Stadsrekening 1455

 • Transcriptie stadsrekening 1455
 • Muntensoorten, gebruikt in deze rekening
 • Index persoonsnamen
 • Index op geografische aanduidingen
 • Voetnoten
 • Stadsrekening w.s. 1455.

  1

  Item ontfangen van Wolter Dorre 33 Vleemsch die hu Henrick ten Bleke ende Henric van [...] schuldich was ghebleven van sijsen (1)


  1v

  Item ontfangen 96 gulden, ½ climmer myn
  Item uutgegeven 100 gulden ende [71] 73 gulden


  2

  Item Ghert Craftzoen 15½c, item Ghert vurseid 13 gulden, 1 blenk
  Item Johan Hoppenbrouwer 17c
  Item Johan Boese 19c 19c
  Item Johan Wolterzoen 18½c, 20 gulden, 14½ climmer, 1 blenk
  Item Jacob Dircszoen 17c
  Item Gerit Johanzoen 16c, 9 gulden, 15½ climmer, 1 blenk

  Item Aernt Schobbe 3 3 2
  Item Lutgert van Meerten 1
  Item Lambert van Santen 2
  Item Hanniken 2 betaelt 2 vate ende 1 vat Hamborger (2)
  Item Reiner Wijchmanzoen 3
  Item Jutte Schulten 1 2
  Item Johan van Gangelt 3
  Item Voise Jacobs 2
  Item Egbert Druut 3
  Item Asse Berentzoen 2 2
  Item Wolter Dorre 1
  Item Ghise Luxoel 1
  Item Jacob Dircszoen ½
  Item Fie Feits 2

  Summa maket 22½ gulden, 3½ climmer myn 2 groten


  2v

  Item Ghert Craftzoen 15c
  Item Johan Boese [...] 18½c
  Item Johan Hoppenbrouwer 18½c
  Item Johan Wolterzoen 19½c 19½c
  Item Jacob Dircszoen 18½c
  Item Lambert Roede 14½c

  Item Aernt Schobbe 3 3 2
  Item Lutgert van Meerten 1
  Item Lambert van Zanten 2 2
  Item Hanniken Rosendals 4 1 betaelt 2 Hamborger biers 1 vat betaelt
  Item Reyner Wijchmanzoen 4
  Item Jutte Schulten 2 2 2 ende 2 vate Hamborger
  Item Johan van Gangelt 3 2 betaelt 2 vate
  Item Foyse Jacobs 2 1 betaelt 1 vat
  Item Egbert Druut 3 2 betaelt 1 vat betaelt 3 vate
  Item Fie Feits 3
  Item Aernt ten Hove 2
  Item Dirc van Buren 3
  Item Jacob Willemzoen 2
  Item Stine vanden Vene 1 ende 2 Hamborger betaelt 3½ gulden ende 1 blenken
  Item Dirc de Brabander 1
  Item Wolter Dorre 2
  Item Dirc van Keppel 3
  Item Ghise Luxoel 2
  Item Jacob Dircszoen ½ ende 1 vat Hamborger biers
  Item Asse Berentzoen 3 2 2

  Item Aernt Schobbe blift schuldich ½ gulden

  Summa maket 35½ gulden myn 5 blenken


  3

  Item Ghert Craftzoen 14½c
  Item Jacob Dircszoen 20½c
  Item Ghert Johanzoen 14c

  Item Stine vanden Vene 2 vate Hamborger byers
  Item Asse Beertszoen 1 vat

  Summa maket 6 gulden ende 2½ climmer


  Los stuk:
  Des wonsdages na Onsen Lieven Vrouwendach nativitatis (3) [...]
  Item Jan de daker bekande Dirc Nagge 18 climmer


  3v

  Item Ghert Craftzoen 15c
  Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
  Item Johan Boese 20c 19½c
  Item Johan Wolterzoen 20c 19c 19½c
  Item Jacob Dircszoen 18½c
  Item Ghert Johanzoen 14c

