Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Transcriptie Burgerboek Elburg, 1725-1806 - Noorder quartierNoorder Quartier

 1. PETER TUYTE, GEB.

 2. GERRIT JANSEN, GEB.
  (tr. Nunspeet 13-06-1723 met Aartje Eiberts, j.d. te Nunspeet).

 3. HARMEN JANSEN, GEB.
  (Woonde Vischpoortstraat 32).

 4. LUBBERT AUGUSTYNSEN, 2 JAAR
  (begr. Elburg 16-06-1733, geb. Oosterwolde, otr. 2e Elburg 03-04-1687 met Harmtien Jansen, begr. Elburg 22-08-1732).

 5. JACOB BEERTSEN, 2 JAAR

 6. JACOB BARTELSENS WEDUWE en KINDEREN, GEB.
  (= Aeltjen Egberts, ged. Elburg okt. 1656, begr. Elburg 02-11-1730 otr. Elburg 04-02-1683 met Jacob Bartelsen, begr. Elburg 14-01-1722).
  (Zij woonden Ellestraat 30).

 7. JACOB FRERIKSEN, 2 JAAR
  (otr. Elburg 11-05-1710 met Annitje Alberts, j.d. van Doornspijk).
  (Woonden Ellestraat 28).

 8. CORNELIS STAAL, GEB.
  (otr. 2e Elburg 07-10-1693 met Bettien Peters).
  (Woonden Ellestraat 26).

 9. JAN KOK, GEB.

 10. EGBERT GROEN, GEB.
  (schoenmaker, begr. Elburg 11-02-1733).
  (Woonde Ellestraat 20).

 11. FRERIK JANSEN, 2 JAAR
  (otr. Elburg 05-04-1696 met Geeltien Jacobs).
  (Woonde in 1725 Ellestraat 16).

 12. JAN (Willemsze) KNOOP, GEB.
  (tr. Doornspijk 15-03-1716 met Harmtje Ysebrands, ged. Elburg 22-06-1684).

 13. ROMBOUT de VRIES, 2 JAAR
  (tr. 1e Oosterwolde 27-08-1724 met Magteld de Groot, ged. Elburg 14-10-1686, begr. Elburg 27-05-1740).
  (Zij woonden Ellestraat 12).

 14. JOOST GESENSEN, 2 JAAR

 15. JAN BENYNTJEN, GEB.

 16. WILLEM (Jansze) MUYS, 2 JAAR
  (tr. 3e Elburg 13-11-1720 met Hendrikje Willems, wed. tot Veessen).
  (Woonden in de Eendenhoek, in een huis gekocht van de Stad voor ?.254-).

 17. CORNELIS OLTHUIS, GEB.
  (ged. Elburg 01-11-1677, otr. Elburg 30-12-1703 met Gerritien Eijberts, otr. 2e Elburg 01-12-1722 met Diwertjen Hendriks, j.d. van Harderwijk).

 18. DIRK DORRE, GEB.
  (ged. Elburg 03-06-1682, tr. 3e Doornspijk 26-08-1725 met Aartje Jansen van Doornspijk).

 19. BERENT ROELOFSEN, GEB.
  (ged. Elburg 30-12-1703, tr. Elburg 02-07-1724 met Agniete Harms Scherphuis, j.d. van Elburg).
  (Woonden Ellestraat 2).

 20. ALERT LAMBERTSEN, 2 JAAR
  (otr. Elburg 27-07-1710 met Magteltje Eijberts, ged. Elburg 24-12-1676).
  (Woonden Ellestraat 1).

 21. GERRIT VELTKAMP, 2 JAAR
  (tr. 3e Elburg dec. 1719 met Gijsbertje Aarts, wed. tot Elburg).

 22. JAN ARENTSEN, GEB.
  (ged. Elburg 18-04-1669 otr. Elburg 23-01-1698 met Henrickien Warners ged. Elburg 12-12-1671).

 23. (Dirk) HONDELONG, 2 JAAr
  (tr. Elburg 30-05-1723 met Aleida Jans (ten Brink) j.d. te Amsterdam).

 24. JOR van LENNEP, 2 JAAR
  (begr. Elburg 06-01-1733, gehuwd met Juffr. Catharina Elisabeth de Cupere, begr. Elburg 30-11-1736?).
  (Woonden Noorderkerkstraat 24).

 25. JAN de GRAAF
  (otr. 2e Elburg 11-12-1707 met Marritjen Alberts, ged. Oldebroek 15-01-1680).
  (Woonden Noorderkerkstraat 22).

 26. AALT HUYSMAN, GEB.
  (ged. Elburg 27-09-1668, otr. Elburg 09-07-1702 met Geertruijt Jurrians).
  (Woonden Noorderkerkstraat 20).

 27. EVERT NAGELHOUD, 2 JAAR
  (otr. 3e Epe 05-03-1687 met Egbertien Aerts, j.d. van Epe).

 28. JAN ten GELDER
  (begr. Elburg 28-08-1759, speldemaker/coopman, gehuwd met Jannitien Dries, ged. Elburg 08-09-1701, begr. Elburg 19-11-1740).
  (Woonden Noorderkerkstraat 18).

 29. OLOF JURRIENSEN, GEB.
  (otr. 2e Elburg 11-09-1707 met wed. Bieltjen Gerrits).
  (Woonden Noorderkerkstraat 16).

 30. GERRIT FLOREN WEDUWE, GEB.
  (Woonde Noorderkerkstraat 14).

240a. HENRIK van HULSEN

 1. SCHOLTIS POTGIETER
  (kerckmeester, begr. Elburg 19-08-1727, gehuwd met Anna van Brienen, begr. Elburg 06-01-1719).
  (Woonden 1725 Noorderkerkstraat 12, voor 1712 woonden zij Jufferenstraat 8, een huis van de Stad maar dat huis werd verkocht).

 2. CORNELIS EVERTSEN, 2 JAAR

 3. JENNE TIJS, GEB.

 4. JAN SOM

 5. FRANCIJNE ABRAHAMS, GEB.

 6. HOOGHLANDS WEDUWE en KINDEREN, GEB.
  (= Gerritien Ariaensen, ged. Elburg 02-02-1658, otr. Elburg 12-03-1682 met Gerhardus Hooghland, voorzanger/voorlezer).

 7. GERRIT NAGELHOUD, GEB.
  (begr. Elburg 05-01-1731, otr. Elburg 20-03-1723, tr. Zwolle met Eijbertje Gerrits, wed. Hengeveld tot Elburg).
  (Woonden Beekstraat 6).

 8. ARENT (Arentsen) WENNINK, 2 JAAR
  (j.m. van Suitloon in Munsteland, otr. Elburg 26-06-1707 met Hendrickjen Willems Heerdinck, wed. tot Elburg).

 9. HENRIK KRONKEL, GEB.
  (linnenwever, begr. Elburg 1403-1766, otr. 1e Elburg 07-04-1715 met Fijgie Hendriks, tr. 2e Elburg 01-05-1729 met Grietje Berents, j.d. van Doornspijk).
  (Woonden Beekstraat 2).

 10. PETER TUIJTE, GEB.

 11. TEUNIS GERRITSEN, GEB.
  (ged. Elburg 28-05-1691, otr. Elburg 08-04-1713 met Johanna Jansz, j.d. tot Elburg).

 12. HENRIK OTTERLOO, 2 JAAR
  (j.m. tot Arnhem, coopman/grutter, begr. Elburg 02-03-1764 otr. 2e Elburg 03-06-1712, tr. Arnhem met Weijntje Jans, wed. te Elburg, begr. Elburg 12-08-1712).
  (Woonden 1725 Beekstraat 12).

 13. bmr. BRIENEN, GEB.

 14. BERENT FEITH, GEB. CUM FILIO VAN DER HORST
  (ged. Elburg 12-11-1676, begr. Elburg 10-10-1760, otr. Elburg 18-02-1703 met Mettien Feith, wed. van Willem Willemsen v.d. Horst ged. Elburg 18-02-1669, begr. Elburg 30-12-1738).
  (Woonden Beekstraat 16).

 15. HENRIK ZEEMAN, 2 JAAR
  (schoenmaker, otr. Elburg 24-02-1695 met Janna Hegeman, ged. Elburg 04-04-1670).
  (Woonden Beekstraat 18).

 16. GORRIS (Andriesz) KUIJPERS, GEB.
  (gerichtsdienaar, begr. Elburg 07-06-1741, tr. Heerde 03-08-1721 met Grietje van der Horst).
  (Woonden Beekstraat 20).

