wolter van Kuenre gegeven 10½ climmer dat he 3½ dach de poerte wachte ende noch gegeven 1 krumstaert dat he den statstrate schone makede bi langes Craes huus
Item Hermen Sackelar gegeven 15 climmer dat he 2½ dach opperknecht was hiermede Hermen vurseit up betaelt
Item Henrick van Tie gegeven 21 climmer dat se seven dagen de poerte wachte, item hiermede Henrick vurseit al up betaelt
Item Wolter van Kuenre gegeven 10½ climmer dat he seven halven dage de poerte wachte
Item Ian van Treest gegeven
Item Aernt Nagge gegeven
Item Ian van Treest gegeven 21 climmer dat he seven dagen de poerte wachte
Item Wolter van Kuenre gegeven 10 ½ climmer dat he seven halve dagen de poerte wachte
Item Wolter van Kuenre gegeven des saterdages na sunte Crispiniusdach (18) dat he 14 dagen de poerte gewacht (heft hiermede Wolter al up betaelt 23) 21 climmer hiermede Wolter vurseit al up betaelt
Item op sunte Bricciusdach (19) Wolter van Kuenre gegeven 21 krumstaerten dat he 21 dage de poerte wachte
Item Lambert van Santen gegeven van Johan van Treest wegen 21½ witten stuver van de poerte wachten
Item Wolter van Kuenre gegeven 10½ climmer van 6½ dach de poerte wachte
Item Henrick Bigge gegeven van Johan van Treest wegen 23½ climmer ende 1 blenken


17v

Item Iohan Lubbertsoen gegeven up rekenschup 30 climmer van der statgraft schone to maken
Item noch Johan vurseit gegeven 30 climmer van 5 dagen der statgrafte schone te maken

Item Lambert Hermansoen geegeven up rekenschup 1 gulden van der statgraft schone to maken ende noch Lambert gegeven 1 gulden ende 1 climmer ende noch hem 11 climmer dat hi der stat 10 dagen der statgraft halp schone make

Item Albert Iohansoen gegeven (up rekenschup) 1 Rijns gulden dat hi 10 dagen der statgraft halp schone maken

Item Lambert Willemsoen gegeven 1 Rijns gulden (up rekenschup) dat hi der stat 10 dagen der statgraften schone makede

Item Aert Sticker gegeven sine goeds penninc 1 braspenninc ende sijn gans 4 nye Vleems
Item Jan van Kuenre gegeven 1 braspenninc to goeds penninc ende 4 nye Vleems voir de gans
Item Wolter van Kuenre gegeven 1 braspenninc to goeds penninc ende 4 nye Vleems voir de gans
Item Aernt Mycheelssoen ghegeven 1 braspenninck to godes penninck ende 4 nye Vleems voer de gans
Item Zicher Ghertsoen ghegeven 1 braspenninck to godes penninck ende 4 nye Vleems voerde [gans]
Item Timan Beertsoen ghegeven 1 braspenninck to godes penninck ende 4 nye penninghe [voer de] gans


18

(Item Clawes Timansoen gegeven 6 climmer dat he enen dach dikede anden stat Drontendijc
Item Egbert Heinemansoen gegeven vier climmer van vier
Item Aernt Nagge gegeven 38 climmer van 1½ dach den statdijc to maken ende van eerde to voeren)

Item Aernt Nagge gegeven 8 climmer van vier voeder willigen to voeren vanden dike after traethuus

Item Aernt Nagge gegeven van ses voer eerde to voeren 8 climmer

Item broder Bofar Enbertsoen gegeven 3½ Rijns gulden van lijftocht (20)

Item in de scattinge geleget 23 golden Rijns gulden

Item Henrick Bigge heft gegeven 6 blenkenen voir ½ spijnt (21) salts ende 1 nye Aernhemsche penninck
Item up sunte Agathendach (22) Henrick Biggen ende Bhart Drullinck mede gegeven doe sij tArnhem voren mit der scattingen 11 lichte gulden

Item Dirc Nagge gegeven voir 1 scepel voir vast krijt, marlijnde (23) ende rosel (24) 22½ climmer


18v

(Item Willem Sticker gegeven up rekenschup 50 climmer ende (..) 20 climmer
Item noch Willem gegeven 27 climmer

Item Henrick Bigge, Aernt te Boechop, Gert Craftsoen, Gert van Holte ende Willem Sticker verteert mit den rentmeister tot Willem Stickers huus 33 climmer

Item Henrick Bigge, Ghert Craftsoen ende Gert Drullinc mede gegeven to teergelde (25) 12 gulden)

Item Ghert Craft)

Item Dirctgen gegeven 3 climmer, 1 blenken dat hi (twe) dre poerten schone makede

Item Brant ten Velde gelevert 16 sparren ende 6 matsboemen

Item Wolter Henricksoen schuldich 10½ climmer van 200 steens myn 25

Vanden berren

Item Berent Evertsoen 5½ gulden burge Lubbert Ottensoen
Item Ghert Engbertsoen 7½ gulden burge Mathijs Henricsoen
Item Rikelt Filips 9½ gulden burge Flore Ghertsoen
Item Lambert Andreessoen 8½ gulden burge Ian van Treest
Item Berent Andreessoen 6½ gulden ende 1 oirt burge Ghert Craft
Item Gosen Lambertsoen 5½ gulden burge Berent Mamensoen


19

Uutgegeven vanden restande

Item up heylige Palmavont (26) gegeven Arnt Dorre 7 swertstuvers van 7 dagen die poirte te wachten

Item upten dach vurseit gegeven Jacob Rabbertszoin 20 klimmer hijrmede hem betaelt

Item upten Palmavont gegeven Wolter Scemicke 2 gulden van 24 nacht buyten te waken

Item upten dach vurseit gegeven Henrick van Tye 11½ klimmer ende 2 groeten van 7 dagen die Heilige Geestspoirte te wachten
Item Jacop Cremer gegeven 3 oirtken van een kerre calcks te voeren

Item gegeven Peter Amerongen 12 klimmer van die bussen (27) schoen te maken ende die te begeten

Item Jan de ganseren gegeven 10 groeten van [...] beyden

Item gegeven Henrick Janszoin Tycheler 11½ gulden Stichts ende 5 Camper krompstaerten, hijr mede den middelsteen tsamen betailt

Item gegeven Wolter van Kuenre gegeven 1 klimmer van die brugge schoen te maken

Item Henrick Berntszoin gegeven 8 klimmer vanden middelsteen te loegen

Item Jacop Kremer gegeven 6 blenkenen van zaet te voeren an die vallbrugge

Item Jacop Rabbertszoin gegeven 44 klimmer hijrmede hem up betailt

Item Jan Janszoin gegeven vijff klimmer van tween sperren

Item Albert Gerijtszoin gegeven 2 klimmer van poeyn en wech te voeren

Item upten heiligen Paesschavent (28) gegeven Arnt Dorre 17½ klemmer van 7 dagen die poirte te wachten

Item upten dach vurseit gegeven Henrick van Tye 7 Camper krompstaerten van 7 dagen

Item gegeven Gert Dircszoin 18 klimmer van dekken hijrmede van betaelt


19v

Uutgeven vanden restande

Int eerste Jan Arntszoin gegeven 9½ klimmer van een peert te beslain

Item Arnt tho Boechop mede gedain 2 Rijnss gulden ende 5 klimmer to teergelde do hij vander stat wegen tArnhem reet

Item des saterdages post Letare Jhierusalem (29) Arnt Dorre gegeven 35 klimmer

Item gegeven Jan van Treest 34 klimmer van 17 nachten buyten te waken

Item gegeven Gheryt Dircszoin 12 klimmer van tween dagen arbeydens

Item upten saterdach post Letara Jhierusalem gegeven Henrick van Tye 7 Camper krompstaerten

Item Bernt Andrieszoin gegeven 2½ golden Rijnss gulden hijrmede is den calck betaelt

Item Lambert van Zanten gecort 35½ witstuver vander scepenen maeltiden ende van 11 vanen um tween boden van Arnhem hoir teringe tsamen

Item Henrick Heket gecort 3 gulden ende 9 blenkenen die mitten drosst-rentmeister ende thinssheren dair verteert sijn ende anders

Item gegeven den heydenen een postulaetsgulden um dess will dat hij van hijr trecken solde

Item gegeven Arnt tho Boechop 11½ Camper kromstaerten voir vijftehallff hondert stuvers

Item Lijefert Toll gegeven 2 pertkengulden to valleste sijne nyen gevel

Item uutgegeven 7 klimmer van puniciegelde (30)