  Item Aernt Schobbe 3 4 3
  Item Lutgert van Meerten 1
  Item Lambert van Zanten 2 2
  Item Hanniken 1 2 betaelt 1 vat ende 1 vat Hamborger betaelt 2 vate
  Item Reiner Wijchman 3 ende 3 vate Hamborger betaelt 3 vate Hamborger
  Item Jutte Schulten 3 3 ende 2 vate Hamborger biers
  Item Johan van Gangelt 4 3 betaelt 2 vate
  Item Voise Jacobs [4] 2 3 betaelt 4 vate
  Item Egbert Druut 2 3
  Item Asse Berentzoen 2 4 3 betaelt 5 vate
  Item Fie Feits 3
  Item Aernt ten Hove 3 betaelt 2 vate
  Item Dirc van Buren 4
  Item Jacob Willemzoen 2
  Item Stine vanden Vene 3 ende 5 vate Hamborger
  Item Dirc de Brabander 2
  Item Wolter Dorre 1
  Item Dirc van Keppel 2 2 ende 1 vat Wissemer biers (4)
  Item Ghise Luxoel 2 betaelt 1 vat
  Item Wolter Nagge 2 ende 5 vate Hamborger, item betaelt 5 vate Hamborger biers
  Item Willem Sticker 2
  Item Jacob Dircszoen ½

  Summa maket 48 gulden, 4 climmer ende 1 blenk


  4

  Item Ghert Craftzoen 15½c 16c
  Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
  Item Johan Wolterzoen 19½c 19½c
  Item Lambert Roede 12½c

  Item Aernt Schobbe 1 4 ende 3 vate Hamborger
  Item Hanniken 2 betaelt 2 vate ende 1 vat Hamborger
  Item Reiner Wijchmanzoen 1 4 betaelt ende betaelt 2 vate Hamborger betaelt 2 vate, item betaelt 2 vate Hamborger
  Item Jutte Schulten 1 vat Hamborger biers ende 4 vate hoppen (5)
  Item Asse Berentzoen 1 3 2
  Item Fie Feits 4
  Item Aernt ten Hove 3 betaelt 2 vate [man...] 1 blenk
  Item Dirck van Buren 3
  Item Jacob Willemzoen 2
  Item Stine vanden Vene 1
  Item Dirc de Brabander 1
  Item Wolter Dorre 1
  Item Dirc van Keppel 3
  Item Ghise Luxoel 2 betaelt 2 vate
  Item Willem Sticker 3 vate Hamborger biers
  Item Wolter Nagge 2
  Item Johan van Gangelt 4
  Item Egbert Druut 4
  [Item Jutte Schulten
  Item Asse Berentzoen
  Item Foise Jacobs 3]

  Summa maket 31½ gulden ende [11 9] 3½ climmer


  4v

  Item Johan Hoppenbrouwer18c
  Item Jacob Dircszoen 19c
  Item Gerit Johanzoen 14½c

  Item Aernt Schobbe 2
  Item Lutgert van Meerten 1
  Item Hanniken 2 ende betaelt 1 vat
  Item Dirck van Buren 2
  Item Dirc de Brabander 1
  Item Wolter Dorre 1
  Item Dirc van Keppel 3
  Item Ghise Luxoel 1
  Item Jacob Dircszoen ½
  Item Jutte Schulten 3
  Item Johan van Gangelt 4 betaelt 1 vat
  Item Voise Jacobs 2
  Item Egbert Druut 3 betaelt 2 vate
  Item Asse Berentzoen 2

  Summa maket 13 gulden ende 3 climmer


  5

  Item Ghert Craft 15½c
  Item Johan Wolterzoen 20c 19½c
  Item Jacob Dircszoen 17½c
  Item Ghert Johanzoen 14½c
  Item Lambert Roede 14c

  Item Aernt Schobbe 2
  Item Lambert de Santen 2
  Item Hanniken 1 vat Hamborger betaelt 1 vat hoppen
  Item Jutte Schulten 1 vat Hamborger biers
  Item Asse Berentzoen 3
  Item Fie Feits 4
  Item Dirck van Buren 1
  Item Jacob Willemzoen 1
  Item Stine vanden Vene 2
  Item Dirc de Brabander 2
  Item Wolter Dorre 1
  Item Dirck van Keppel 4 1
  Item Ghise Luxoel 2
  Item Wolter Nagge 4 1
  Item Reyner Wijchmanzoen 4 betaelt 2 vate