 17. GERRIT HENGEVELT, 2 JAAR
  (j.m. van Veessen, begr. Elburg 16-12-1732 tr. Elburg 13-06-1723 met Stijntje Jansz, ged. Elburg).
  (Woonden Beekstraat 22).

 18. ANDRIES ZADEROWIETSKY, GEB.
  (ged. Elburg 23-12-1688, begr. Elburg 11-06-1739, tr. Elburg 22-03-1716 met Magdalena Schuijmers, wed., begr. Elburg 19-03-1751).
  (Woonden Beekstraat 24).

 19. HARMEN EGBERTSENS WEDUWE en KINDEREN, GEB.
  (ged. Elburg 21-10-1657, schipper, begr. 11-04-1702, otr. Epe 23-03-1698 met Geertien Jansen).

 20. JELIS BUNSKERKEN, 2 JAAR
  (begr. Elburg 03-10-1747, tr. 1e Doornspijk 16-09-1714 Bartha Willems van der Horst tr. 2e Elburg 08-10-1724 met Hendrikje Lubberts, begr. Elburg 15-03-1763).
  (Woonden Vischpoortstraat 8).

 21. Do BARNARD FABRITIUS WEDUWE en KINDEREN
  ( begr. Elburg 19-01-1724 otr. Amsterdam 05-02-1699 met Christina Wamelinck, begr. Elburg 10-01-1738).
  (Zij woonden Vischpoortstraat 12).

 22. JAN WITTEVEEN, 2 JAAR
  (rentmeester Feithenhof, begr. Elburg 31-05-1782, tr. Elburg 01-06-1724 met Gerrigie van Grootveld, begr. Elburg 09-03-1781).
  (Woonden Vischpoortstraat 14).

 23. MEINARD WOLFSENS WEDUWE en KINDEREN, GEB.
  (otr. Elburg 07-12-1710 met Joffer Catharina Greve, ged. Elburg 16-10-1684, begr. Elburg 21-06-1754).
  (Woonden Vischpoortstraat 16).

 24. ALBERT JANSEN (Windhouwer) 2 JAAR
  (j.m. van Oosterwolde, tr. Elburg 07-01-1725 met Annigie Everts Loose, ged. Elburg 01-06-1699).
  (Woonden Vischpoortstraat 18).

 25. HARBERT JANSEN, GEB.
  (otr. Elburg 20-11-1697 met Trijntien Henricks, ged. Elburg 21-03-1667).

 26. JAN GERRITSEN, GEB.
  (ged. Elburg 03-03-1670 gehuwd voor 1708 met Wijntje Mertens).

 27. HENRIK KUIJLENBURG, 2 JAAR
  (begr. Elburg 01-10-1739, otr. Elburg 22-09-1689 met Engeltien Geldorp j.d. van Elburg).

 28. ARNOLD van ZITTERT, GEB.
  (begr. Elburg 20-02-1743, trouwde met Aaltje van Stuivenberg, begr. Elburg 04-07-1759).
  (Woonden Vischpoortstraat 20).

 29. HENRIK JOCHEMSEN, GEB.
  (ged. Elburg 23-10-1690, visser, tr. Elburg 20-11-1718 met Aartje Jansz, j.d. van Camperveen).
  (Woonden Vischpoortstraat 20).

 30. HET PATERTJE, 2 JAAR

 31. HENRIK WIJNE, GEB.
  (ged. Elburg 05-07-1696, wesemeester, begr. Elburg 08-10-1748 tr. Elburg 13-06-1723 met Heiltje Wolfsen, begr. Elburg 31-12-1768).
  (Woonden Ellestraat 25).

 32. ANTONY STAEL, GEB.
  (ged. Elburg 23-11-1684).

 33. HENRIK HEERDINGS WEDUWE en KINDEREN, GEB.
  (tr. Elburg 28-01-1717 met Hendrikje Ysebrands).
  (Woonden Ellestraat 17).

 34. BATJEN van LOO, CUM SORORE, GEB.
  (Zij woonden Ellestraat 15).

 35. HENRIK en BERENT SUM, GEB.

 36. JURRIEN HENRIKSEN, 2 JAAR
  (otr. 1e Elburg 20-07-1721, tr. 10-08 met Gerritie Hendriks van Elburg, tr. 2e Nunspeet 26-09-1725 met Driesje Eiberts, wed. van Doornspijk).

 37. HENRIK HEERDING SENIOR, 2 JAAR
  (otr. 2e Elburg 12-11-1713 met Marrigie Jansz, wed. tot Elburg).
  (Woonden Ellestraat 11).2

 38. PETER BRAEMSBERG WEDUWE en KINDEREN, GEB.
  (=Elisabeth Gosens Hafkamp ged. Elburg 19-06-1673, begr. Elburg 27-11-1755, otr. Elburg juli 1707 met Peter Braemberg, begr. Elburg 19-07-1721).
  (Woonden Ellestraat 9a).

 39. LUIJCAS JURRIENSEN, 2 JAAR
  (daghuurder, tr. Elburg 03-11-1720 met Johanna Jansz, j.d. tot Elburg).
  (Zij woonden Noorderkerkstraat 21).

 40. HET GANSJE, 2 JAAR

 41. DIRK ten GELDER, GEB.
  (ged. Elburg 01-02-1698, winkelier/coopman, begr. Elburg 29-12-1761, tr. Elburg 06-05-1723 met Geertje Dries Coopman, begr. Elburg 13-06-1761).
  (Woonden Noorderkerkstraat 17).

 42. LUBBERT HARMSEN
  (otr. Elburg 15-01-1693 met Geertruyt Pruys, wed.).

 43. ZEGER HERBERTS, GEB.
  (ged. Elburg 25-09-1701 otr. Zutphen 03-09-1724 met Joanna Pauwe, wed.).

 44. EGBERT OLTHUYS, GEB.
  (ged. Elburg 06-11-1701, linnenwever, tr. Elburg 24-12-1724 met Anna Pronk, tr. Elburg 29-02-1728 met Femmetje Elderbeek).
  (Woonden Noorderkerkstraat 15).

 45. MARIA van COOT, GEB.
  (ged. Elburg 23-11-1682).
  (Woonde Noorderkerkstraat 11).

 46. HENRIK STUYRMAN, GEB.
  (ged. Elburg 19-10-1681, begr. Elburg 29-11-1729, otr. Elburg okt. 1708 met Maria van der Horst).
  (Woonden Noorderkerkstraat 9).

 47. WEDUWE SCHA, 2 JAAR
  (= Cunera Cornelia Dercks van Grootvelt, wed. otr. Elburg 14-03-1697 met Willem Scha, wednr. begr. Elburg 14-07-1702).

 48. EGBERT WARNERSEN, 2 JAAR
  (otr. 1e Elburg 23-04-1698 met Geertien Gerrits otr. 2e Elburg 11-05-1710 met Marrigien Lubbertsz otr. 3e Elburg 14-04-1717 met Hendrikje Reinsz/Rijksz, j.d. van Epe).

 49. WILLEM ten Hove


Compareerde Frederik Ribbius en heeft tot voldoeninge van 't Reglement op de Burgerschap den 8 decemb 1725 beraamt voldaen, een somma van vijf en twintig gld, waar voor hij Comparant sal jouisseren en profiteren neringe en hand teringe te doen, als een geboren burger profiteert.
Mits betalende evenwel aen de respective Gilden haere geregtigheden soo er van ouds op gestaen hebben.
Belovende voor de Heeren van de Magistraet en de Stad, houd en trouw te zijn, en verder alles te sullen doen dat een goed en getrouw Burger aen sijn wettige Overigheijd verschuld is.

Coram Seatu den 6 Maij 1726,
et juramentum prefitit.

12-09-1726 ARENT STANGE, 12-10-
          (j.m. van 't Oldebroek tr. Elburg juni 1725 met Catharina Hegeman, begr. Elburg 13-04-1765).

ROMBOUT de VRIES, (zie 223).

12-09-1726 RUTGER van der HEYDE, 12-10-
(j.m. van Campen, backer, begr. Elburg 22-03-1755, tr. Nunspeet 09-09-1725 met Christina Nucke,
begr. Elburg 17-09-1779).

14-09-1726 WYNAND ZEINO van HOEKELUM, 25-
(begr. Elburg 03-01-1730).

19-09-1726 JAN TEUNISSEN (Trip) 12-10-
(tr. Elburg 10-10-1726 met Beertje Willems Muis, j.d. van Heerde).

