Stadsrekening 1456

Transcriptie stadsrekening 1456.

1

Anno etc. LVI.

Burgermeisteren:
Lubbert Scherpinc
Johan van Dry secundi.


Item Ghert Henriczoen geleent 10½ climmer
Item ontfangen van Jelijs Dorre 2 punt

[Item Aernt Sticker de stat geleent 1 pertgensgulden
Item Henric Scherpinc onser stat geleent 6 pertgensgulden, betaelt 3 golden Rijnsche gulden ende 1 Gulics gulden]

Den heidenen ghegeven 2 gulden

Item Aernt van Erler betaelt 3 kone (1) 66½ climmer
Item her Engbert 4 kone 76½ climmer

Item inden jaere van LVI op sente Tiburtiusdach (2) de rekenden onse gemene scepenen mit Ghert Dircszoen al dinc doet van waken ende van allen gebreke de se mit malcanderen hebben ende van allen gelde [dat] de onsen scepene ouc schuldich weren ende se schenken malcanderen quijt van allen lonen to

Item Ghert Luttike is der stat schuldich 3½ gulden


1v

[Item ontfangen van Dirck Nagge van sijnre moeder wegen van oere afterstedighe schult 10 lichte gulden

Item ontfangen van Lubbert Scherpinc ende van Henric Vrankenzoen 3½ Rijnsche gulden mijn ½ Vleemschen]

Item ontfangen vanden visscherie 25 climmer

Item ontfangen van Henric Vrankenzoen ende van Ghert van Emse 2 saluten ende 4 golden Rijnsche gulden

Item ontfangen van Ghert van Holte ende van Henric Vrankenzoen 23 Rijnsche gulden ende 1 oert van oere rekenschup ½ Rijnsche gulden

Item ontfangen van Gert Craftszoen van Egbert Evertszoen wegen 3 Rijnsche gulden ende 1 oert vande voerweide (3) vanden cleinen meden

Item ontfangen van Gert Johanzoen van Campen 1 rider van sine burgerschup

Item ontfangen van Dirc Nagge 4½ Rijnsche gulden voer de naweide (4) vanden cleine meden (5)

Item ontfangen van Johan Ghertszoen [8] 10 Rijnsche gulden ende 4 climmer van de etgroen (6) vanden meden buten dikes

Item Johan Ghertszoen de blift schuldich [] 1½ Rijnsche gulden ende 1 oert [ende 2 Rijnsche gulden

Item ontfangen van Vrederics wijf van Vrederics broeke (7) 9 climmer]

Item ontfangen van Craft Johanzoen 4 Rijnsche gulden van de voerweide vanden meden van 7 kone van Johan van Dri ende 15 climmer, hiermede Craft betaelt

Item ontfangen van Ghert Henriczoen 1 golden Rijnsche gulden van dre konen te voerweiden

Item ontfangen van Johan van Kuenre 38 climmer van 2 kone voerweiden 1 ende 14½ climmer


2

Item Ghert Craftszoen 14½c 14½c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Fenne Naggen 13½c
Item Johan Wolterszoen 18½c betaelt 2 pertgens gulden
Item Jacob Dircszoen 21c [betaelt 2 pertgens gulden
Item betaelt noch 2 pertgens gulden]
Item Gheise Mamens 14½c

Item Hanniken 2 2
Item Egbert Druut 2 1
Item Boleman 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 2 2 betaelt 3 vate
Item Aernt ten Hove 2 2 betaelt 3 vate
Item Jacob de Vale 2 2
Item Dirc van Buren 2 3
Item Ghert Johanszoen 1
Item Stine vanden Vene 1 betaelt 25 climmer
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 4
Item Mette Berent Assenzoen 3 1
Item Jacob Dircszoen ½
Item Hubert de verver 4

Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 5½ climmer, 1 blenk


2v

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Fenne Naggen 14c
Item Johan Wolterszoen 18½c 18c
Item Jacob Dircszoen 21c 19c
Item Gheise Mamens 15½c

Item Willem Sticker 1
Item Egbert Druut 3 betaelt 2 vate
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 3
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2
Item Mette Berent Assenzoen 3 2 betaelt 3 vate
Item Jacob Dircszoen ½

Summa maket 9½ Rijnsche gulden ende 3½ climmer


3

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c 18c
Item Johan Wolterszoen 18½c
Item Jacob Dircszoen 21c
Item Gheise Mamens 13½c