Item Jan van Treest gegeven 4 klimmer van tween nachten buyten te waken

Item gegeven Jacob Voss 19½ Camper krompstaerten van 19500 steens up te voeren

Item Arnt tho Boechop ende Gert Craftszoin mede gedain 3 Rijnss gulden myn 3 Rijns gulden ende 1 stoeter


20

Item gegeven den bode van Harderwijck 3 nye penningen do hij onser stat enen brieff brachte van hertoch Adolf

Item gegeven vur haeckbussencruyt 7 oirt Rijnss gulden

Item Jan van Brummen gegeven 2 stuver to vrachte van haeckbussen (31) hijr te bringen van Arnhem ende vanden cruyde

Item gegeven 4 witstuvers vur 28 maetken dair men knipbussen (32) mede vult

Item gegeven den wuerwerkenmaker vijff oirt Rijnss gulden

Item gebesicht to upslagelgelde 6 nye penningen do men steen, calc ende sant verdingede to voeren

Item gegeven enen braspenninck van die (...) grote kameren uut te boren ende te reynigen et cetera

Item des saterdages post Quasi modo (33) Arnt Dorre gegeven 35 klimmer van 14 dagen die poirt te wachten

Item Henrick van Tye gegeven 14 Camper krompstaerten van 14 dagen die poirte te wachten actum ut supra

Item Jan de Ganseren gegeven 2 witstuver van enen brieff te brengen to Campen an heer Hertwick vanden Vene

Item Jacob van Rietbergen 3½ gegeven van twee wit boinen scalen

Item Henrick Drullinc gegeven 1½ gulden van upt oirgel te blasen

Item gegeven van Peter Aeltszoin van wegen heren Henricks van Dry 6 golden Rijnss gulden hijrmede sijn lijfrenthen betaelt

Item gedain Geryt Craftszoin ende Arnt tho Boechop to teergelde 15 stuver de zij to Harderwijck reysden van der stat wegen


20v

Item Jan de Ganseren gegeven 2 witstuvers ende eenen Vleemschen do hij to Zwolle ene brieff brachte ende nader antwoirde wachte

Item meister Derick gegeven 4 nye penningen van een uutscrifte

Item Jan vurseit gegeven 6½ witstuvers to teergelde do hij tArnhem enen brieff bringen solde

Item den dijckgreve gescenct een Rijns gulden ende 2½ klimmer do hij die besten dinge g[..]ken

Item 27 klimmer gegolden do men steen ende sant verdingede te voeren (..) an heer Engberts torn

Item de boden van Arnhem verteert 7 klimmer tot tween reysen tot Wolter Nagges huys

Item gegeven Arnt Dorre 17½ klimmer van 7 dagen die poirte te wachten actum des saterdages post Cri.. in .... (34)

Item upten dach vurseit gegeven Henrick van (Kuenre) Tye 9½ klimmer up sijnen poirtwachten

Item Bernt Henrickzoin gegeven 1 braspenninck van tymmeren an die valbrugge

Item Wolter van Kuenre gegeven 1½ klimmer van straetsteen upten poirten te brengen

Item gegeven 21 nye penningen to puniciegelde do Geryt Drullinc ende Jacop ten Brake rekenscap deden

Item gegeven Jacop Rabbertszoin 32 klimmer van tymmeren binnen onser tijden


21

Item noch Jan de gansener gegeven 4½ witstuver van die reyse tArnhem ende van teringe

Item gegeven Wolter Scemicke ½ Rijnss gulden up sijn waken
Item
Item Arnt Cuper gegeven ½ Rijnss gulden up sijn waken

Item Jan van Zwolle gegeven 39 klimmer van 6½ dach calck te beslain

Item Jan Smit gegeven 3 Vleemsche van Jan Mammen peert te beslain

Item des saterdages post Jubilate (35) gegeven Arnt Dorre 7 swertstuvers van 3 dagen die poirte te wachten

Item Derick van Nymegen gegeven 33 klimmer van 5½ dach calck te beslain

Item gegeven Henrick van (Kuenre) Tye 8 klimmer myn 2 groetkens hijrmede hem betailt binnen onsen tyden van poirtwachten

Item des saterdages post Jubilate gegeven Wolter van Kuenre 6 Camper krompstaerten van 12 dagen die poirte te wachten hijrmede hem betailt binnen onsen tijden

Item gegeven den gesellen vijff blenkenen dat sij wagenscot uuten scepe gehaelt hebben

Item Evert Egbertszoin gegeven 16½ klimmer dat hij drye dagen een schoiff mijn moirto gemaict heeft

Item gedain Henrick Bigge 5½ gulden, 9½ klimmer ende 1 oirtken


21v

Item Gerart, Arnt Scemikenzoin 3 klimmer van een birkenholt dat anden torn achter heer Engberts huys gebesicht wert

Item gegeven den man die de pijlen hijr bracht vijff Camper kromstaerten

Item Rende Peterszoin gecort 16 klimmer die hij verdient heeft dat hij zoden hijr bracht

Item gedain Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin 1 gulden


22

Uutgeven

Item gegeven Geryt van Campen ½ gulden hijrmede hem betailt

Item gegeven to thinse 4 olde grote schilden, 32 klimmer voir dat Goer ende den molenwijnt

Item gegeven mijns genedigen heren Trompen 1 postulaetsgulden to drynckgelde

Item gegeven den 4 knechten 8 klimmer van die sluysdoeren of te doin

Item gegeven Henrick Ottenzoin 1½ Vleemschen van 3 voeder planken te voeren

Item gegeven Geryt van Campen ½ gulden van dat rijct te meyen achter die muere

Item gegeven Arnt Michielszoin 1 Vleemschen dat hij 2 reysen int Broeck ghinck

Item heer Wolter Dircszoin gegeven 7 Vleemschen die men hem jairlix sculdich is aen hoylande

Item Arnt upten Horst gegeven van Wolff van Erlers wegen 14 Vleemschen die men jairlix sculdich is van hoylande dair die haven doer gegraven is

Item Henrick Scerpinc, Bernt Vege gegeven 1½ klimmer dat Bernt Vege to Campen enen brieff brachte

Item Arnt Smit gegeven 1 brassden van een voeder messes ende een voeder messes dair die sluyse mede gestoppet worde


22v

Item Henrick Berntszoin gegeven 1½ klimmer dat hij dat cleyn commekijn opende anden meden

Item Geryt Derickszoin gegeven 3 klimmer van waken et cetera

Item Arnt Michielszoin gegeven 2 klimmer van to Oesterwolde te gain

Item gegeven Jan Smit voir 1 voer ende 1 gudse dair men die knipbussen mede gerat maickte 5 klimmer

Item gegeven vur 1½ pont callicks dair men die bussen mede begoet 1 swertstuver

Item to wijncope gegolden 1 Rijns gulden ende 5½ klimmer do die stat die twe halve calckvuren cofte

Item Henrick Bigge gegeven up sijn renthen then 5 golden Rijns gulden ende 6 stuver
Item noch hem gegeven 67 stuver hijrmede hem sijn 8 golden gulden
Item Henrick Berntszoin gegeven 24 klimmer van achtenhalven dach te arbeyden

Item Peter van Amerongen gegeven 37 klimmer ende 1 oirtken voir 19 wit bomen planken

Item Wolter van Kuenre gegeven 6 klimmer ende 1 oirtken van vijff nachten te waken

Item noch Wolter vurseit gegeven 11 klimmer van 11 halve dagen die poirte te wachten actum des saterdages post Theodore (36)

Item Arnt Michielszoin gegeven 11 klimmer van (3½) 11 dagen (te) de poirte te wachten

23

[...] jaere van LXII

Burgermeisteren Gerit Drullinck secundi
Jacob ter Brake

Item ontfangen van Hase Hobbelei 1 olden schilt van oere pont schattinge

(Item Ghert van Amse, Johan Wolter ontfangen 13½ (...) Rijns gulden, 11 Aernhemsche gulden, 12 gulden, 23 climmer voir den gulden gerekent)


23v

Item ontfangen van Ghert van Holte ende van Ghert Rijnvisch 24½ Rijns gulden

Item ontfangen van Gert van Holte ende Gert Rijnvisch van afterstedige (37) sisen van Stine vanden Vene 4 gulden myn 9 blenkenen


24

Item ontfangen van Lambert Schuerman van sijnre broeken (38) 1 golden Rijns gulden ende 1 pertgensgulden (2 Rijns gulden, 20 witte stuvers voir den Rijns gulden gerekent)