16-11-1726 JACOB JULIUS PELTZER (Palser) 12-10
(zie 152).

02-05-1727 JAN KEMPER, 12-10
(begr. Elburg 22-09-1728, tr. met Wobbetje Aalts (Aerts).

16-07-1727 JAN HARMSEN STRUNK, 25-
(schoenmaker, begr. Elburg 07-05-1762, otr. Elburg 15-06-1727 met Belia/Beeltje Everts,
begr. Elburg 29-03-1759).

16-07-1727 CORNELIS UIJTENBOOMGAART, 12-10
(wednr. te Amsterdam, tr. Elburg 12-03-1727 Batjen Bosch, j.d. van Elburg).

12-09-1727 GEERLOF GIJSEBERTSEN, 12-10
(otr. Oldebroek 03-10-1717 met Willemtje Hendriks, j.d. van 't Oldebroek).

07-02-1728 REINIER OTTO SCHRASSERT, 25-
(Doctor, secr. Elburg, scholtis van Doornspijk, begr. Elburg 24-01-1755,
tr. met Reiniera Johanna van Brienen, begr. Elburg 13-09-1771).

07-02-1728 REINDER GROENBERG 12-10
(begr. Elburg 05-03-1761 tr. Elburg 10-07-1727 met Aleijda Cyijlenburg, j.d. van Elburg,
begr. Elburg 13-03-1773).

27-02-1728 HUYBERT van POOT 25-
(begr. Elburg 26-04-1737).

04-06-1728 JAN VIERHOLT 25-
(begr. Elburg 08-12-1750 tr. Nunspeet 22-05-1737 met Theodora Margaretha van Lonckhuijsen).

14-01-1729 EGBERT GIJSEBERTSEN 25-

02-05-1729 PETER DOUW (de pampiermaker) 25-

17-06-1729 WIJNAND van DOMPSELAER 25-

19-11-1729 JURRIEN van der BEEK 25-
(gehuwd met Catrina Malcotius, begr. Elburg 16-01-1742).

06-07-1730 GERRIT BEUKEVELT 25-

15-12-1730 JAN WOLFHART 25-

17-09-1730 GERRIT PENNINCK 25-
(j.m. van Harderwijk begr. Elburg 03-02-1736, tr. Elburg 23-03-1732 met Heiltje Herberts van Sitteren
j.d. van Elburg).

01-05-1731 GERRIT WILLEMSEN 12-10
(in de Vrijheijt, j.m. van Doornspijk, tr. Elburg 29-05-1730
Lubbertje Aerts, j.d. uijt de Vrijheijt).

02-05-1731 EVERT VOS 12-10
(j.m. van Epe, wesemeester, begr. Elburg 10-10-1780, tr. Elburg 03-05-1731 met Weimtjen Gerritsen,
begr. Elburg 25-09-1779).

02-05-1731 LUCAS WIECHEMANS 12-10
(begr. Elburg 15-04-1758, brouwer, tr. 1e met Hendrickjen van
Bloemen, begr. Elburg 01-08-1732, tr. 2e Elburg 07-11-1737 met Anna Wolfse, j.d. van Elburg).

02-05-1731 WILLEM HARMSEN MUYS 25-
(tr. Elburg 04-02-1731 met Trijntje Jans j.d. van Heerde).

19-11-1731 DIRCK JALINCK 25-

05-01-1732 LUCAS CIJFFERS 25-

16-02-1732 WILLEM HENGEVELD 12-10-
(j.m. van Veessen, begr. Elburg 26-06-1762, tr. 1e Elburg 03-02-1732 met burgeres Eijbertjen Gerrits,
wed. van Gerrit Nagelhout, zij begr. Elburg 28-03-1736, tr. 2e Elburg 28-06-1736 met Aaltjen Pannekoek,
begr. Elburg 22-11-1776).

28-03-1732 HANS PETERSEN (de Vries) 12-10
(j.m. van Gorredijk, begr. Elburg 12-05-1761, tr. Elburg 29-03-1732 met Aaltje Korsen, j.d. van Elburg).

01-05-1732 GERRIT JACOBSEN 12-10
(tr. Elburg 23-08-1725 met Grietje Hendricks, j.d. in de Vreiheid).

30-05-1732 EGBERT MAINJE 25-
(tr. Elburg 02-06-1732 met Aaltje Peters, j.d. te Apeldoorn).

27-08-1732 JOHAN GEORG CELUS (Zeeling) 25-
(tr. Elburg 13-11-1732 met Geertje Martens, wed. van Voorthuijsen).

31-08-1732 BERENT BERENTSEN 25-

06-09-1732 REYER DRIESSEN 25-
(j.m. uit de Vrijheijt van Oldebroek, tr. Elburg 26-02-1730 met Grietje Franks, j.d. van Oldebroek).

08-09-1732 WILLEM van MUNNIKHUYSEN 25-

24-09-1732 JAN STEVENS RITBROECK 25-

30-09-1732 JAN WOLTERS 12-10

10-03-1733 WIECHERMAN HARTGERSEN 25-
(wednr. van Doornspijk, otr. Elburg 07-03-1734 Geertje Jans, wed. te Elburg).

30-04-1733 WOUTER GIESEBERTSEN 25-
(wednr van Oldebroek, tr. Elburg 02-05-1737 Elsje Jans van Diepen, j.d. van Epe).

30-04-1733 LAMBERT HERMENS 12-10
(wagenmaker, tr. Oldebroek 22-03-1733 met burgeres Grietjen Bartelts, j.d. in de Vrijheit van Elburg).

03-06-1733 ANTONY HOOGGURTEL (Hooghordel) 12-10-
(j.m. van Bonn, begr. Elburg 05-09-1777, tr. Elburg 31-05-1733 met Antonia van Dulken,
j.d. van Wageningen, begr. Elburg 23-09-1788).

12-06-1733 DIRK GAASBERGEN 12-10
(begr. Elburg 01-05-1742, j.m. van 't Caterveer, tr. Elburg 03-05-1733
met Lubbertje Reijns, j.d. van Elburg).

13-09-1733 THOMAS PETER BOLWERCK 12-10
(cornet in 't garnizoen, tr. Elburg 18-06-1733 Anna Elizabeth Bigge).

15-01-1734 JAN CALEVELT 25-

08-02-1734 JAN EBBINK PRO DEO
(j.m. van Zuijt-Loo in Munsterland tr. Elburg 06-07-1732 met Lambertje Reiniers, wed. van Elburg).

27-04-1734 EVERT CORNELISSEN 25-

29-04-1734 GERRIT JANSEN 25-

13-04-1735 DE Hr HENRIK HERMANZ 12-10
(tr. Elburg 15-03-1735 met Hendrina Antonetta Greve, begr. Elburg 11-06-1735).

04-06-1735 OEGE WOLF 25-

20-06-1735 JAN JURRIENSEN 12-10
(j.m. van Terwolde, smid, tr. Elburg 05-05-1735 met Margarita Ysbrands Hoefhamer, j.d. van Elburg).

28-01-1736 MELIS JANSEN MOUW 12-10
(j.m. van Elspeet, begr. Elburg 01-05-1739, tr. Elburg 24-01-1736 met Grietien Lamberts van Vierhouten,
j.d. van Elburg, begr. Elburg 06-02-1795).

26-07-1736 ALBERT WIJNEN 25-
(j.m. van Mulligen, tr. Elburg 08-05-1735 met Jentjen Jans, wed. van Doornspijk).

20-01-1737 JACOB en WILLEM PETERSEN PRO DEO

05-08-1737 JAN (Albertsze) HAGEN 12-10
(j.m. van Hoogeveen, tr. Elburg 26-07-1736 met Heijltjen Herberts van Sitteren, wed. van Elburg).

11-09-1737 JAN KONING 12-10
(j.m. van Amsterdam, herbergier/wijnkoper, begr. Elburg 18-06-1773, tr. Elburg 16-10-1740
met Magteltje Hengeveld, j.d. van Elburg).

11-09-1737 EYBERT PRINS
(tr. Elburg 22-01-1737 met Maria Feith).

27-04-1734 EVERT CORNELISSEN 25-

29-04-1734 GERRIT JANSEN 25-

13-04-1735 DE Hr HENRIK HERMANZ 12-10
(tr. Elburg 15-03-1735 met Hendrina Antonetta Greve, begr. Elburg 11-06-1735).

04-06-1735 OEGE WOLF 25-

20-06-1735 JAN JURRIENSEN 12-10
(j.m. van Terwolde, smid, tr. Elburg 05-05-1735 met Margrita Ysbrands Hoefhamer, j.d. van Elburg).