Item Hanniken 2 2 betaelt vijf vate hoppen ende 1 Hamborger (8)
Item Egbert Druut 2
Item Lambert van Santen 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 3
Item Aernt ten Hove 2
[Item Jacob de Vale 2]
Item Dirc van Buren 2 2 betaelt 2 vate
Item Stine vanden Vene 2 vate Hamborger
Item Ghert Johanszoen 1 2
Item Hermen Winter 2 2 betaelt 2 vate
Item Lutgert van Meerten 3 3 betaelt 4 vate
Item Mette Berent Assenzoen 3 3 1
Item Hubert de verver 2 betaelt 1 vat
Item Jacob Dircszoen ½

Summa maket 11 Rijnsche gulden mijn 4½ climmer


3v

Item Fenne Naggen 13½c
Item Johan Wolterszoen 18c

Item Hanniken 1
Item Dirc van Buren 1
Item Stine vanden Vene 4 vate Hamborger
Item Johan van Kuenre 2½ vat Hamborger
Item Jacob Dircszoen 7 [tonne] vate Hamborger
Item Hubert 4 vate Hamborger

Summa maket 6 Rijnsche gulden ende 5 climmer


4

Item Gert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Jacob Dircszoen 20c
Item Gheise Mamens 14c

Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3 3 betaelt 2 vate betaelt 3 vate
Item Lambert van Santen 4
Item Jacob Ghertszoen 3 2 betaelt 4 vate
Item Gheise Everts 3 4 betaelt 3 vate
Item Aernt ten Hove 2
Item Dirc van Buren 3
Item Ghert Johanszoen 2
Item Jacob Willemzoen 2
Item Hermen Winter 2
Item Johan van Kuenre 3
Item Lutgert van Meerten 4
Item Mette Berent Assenzoen 3 2
Item Jacob Dircszoen ½
Item Hubert 2 betaelt 1 vat
Item Wolter van Kuenre 2

Summa maket 10 Rijnsche gulden mijn ½ climmer


4v

Item Ghert Craftszoen 14½c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Fennen Naggen 13½c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Gheise Mamens 15c

Item Hanniken 4 betaelt 3 vate
Item Egbert Druut 4
Item Lambert van Zanten 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 4
Item Aernt ten Hove 2
Item Dirc van Buren 3 1
Item Ghert Johanszoen 2
Item Jacob Willemszoen 2
Item Hermen Winter 2
Item Johan van Kuenre 3
Item Lutgert van Meerten 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 1
Item Jacob Dircszoen ½
Item Wolter van Kuenre 2
Item Hubert 1 2

Summa maket 9 Rijnsche gulden ende 10 climmer


5

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Johan Wolterszoen 19½c ende 19c

Item Hannike 2 1
Item Egbert Druut 3
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Gheise Everts 4
Item Aernt ten Hove 2 betaelt 2 vate ende 1 vat Wissemer (9)
Item Dirc van Buren 3
Item Ghert Johanzoen 2
Item Johan van Kuenre 4
Item Lutgert van Meerten 4
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Jacob Dircszoen ½
Item Wolter van Kuenre 1 vat Wissemer biere betaelt 1 climmer
Item Pensen 1
Item Hermen Winter 2

Summa maket 8 Rijnsche gulden ende 19 climmer


5v

Item Johan Hoppenbrouwer 19c
Item Fenne Naggen 14c
Item Johan Wolterszoen 19c
Item Jacob Dircszoen 20½c 20½c
Item Geise Mamens 14½c

Item Hanniken 3 betaelt 2 vate ende 1 vat Hamborger betaelt 2 vat
Item Egbert Druut 4
Item Henric Peterszoen 2
Item Lambert van Santen 2
Item Boleman 2
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Geise Everts 4
Item Aernt ten Hove 2
Item Dirc van Buren 3 betaelt 2 vate
Item Ghert Johanszoen 2
Item Jacob Willemszoen 3
Item Hermen Winter 2
Item Johan van Kuenre 3
Item Lutgert van Meerten 4
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 2
Item Jacob Dircszoen ½
Item Wolter van Kuenre 3 betaelt 1 vat
Item Pense 1

Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 1 oert ende 3½ Vleemschen


6

Item Ghert Craftszoen 14½c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Johan Wolterszoen 19c
Item Jacob Dircszoen 20c
Item Gheise Mamens 13½c

Item Hanniken 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 4
Item Henric Peterszoen 2
Item Volquyn 2
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Gheise Everts 4
Item Aernt ten Hove 2
Item Dirc van Buren 2
Item Ghert Johanszoen 2
Item Jacob Willemszoen 1
Item Hermen Winter 2
Item Johan van Kuenre 4 ende 1 vat Wissemer
Item Lutgert van Meerten 4 betaelt 1 vat
Item Mette Berent Assenzoen 3
Item Jacob Dircszoen ½
Item Wolter van Kuenre 2
Item Pense 3