Item ontfangen van Marie, Ghert de Brunen suster 1 pertgensgulden van Ghert de Brunen broeken ende 17½ climmer, hier (van) mede heft Gert de Brune sine broeken al up betaelt

Item ontfangen vanden Drontendijcs gelden 4½ golden Rijns gulden
Item noch ontfangen vanden Dronten gelde 2½ Rijns gulden ende 20½ climmer


24v

Item ontfangen van Ghert van Holte ende Ghert Rijnvisch 3 gulden ende 5 climmer van oeren restande

Item ontfangen van Liefer Toiferssoen 8 Rijns gulden van Fie Feits wegen van sisen


25

Item Gerit Craftssoen 16c 16c
Item Griete Hoppenbrouwers 15c
Item Johan Boese 21c
Item Johan Woltersoen 19c 19c
Item Jacob Dircssoen 20c
Item Ghert Iohansoen 14c

Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 2 betaelt 2 biere ende 1 vat dubbelt knollen
Item Reiner Wijchmansoen 2
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 2
Item Foyse Iacobs 2
Item Egbert Druut 2
Item Dirc van Buren 2
Item Dirc de Brabander 2
Item Ghise Luxoel 1, item hier
Item Jacob Dircssoen ½

[Summa maket] 20 gulden, 16 climmer myn 2 groten


25v

Item Ghert Craftsoen 16c
Item Griete Hoppenbrouwers 15c
Item Johan Boese 20c 20½c
Item Johan Woltersoen 19c
Item Jacob Dircssoen 15c
Item Ghert Iohansoen 15c

Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Santen 1 2
Item Hanniken 3 2 betaelt 4 vate ende 1 vat knollen betaelt 1 vat
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Jutte Schulten 1 2
Item Johan van Gangelt 3 2 betaelt 4 vate
Item Foise Iacobs 2 1 vetaelt 1 vat
Item Egbert Druut 3 2 betaelt 3 vate
Item Dirc van Buren 3
Item Dirc de Brabander 2 2
Item Dirc van Keppel 2 3
Item Ghise Luxoel 2 2
Item Wolter Nagge 1 3
Item Jacob Dircssoen ½

Summa maket 27 gulden ende 3 climmer


26

Item Johan Boese 20½c
Item Iohan Woltersoen 19c 19c

Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 2 ende 1 vat knollen
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 2
Item Foise Iacobs 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3
Item Ghise Luxoel 1
Item Wolter Nagge 2
Item Jacob Dircssoen ½
Item Dirc van Buren 3

Summa maket 14 gulden ende 2 climmer


26v

Item Ghert Craftssoen 16½c 16½c
Item Griete Hoppenbrouwers 15½c
Item Johan Boese 21½c 21½c
Item Johan Wolterssoen 18c
Item Jacob Dircssoen 19c
Item Gert Iohansoen 14c

Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 2
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 2 2
Item Foise Iacobs 2
Item Egbert Druut 3 bataelt 2 vate
Item Wolter Nagge 2
Item Jacob Dircssoen ½

Summa maket 21 gulden myn 3½ climmer ende 1 blenkenen

27

Item Ghert Craftsoen 14½c
Item Griete Hoppenbrouwers 15c
Item Johan Boese 21½c
Item Johan Woltersoen 19c
Item Jacob Dircssoen 20c 19½c
Item Gert Iohansoen 13½c

Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Santen 2 2 2
Item Hanniken 2 2
Item Reiner Wijchmansoen 1 3 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 2 2
Item Johan van Gangelt 3 3 betaelt 3 vate
Item Foise Iacobs 2 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 2 2
Item Dirc van Buren 3
Item Dirc de Brabander 2 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise luxoel 2 1
Item Jacob Dircssoen ½

Summa maket 26 gulden myn 3 blenkenen


27v

Item Ghert Craftsoen 16½c
Item Griete Hoppenbrouwers 15½c
Item Johan Boese 21c
Item Johan Woltersoen 19c 19c
It

Item Lutgert van Meerten 2 1
Item Lambert van Santen 2
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Jutte Schulten 3
Item Johan van Gangelt 4 betaelt 1 vat
Item Foise Iacobs 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 5 betaelt 3 vate
Item Dirc van Buren 4
Item Ghise Luxoel 1
Item Wolter Nagge 2
Item Jacob Dircssoen ½

Summa maket 17½ gulden myn 1 blenkenen


28

Item Gerit Craftsoen 16c
Item Johan Boese 21½c
Item Johan Woltersoen 19c
Item Jacob Dircssoen 20c
Item Ghert Iohansoen 14½c

Item Lambert van Santen 4 vate Hamborger biers
Item Hanniken 2 1 1 vate Hamborger biers betaelt 3 vate Hamborger biers
Item Stine vanden Vene 1 vat Hamborger biers

Summa maket 14 gulden myn 1½ climmer


28v

Item Griete Hoppenbrouwers 15½c
Item Johan Boese 21c
Item Johan Woltersoen (...) 19c

Item Lutgert van Meerten 3 ende 2 vate Hamborger biers
Item Lambert van Santen 2 2 2 2
Item Hanniken 2 2 ende 2 vate Hamborger biers
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Jutte Schulten 3 2
Item Johan van Gangelt 3 3
Item Foise Iacobs 2 3 betaelt 4 vate
Item Egbert Druut 3 4
Item Dirc van Buren 3
Item Dirc de Brabander 2 2
Item Dirc van Keppel 2 2
Item Ghise Luxoel 2 2
Item Wolter Nagge 2 1 3
Item Jacob Dircssoen ½

Summa maket 16 gulden myn 3 blenkenen


29

Item Ghert Craftsoen 16c
Item Griete Hoppenbrouwers 15½c
Item Johan Boese 20½c
Item Johan Woltersoen 19c

Item Lutgert van Meerten 1
Item Lambert van Santen 3
Item Hanniken 1 vat Hamborger biers
Item Reiner Wijchmansoen 4 ende 1 vat Hamborger
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 3 betaelt 2 vate
Item Voise Iacobs 2
Item Egbert Druut 3
Item Dirc van Buren 3 betaelt 2 vate
Item Wolter Nagge 2
Item Jacob Dircssoen ½

Item Lutgert blift schuldich 33 climmer
Item Ghise Luxoel blift schuldich 2½ gulden
Item Hanniken blift schuldich 4 gulden ende 3 climmer
Item Ghert Craft blift schuldich 3½ gulden ende 1 oert
Item Gert Iansoen blift schuldich 10 climmer
Item Johan Boese is schuldich 22 gulden ende 2½ climmer
Item hier is van betaelt 12 gulden
Item Hanniken blift schuldich 2 gulden (ende) myn 12½ climmer

Summa maket 15 gulden ende 7 climmer

Summa summarum maket [..] gulden 82 (ende) myn 2 climmer, 23 climmer voir den gulden gerekent


30

Item mit den richter van Veluwen ende den dekene verteert ende geschencket to samen 10 witte stuvers myn ½ climmer

Item Johan Woltersoen gecurt van sijnre sisen 15½ gulden ende 1 oert dat wi van sinen callic vuer schuldich weren, hiermede Johan Wolter al up betaelt van calke, balken ende spanen

Item Johan Sticker ten uutslage gegeven 4½ Rijns gulden dat he de bogedie wil verwaeren to schoen bren (desen herfste)

Item Ghert Rijnvisch ende Berent Andreessoen gedaen in oere rekenschup daer se (...)dat gruut mede betaelden 12 Rijns gulden


30v

Item Johan van Treest gegeven 66 climmer dat he 11 dagen callic besloech
Item Johan van Treest gegeven noch 18 climmer van dre dachhueren (39)

Item Johan de Ho
Item Henric Bigge gegeven van Johan de holtsnyders wegen 11 climmer van holt doer to snyden

Item onse stat is schuldich Henric Berentsoen 34 witte stuvers van 17 dachhueren calck to beslaen

Item hier van Henric vurseit gegeven up rekenschup 2 gulden

Item Berent Henricssoen gegeven vier climmer (vier) dat he to (Ass) Asten wolde genc umme holt to copen


31

Item Ghert Rijnvisch ende Berent Andreessoen gheschencket tot enen gelage tot Hannikens huus 12 swarte stuvers do se burgermeisteren worden


31v

Item schipper Bertolt gegeven van 5500 middelsteens to voeren 1 Rijns gulden ende 2½ krumstaert ontfangen van Jacob Lambertssoen

Item Tideman Ghisebertsoen gegeven 4 gulden, 15 krumstaerten voir den gulden gerekent up 6000 middelsteens ende noch hem gegeven 2½ Rijns gulden ende 20½ climmer