28-01-1736 MELIS JANSEN MOUW 12-10
(j.m. van Elspeet, begr. Elburg 01-05-1739, tr. Elburg 24-01-1736 met Grietien Lamberts van Vierhouten,
j.d. van Elburg, begr. Elburg, begr. Elburg 06-02-1795).

26-07-1736 ALBERT WIJNEN 25-
(j.m. van Mullingen, tr. Elburg 08-05-1735 met Jentjen Jans, wed. van Doornspijk).

20-01-1737 JACOB en WILLEM PETERSEN PRO DEO

05-08-1737 JAN (Albertze) HAGEN 12-10
(j.m. van Hoogeveen, tr. Elburg 26-07-1736 met Heijltjen
Herberts van Sitteren, wed. van Elburg.)

11-09-1737 JAN KONING 12-10
(j.m. van Amsterdam, herbergier, wijnkoper, begr. Elburg 18-06-1773,
tr. Elburg 16-10-1740 met Magteltje Hengeveld, j.d. van Elburg).

11-09-1737 EYBERT PRINS
(tr. Elburg 22-01-1737 met Maria Feith).

21-07-1738 DAVID MOSES 25-
(gehuwd met Eva Manuels).

22-02-1739 JACOB HENRIKSEN 12-10
(J.M. van Harderwijk, schuijtvoerder, otr. Elburg 16-06-1737 met Swaentjen Amptmeijer, jd. van Elburg).

27-05-1739 JAN van ARRIEN 12-10
(leijdekker, gehuwd met Catharina Keaesz van Wessijgen).

25-06-1739 THOMAS FRANCKEN 25-
(j.m. van Harderwijk, tjalkschipper, begr. Elburg 21-10-1779,
tr. Oldebroek 30-01-1735 met Gerritje Hendriks Vinke, begr. Elburg 12-08-1758).
tr. 2e Elburg 13-02-1763 met Hannissien Gerrits Venemans, begr. Elburg 31-01-1780).

13-07-1739 GERRIT VOS 25-
(coopman, grossier, begr. Elburg 29-09-1780, gehuwd met Trijntje Hendriks Veldkamp).

18-07-1739 PAULUS GROENEWOUD 12-10
(j.m. van Genemuiden, tr. Elburg 02-04-1736 met Aaltje Everts Hulleman, j.d. van Elburg).

18-08-1739 VAENDRIG MARCELLUS STRAATMAN 25-

10-09-1739 JAN van der BEEK 12-10-
(tr. Elburg 30-12-1736 met Willemina Wessels van Eijbergen, j.d. van Elburg).

24-11-1739 WILHELMUS EVERES 25-
(wesemeester, begr. Elburg 04-10-1781, otr. Elburg 01-03-1744 met Johanna Vos, j.d. te Marle,
begr. Elburg 10-04-1783).

29-12-1739 HARMEN van der WOLDE 12-10
(j.m. van Zwartsluis, overl. Elburg 27-08-1813, tr. Elburg 01-11-1739 met Geertje Luiten Stofregen,
begr. Elburg 17-10-1753).

27-02-1740 FREDERICK VLECK 12-10
(tr. Elburg 10-01-1740 met Geertjen Pegewijn, j.d. van Elburg).

20-05-1740 EYBERT van BAER 25-
(otr. Elburg 19-05-1737 met Machteltje Theunis, j.d. van Oene).

14-07-1740 JACOB BOUWER 12-10
(j.m. van Amsterdam, begr. Elburg 18-08-1763 tr. Elburg 01-05-1732 met Maria Kars,
begr. Elburg 05-04-1757).

25-08-1740 FEIJKE JACOBS NOORDWOLDER 25-

27-08-1740 BAERENT HENRIKSEN NIEUWENHUIJS 12-10
(wednr van Vaassen, tr. Elburg 27-01-1737
Doortjen Henricks, wed. te Elburg).

20-09-1740 JACOB JONASSEN SCHUYRMAN 25-
(tr. Elburg 19-05-1740 als j.m. van Alkmaar
Annetje Jans, j.d. van Epe).

21-09-1740 GERRIT AERTSEN
12-10-
(gehuwd met Willemtjen Henriks).

30-06-1741 IJBERT JANSEN (Nieuwboer) 25-
(schipper, begr. Elburg 18-06-1748, gehuwd met Driesjen Prins)
begr. Elburg 16-03-1764).

14-09-1741 HENRIK van Duren 12-10
(j.m. van Nederasselt, roeidrager, aanspreker, begr. Elburg 12-07-1792, tr. Elburg 14-06-1736 met
Geijsje Stuijrman, begr. Elburg 31-08-1789).

28-04-1741 JACOB PLUIJM 25-

20-06-1742 WILLEM DRIESSEN 25-
(j.m. van Nunspeet, rademakersknecht, tr. Elburg 04-05-1742 met
Hendrikje Peters, j.d. van Epe).

05-04-1743 WILLEM MOUWE 12-10-
(koopman, bakker, beg. Elburg 22-12-1780, otr. Elburg
14-05-1742 met Aleijda Nucke, begr. Elburg 13-11-1770).

26-10-1743 SWEER EIJSINCK 12-10
(j.m. van Bonda in Oost-Vriesland, bakker, tr. Elburg
17-10-1743 met Dina Stuhl, wed. te Elburg).

26-10-1743 JAN van der BEECK 12-10
(otr. Elburg 01-02-1739 met Geertje van Emst, wed. van Elburg).

29-08-1744 HENRIK BEEKENCAMP 12-10
(begr. 28-02-1805, winkelier, gehuwd met Harmtjen Alberts
2e met Heijltjen van Hulzen, begr. Elburg 14-08-1761).

11-09-1744 PETER JELISSEN 12-10
(poortier Goorpoort, overl. ca. 1750 gehuwd met Geertjen Kersse).

03-10-1744 MENSO van der HEIJDE 12-10
(bakker, koopman, tr. Elburg 21-05-1744 met Bartha Feith, begr. Elburg 10-11-1779).

10-10-1744 BARENT DEETMAN 12-10
(j.m. van Hattem, touwslager, tr. Elburg 31-05-1733 met Beertjen Aalberts, j.d. van Elburg.

05-01-1745 JOOST HENRIK HOLSTEIJN geschonken
(gehuwd met Johanna Theodora Laurier, beroepen vroedvrouw alhier).

12-07-1745 DIDERIK HISSINK 25-
(herbergier, gehuwd met Saartje Ritbroek).

20-07-1745 JAN RUIJS 12-10-
(opperman, wolkammer, gehuwd met Anna Maria Amptmeijer).

16-07-1746 REYER GERRITSEN 25-
(begr. Elburg 03-11-1753).

16-07-1746 GERRIT (Alberts) de WIT 12-10-
(j.m. van Wilsum, begr. Elburg 09-10-1779, tr. 1e Elburg 19-07-1745 met Aleijda van Emst, wed. Jan Balk,
Begr. Elburg 08-02-1749, otr. 2e Elburg 14-09-1749 met Theodora Malecotius, wed. te Heerde).

28-11-1746 JAN HENRIKSEN BOK 12-10
(j.m. van Zuidloon, linnenwever tr. Elburg 29-08-1743 met Matjen Claasz van Wessingen,
ged. Elburg 12-05-1712).

04-07-1747 ISAAC LEVI 25-
(GEB. AMSTERDAM 10-12-1772, z.v. Levi Rubens en Klara Izaak).

04-07-1747 SANDER LEVI 12-10
(gehuwd met Rebecca Manus Michiels).

17-07-1747 CORNELIS LANSBERGEN 12-10
(schoenmaker, zendbode, begr. Elburg 21-10-1779, tr. Elburg 14-05-1747 met Beertjen Pruijs,
begr. Elburg 19-11-1779).

17-06-1748 SCHIPPER BARENT STEVENS 25-

05-03-1749 JAN HARMSEN van der MAATEN 25-
(koopman, begr. Elburg 26-02-1782, gehuwd met Henrikjen Franken, begr. Elburg 30-10-1755,
tr. 2e Elburg 13-03-1756 met Gerritje Peters Vierhouten, begr. Elburg 11-03-1806).
(Woonden in 1749 Smedestraat 12).

08-04-1749 GERRIT ALBERTS 25-.-
(tr. Elburg 05-05-1748 met Aaltjen Jans, j.d. van Epe).