[Item Ghert Craftszoen is schuldich 11 lichte gulden ende 1 Vleemschen, betaelt 9 gulden

Item Fenne Naggen is schuldich 76 Vleemschen

Item Johan Hoppenbrouwer is schuldich 7 Rijnsche gulden ende 1 climmer]

Item Gheise Mamens blift schuldich 1½ Rijnsche gulden mijn 3 Vleemschen

Item Jacob Dircszoen is schuldich 10½ Rijnsche gulden ende 6½ climmer, betaelt 4 Rijnsche gulden, betaelt 5 Rijnsche gulden

Summa van desen weke maket 9½ Rijnsche gulden ende 14 climmer
Summa summarum maket 85 Rijnsche gulden, 1 oert ende 9 climmer


6v

Item des saterdages na Kiliaensdach (10) Johan van Kuenre gegeven 8 gulden, 10 Vleemsche groten voir den gulden gerekent up sijn [nae] voerloen

Item Albert Johanszoen gegeven 19 climmer

Item Peter Hermanszoen gegeven 27 climmer dat hi vier dage arbeide inden weert (11)

Item her Iohan van Duren gegeven 23 golden Rijnsche gulden van sijnre lijfrenten

Item juffer Jutte van Putten gesant bi Asse Berentzoen 31½ pertgensgulden vanden gruutgelde (12), Item noch uutgegeven 4 postolaetsgulden ende 2 Arnoldus gulden

[Item Otte den leyendecker gegeven 6 lichte gulden ende 2 leliede kromstaerten dat hi den toerne deckede]

Item Jacob de Vale gegeven 27 climmer dat hi vier dage arbeide anden weert over den voert (13)

Item Henric Grawert gegeven 19 climmer van dre dachhueren


7

Item up Pinsteravent (14) Lutgen van Dri gegeven 2 gulden up rekenschup

Item den dijcgreve mit sinen hemeraden geschencket tot enen gelage 1 golden Rijnsche gulden ende 6 witte stuvers tot Egbert Druuts huus

Item Johan Wolterszoen gegeven 1 golden Rijnsche gulden van sijnre Moren Betten wegen de wi oer schuldich weren up Paesschsdach (15) also lange als Bertruut Coels levede

Item Dirck van Keppele gegeven 19 climmer dat hi putten halp verwaeren inden stock (16) do hi ghevangen was

Item Asse Wittenzoen gegeven 15½ climmer ende 1 blenken voer een voeder turfs

Item Henric van Tie, Ghert Dircszoen, Aernt Mycheelszoen ende Henric [Jacob] Johanszoen verteert tot Hermen Winters huus 6 climmer do se de bussen (17) besochten

Item uutgegeven 11 blenken voer enen bril

Item Gert van Holte ende Henric Vrankenzoen gedaen in oere rekenschip 2 Rijnsche gulden


7v

[Aernt Schobbe 5 dage
Pense 5 dage
Johan van Treest 5 dage]

Item Johan van Treest gegeven 27½ climmer dat hi 5 dage upperknecht was anden toerne after Johan Dorren huus

Item Johan van Treest gegeven 27½ climmer dat hi hundert tonne calcs ende 37½ tonne calcs besloech

Item Hirtgen gegeven 14 climmer dat hi steen, calck ende sant voerde anden toerne after Johan Dorren huus

Item Henric Bigge, Ghert Drullinc ende Aernt Sticker verteert 5 climmer ende 1 blenken tot Aernt huus ten Hove do se de bussen besochten

Item Aernt Schobbe gegeven 1 pertgensgulden up rekenschip up de tien dage van sijnen knechte ende van 8 selven ende noch Aernt vurseid gegeven 2 gulden, ½ gulden ende ½ brasden dat Aernt ende Pense den statgoten leden
Item Aernt Scobbe gegeven 1 Rijnschen van dan calke


Item des sonnendages voir Pinsterdach (18) Aernt Schobbe gegeven 5 Rijnsche gulden ende 12 climmer voir calck, 52 climmer voir den Rijnsche gulden gerekent, hiermede Aernt vurseid al up betaelt van calke ende van allen schulde


8

Item [Lutgen] Alijt Druuts gegeven ½ gulden van Lutgens wegen van Dri

Item des saterdages na sunte Tiburtiusdach (19) Henric Bigge gegeven van Ghert Dircssoen wegen van sijnre cledinge de um ontbreken 2½ gulden mijn ½ climmer ende hiermede Ghert vurseid betaelt 7 gulden van sijnre cledinge

Item tot Geise Everts huus gegolden 9 [6] climmer tot enen gelage Lubbert Scherpinc, Henric ten Bleke ende Socijs