Item uutgegeven 1 climmer voir krijt


32

Item Henric Meye gegeven 30 climmer dat he vijf dagen (dat he) inden weert snoiede, groef, potede ende timmede

Item Lambert Willemsoen gegeven 24 climmer dat he snoiede, tuunde ende pote inden weert vier dagen

Item Johan Quant gegeven 28 climmer van 17 pale daer men den weert mede rickede (40) ende makede

Item Wolter van Kuenre gegeven 3 climmer dat he den weert halp ricken

Item uutgegeven 2 climmer voer holt daer den statricket waert gemaect

Item Henric op den
Item Henric ten Bleke gegeven van Henric op den Diken wegen umclimmer de 8 ontbreken van Johan van Eymeurs wegen

Item des manendages na den sonnendach Letare (41) Werner van Eertberen gegeven van den telelars wegen ½ Rijns gulden de wi den tegelar schuldich bliven van decken


32v

Item tot Jut
Item Albert Schuerman gegeven 3 olde brasden voir holt daer de weert (42) mede waert gericket

Item ons heren boede ge
Item verteert 9 climmer up her Andrees kamer (9 climmer) do ons heren boede onser stat enen breef brochte

Item uutgegeven 7 Camper krumstaerten voir een touwe dat gemaect waert an de schotdoere mede up to wijnden bi Koels huus

Item op sunte Benedictusavent (43) Henric Dorre gegeven 3 Rijnsgulden, 20 witte stuvers voir den Rijns gulden gerekent van sijnre draperien dat wi um jaerlix schuldich sijn

Item Gosen de verwer gegeven 4 Rijns gulden van sijnre verwerien dat wi um iaerlix schuldich sijn

Item Mette Vinken gegeven 8½ golden Rijns gulden van (...) hoerre lijfrenten

Item des vriedages na (lata) letaere (44) broeder Peter Henric gegeven van broeder Wolter Engbertsoens wegen 3½ Rijns gulden van sijnre lijfrenten dat onse stat ene quitancie van hem heft besegelt

Item Aernt Mycheelssoen gegeven 1½ gulden dat he enen breef brach van onser stat wegen an ons heren genade van Gelre

Item op sunte Benedictusavent Werner van Eertberen gegeven 1 Rijns van smeden, hiermede Werner vurseit al up betaelt van smeden

33

Item Egbert Evertsoen gegeven 24 climmer van 8 voeder (45) holts to halen ende twe voeder garden (46)

Item Johan de ganser gegeven 6 climmer dat he der stats holt der neder houwede

Item uutgegeven 12 climmer dat he der stat twe dagen holt houwede

Item uutgegeven 6½ blenkenen voer ene spare daer een putswengen (47) waert van gemaect buten de Hillige Geestpoerte

Item to wijncope gegolden tot Jutte Schulten huus 8 climmer ende 1 blenkenen do (gh) onse scepene tholt coften van Aernt ter Horst

Item Asse Berentsoen gegeven 1½ climmer van een spijnt garsten (48) daer der statswanen mede warden gevoert

Item Berent (d) Lutticke gegeven noch 4½ climmer van timmeren hiermede Berent vurseit al up betaelt van timmeren

(Item uut)
Item Gert Henric gegeven 5 blenkenen van twe rickholten (49)

Item den statknechten verteert 3½ climmer de se de swanen haelden


33v


Item schipper Claes gegeven 2 Rijns gulden (doorgehaald: van b) voir holt dat men an den havene gebesiget heeft

Item Gert Drullinc ende Henric Bigge verteert up de reise tArnhem 2 Rijns gulden, 19½ climmer ende 1 blenkenen do se weren an den richter van Veluwen umme de vier manne van Amesfoerde de hi gevangen
Item Asse Berentsoen gegeven van desen reisen 9 oert Aernhemsche gulden

Item op Paessche-avent (50) meister Evert Kortkin gesant 1 clinkert van sijnre lijfrenten

Item Johan Bigge gegeven 3½ climmer dat he meister Evert Kortkin sijn gelt brochte to Campen in sunte Agnietencloester

Item Ghert Craftsoen ende Arent to Boechop verteert to Hatteme 30 climmer
Item Gert Craftsoen gegeven van Bartgens wegen 20 climmer

Item Ghert Drullinc ende Henric ten Bleke verteert up de reise tArnhem 3½ Rijns gulden do ons heren genaden onser stat aldair gescreven hadden 1
Item van desen reisen Asse Berentsoen gegeven to wagenhuere 64 climmer

Item Johan Heket gegeven 6 climmer voer ene tonne callics


34

Item meister Ghirt, meister Henric onsen schoelmeister ende meister Koenraet geschencket tot enen gelage 42½ climmer

Item op den hilligen Paessche-avent Wilhelmus onsen schoelmeister gegeven 20 witte stuvers

(Item Ghert
Item Tideman Ghisebertsoen gegeven 4 Aernhemsche gulden van steen
Item noch Tideman Ghisebertsoen gegeven van stene 2½ Rijns gulden ende 20½ climmer)

Item Gert Dircssoen gegeven 3 climmer dat he de eerde effende voir de Hillige Geestpoerte


34v

(Aernt Mycheelssoen mede gegeven to teergelde 24 climmer do hi to Grave toech

Item Ghert Dr
Item Henric Bigge ende Johan Woltersoen mede gegeven steigerholt ende balken mede to copen ende 4 brede 11 Rijns gulden myn 4½ witte stuver, (item an den) gelde gegeven schipper Bertolt 42 krumstaerten to vrachte 6000 middelsteens, untfangen van [Jacob Lambertsoen] Tideman Ghisebertsoen

Item vanden Drontendiken gelde mede genomen Henric ten Bleke ende Gerit Drullinc 4½ golden Rijns gulden do se tArnhem toegen vander stat wegen)

Item den schipper gegeven to vrachte 1½ Rijns gulden ende 3½ climmer de onser stat holt voerde van Deventer

Item den dekene van Veluwen gegeven 7½ olt butkin maket ½ pont dat wi um jaerlix schuldich sijn vander seenten (51)

Item Henric Bigge mede gegeven umme holt to copen to Deventer 6½ Rijns gulden

(Item Gert Drullinc ende Henric Bigge mede gegeven to teergelde 3 Rijns gulden do se tArnhem toegen vander gevangen wegen)

Item Johan Woltersoen mede gegeven 3 Rijns gulden ende ½ stuver sparren mede to kopen

Item Gert Drullinc ge[…]
Item bet. 14 climmer


35

Burgermeisteren Gerit Rijnvisch
Berent Andreessoen terti

Item onse stat is schuldich Albert Gertssoen 4 witte stuvers van de reise to Campen

Item Wolter van Kuenre gegeven up rekenschup 6 climmer cledinge
Item Gert Dircssoen gegeven up rekenschup 6 climmer cledinge

Item [...] voirwarden so hebben onse scepen [...] een jaer voeget to wesen so [...] schuldich sullen geven vier Rijns gulden ende [...] gelt uut leget vander stat wegen [...] dat die voirdien an geet
[...] sal [...] onse scepene berrechtigen dat bewijslic is

Item Henric ten Bleke, Gert Drullinc mede gegeven to teergelde 1 Rijns gulden do se tArnhem toechen

Item [... ] van Assen [...] to wagenhuere 9 oert Aernhemsche gulden


35v

Item ontfangen van Gert van Holte ende Tideman Bolle 27 Rijns gulden

Item ontfangen van Gert van Holte ende Tideman Bollen restant van Johan Boesen 16 gulden ende 2 climmer, 23 climmer voir den Rijns gulden gerekent ende Rijns gulden

Item ontfangen van Johan Woltersoen 24 climmer ende 1 blenkenen van Dirc Naggen wegen van pachten

Item ontfangen vanden gelde dat inden budelen (52) lach 8 Rijns gulden ende 1 oert

Item ontfangen vanden gelde dat inden statkiste lach inder doesen 12 Rijns gulden

36

Item ontfangen van Seger Mathijssoen 1 Rijns gulden van sijnre burgerschup
Item ontfangen van Gert Berentsoen van sijnre burgerschup
Item ontfangen van Willem Willemsoen 15 climmer van sijnre burgerschup
Item ontfangen van Ioest Matheussoen 1 oert Rijns gulden van sijnre burgerschup
Item ontfangen van Joest de wevars burgerschup 15 climmer
Item ontfangen van Gert Iacobsoen burgerschup 15 witte stuvers
Item ontfangen van Wolter Henricsoen 1½ Rijns gulden van sijnre burgerschup
Item ontfangen van Lubbert ten Hare ½ Rijns gulden van sine burgerschup
Item ontfangen van Henric Meye ½ Rijns gulden an sijnre burgerschup
Item ontfangen van Lambert Willemsoen ½ Rijns gulden van sijnre burgerschup
Item ontfangen van Henric de mulner 1 oert Rijns gulden van sijnre burgerschup
Item ontfangen van Lambert Schuermans broeken 2 Rijns gulden, 20 witte stuver voir den Rijns gulden gerekent
Item betaelt noch 2 Rijns gulden
Item ontfangen dre oert Rijns gulden (gulden) van Willem Sticker van Jacob Schemicken kupe steden