05-07-1749 JOHANNIS JANSEN 12-10
(schuijteman van Harderwijk tr. Elburg 30-07-1747 met
Aaltjen Peters Fuite van Elburg).

08-07-1749 JOHANNES HEYNEMAN 12-10
(wednr, trompetter garnizoen te Elburg, tr. Elburg 28-10-1738 met Aartjen Everts).

09-09-1749 AART WEYENBERG 25-.-
(wednr. van Nunspeet, karreman, ged. Nunspeet 23-07-1699, tr. Doornspijk 27-03-1735
met Hendrikje Jacobs, van Epe).
(Zij woonden in 1749 Schapesteeg).

11-09-1749 JAN KOK 25-
(Gehuwd met Mary Reyers).

11-09-1749 GERRIT (Geurt) GERRITSEN 12-10-
(j.m. van Oene, tr. Elburg 26-10-1747 met Weijmtjen Aarts van Triest).

11-09-1749 GERRIT JAN DEETMAN 25-.
(begr. Elburg 29-12-1795 tr. Elburg 11-04-1746 met Willemina Lubberts, begr. Elburg 05-10-1798).

24-10-1749 JAN GROENEWOUD 25-.
(j.m. van Hattem, winkelier, tr. Elburg 23-10-1738 met Gerharda Heijmens van Harderwijk).
(Zij woonden Beekstraat 42).

24-10-1749 GERRIT GREEFKENS 12-10-
(Wolkammer, tapper, tr. Elburg 16-06-1748 met Bartha Bosch van Elburg).
(Zij woonden toen Beekstraat 15).

25-10-1749 JAN AARTSEN 25-.
(tr. Elburg 04-05-1742 met Elisabeth van Marle).

25-10-1749 LAMBERT TOREMAN 25-.
(j.m. van Harderwijk, herbergier, tr. Elburg 26-05-1743 met Lambertjen Alberts Hulst, j.d. van 't Hogeveen).
(Zij woonden in 1749 Vischpoortstraat 34).

29-10-1749 TJIBBE de VRIES 25-.
(j.m. van Gordijk, schipper, begr. Elburg 23-12-1797, tr. Elburg 03-05-1753 met Beertje Hendriks,
begr. Elburg 23-07-1792).

20-12-1749 HENRIK CRUIJTHOF 12-10-
(ged. Oldebroek 14-01-1712, tabakverkoper, tr. Elburg 20-12-1744 met Geertje Theunis Trip,
wed. van Dirk van Diepen, ged. Oldebroek 01-08-1706).
(Woonden 1749 in de Schapesteeg).

22-12-1749 JACOB TRIP 25-.
(klompenmaker, tr. Elburg 24-11-1746 met Johanna Willems de Graaf, j.d. van Epe).

20-01-1750 HERMANNUS GALENCAMP 25-.
(ging niet door. Burge Willem Staal).

02-03-1750 GERRIT VELTCAMP 25-.
(ged. Oldebroek 10-01-1728, begr. Elburg 01-08-1807, tr. Elburg 21-02-1750 met Aaltjen Heymans,
j.d. in Oldebroek, begr. Elburg 12-07-1807).

09-06-1750 CORNELIS PETERSEN VIERHOUT 25-.
(gehuwd met Jentjen Henriks).

13-06-1750 AART van HOGELANDEN 12-10
(j.m. van Utrecht, tr. Elburg 12-12-1737 met Maria ten Hove, j.d. van Elburg).
borg: Willem ten Hove.

07-07-1750 JAN ROEDOLPH SMIT 25-.
(gehuwd met Elisabeth Drossaart).

27-09-1750 EYBERT GEURTSEN 25-.
(schipper, gehuwd met Barbara Blom).

26-10-1750 Dr. ANDREAS FEITH 25-.
(gehuwd met Engelbartina Geertruijd Schrassert).

08-12-1750 JACOB VELTCAMP 25-.
(ged. Oldebroek 28-09-1731, tr. Oldebroek 24-09-1758 met Fennetje Willems Spijkerboer,
ged. Oldebroek 05-02-1736).

05-05-1752 EYBERT RIETBERG 25
borg: Hendrik van Duuren
(Hij was gehuwd met Geertje Thomas tr. 2e Elurg 26-02-1775 met Beertje Aalders, wed. van Elburg).

15-05-1752 ARENT BEUNINCK 12-10-
(j.m. van Campen tr. Elburg 04-05-1752 met Hermtje Hoefhamer, j.d. van Elburg).

03-06-1752 JAN RAKET 25-.
(schipper, gehuwd met Gerritjen Wouters.
Borg: Werner Haselkoet).

14-08-1753 DE HEER Ritmeester GEORGE JULIUS
(tr. Elburg 19-07-1733 met Vrouwe Magdalena Judith Bigge, ged. Elburg 22-02-1714).

06-10-1753 JAN HULST 25-.
(j.m. van 't Hogeveen, otr. Oosterwolde 04-06-1758 met Geertje Peters, j.d. v.d. Zomerdijk,
ged. Oosterwolde 27-01-1737).

10-10-1754 REINIER LAMBERTS 25-.
Borg: Eijbert van Cooth.

20-11-1754 MOSES ABRAHAM 12-10-
en vrouw Betjen Levi

03-04-1755 GIJSBERT JANSEN 25-.
en vrouw Aaltje Radix

15-09-1755 AUGUSTIJN EIMBERTS 25-.
(tr. Elburg 23-11-1732 als wednr met Gerrigje Hendriks, j.d. van Doornspijk).
(Woonden in 1749 Ellestraat 10).

28-02-1756 FOLKERT WILLEMS 12-10-
(Schipper, begr. Elburg 27-08-1781 tr. Elburg 27-06-1754 met Anna Beerts,
ged. Elburg 26-02-1728, begr. Elburg 09-10-1779).
(Woonden 1758 Ellestraat 14).

10-07-1756 DIRK FRANSEN 12-10-
(j.m. van Brunnepe onder Kampen, tr. Elburg 20-05-1756 met Marrigjen Luyten, ged. Elburg 10-03-1735).

28-08-1756 BERENT GOSENSEN 25-
(j.m. van Welsum, otr. Elburg 19-04-1756 met Japikjen Jans Dojen, ged. Oosterwolde 04-03-1725).

11-09-1756 CAPT. JOHN MACLEOD 12-10-
(tr. Margrita Arnolda van Brienen, ged. Elburg 25-10-1733).

02-05-1757 BEERT JAPIKSEN 25-.
(otr. Elburg 17-10-1751 met Hendrikjen Gerrits Bijl, j.d. van Epe).

12-05-1757 AART JANSEN 25-.
(j.m. van Epe, otr. Elburg 09-04-1757 met Grietjen Dirks van Cleeff, j.d. van Epe).

04-06-1757 BERENT JANSEN 25-.
(tr. Elburg 15-05-1757 met Elisabeth van Munnen, j.d. van Campen).

10-03-1759 HENDRIK DODEVIS 12-10-
(j.m. van het Hogeveen, tr. Elburg 18-02-1753 Marrigjen Bongaards, ged. Elburg Borg: Eijbert Geurtsen).

01-05-1759 EIJBERT GERRITSEN 25-.
(begr. Elburg 04-02-1782, gehuwd met Eijbertje Dries, begr. Elburg 27-02-1797).

14-06-1760 HARTGER RENSEN 25-.
(begr. Elburg 10-09-1808, tr. Elburg 02-06-1763 met Geertje Diesmers, begr. Elburg 04-09-1779).

26-06-1760 DE ADVOCAAT BERNARD JOHAN HOFF 25-.-

01-11-1760 DRIES WALINK 12-10-
(tr. Elburg 30-10-1760 met Annigjen Catharina Willems Straatman. Borg: Arnoldus Straatman).

13-12-1760 WILLEM WESSELS 12-10-
(soldaat, tr. Elburg 11-08-1754 met Wilhelmina Deetman).

07-02-1761 DIRK SLEURINK 12-10-
(j.m. van Campen, schipper, tr. Elburg 07-08-1760 met Matje Peters, wed. te Elburg).
(Matje Peters was eigenares van het beurtschip Elburg-Amsterdam).

20-02-1761 HERMEN BEERTSEN 6-5-
(j.m. van Nunspeet, begr. Elburg 12-02-1807, tr. Elburg 12-05-1754 met Petronella ten Hove,
ged. Elburg 30-01-1727).

15-05-1761 ESECHIEL DAVIDS 25-.
gehuwd met Branco Josephs.