Item tot Dirc van Buren huus verteert 1 quaerte biers maket 9 grote do se de bussen besochten

Item des sonnendages voir Pinxsterdach (20) Ghert Heket gegeven 2 golden Rijnsche gulden voir calc
Item hiermede Ghert vurseid al up betaelt van callic ende van metselen


8v

Item Ghert Luttike verteert [ 2

Item verteert ende to wijncope (21) gegolden [2] 9 blenken do [se] Ghert Luttike ende sijn gesellen souden [...] maken een heck an den weert

Item Ghert van Campen gegeven 1 climmer dat hi ontfenck 7 tonne stratensteens

[Item uutgegeven]

Item uutgegeven to vrachte 10 kromstaerten de der stat leyenagele brochte van Utrecht

Item des manendages na beloken Paesschen (22) Johan vanden Lijnde gesant bi Aernt Sticker 40 golden Rijnsche gulden van sijnre lijfrenten
Item Aernt Sticker verteert 3 kromstaerten de hi verteert ende 2 kromstaerten
Item uutgegeven 18 climmer an verloren gelde dat onse stat oer gelt verwisselden tot gueden gelde

[Item des saterdages na sunte Ambrosiusdach (23) gegeven Aernt Schobbe gegeven 2 gulden [gegeven] dat dat hi do goten [legelede] legede after Johan Dorren huus up den toerne]

Item Loef gegeven 1 Vleemschen dat hi stratensteen voerde van den havene anden strate bi der siekenhuus

Item Tideman Bolle [gegeven] wijf gegeven [20] 19 climmer voir [calc] rosel (24) dat onse stat besigden anden toerne after Johan Dorren huus

Item Aernt van Erler wijf gegeven 16 climmer van rosel

Item Oitbrich Scherpincs gegeven 5 climmer voir 2 pont keersen

Item Lubbert van Dri gegeven 8 climmer van talge (25)


9

Item verteert Lubbert Scherpinc ende gheschencket ende Socijs den scepenen vanden Elburgh 15 climmer tot Johans huus van Kuenre

Item Henric Berentzoen gegeven 16 climmer dat hi de toerne schone makede after Johan Dorren huus

Item tot Egbert Druuts huus verteert 10 climmer ende 2 groten de Henric Bigge ende Socijs, Hirtgen ende Loef Wennen calc to voeren

Item Asse Berent Assenzoen gegeven 6 blenken voir een pont rosels dat men besigde do de bussen worde besocht

Item inden jaere van LVI up sunte Gregorius [dach] avent (26) mit Wolf van Erler al dinc doet gerekent van sinen lande ende van die voerweide vanden meden ende men is hem schuldich van sinen lande 14 Vleems des jaere

Item wolf van Erler gegeven 6½ climmer ende 1 Vleemschen van sinen lande buten dikes

Item Ghert Dircszoen gegeven 5 climmer dat hi 150 tonne calcs ontfenc vander stat wegen ende dat hi dat rickede (27) makede bi de have


9v

Item der statbreefdrager van Lubeke gheschencket 1 olde brasden de onse stat enen breef brochte vander stat van der Lubeke
Item de statbreefdrager gheschencket 1 witte stuver to Aernt huus ten Hove
Item Ghert Dircszoen, [Aernt] Henric Johanzoen ende Dirc van Keppel to samen gegeven 3 climmer dat se der stat goten inden toerne settede

Item Berent Luttike gegeven 2 olde brasden dat hi de sluse makede do se leckede

Item der statspelude van Zuthen tot Metten [huus ver] Berent Assenzoen huus verteert 14 climmer

Item Ghert Dircszoen gegeven 3 climmer dat se die damme makede

Item Gert Dircszoen gegeven 6 climmer dat hi den Cadijk makede ende enen damme daerup makede

Item Gert van Emse gegeven 2½ climmer voer [garg] garden (28) daer se [da] den dam mede makede

Item den leyendecker gegeven 4 pertgensgulden up rekenschup vanden boede Letaere Jherusalem (29)

Item Ghert Dircszoen gegeven 1 climmer dat hi de bussen rade in de Hillige Geeste brochte

Item des manendages na Letaere Jherusalem (30) Wijchman ten Oortbeke [sijn knecht gesant] gesant bi sinen knechte 4 pertgensgulden ende 16 olde brasden

Item tot Ghert Druuts huus gehaelt 9 blenken an biere

Item Ghert Dircszoen ende Aernt Micheelszoen gegeven to samen 4½ blenken dat se de planken uutwonnen an de brugge

Item Gert Dircszoen gegeven 1 kromstaert dat hi de planken in den stattoerne settedeBIJLAGE

In 1456 in de rekening voorkomende muntsoorten.