Item ontfangen van Ghert Korewevel 10 witte stuvers van sijnre burgerschup

[...] 6 climmer van [...] van Geise Tol wegen

[...] stat wegen 9½ gulden


36v

Item ontfangen van Ghert Drullinc ende Jacob ten Brake 12 Rijns gulden (daer) dair wi tgruutgelt mede betaelden tArnhem


37

Item Ghert Craftsoen 15½c
Item Johan Boese 20c 17½ gulden myn 1 olde brasden, item betaelt 10 gulden, 10 groten
Item Johan Woltersoen 20c 22 gulden, 1 olden brasden
Item Mette Jacobs 20½c 19½c 15 gulden, 3 Vleemschen
Item Ghert Iohansoen 14c 6 gulden ende 5 Vleemschen

Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Santen 2 2 2
Item Hanniken 3 2
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Jutte Schulten 4
Item Johan van Gangelt 4
Item Foise Iacobs 4
Item Egbert Druut 4 betaelt 2 vate
Item Dirc de Brabander 3 2
Item Dirc van Keppel 1 2
Item Ghise Luxoel 2 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Mette Jacobs ½

[Summa maket] 13½ gulden myn ½ climmer, 24 [...]


37v

Item Ghert Craftsoen 16½c
Item Griete Hoppenbrouwers 15c 9½ gulden, 2½ climmer
Item Johan Boese 21½c
Item Johan Woltersoen 19½c 19½c 19½c

Item Lambert van Santen 2 (betaelt 4 vate) ende 2 vate Hamborger betaelt 1 vat
Item Reiner Wijchmansoen 1
Item Jutte Schulten 3
Item Johan van Gangelt 3 ende 2 vate Hamborger
Item Foise Iacobs 2 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 2
Item Asse Berentsoen 3
Item Dirc van Buren 3
Item Stine vanden Vene 1
Item Wolter Nagge 2 2
Item Albert Roede 2 vate Hamborger biers
Item Dirc de Brabander 2
Item Ghise Luxoel 2
(Item Wolter)

Summa maket 21 gulden ende [...]


38

Item Ghert Craftsoen 15½c
Item Griete Hoppenbrouwers 15½c
Item Johan Boese 21½c
Item Johan Woltersoen 19c
Item Mette Jacob 19c
Item Gert Iansoen 14c

Item Lutgert van Meerten 3
Item Lambert van Santen 2
Item Reiner Wijchmansoen 2
Item Jutte Schulten 3 2 betaelt 2 vate
Item Johan van Gangelt 2 3 betaelt 2 vate
Item Foise Iacobs 2 2
Item Egbert Druut 2 3 betaelt 3 vate
Item Asse Berentsoen 3 2
Item Dirc van Buren 3
Item Stine vanden Vene 1
Item Wolter Nagge 1
Item Mette Jacobs ½

[Summa] maket 20 gulden myn 4 climmer, 1 blenken


38v

Item Gerit Craftsoen 16c
Item Griete Hoppenbrouwers 17c
Item Johan Boese 21c 19c
Item Johan Woltersoen 19c 18½c
Item Mette Jacobs 20½c 20c
Item Gerit Iohansoen 14½c

Item Lutgert van Meerten 4 3 ende 2 Hamborger, item betaelt 7 ( [...]) item betaelt 1 vat Hamborger
Item Lambert van Santen 2 2 3 3
Item Hanniken 2 2
Item Reiner Wijchmansoen 3 2 betaelt 4 vate
Item Jutte Schulten 2 3
Item Johan van Gangelt 2 3
Item Foyse Iacobs 2 2 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 2 3 betaelt 1 vat, betaelt 3 vate
Item Asse Berentsoen 2 2 3
Item Dirc van Buren 2
Item Stine vanden Vene 1
Item Dirc de Brabander 3 2
Item Wolter Nagge 2 2 ende 1 vat Hamborger
Item Dirc van keppel 2
Item Ghise Luxoel 2 2
Item (Ge) Mette Iacobs ½ ½

Summa maket 37gulden ende 7 [...]


39

Item Gerit Craftsoen 16½c
Item Griete Hoppenbrouwers 16½c

Item Lambert van Santen 2
Item Hanniken 2
Item Dirc van Buren 3 betaelt 2 vate
Item Stine vanden Vene 2
Item Dirc de Brabander 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 2 2

[Summa] maket 8 gulden, 8 climmer ende [...]


39v

Item Ghert Craftsoen 16½c
Item Johan Boese 20½c
Item Johan Woltersoen 19½c 19½c
Item Mette Jacobs 20½c

Item Lutgert van Meerten 3
Item Lambert van Santen 2
Item Hanniken 2
Item Reiner Wijchmansoen 3 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2 2 2
Item Johan van Gangelt 2 3
Item Foise Iacobs 2 1 2 betaelt 3 vate
Item Egbert Druut 2 2
Item Asse Berentsoen 2 1 2
Item Dirc de Brabander 2
Item Dirc van Keppel 1
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 2½
Item Mette Jacobs ½

[Summa] maket 21 gulden myn [...]


40

Item Ghert Craftsoen 16½c
Item Griete Hoppenbrouwers 15c
Item Johan Boese 21c
Item Johan Woltersoen 20½c
Item Mette Iacobs 21c
Item Ghert Johansoen 14c

Item Lutgert van Meerten 3
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 2
Item Reiner Wijchmansoen 3 (betaelt 1 vat) betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 2
Item Foise Iacobs 2 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 2
Item Asse Berentsoen 1 3
Item Dirc van Buren 3
Item Stine vanden Vene 2
Item Dirc de Brabander 3
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 2 3
Item Mette Iacobs ½

Summa maket 21 gulden myn 5 blenkenen


40v

Item Gerit Craftsoen 17c
Item Griete Hoppenbrouwers 15½c
Item Johan Boese 21c
Item Johan Woltersoen 11½c

Item Lutgert van Meerten 3 betaelt 2 vate ende 1 vat koits (53)
Item Lambert van Santen 2 2
Item Reiner Wijchmansoen 3 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2 1 2
Item Johan van Gangelt 3 2 betaelt 3 vate
Item Foise Iacobs 2 2 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3 2
Item Asse Berentsoen 3 2
Item Dirc van Buren 2 betaelt 1 vat
Item Stine vanden Vene 1
Item Dirc de Brabander 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Dirc van Keppel 1
Item Ghise Luxoel 2
Item Mette Iacobs ½ (ende 1 vat koits)

Summa van desen weke maket 20 gulden ende ½ climmer

Item Gert Craftsoen 18c
Item Ian Boese 21c
Item Johan Woltersoen 19c 19c
Item Mette Jacobs 20c
Item Gert Iansoen 15c

Item Lutgert van Meerten 3 ende 1 vat koits
Item Lambert van Santen 2
Item Hanniken 2
Item Reiner Wijchmansoen 2 1
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 3
Item Foise Iacobs 2 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 2
Item Asse Berentsoen 2
Item Dirc van Buren 3
(Item Dirc van Keppel is schuldich 3 oert ende 5 blenkenen)
Item Stine vanden Vene 1 2 betaelt 2 vate
Item Dirc de Brabander 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 2
Item Mette Jacobs ½

Summa maket 21 gulden, 3 climmer ende 1 blenkenen
Summa summarum maket hundert gulden, 93 [...], 1 climmer


41

Item Johan van Treest gegeven [..] 19 witte stuver dat he 9½ dach upperknecht was anden toerne
Item Aernt Kuper gegeven 13 witte stuvers dat he 6½ dach upperknecht was anden toerne
Item Henric Berentsoen gegeven 18 witte stuver van calc te beslaen ende sant te graven hiermede Henric vurseit al up betaelt calc ende sant to graven ende te beslaen
Item Reiner Druut gegeven 14 witte stuvers van ([...]) seven dagen te upperen
Item Aernt ten Hove gegeven 21 climmer van dre dagen steen to houwen
Item Aernt then Hove gegeven up rekenschup 3 gulden ende noch Aernt vurseit 3 gulden, noch hem gegeven 1 Rijns gulden
(Item Andrees van Tie gegeven up re)