07-08-1761 PETER van COOTH
Borg: Evert Vos

07-08-1761 JANNA ALBERTS
Borg: Evert Vos

28-11-1761 GRIETJE GERRITS WED. JANNES THOMAS 25-.-
Borg: Wilhelmus Everes

05-12-1761 HARMEN PRINS 12-10-
(j.m. van Zwolle, otr. Elburg 05-07, tr. 26-07-1761 met Helena van Sitteren, begr. Elburg 26-06-1794.
Borg: Weintje Cornelis Modderman, wed. van Andries van Sitteren).

12-12-1761 JAN DALENOORT 12-10-
(j.m. van Utrecht, ruiter, begr. Elburg 10-08-1777, tr. Elburg 25-12-1755 Barta van Coot,
begr. Elburg 29-12-1791).

03-04-1762 Cornelis Petersen 25-.-
gehuwd met Albertjen Gerrits.

17-05-1762 FREDERIK TEUNISSEN van PUTTEN 25-.-
(j.m. van Doornspijk, tr. Elburg 02-05-1762 Jannigjen van Doorn, j.d. van Oldebroek).

21-07-1762 JOSEPH ABRAHAMS (van Hamberg) 25-.-
(koopman, geb. Hamburg 13-09-1728, z.v. Abraham Joseph en Roosje Barends,
gehuwd met Metta Moses, begr. Elburg 13-05-1806).

11-08-1762 GERRIT VERMEER 25-.-
(schipper, ged. Harderwijk 01-01-1736, begr. Amsterdam 12-02-1810 tr. Harderwijk 27-02-1763
met Aaltje van den Heuvel, ged. Nijkerk 03-07-1735, begr. Harderwijk 01-11-1820).

22-01-1763 HERMEN DOCTOR 25-.-
(gehuwd met Grietje Morren ged. Oldebroek 18-03-1708).

13-05-1763 CORNELIS EMMINK 25-.-
(gehuwd met Sophia Billink. Borg: Jurrien Lipke).

24-05-1763 HENRIK HENRIKSEN VELTHOEN 12-10-
(j.m. van Doornspijk, in de Vrijheid van Elburg, otr. Elburg 19-04-1733 met Lisabeth Hafkamp,
ged. Elburg 12-05-1707).

31-05-1763 WOLTER VALKENIER JANSZN 25-.-
(otr. Elburg 26-06-1763 met Aleida van den Dam).

31-08-1763 GERRIT ELDERMAN 25-.-

03-09-1763 Mr JAN HENDRIK RAUWENHOFF 25-.-
(geb. Batavia 30-12-1730, schepen van Elburg 1766-1787, begr. Epe 06-10-1815, tr. Oldebroek
22-07-1762 met Cornelia Maria de Meester, ged. Harderwijk 21-12-1733, begr. Kampen 19-11-1795).

08-10-1763 HERMEN HULST 12-10
(j.m. van Hoogeveen, tr. Elburg 11-01-1763 Janna Geerlofs, begr. Elburg 06-03-1805).

10-10-1763 ANTHONY WOLTERS (Nazelaar) 25-.-
(begr. Elburg 08-06-1784, tr. Elburg 20-06-1762 met Antonia Hendriks Pannekoek, j.d. van Apeldoorn,
begr. Elburg 12-09-1799).

12-10-1763 EVERD KNIJFF 25-.-
gehuwd met Anna Catharina Jansen.

12-10-1763 JAN LAMBERTSEN 25-.-
gehuwd met Gerrigjen Eijberts.

12-10-1763 JAN WEYENBERG 25-.-
gehuwd met Marrigjen Jansen.

13-10-1763 HENRIK HOEGE (Hoeve) 25-.-
(begr. Elburg 23-11-1807, tr. Elburg 21-11-1758 met Heiltje Teunis, ged. Elburg 12-09-1734).

13-10-1763 LAMBERT HOEGE 12-10-.
(j.m. uit de Nieuwstad van Elburg, tr. Elburg 08-09-1763 met Jacobjen Jans Dooje,
wed. v.d. Zomerdijk, ged. Oosterwolde 04-03-1725).

13-10-1763 JAN WILLEMSEN 25-.-
gehuwd met Aaltje Gerrits.

13-10-1763 HENRIK SMEE 12-10-
(van Lunenburg, tr. Elburg 11-04-1748 met Margarita Sardon, ged Elburg 11-04-1723).

14-10-1763 BEERT SPEK 12-10-
(begr. Elburg 18-10-1779, tr. Elburg 10-12-1758 met Marrigjen Reinenberg, j.d. van Elburg,
begr. Elburg 04-10-1791).

14-10-1763 DIRK VREDEVELD 25-..-
gehuwd met Maria Deetman.

15-10-1763 GERRIT JACOBSEN 25-..-
gehuwd met Aaltjen Heijmens.

15-10-1763 DIRK HOFFMAN
(begr. Elburg 19-09-1780).

15-10-1763 COENRAAT WILLEM Baron van HAERSOLTE, (Heer van Staverden en Zwaluwenburg. 25-.-
tr. Warnsveld 07-11-1755 met Luthera Anna van de Capello tot den Boedelhof)..

19-10-1763 TEUNIS ABRAHAMS (de Vries) 12-10-
(tr. Elburg 21-01-1759 met Geertruid Hooghordel, ged. Elburg
26-01-1740).

01-05-1764 WIJNDELT ROELOFS (Bosman) 12-10-
(tr. 1e Elburg 29-04-1764 met Harmpjen Lamberts, ged. Elburg 14-11-1737,
tr. 2e Epe 08-10-1777 met Margarita Hamens j.d. te Epe).

01-05-1764 EELKE OENES
gehuwd met Trijntje Volkerts. (Gaat niet door).

30-06-1764 JACOB COOPS
(j.m. van Oldebroek, kerkmeester, otr. Oosterwolde 01-05-1768 met Knelisjen Jacobs Stuurop,
ged. Oosterwolde 26-02-1741 26-02-1741, begr. Elburg 30-112-1772).

09-07-1764 ALBERT WICHERS
(j.m. van Berkel, otr. Elburg 15-08-1754 Geisje Hardenberg, ged. Elburg 10-07-1727
Borg: Gerrit Hengeveld en Everd Vos).

06-08-1764 LAMBERT van ESSEN 25-.-
(begr. Elburg 02-08-1798, gehuwd met Geisje Weijenberg begr. Elburg 11-10-1777).

03-09-1764 HENRIK BEERTSEN 25-.-
(j.m. van Harderwijk, tr. Elburg 21-11-1758 Wilhelmina Harmens van Vaassen).

12-08-1765 JAN REINDERS 25-.-

18-10-1766 HENDRIK van ESSEN 12-10-
(j.m. van Epe, tr. Elburg 12.10-1766 met Aartje Jans Kuiper, j.d. van Elburg).

10-11-1766 HERMANUS ten CATE 25-.-
(tr. Elburg 17-08-1766 als j.m. van Deventer met Sara Elisabeth Munnikhuijsen, j.d. van Amsterdam.
Borg: Hermanus Koudijs).

12-11-1766 JURRIEN ADAM SCHOONHART 25-.-
(kleermaker, gehuwd met Hermina Aalts.
Borg: Berent Mulder).

17-11-1767 SALOMON ABRAHAMS 25-.-
gehuwd met Roosje Simons.

14-03-1768 WOLTER PHILIPS 12-10-
(j.m. van Kampen, schipper, tr. Elburg 08-11-1767 met Metje Peters, wed. van Dirk Sleurink).

29-03-1768 JAN DANIEL ROOD ERMEL 25-.-
gehuwd met Catharina Meijroot.
Borge: Jan Balck.

03-05-1768 RUTGERUS JANSZEN 25-.-
(begr. Elburg 08-03-1791, gehuwd met Maria Frederiks, begr. Elburg 05-02-1795).

20-08-1768 ALBERDINA GESELSCHAP WEDUWE ROBBERTS en JOHAN GESELSCHAP
gehuwd met eerstgenoemde dochter (= Geertruy Robberts).

14-02-1769 YPE SCHUTS 12-10-
(j.m. van Leeuwarden, tr. Elburg 04-12-1768 met Eijbertje Lammerts van Dijkhuizen

25-04-1769 GERRIT AARTSZ DROST 12-10-
(j.m. van Nunspeet, begr. Elburg 31-03-1810, tr. Elburg
12-03-1769 met Aaltje van der Wolde, ged. Elburg 24-09-1747).

13-07-1769 LUBBERT AARTSEN 12-10-
(j.m. van Oldebroek, tr. Elburg 22-01-1767 met Annigje Beerts Zwart, ged. Elburg 10-07-1746).