  Summa maket 20 gulden ende 18 climmer


  5v

  Item Ghert Craftzoen 15c
  Item Johan Hoppenbrouwer 19c
  Item Johan Boese 19c
  Item Johan Wolterzoen 19½c
  Item Ghert Johanzoen 15½c

  Item Aernt Schobbe 4 2
  Item Lutgert van Santen 2
  Item Hanniken 1
  Item Reiner Wijchmanzoen 1
  Item Jutte Schulten 2 3 ende 2 vate Hamborger
  Item Johan van Gangelt 3 3 betaelt 3 vate
  Item Foise Jacobs 2 2
  Item Egbert Druut 3 3 betaelt 2 vate betaelt 3 vate
  Item Asse Berentzoen 2 2
  Item Aernt ten Hove 2
  Item Dirc van Buren 3
  Item Stine vanden Vene 2
  Item Dirc van Keppel 2 3
  Item Ghise Luxoel 1
  Item Wolter Nagge 3 2
  Item Jacob Dircszoen ½

  Summa maket [15..] 25 gulden ende 5½ climmer


  6

  Item Ghert Craftzoen 15c
  Item Johan Boese 18c
  Item Jacob Dircszoen 18c
  Item Ghert Johanzoen 14c

  Item Aernt Schobbe 3 2 3 8 ende 6 vate Hamborger betaelt 8 vate hoppen
  Item Lutgert van Meerten 2
  Item Lambert van Santen 2 ende 5 vate Hamborger biers
  Item Hanniken 2 ende 2 vate Hamborger betaelt 1½ vat Hamborger biers
  Item Reyner Wijchmanzoen 3
  Item Jutte Schulten 1 1
  Item Johan van Gangelt 3
  Item Voyse Jacobs 2
  Item Egbert Druut 3
  Item Asse Berentzoen 2 3 betaelt 2 vate
  Item Fie Feits 2
  Item Stine vanden Vene 1
  Item Dirc de Brabander 1
  Item Ghise Luxoel 2
  Item Wolter Nagge 3 2
  Item Jacob Dircszoen ½ ende 4 vate Hamborger biers

  Item Fie Feits is schuldich 25 climmer ende 2 groten
  Item Jutte Schulten blift schuldich 3 lichte gulden
  Item Jacob Dircszoen blift schuldich 6 lichte gulden
  [Item Ghert Craftzoen is schuldich van Lambert van Santen wegen 5 gulden]
  Item Johan Wolterszoen blift schuldich 1 gulden

  Summa maket 29 gulden, 2½ climmer ende 1 blenk

  Summa summarum maket 200 gulden, 33 gulden ende 2½ climmer


  6v

  Item Gert de brouwer gesant van teringe (6) 43½ climmer dat um onse stat schuldich is

  Item des

  Item Wolter Dorre gegeven van broede 47 climmer ende 1 blenken dat in de vastelavent (7) gehaelt worde

  7

  Item in Henric Biggen ende in Ghert Henricszoen rekenschip gedaen 2 golden Rijnsche gulden ende 2 pertgensgulden ende noch 10 lichte gulden

  Item Aernt vanden Horst gegeven 3 golden Rijnsche gulden de wi [Ghert] her Henric van Dri betaelden sine lijfrenten de hi ons do leende


  7v

  Item des manendages na alle Godes Hillige [avent] dach (8) her Claes van Tessel tUtrecht gesant bi her Andrees ten Bleke 5 golden Rijnsche gulden, 20 stuver voer den Rijnsche gulden gerekent van sijnre lijfrenten

  Item up sunte Mertensavent inden winter her Henric van Dri gesant bi her Andrees ten Bleke 15 golden Rijnsche gulden van sijnre lijfrenten [item noch hem gesant 3 postolaten dat is gescreven in rechtelicboeck (9)]

  Item den statknechten gegeven 3 climmer dat se graeven an den weert (10)