Item Andrees van Tie gegeven up rekenschup 1 gulden, item betaelt Andrees vurseit twe Rijns gulden, item Andrees vurseit gegeven 1 Rijns gulden

Item Johan van Gangelt gegeven 21 climmer van 3 dagen steen to houwen
Item Johan van Gangelt gegeven 14 climmer dat he twe dagen in der stat niehuus matselde de pipe ende de doere

Item Henric Sackelar gegeven (21) 14 witte stuvers van 7 dagen te [w] upperen

Item Nanneman gegeven 5½ gulden ende 2½ climmer van 14 dagen matselen

Item Brant ten Velde gegeven 14 climmer van steen te houwen

Item Henric Drullinc gegeven 24 climmer van 7000 steens van holtsparren ende muulrebrede (54) do up te voeren

Item op sunte Bonifatiusavent (55) (dach)meister Koenraet gegeven up rekenschup 4 Rijns gulden ende 4 Rijns gulden


41v

[...]
Item Reiner Druut gegeven 10 witte stuvers van vijf dagen upperknecht

Itwm Aernt de kuper gegeven 10 stuvers van vijf dagen upperknecht

Item Hermen Sackelar gegeven (10) 6 witte stuvers dat he 5 dagen upperknecht was anden toerne

Item Aernt Nagge gegeven twe gulden dat he Henric Bigge ende Johan Woltersoen voerde to Hasselte ende to Campen (ende) up ene andere reise ende dat he 50 haerstene to Campen haelde ende twe voeder holts vanden havene inder stat gevart

Item meister Koenraet geschencket 6 vanen (56) tot Egbert Druuts huus

Item Aelt Heinensoen gegeven enen oert Rijns gulden dat he een vooder sparren to Campen gehaelt heft

Item Brant ten Velde gegeven up rekenschup 6 gulden

Item Hermen Ielijssoen gegeven 4 witte stuvers van (4 d) twe dachhueren
(Item Hermen Ielijssoen gegeven 4 witte stuvers van twe dach)

Item Ghert van Emse gegeven 1½ gulden van Henric Drullinc wegen dat he upt orgel placht te blasen

42

Item Aelt Heinen gegeven enen Rijns gulden van der stat steen up te voeren, item Henric ten Bleke gegeven 16 climmer van Aelt Heinensoen wegen

Item Johan
Item Henric Bigge gegeven van Johan van Treest wegen 10 witte stuvers van vijf dachhueren

Item Johan de holtsnider gegeven 1½ oert Rijns gulden dat he dre dage holt onsen sneet mit sinen soene

In dre weke to sunte Iansdach (57)

Item Sackelar gegeven 18 witte stuvers van 9 dagen
Item Sackelar gegeven 21 witte stuvers van 10 dagen
Item Aernt Kuper gegeven 18 witte stuvers van 9 dagen
Item noch hem gegeven 11 witte stuvers van 5½ dach
Item Reiner Druut gegeven 18 witte stuvers van 9 dagen
Item noch
Item Johan van Treest gegeven 20 witte stuvers van 9½ dach ende 1 vierdel

Item Aernt Nagge gegeven (van) ½ Rijns gulden dat he enen balke ende sparren ende grawesteen haelde

Item Alijt Vinken gegeven 15 climmer van 5 cubben ende 8 vaedem (58) touwes

Item Dirc [...] gulden up rekenschup van baste
Item noch Dirc gegeven 1 Rijns gulden van baste van [...] et cetera

Item Henric Bigge [...] Egbertsoen gegeven 1 oert Rijns gulden [...] he enen balken ende sparren to Campen haelden


42v

Item Dirctgen gegeven 6 witte stuvers van dre dagen

Item Johan de holtsnider gegeven 15 climmer dat he ende sijn soene enen dach holtsneden

Item Berent (Mek) Meiken gegeven 3 climmer van 1 bast

(Item des wonsdages voir Pinsterdach (59) den voeget van Kampen gegeven 2 Rijns gulden

Item onsen schoelmeister geschencket ene tonne biers mit sinen vrenden do sine broeder hier weren

Item den steenwagenluden geschencket enen tonne biers

Item der statspelude van Zwolle geschenket 15 Camper
krumstaerten


43

Item in Henric Biggen ende Johan Woltersoen (rekenschup) schatboeck (60) gedaen 12 Rijns gulden

Item in Henric Biggen ende Aernts the Boechop rekenschup [...] 17 Aernhemsche gulden, 24 climmer voir den gulden gerekent


44

Item Henric Heket gegeven 3 Rijns gulden van Lambert Roeden wegen

Item verteert mit den richter van Veluwen 5 witte stuvers tot Mette Jacobs huus


44v

Item Johan Iohansoen gegeven 10 climmer van gaerne ende van crappen ende 8 noch gegeven ½ climmer voer 1 doese

Item Ghert Rijnvisch ende Berent Andreessoen geschencket Ghert van Emse ende Johan Woltersoen tot enen gelage tot Egbert Druuts huus 24 climmer do se burgermeisteren worden

Item Johan Iohansoen gegeven 10½ climmer voir vier baste (61)

Item Peter Hermensoen gegeven 3½ climmer dat he den wech makede over den meden

Item des saterdages na sunte Serianusdach (62) Peter onsen koster gegeven up sijn voerloen (ge) 5 gulden, 24 climmer voir den gulden gerekent
Item noch Peter onsen koster gegeven 3 Vleemsche voer de dre poertwachtars
Item Gert Dircssoen gegeven 1½ gulden voir sijn loen dat um onse stat schuldich is van sinen wakengelde
Item Seger Gertssoen gegeven 1½ gulden dat um ontbrect van sijnre cledinge ende noch Seger gegeven 5 oert , 9 blenkenen myn van sijnre cledinge hiermede Seger betaelt sine cledinge
Item Dirc Nagge gegeven van Wolter van Kuenres wegen 1 gulden
Item noch Wolter gegeven 6 climmer
Item Ghert Dircssoen gegeven 7 oert van sijnre cledinge ende noch hem gegeven 21½ climmer hiermede Gert vurseit al op betaelt van sijnre cledinge


45

Item Henric van Tie gegeven 12 climmer ende 1 blenken dat he seven dagen de poerte wachte
Item Aernt Dorre gegeven 11½ climmer ende 2 grote dat he seven dagen de poerte wachte

Item (Berent) Lambert Willemsoen gegeven (..) 7½ climmer vander havene te maken

(Item up Pinxsteravent (63) den voeget van Campen gegeven 2 Rijns gulden)
Item des wonsdages voir Pinxsterdach (64)den voeget van Campen gegeven 2 Rijns gulden
Item uutgegeven 5 oert Rijns gulden voer ½ hondert sparren
Item uutgegeven 19 witte stuvers Johan Woltersoen voer ene balken de he to Campen haelden


Item Henric Bigge gegeven (..) 7 krumstaerten van enen balken to laden ende [...] to Campen
Item Albert Craftsoen gegeven 2 krumstaerten voir sinen (maeltide) maeltijt to Campen

Item uutgegeven 7 krumstaerten voir een beken den dair dat sant waert [...]


45v

Iten schipper Bertolt gegeven to vrachte (51) 62 krumstaerten van 6000 middelsteens ontfangen van Jacob Lambertsoen

Item Ghise Tols swager gegeven to vrachte 35 Camper krumstaerten van 5000 middelsteens ontfangen van Jacob Lambertsoen

(Item Bertolt
Item schipper Bertolt gebracht 12000 middelsteens
Item Bertolt)
Item schipper Bertolt gegeven 2 Rijns gulden up rekenschup van 12000 steens to voeren

Item onse stat bliven schipper Bertolt schuldich 12 krumstaerten

Item schipper Stofragen gegeven to vrachte 49 krumstaerten van 7000 middelsteens van Jacob Lambertsoen

Item lange Aernt gegeven 43 Camper krumstaerten voer 9000 middelsteens te vrachte, ontfangen van Jacob Lambertsoen

Item Johan Lutgerssoen gegeven to vrachte 56 Camper krumstaerten van 8000 middelsteens to voeren tot Campen van Jacob Lambertsoen

Item schipper Henric Moye gegeven 21 Camper krumstaerten van 3000 middelsteens to vrachte ontfangen van Jacob Lambertsoen

Item grote Aert gegeven 38½ Camper krumstaerten dat hi 5500 middelsteens onser stat voerde, ontfangen van Jacob Lambertsoen

Item Gert van Holte gegeven 27 climmer daer hi holt mede cofte van ( [...]) Klaesken daer de havene mede waert gemaect

46

Item uutgegeven 2 postolaets gulden voir 50 haerstenen

Item uutgegeven 3½ witten stuver, enen Hollander voir holt daer onse scepene cloten (65) van leten maken

Item uutgegeven 20 krumstaerten voer (ene) een touwe daer men de steen manden mitten steen mede up plecht to wijnden

Item Johan Bigge gegeven 3 climmer dat he ene boetschup dede an meister Koenraet

Item uutgegeven ½ climmer voer ene mande daer de matselars de [...] in doen solden

[Item] onse statknechten gegeven ½ gulden de se onse stat verlogeden do onse scepene ½ laken wits coften daer so

Item uutgegeven [.] Rijns gulden ende 3 [...]