15-09-1769 AALT HENDRIKS 25-..-
(wednr. van Doornspijk, otr. Doornspijk 21-12-1755 Roelofje Aarts, j.d. van Heerde).

16-09-1769 LUBBERT JACOBSEN 25-..-
gehuwd met Jantjen Lubberts
Borg: Jan Deetman.

17-02-1770 EVERD van VAASSEN 12-10-
(begr. Elburg 22-06-1780, gehuwd met Jannigjen Wittemans, begr. Elburg 30-03-1776).

14-08-1770 HENDRIK HENDRIKSEN CAMERMAN, de jonge 25-..-
(tr. Elburg 21-07-1771 met Maria Beerts).

27-07-1771 KRISTIAAN van MANEN geschonken
(begr. Elburg 21-11-1811, tr. Hierden 29-09-1776 met Henrieta Johanna Schrassert).

09-07-1764 ALBERT WICHERS
(j.m. van Berkel, otr. Elburg 15-08-1754 Geisje Hardenberg,
ged. Elburg 10-07-1727 Borg: Gerrit Hengeveld en Everd Vos).

06-08-1764 LAMBERT van ESSEN 25-..-
(begr. Elburg 02-08-1798, gehuwd met Geisje Weijenberg begr. Elburg 11-10-1777).

03-09-1764 HENRIK BEERTSEN 25-.-
(j.m. van Harderwijk, tr. Elburg 21-11-1758 Wilhelmina Harmens van Vaassen).

12-08-1765 JAN REINDERS 25-.-

18-10-1766 HENDRIK van ESSEN 12-10-
(j.m. van Epe, tr. Elburg 12-10-1766 met Aartje Jans Kuiper, j.d. van Elburg).

10-11-1766 HERMANUS ten CATE 25-.-
(tr. Elburg 17-08-1766 als j.m. van Deventer met Sara Elisabeth Munnikhuijsen, j.d. van Amsterdam.
Borg; Hermanus Koudijs).

12-11-1766 JURRIEN ADAM SCHOONHART 25-.-
(kleermaker, gehuwd met Hermina Aalts. Borg: Berent Mulder).

17-11-1767 SALOMON ABRAHAMS 25-.-
gehuwd met Roosje Simons.

14-03-1768 WOLTER PHILIPS 12-10-
(j.m. van Kampen, schipper, tr. Elburg 08-11-1767 met Metje Peters, wed. van Dirk Sleurink).

29-03-1768 JAN DANIEL ROOD ERMEL 25-.-
(gehuwd met Catharina Meijroot. Borge: Jan Balck).

03-05-1768 RUTGERUS JANSZEN 25-.-
(begr. Elburg 08-03-1791, gehuwd met Maria Frederiks, begr. Elburg 05-02-1795).

20-08-1768 ALBERDINA GESELSCHAP 25-.-
WEDUWE ROBBERTS en JOHAN GESELSCHAP gehuwd met eerstgenoemde dochter
(=Geertruy Robberts).

14-02-1769 YPE SCHUTS 12-10-
(j.m. van Leeuwarden, tr. Elburg 04-12-1768 met Hermpje Lamberts (van Dijkhuizen),
ged. Elburg 14-11-1737).

25-04-1769 GERRIT AARTSZ DROST 12-10-
(j.m. van Nunspeet, begr. Elburg 31-03-1810, tr. Elburg 12-03-1769 met Aaltje van der Wolde,
ged. Elburg 24-09-1747).

13-07-1769 LUBBERT AARTSEN 12-10-
(j.m. van Oldebroek, tr. Elburg 22-01-1767 met Annigje Beerts Zwart, ged. Elburg 10-07-1746).

15-09-1769 AALT HENDRIKS 25-.-
(wednr van Doornspijk, otr. Doornspijk 21-12-1755, Roelofje Aarts, j.d. van Heerde).

16-09-1769 LUBBERT JACOBSEN 25-.-
gehuwd met Jantjen Lubberts Borg: Jan Deetman.

17-02-1770 EVERD van VAASSEN 12-10-
(begr. Elburg 22-06-1780, gehuwd met Jannigjen Wittemans, begr. Elburg 30-03-1776).

14-08-1770 HENDRIK HENDRIKSEN CAMERMAN, de jonge 25-.-
(tr. Elburg 21-07-1771 met Maria Beerts).

27-07-1771 KRISTIAAN van MANEN geschonken
(begr. Elburg 21-11-1811, tr. Hierden 29-09-1776 met Henrieta Johanna Schrassert).

15-02-1772 EYBERT HENDRIKS SOET 25-.
(j.m. van Doornspijk, karreman, tr. Elburg 10-05-1772 met Beerdje Jans).
Borg: Jan Witteveen jr en Beert Jacobs.

16-05-1772 EGBERT van DOMPSELAER geschonken
(ontvanger deser Stadt, begr. Elburg 28-09-1779, tr. Elburg 14-06-1765 met Wobbina Gesina Julien,
begr. Elburg 26-04-1774).

06-06-1772 JOHAN NOVELER 25-.-

24-06-1772 HENDRIK G. van LEEUWEN 12-10-
(j.m. van Veessen, winkelier, tr. Elburg 07-05-1772
met Johanna / Hannisjen Fidder, ged. Elburg 06-11-1740).
(Zij woonden Noorderkerkstraat 28).

24-08-1772 KLAAS van DIERMEN 25-.-
gehuwd met Risella Peters.

28-11-1772 CHRISTIAAN van MUNNEN 25-.-
(begr. Elburg 29-04-1778).

30-01-1773 ADRIAAN BREKELMAN 12-10-
(soldaat te Campen, begr. Elburg 16-11-1808, tr. Elburg 12-11-1761 met Aaltje Cornelis,
ged. Elburg 26-03-1741).

12-03-1773 DE HEER JAN CAREL van der UPWICH 25-.-
gehuwd met Vrouwe Balthazarina Johanna Pasques de Charonnas en zoon Jan Balthazar.

18-12-1773 MICHIEL ISRAELS 25-.-

01-02-1774 HENDRIK JAN KOLKMAN 25-.-

05-02-1774 WILLEM STAAL 12-10-
(bierdrager, tr. Elburg 02-01-1774 met Maria Hendriks, wed. te Elburg).

19-03-1774 HENDRIK ROELOFS 12-10-
(wednr te Zwartsluis, tr. Elburg 07-12-1773 Geertje Gijsberts Been, ged. Elburg 15-01-1736).

20-08-1774 DE HEER Mr. MAURITS SELS geschonken
(burgemeester, tr. Elburg 07-02-1772 met Vrouwe Albertina Maria Buschman,
ged. Elburg 01-04-1753, begr. Elburg 23-09-1779).

03-12-1774 HENDRIK PRINS 25-.-
gehuwd met Cornelia Namink.

04-02-1775 JAN HENDRIK HELFER 25-.-
gehuwd met Anna Elisabeth Wensing.

04-03-1775 JURRIEN van SOMEREN 25-.-
gehuwd met Jannetje Geelkerke.
Borg: Evert van Someren.

24-06-1775 JOHAN GODFRIED BUSCHWEILER 12-10
(j.m. van Allendorf, kleermaker, poortier, tr. Elburg 22-06-1775 met Weimpje Boone, wed. te Elburg).

15-07-1776 GEERLOF OLDENHOFF 12-10
(tr. Elburg 16-05-1776 met Gerrigje Trip, ged. Elburg 22-08-1747, begr. Elburg 14-08-1810).

15-07-1776 TEUNIS LIEUWERINK 12-10-
(tr. Elburg 14-07-1776 met Hilligje Freriks/Ferings, wed. te Elburg).

03-01-1777 HENDRIK MOLENBERG 25-.-
(j.m. van Harderwijk, tr. Elburg 02-03-1777 Maria Logier, wed. te Elburg).

18-01-1777 JAN van ter STEEG 25-.-
(timmerman, tr. Elburg 08-01-1778 met Jacoba Dalenoort).
(Zij woonden Ellestraat 12).

04-04-1777 DANIEL van DRAGT 12-10-
(tr. Elburg 23-02-1777 met Luitje Lipke, ged. Elburg 08-03-1753).

21-04-1777 JAN JANSEN SCHERPENSEEL 12-10
(wednr. tr. Elburg 24-06-1751 met Dibbele Everts Mulder, j.d. ged. Elburg 11-12-1718).