  Item upgeslagen 4½ climmer do Ghert Luttike der stat riet verpachte up een hagen voer de Hillige Geestpoerte

  [Item Brentinck gegeven 5 gulden vander stat Drontendijck to maken des sonnendages na sunte Gereonis ende Victoris dach] (11)

  Item Lambert Andreeszoen ende Ghert Drullinc gedaen 5 gulden daer se der stat Drontendijck mede leten maken ende noch 1 kromstaert


  8

  Item uutgegeven 5 witte stuver voir twe tonne holtkolen
  Item hiervan [Ghert] Wolter van Kuenre 1 climmer dat hi de kolen up [droech] traethuus droech

  Item uutgegeven to tinse (12) ½ olden brasden to Putten van der statacker over den voert

  Item uutgegeven 4 olt grote to tinse vanden Ghoer ende molenwint (13) op sunte Elisabethdach (14)

  Item Johan de holtsnider gegeven 3 climmer [de] van twe plancken de an de bruggen worden gemakt

  Item Ghert Snelle gegeven 3 climmer dat hi de dre poerten schone makede

  Item Wolter van Kuenre gegeven 2½ climmer dat hi den wech effende bi langes der stat strate

  Item Wolter van Kuenre gegeven 4 climmer dat hi to Epe ghenc mit eenre uutschift an Ghert Hoekel


  8v

  Item Asse Berentzoen gegeven 15 climmer van der stat calck to beslaen ende dat hi upperknecht was an dat huus bi den kerchof

  Item Nanneman gegeven 1½ gulden ende 2½ climmer hiermede Nanneman al up betaelt
  Item Nanneman gegeven 2 gulden up rekenschup van matselen ende noch Nanneman gegeven 1½ gulden, betaelt Nanneman [18 climmer hiermede Nanneman vurseid al up betaelt van matselen] 1½ gulden
  Item Albert Stroeder gegeven 9 Vleemschen van steigerholt

  Item Aernt Dorre gegeven 1 gulden up rekenschup

  Item Johan de holtsnider gegeven up rekenschip 24 climmer
  Item noch Johan vurseid gegeven 1 gulden, item noch Johan vurseid betaelt 2 gulden ende 4 climmer hiermede Johan vurseid al up betaelt van holtsniden

  Item gegeven Jan van Treest van dat hij inder stadtwerck (15) ghearbeyt heeft op rekeninge 2 gulden
  Item Gosen ten Velde gegeven van Johan van Treest wegen 16 Vleemschen
  Item noch Johan van Treest gegeven 1½ gulden

  Item Johan van Gangelt gegeven 8 Vleemschen voer 8 haertstenen

  Item Jan Luytgenszoen gegeven dat hij der stadtdijcke ghemaect heeft seven braspenningen, 3½ climmer gerekent voer den braspenninc

  Item Wolter van Kuenre gegeven 9 blenken dat hij Bernholt opghedragen ende ghelegen heeft

  Item Eyman Bollenzoen gegeven 4 climmers dat hij drye voer holts vanden schure ander stadthuys ghevoert heeft

  Item Wolter van Kuenre 5 climmer dat hi 2000 middelsteens up voerde

  Item Henric Bigge gegeven 2½ gulden van Jacob Amelincs wegen, noch Henric Bigge gegeven 2½ gulden


  9

  [Item des manendages na sunte lua...dach her Johan van Alphen gesant bi Aernt Micheelszoen 62½ [...] gulden, 13 Vleemsche grote voir den gulden gerekent]

  Item Aernt ]

  Item des vriedages up sunte Domianusavent Hermen Evert Bengertsoen gegeven van Hermen Zijls wegen 8 Rijnsche gulden van sijnre lijfrenten de um verschenen [was] up sunte Petersdach ad vincula (16) daer onse stat ene quitancie van heft besegelt 20 stuver voir den Rijnsche gulden gerekent ende 2 stuver

  Item den verwer gegeven 2 gulden ende ½ climmer van dat laken to verwen daer den statknechten mede ghecleet worden

  Item Wolter van Kuenre gegeven 18 climmer dat hi dat huus halp richten bi den kerchoff