Arnoldusgulden = gouden munt, waarde 14 stuivers.
Blenken = zilveren munt, waarde ¾ stuiver.
Brasden = zilveren munt, waarde 1¼ stuiver.
Climmer = 52 climmer = 1 Rijnsche gulden.
Gulden = gouden munt, waarde 28 stuivers.
Gulicsgulden
Kromstaert = zilveren munt, waarde 1 stuiver.
Leliede = zilveren munt.
Lichte gulden = zilveren munt, waarde 10 stuivers.
Oert = waarde ¼ stuiver.
Pertgens gulden = munt met afbeelding van een vorst te paard.
Postolaetsgulden = gouden munt, waarde 14 stuivers.
Rijnsche gulden = gouden muntsoort, waarde 28 stuivers.
Saluut = Bourgondische munt.
Vleemsche(n) (grote) = Vlaamsche munt, waarde 8 penningen.
Witte stuiver = zilveren stuiver.INDEX OP PERSOONSNAMEN

N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.

Aernt van Erler
Aernt van Erler (wijf)
Aernt ten Hove
Aernt Mycheelszoen
Aernt Schobbe
Aernt Sticker
Albert Johanszoen
Alijt Druut
Asse Berentzoen
Asse Berent Asenzoen
Asse Wittenzoen

Berent Luttike
Bertruut Coels
Boleman

Craft Johanzoen

Dirc van Buren
Dirc van Keppel(e)
Dirc Nagge

Egbert Druut
Egbert Evertszoen
Engbert (her)

Fenne Naggen

Gheise Everts
Gheise Mamens
Ghert van Campen
Ghert Craftszoen
Ghert Dircszoen
Ghert Drullic
Ghert Druut
Ghert van Emse
Ghert Heket
Ghert Henriczoen
Ghert van Holte
Ghert Johanszoen
Ghert Johanzoen van Campen
Ghert Luttike

Hanniken
Henric Berentzoen
Henric ten Bleke
Henric Bigge
Henric Grawert
Henric Johanszoen
Henric Peterszoen
Henric Scherpinc
Henric van Tie
Henric Vranckenzoen
Hermen Winter
Hirtgen
Hubert de verver

Jacob Dircszoen
Jacob Ghertszoen
Jacob de Vale
Jacob Willemzoen
Jelijs Dorre
Johan Dorre
Johan van Dr(i)y
Johan Hoppenbrouwer
Johan Ghertszoen
Johan van Kuenre
Johan vanden Lijnde
Johan van Treest
Johan Wolterszoen
Jutte van Putten (juffer)

Lambert van Santen
Loef
Loef Wennen
Lubbert Scherpinc
Lutgen van Dri
Lutgert van Meerten

Mette Berent Assenzoen
Moren Betten

Oitbrich Scherpincs
Otte den leyendecker

Pense(n)
Peter Hermanszoen

Socijs
Stine vanden Vene

Tideman Bolle (wijf)

Volquyn
Vrederics wijf

Willem Sticker
Wijchman ten Oortbeke
Wolter van Kuenre
Wolf van Erler

burgermeisteren:
Lubbert Scerpinc
Johan van Dry

scepenen van Elburgh:
Socijs
Lubbert Scherpinc


Dijcgreve mit sinen hemeraden

Statbreefdrager van Lubeke

Statspelude van ZuthenINDEX OP GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

Campen
Lubeke
Utrecht

Cadijk
havene
Hillige Geest[e]Voetnoten:

1 Onvruchtbaar vrouwelijk dier.

2 14 April.

3 Hooiland, eerst gebruikt als weiland.

4 Het beweiden van land na de hooibouw.

5 Gemeenschappelijke weiden.

6 Het tweede grasgewas dat na het maaien van het eerste opschiet.

7 Laagland, weiland.

8 bier uit Hamburg

9 bier verkregen door Oostzee handel uit Wissemer, Wismar, Wissem

10 10 Juli.

11 Buitendijks land.

12 Belasting voor het gruit.

13 Doorwaadbare plaats.

14 15 Mei.

15 28 Maart.

16 Strafwerktuig, gevangenis.

17 Vuurroer.

18 9 Mei.

19 15 April.

20 9 Mei.

21 Handgeld, goodspenning of drinkgeld, door de koper gegeven bij een eigendomsoverdracht.

22 5 April.

23 10 April.

24 Reuzel.

25 Vet of smeer.

26 11 Maart.

27 Afrastering.

28 Takken.

29 7 Maart.

30 8 Maart.