[...] Rijns gulden, 1 oert ende [..] climmer
[...] 35 gulden myn 2 gulden ende 2 climmer


46v

Item enen schipper gegeven to vrachte 33½ krumstaerrt ende 1 oertkin dat do schipper der stat voerde muulrebrede ende balken van Deventer

Item Coneman gegeven 12 climmer dat he twe voeder graensteens voerde van Campen ter Elburgh
Item des dinxdages na ons Heren Hemelvaertsdach (66) onsen pastoer gegeven 2½ Rijns gulden maken 6 punt dat um onse stat jaerlix schuldich syn

Item uutgegeven 2½ krumstaerten voer ene pijgert tonne

Item uutgegeven 4 gulden voir stratensteen voir 25 tonnen
Item unse stat blift den schipper schuldich do den steen brochte 15 tonne stratensteen
Item hier van Wolter van Kuenre gegeven 7 climmer dat allen steen heeft [...]voirleden, item hier van den schipper betaelt 13 climmer an den steen

(Item Henric Bigge mede gegeven 5 Rijns gulden [...] mede to copen do he to Amstelredamme me solde [...]

Item Wijchman Zuvel gesant 10 golden [...] lijfrente ende ½ brasden

Item uutgegeven Henric Bigge 4 Rijns gulden [...] ende voer vrachte van Amsterdamme

Item Henric Bigge gegeven 1 Rijns gulden vanJohan de holtsnider ende sijns (doorgehaald: wegen) soens wegen van vier dachhuerenholt doer te sniden

Item uutgegeven umme holt voer 5½ Rijns gulden [...] drager ende noch 12 plancken

Item uutgegeven 7 climmer [...] van holt te voeren van Hasselt to Campen

Item Lubbert [...]

BIJLAGE

In 1462 in de rekening voorkomende muntsoorten.

Aernhemsche gulden gelijk aan Arnoldus gulden
Arnoldus gulden gouden munt,waarde ½ Rijns gulden geslagen in de tijd van Arnold van Gelre,
blenken blank, een zilverstuk, waarde ¾ stuiver
braspenninck zilveren munt, waarde 1¼ stuiver
brasden zie braspenninck
climmer gelijk aan klimmer
clinker  
Davids gulden gouden munt geslagen in de tijd van David van Bourgondie
grote ½ stuiver
gulden gouden muntstuk
gulden Stichts  
kroon gouden muntstuk
krumstaert (Camper) Vlaamse munt, waarde 1 stuiver
lewen gouden munt, waarde 30 stuivers
lichte gulden  
nye Aernhemsche penninck  
nye penninck  
nye Vleems  
nobel gouden munt geslagen in de tijd van Hendrik VI
oert muntstuk, waarde ¼ stuiver
olden brasden  
olden schilt  
pertgensgulden munt met afbeelding van een vorst te paard
punt, pont hoeveelheid munten (zie uitleg bij Van Gelder)
postolaetsgulden gouden munt, waarde ½ Rijns gulden
Reinaldus gulden gulden geslagen in de tijd van Reinaldus
rider gouden munt, waarde 24 stuivers
Rijns gulden gouden munt, waarde 28 stuivers
saluut gouden munt geslagen in de tijd van Hendrik VI
stoeter zilveren munt (Engels, 4 pence)
swerte stuver koperen stuiver
Vleemsche Vlaamse munt
Witte stuver zilveren stuiver

INDEX OP PERSOONSNAMEN

N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.

Aelt Heinensoen 10,12v,41v,42
Aernt (inden Oldenbroeck her) 1v
Aernt Berentsoen 8v
A(e)rnt (Arent) t(h)e Boechop 1,8,11v,16,18v,19v,20,33v
A(e)rnt C(K)uper 21,41,41v,42,43
Arnt Dorre 19,19v,20,20v,21,45
Aernt de Greven 9
Aernt de Grevensoene 9
Aernt (grote) 45v
A(e)rnt upten (ter) Horst 22,33
Aernt ten Hove 5,13,15v,41
Aernt (lange) 45v
Aert Lubbertsoen 10
A(e)rnt Michielszoin 22,22v,32v,34v
Aer(n)t Nagge 9,13v,16v,17,18,41v,42
Arnt Smit 22
Aernt Sticker 16,17v
Adolf (hertog) 20
Albert Craftsoen 45
Albert Ger(ij)tszoin 19,35
Albert Iohansoen 9
Albert (de) Roede 4v,16,37v
Albert Iohansoen 17v
Albert Schuerman 32v
Alijt, Ian Iohanssoens wijf 15v
Alijt Vinken 42
Andrees (her) 32v
Andrees van Tie 13,41
Asse Berentsoen 3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,13v,33,33v,37v,38,38v,39v,40,40v

Bartgen 9,33v
Bhart Drullinck 18
Berent Andreessoen 1v,18v,30,31,35,44v
Berent Druut 16v
Berent Evertsoen 8v,18v
Ber(e)nt Henricsoen 15,20v,30v
Berent Lutti(c)ke 8v,16v,33
Berent Lutticke Gertsoen 1
Berent Mamensoen 18v
Berent Meiken 42v
Bernt Vege 22
Bertolt (schipper) 31v,34v,45v
Brant 13
Brant ten Velde 15v,18v,41,41v
Bofar Engbertsoen 18

Claes (schipper) 33v
Clawes Timansoen 9
Coneman 46v

Dirc de Brabander 3,25,25v,27,28v,37,37v,38v,39,39v,40,40v
Dirc van Buren 3,4,4v,5,5v,6v,725,25v,26,27,27v,28v,29,37v,38,38v,39,40,40v
Dirc Nagge 2,18,35v,44v
Derick van Nymegen 21
Dirc(k ) van Keppel 3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,25v,27,28v,37,39,39v,40v
Dirc Rolofsoen 9
Dirctgen 18v,42v
Derick (meister) 20v

Egbert Druut 3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,10,14v,25,25v,26,26v,27,27v,28v,29,37,37v,38,38v39v,40,40v,41v,44v
Egbert Evertsoen 9,33
Egbert Hei(ne)mansoen 9,18
Engbert (her) 20v,21v
Engbert van Holte 11v
Evert Egbertszoin 21
Evert Kortkin 33v

Fie Feit 24v
Flore Ghertsoen 18v
Foi(y)se Iacobs 3,3v,4v,5,5v,6,6v,7,25,25v,26,26v,27,27v,28v,29,37,37v,38,38v,39v,40,40v

Ghert van Amse 23
Gerart, Arnt Scemikenzoin 21v
Gert Berentsoen 36
Ghert de Brunen 24
G(h)ert (Gerit) Craftsoen 2,3,4,4v,5,5v,6,6v,7,8,11v,14,16,18v,19v,20,25,25v,26,27,27v,28,29,33v,37,37v, 38,38v,39,39v,40,40v
Gert (Geryt) Dirczoin 19,19v,22v,34,35,44v
Ghert Drullinc(k) 14,16,18v,20v,23,33v,34v,35,36v
Ghert van Emse 8,10,41v,44v
Ghert Engbertsoen 18v
Ghert Heket 15v
Ghert Henricsoen 8,13,33
Ghert van Holte 8,16,18v,23v,24v,35v,45v
Gert Iacobsoen 36
Ghert (Gerit) I(oh)ansoen 3,3v,4,4v,5v,6,7,25,25v,26,27,28,29,37,38.38v,40,40v
Geryt van Campen 22
Ghert Korewevel 36
Ghert Lutticke 1
Ghert (Gerit) Rijnvisch 1v,23v,24v,30,31,35,44v
Ghert van Tie 15v
Ghirt (meister) 34
Ghise Luxoel 4v,5,5v,6,6v,7,16,25,25v,26v,27v,28v,29,37,37v,38v,39,39v,40,40v
Ghise Tols swager 45v
Clawes Timansoen 18
Griete Hoppenbrouwers 3,4,4v,6v,7,25,25v,26,27,27v,29,37v,38,38v,39,40,40v
Gosen Lambertsoen 18v