  Item Wolter van Kuenre gegeven 2 climmer dat hi de strate schone make after dat nije huus


  9v

  [Item Ghert Drullinc de dede Ghert Craftzoen mede 12 [...] do Henric Bigge ende Ghert Craftzoen toHarderwijck toegen]

  Item Ghert Craftzoen ende Henric Bigge verteert up de reise to Harderwijck 13 climmer

  Item Ghert Lutticke, Willem Sticker, Aernt Sticker ende Johan van Kuenre verteert tot Egbert Druuts 7 climmer do [der stat riet w] de geghenisse vander stat riet ghanck

  Item Ghert Loren wijf gegeven van Ghert wegen 4½ climmer van steen up te voeren

  Item den statboede van Zutphen geschencket 1 gulden de onse stat enen breef brochte van der stat Zutphen

  Item verteert Ghert Craftzoen ende Aernt te Boechop 12 Vleemschen do se weren tArnhem mit den voerluden

  Item uutgeslagen ende gegolden tot Asse Berentzoen 3½ Vleemschen do onse scepene de wijnsise verdingeden (17)

  Item verteert Ghert craftzoen ende Henric Bigge up de reise tArnhem 3 pertgensgulden, 3½ gulden, 12 wucheyen, 4 gulden ende 5 blenken

  Item van desen reisen Asse Berentzoen gegeven to wagenhuere 62 climmer

  [Item Asse Berentzoen ger]

  Item den knechten geschencket tot Asse Berentzoen huus do se den coninc van Schotland overluden (18) 13½ climmer

  [Item medegenomen Ghert Craftzoen ende Hyman Bolle 5 gulden ende 2 pertgensgulden do se uuttoegen mit den Oldenbroekers]

  Item verteert Ghert Craftzoen, Henric Bigge ende Socijs [to Her] do se quamen van Arnhem tot Jutten Schulten huus 24 climmer


  10

  [Item Asse Berentzoen gegeven 52 climmer dat hi [Ghert]Henric Bigge ende Henric [Berentzoen] tArnhem voerde

  Item noch Assen gegeven dat hi Henric Bigge to Sallick voerde 3 oert

  Item Asse Berentzoen gegeven 52 climmer dat hi Ghert Drullinc ende Henric Vrankenzoen tArnhem voerde

  Item tot Asse Berentzoen huus verteert 12½ climmer do onse scepene de wijnsise verdingeden

  Item Henric ten Bleke ende Ghert Drullinc verteert mit Aernt Sticker ende Johan van Kuenre ende den matselaers ende den timmerluden geschencket 11 climmer, 1 blenken tot Egbert Druuts huus

  Item Ghert Dircszoen gegeven 10 groten dat hi den wech makede an dessijt Kuenre

  Item Ghert Craftzoen, Tideman, Henric ten Bleke, Henric Bigge, Aernt te Boechop, Ghert Drullinc ende Ghert Henriczoen verteert mit den richter ende mit den rentmeister [20] 19 mailtide ende 10½ climmer tot Jacob Dircszoen to tween tiden

  Item Aernt Sticker gegeven up sijn loen 3 lichte gulden ende 5 climmer

  Item den matselars geschencket 2 climmer an biers


  11

  Item up alle Godes Hilligendach den boede van sunte Anthonijs kesse gegeven 18 climmer dat se jaerlix hebben uut den gruut ter Elburgh

  Item Ghert Dircszoen gegeven 3 climmer dat hi van der stat wegen to Zallic ghenc umme ene boetschup

  Item Ghert Rijnvisch gegeven 2 postolaetsgulden van Johan Brentgens wegen dair [hi mede] me.. hem laken mede kopen sal mede te cleden

  Item Johan van Gangelt gegeven 1½ climmer van dat hi der statdijck plecht to maken

  Item J
  Item den ghoerhierde (19) Jacob Hammer gegeven 30½ climmer myn 2 grote
  BIJLAGE

  In deze rekening voorkomende muntsoorten.

  blenken =zilveren munt, waarde ¾ stuiver
  braspenninc =zilveren munt, waarde 1¼ stuiver
  olde brasden
  climmer = 52 climmer = 20 stuivers
  groten (Vleemschen) = zilveren munt, waarde 8 penningen
  gulden = gouden munt, waarde 13 Vlaamse groten
  kromstaert = zilveren munt, waarde 1 stuiver
  lichte gulden = zilveren munt, waarde 20 stuivers
  oert = waarde ¼ stuiver
  pertgensgulden = munt met afbeelding van vorst te paard
  postolaets gulden = gouden munt, waarde 14 stuivers
  Rijnsche gulden = gouden munt, waarde 28 stuivers
  stuver = waarde 1/20 gulden
  Vleemsche(n) (grote) = zilveren munt, waarde 8 penningen
  wucheyen = waarde 1 stuiver
  INDEX OP PERSOONSNAMEN

  N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.

  Aernt te Boechop
  Aernt Dorre
  Aernt vanden Horst
  Aernt ten Hove
  Aernt Micheelszoen
  Aernt Schobbe
  Aernt Sticker
  Albert Stroeder
  Andrees ten Bleke
  Asse Berentzoen

  Bernholt
  Brentinck

  Claes van Tessel (Utrecht)


  Dirc de Brabander
  Dirc(k) van Buren
  Dirc van Keppel
  Dirc Nagge

  Egbert Druut
  Eyman Bollenzoen

  Fie Feits

  Ghert de brouwer
  Ghert Craftzoen
  Ghert Drullinck
  Ghert Henriczoen
  Ghert van Hoekel
  Ghert (Gerit) Johanzoen
  Ghert Loren (wijf)
  Ghert Lutti©ke
  Ghert Rijnvisch
  Ghert Snelle
  Ghise Luxoel
  Gosen ten Velde

  Hanniken (Rosendals)
  Henric
  Henric Berentzoen
  Henric ten Bleke
  Henric Bigge(n)
  Henric van Dri (her)
  Henric Vrankenzoen
  Herman Evert Bengertsoen
  Hermen Zijl

  Jacob Amelinc
  Jacob Dircszoen
  Jacob Hammer
  Jacob Willemzoen
  Jan de daker
  Jan Luytgenszoen
  Johan van Alphen (her)
  Johan Brentgen
  Johan Boese
  Johan van Gangelt
  Johan (Jan) van Treest
  Johan de holtsnider
  Johan Hoppenbrouwer
  Johan Wolterzoen
  Jutte Schulten

  Lambert Andreeszoen
  Lambert Roede
  Lambert van Santen
  Lutgert van Meerten

  Nanneman

  Tideman
  Tyman Bolle


  Reiner Wijchmanzoen

  Socijs
  Stine vanden Vene


  Voise (Foyse) Jacobs

  Willem Sticker
  Wolter Dorre
  Wolter van Kuenre
  Wolter Nagge
  Wolter Sticker


  boede van sunte Anthonijs kesse
  Coninc van Schotland
  Oldenbroeckers
  rentmeister
  richter
  statboede van Zutphen
  INDEX OP GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

  N.B. De index betreft allen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.

  Arnhem
  Elburgh
  Epe
  Harderwijck
  S(Z)allick
  Zutphen

  Lokaties in Elburg:
  Drontendijck
  Ghoer
  Hillige Geestpoerte
  kerchof
  Putten
  raethuus
  schure ander stadthuys
  stadtdijcke
  stadtwerck  Voetnoten

  1 Accijns.

  2 Bier uit Hamburg.

  3 9 September.

  4 Bier verkregen door Oostzee handel uit Wissemer, Wismar.

  5 Bier uit hop gebrouwen.

  6 Uitgave voor levensbehoeften.

  7 16 Februari.

  8 29 December.

  9 Boek dat betrekking heeft op recht of rechtsmacht.

  10 Buitendijks land.

  11 12 Oktober.

  12 Accijns.

  13 Belasting op de wind, het malen.

  14 19 November.

  15 vestingwerk

  16 1 Augustus.

  17 Wijnaccijns loskopen.

  18 De klok laten luiden voor iemand.

  19 Herder.