Hanniken 3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,25,25v,26,26v,27,28,28v,29,31,37,38v,39,39v,40,40v
Hase Hobelei 23
Henric (schoelmeister) 34
Henric Ber(e)ntsoen 13,19,22v,30v,41
Henric(k) Bigge 1,2,8,9,10,11v,13v,16,17,18,18v,21,22v,30v,33v,34v,41v,41,43,45,46v
Henric ten Bleke 16,32,33v,34v,35,42
Henric op den Dike 32
Henric Dorre 32v
Hendrick van Dry
Henrick Drullinc 20,41,41v
Henric Druut 13v
Henric, Ghert Henricksoen 12
Henric(k) Heket 2,7,8,19v,44
Henric Janzoin 19
Henric Meye 32,36
Henric moye (schipper) 45v
Henric de mulner 36
Henrick Ottenzoin 22
Henric(k) Scerpinc 2,22
Henric(k) van Ti(y)e,19v 17,19,19v,20,20v,21,45
Henrick vanden Vene 20
Hermen Frankensoen 13
Hermen Ielijssoen 41v
Hermen Sackelar 17,41,41v

Jacob ten Brake 20v,23,36v
Jacob Dircssoen 25,25v,26,26v,27,27v,28,28v,29
Jacob Clawessoen 9
Jacob K(C)remer 16v,19
Jacob Lambertsoen 1,14v,31v,34v,45v
Jacob Rabbertszoin 19,20v
Jacob van Rietbergen 20
Jacob Schemicken 36
Jacob Vos 19v
Ian Arntszoin 19v
Jan van Brummen 20
Jan Janszoin 19
Jan (de) Ganseren 19,20,20v,21
Ian van Kuenre 17v
Jan Mammen 21
Jan Smit 21,22v
Jan van Treest 17,18v,19v,30v
Jan van Zwolle 21
Johan Bigge 33v,46
Johan (Ian) Boese 3,3v,4,4v,5,5v,6,7,7v,25,25v,26,26v,27,27v,28,28v,29,35v,37,37v,38, 38v,39v,40,40v
Johan Boister 9,10
Johan Eymeurs 32
Johan van Gangelt 3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,13,15v,16v,25,25v,26,26v,27,27v,28v,29,37,37v,38,38v,39v,40,40v,41
Johan de ganser 33
Johan Heket 33v
Johan de holtsnider 16v,30v,42,42v,46v
Johan Iohansoen 44v
Johan Kamerlinc 8v
Johan Lubbertsoen 9,17v
Johan Lutgerssoen 45v
Johan Sticker 30
Johan Quant 32
Johan van Treest 17,41,41
Johan de toernemaker 2
Johan Vormar 13v
Johan Woltersoen 3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,9,10,12v,13v,22,23,25,25v,26,26v,27,27v,28,28v,29,30,34v,35v,37,
37v,38,38v,39,40,40v,41v,43,44v,45
Ioest Matheussoen 36
Joest de wevar 36
Jutte Schulten 3,3v,4v,5,5v,6,6v,7,25,25v,26,26v,27,27v,28v,29,33,37,37v,38,38v,39v,40,40v

Klaesken 45v
Koel 32v
Koenraet (schoelmeister)34,41,41v,46

Lambert Andreessoen 18v
Lambert Hermansoen 9,17v
Lambert Roeden 44
Lambert van Santen 2,3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,13v,17,25,25v,26,26v,27,27v,28,28v,29,37,37v,38,38v,39,
39v,40,40v
Lambert Schuerman 24,36
Lambert Willemsoen 9,17v,32,36
Lijefert Toll 29v
Liefer Toifersoen
Lubbert ten Hare 36
Lubbert Ottensoen 18v
Lutgert van Meerten 3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,8v,16v,25,25v,26,26v,27,27v,28v,29,37,38,38v,39v,40,40v

Mathijs Henricsoen 18v
Marie, Ghert Brunen suster 24
Mette Iacobs 3,3v,4,4v,5,5v ,6,6v,7,16,37,38,38v,39v,40,40v,44
Mette Vinken 32v

Nanneman 13,15v,41

Peter de koster 44v
Peter Aeltszoin 20
Peter van Amerongen 19,22v
Peter Henric (broeder) 32v
Peter Hermensoen 44v

Reiner Druut 41,41v,42
Reiner Wijchmansoen 3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,25,25v,26,26v,27,27v,28,28v,29,37,37v,38,38v,39v,40,40v
Rende Peterszoin 21v
Rikelt Filips 18v

Sackeler 42
Seger Gertsoen 44v
Seger Mathijssoen 36
Stine vanden Vene 3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,23v,28,37v,38,38v,39,40,40v
Stofragen (schipper) 45v

Tideman Bolle 2,10,35v
Tideman Ghisebertsoen 14v,31v,34,34v
Timan Beertsoen 17v
Tijman Bolle 21v
Trompen (heren) 22

Werner van Eertberen 7v,32,32v
Wijchman Zuvel 46v
Wilhelmus (schoelmeister) 34
Willem Herbertsoen 9
Willem Hugensoen 16v
Willem Lubbertsoen 9
Willem Rikeltsoen 9
Willem Sticker 4v,5,9,11v,18v,36
Willem Willemsoen 36
Wolter Dircszoin 22
Wolter Engbertsoen 32v
Wolter Henricsoen (broeder) 18v,36
Wolter van Kuenre 15,16,17,17v,19,20v,21,22v,32,35,44v,46
Wolter Nagge 3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,20v,25v,26,26v,27,27v,28v,29,37,37v,38,38v,39,39v,40,40v
Wolter Scemicke 19,21
Wolff van Erler 22
Zicher Ghertsoen 17v


Burgemeisteren:

Secundi:
Gerit Drullinck
Jacob ter Brake
Terti:
Gerit Rijnvisch
Berent Andreessoen
Quarti:
Henrick Bigge
Aernt the Boechop

INDEX OP GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.

Amsterdamme 46v
Amesfoerde 33v
Arnhem 13v,19v,20,20v,21,33v,34v,35,36v
Asten 30v
Brock 22
C(K)ampen 14v,20,22,33v,35v,41v,42,42v,45,46v
Deventer 34v.46v
Elburch 46v
Grave 34v
Harderwijck 1,8,13v,20
Hasselte 41v,46v
Hatteme 33v
Oester(n)wolde 13v,22v
Oldenbroeck 1v
Putten 13v
Zwolle 20v,42v

Agnieten cloester 33v
havene 16,33,45,46v
Heilige Geestpoirte 19,33,34
Goer 22
raethuus 18
(stat) Drontendijck 9,18
statdijck 9,16v,18
statgraft 17
Somersijck 8


Voetnoten:

1. 23 oktober
2. lange dunne paal
3. paal of lat die gebruikt werd bij het metselen
4. schatting, accijns
5. 8 december
6. 13 december
7. 30 december
8. 11 november
9. doorwaadbare plaats
10. muzikanten
11. maat voor droge waar, vrl. Graan: ½ mud
12. 9 oktober
13. plattelander
14. accijns
15. 12 september
16. zware wielploeg
17. varkens
18. 26 juni
19. 9 juli
20. levensonderhoud
21. ¼ van 1 schepel
22. 5 februari
23. dun, sterk touw 24. reuzel
25. reisgeld
26. 11 april
27. vuurroer
28. 17 april 29. 3 april
30. boete
31. ....
32. handbus, vuurroer
33. 25 april
34. ....
35. 15 april
36. 3 april 37. achterstallige
38. boete
39. dagloon
40. afrasteren 41. 29 maart
42. buitendijks land
43. 20 maart
44. 2 april
45. 0.14 ha
46. takken
47. hefboom boven een put, waaraan de putemmer hangt
48. gerst
49. rikkepaal = paal van een afrastering
50. 17 april
51. rondreis van de deken door zijn werkgebied tot uitoefening van het geestelijk recht
52. beurs
53. koit, kuit: een biersoort
54. muulrebort: soort plank
55. 55 4 juni
56. inhoudsmaat, vooral van bier
57. 24 juni
58. vadem, afstand tussen de toppen van de middelvingers bij zijwaarts gestrekte armen
59. 2 juni
60. belasting kohier
61. van boomschors vervaardigd touw
62. ....
63. 5 juni
64. 2 juni
65. ballen
66. 1 juni