26-04-1777 MARIA BROUWER? WEDUWE JACOB TORSIUS 25-.-
en twee ongehuwde kinderen Peter en Margrita.

31-01-1778 ABRAHAM ABRAHAMS 25-.-

04-02-1778 JACOB ISAACS 25-.-

1778 DE HEER Mr. HERMAN HENDRIK VITRINGA geschonken
(secr. dezer Stad, tr. Doornspijk 30-04-1780 Catharina Metta Lucretia van Hoeclum).

13-03-1778 EYBERT GERRITSEN OOSTENDORP 25-.-

10-03-1779 DE HEER Mr. OSWALD OTTERS geschonken
(Schepen, begr. Elburg 22-11-1799).

01-07-1779 MOSES SALOMON 25-.-
(koopman, begr. Elburg 28-10-1806).
(Woonden Beekstraat 12).

02-11-1779 DRIES BERGHUIS 25-.-
(begr. Elburg 22-11-1783, gehuwd met Neeltje Schoonhoven).

15-11-1779 WICHERT ten HAVE 12-10-
(ged. Epe 27-08-1747, begr. Elburg 31-08-1806, tr. Elburg 20-04-1778 met Hendrica Lipke,
ged. Elburg 12-02-1758, overl. Elburg 15-10-1834).

29-11-1779 DANIEL THEODORUS van HAMEL 25-.-

15-01-1780 JOHANNES de FLUITER 25-.-

22-01-1780 REIN GOUKES de VRIES 12-10-
(tr. Elburg 09-05-1773 met Dirkje Huijsman, wed. van David Damuels, ged. Elburg 25-11-1742).

26-01-1780 BEERT ten DOOJEN
(j.m. van Oosterwolde, ged. 15-05-1735, tr. Elburg 10-03-1768 met Frankjen Jansze van Loohuijzen,
j.d. van Epe).

12-07-1780 SALOMON LEVI 12-10-
5 gld ingehouden voor een aan de Stad verkocht unster.

09-12-1780 JACOBUS van DOESBURG 12-10-
(j.m. van Andelst, slijter sterke dranken, tr. Elburg 05-03-1780 met Wijmtje Benekamp,
ged. Elburg 23-07-1761).

08-02-1781 BEERT BEERTSEN 25-.-

08-02-1781 WILLEM JOOST RAMAKER 25-.-
(tr. IJhorst 06-01-1762 met Hilligjen Jans van Veen, j.d. van IJhorst).

10-03-1781 BAREND BELDER 25-.-
(j.m. van Westervoort, otr. Elburg 27-07-1781, tr. Zutphen, met Johanna Geertruy Harmsen,
j.d. van Zutphen).

10-03-1781 WILLEM STEVENSZ 25-.-
(koper-slager, ongehuwd).
(Woonde Beekstraat 10).

29-08-1781 DIRK FRANSEN 25-.-

24-12-1781 TEUNIS MOL 12-10
(smid, aanspreker, j.m. van Spakenburg, tr. Elburg 27-01-1782 met Grietje Lammerts van Dijkhuizen,
ged. Elburg 19-11-1752).

08-01-1782 TEUNIS HARMSZEN 25-.-

16-01-1782 DAVID MEILSMA 12-10-
(apotheker, begr. Elburg 30-03-1795, tr. Elburg 26-12-1770 met Maria Stuurman,
ged. Elburg 27-10-1743).

27-04-1782 JAN BRUMMEL 25-.-
(winkelier, tr. Elburg 10-05-1782 met Evertje van der Beek).
(Zij woonden in 1798 Ellestraat 17).

31-08-1782 WOLTER WOLTERS 25-.-

28-12-1782 HENDRIK den HEER 12-10-
(j.m. van Epe, tr. Elburg 01-05-1777 met Teuntje Stevens van Ark, ged. Elburg 13-05-1758).

24-05-1783 SAMELINA BOUWMAN, WEDUWE DOODE. geschonken
STADSVROEDVROUW.

24-05-1783 SAMUEL de RUITER geschonken
(gehuwd met Elizabeth Veldhoen, ged. Elburg 24-02-1763).

13-09-1783 REIN JANSZEN 25-.-

29-09-1783 EVERT van der BEEK 25-.-
(koopman, j.m. van Heerde, tr. Elburg 26-05-1782 met Wobbina Magdalena Bigge, j.d. van Oene).

06-12-1783 GERRIT JAN de VELDE 25-.-

01-05-1784 GERARDUS van APELDOORN 25-.-
(smid, j.m. van Heerde, otr. Elburg 17-04-1784 Willempje van Ark, j.d. van Heerde,
begr. Elburg 16-07-1795).

11-04-1785 LUBBERT BEERTSZEN 12-10-

24-05-1786 HERMANNUS JOHANNES WOLTERINK 25-.-
(gehuwd met Marritje van Stuijmen).

30-05-1786 Dor NICOLAAS TROUT 25-.-

03-10-1786 JAN AARTSEN DROST geschonken
(kleermaker) man van de Stads vroedvrouw
(Woonde in 1798 in Oosterwalstraat 9).

05-10-1786 DAVID CORNELIS van de POLDER 25-.-

05-10-1786 JAN GEORGE van de POLDER 25-.-
(begr. Elburg 31-01-1809).

31-10-1786 JACOB VELTKAMP 25-.-

22-11-1786 HENDRIK EGELINK 12-10
(bakkersknecht, tr. Elburg 28-05-1786 met Anna Beerts, wed. te Elburg, ged. Elburg 10-07-17463).

06-12-1786 DERK van der VEEN 12-10-
(wednr. tr. 2e Elburg 07-11-1784 met Grietje Jans, ged. Elburg 26-12-1754).

12-02-1787 LUBBERTUS CORNELIS van BOMMEL 25-.-
(gehuwd met Carolina Jacoba Boers, begr. Elburg 17-04-1801).

20-08-1787 WILLEM van der LINDEN 12-10-
(j.m. van Oud-Vossemeer, vaandrig in garnizoen te Elburg, otr. Elburg 14-06-1787
Stijntje van der Maten, ged. Elburg 19-04-1764).
(Woonden Jufferenstraat 21).

25-08-1787 WOLTHERUS CONRADI
(gehuwd met Petronella Sophia Schermer, begr. Elburg 22-11-1788).

26-11-1787 LEENDERT HOEFNAGEL 25-.-
(ged. Harderwijk 07-11-1759, chirurgijn te Urk, overl. Urk 01-01-1827, tr. Nunspeet 26-11-1783
met Dirkje Cornelissen, ged. Harderwijk 17-10-1759, begr. Urk 11-12-1842).

08-12-1787 EMANUEL WOLFF, van BOTTENHEIM, sijnd van de Joodsche Natie.
(gehuwd met Sabylla Heiman, geb. Ommen).
(Woonden Jufferenstraat 29).

16-06-1788 JAN WIJNEN geschonken

13-08-1788 GERRIT MEYER 12-10-
(gehuwd met Egbertje Gerrits Klomp, geb. Elburg 05-04-1764).

04-04-1789 JOHANNES van LAAR 25-.-
(bakker, begr. Elburg 18-01-1812, gehuwd met Francijntje van Laar).
(Zij woonden Vischpoortstraat 21).

07-04-1789 ARON JACOBS 25-.-
(koopman, geb. Markelo 27-09-1756).
(Woonde Beekstraat 16).

27-04-1789 ANDRIES ABRAHAMS 25-.-

05-05-1789 WILLEM GERRITSEN de GRAAF 25-.-

27-08-1789 GERRIT DERKSEN van den BOS 12-10-

03-09-1789 WILLEM WILLEMSEN BOERENDANS 25-.-
(ged. Oldebroek 07-03-1756, overl. Elburg 11-10-1806, begr. Doornspijk,
tr. Doornspijk 22-02-1789 met Grietje Beerts Top, ged. Doornspijk 16-05-1766).

08-10-1789 De Heer Mr. JOHAN VAN ERKELENS. geschonken
Secretaris dezer Stad.
(gehuwd met Wilhelmina Charlotta Haag).

08-07-1790 PIETER ING 25-.-

11-12-1790 JAN van ESSEN 12-10-
(timmerman, gehuwd met Willemina Sardon, ged. Elburg 23-11-1732, begr. Elburg 17-05-1808).

22-04-1791 GERRIT JAN MEULINK 25-.-

12-07-1791 DAVID CORNELIS van de POLDER geschonken
(in 1784 betaald).

18-01-1792 BERNARDUS van den BERG 12-10-
(leijdecker, tr. Elburg 18-05-1775 met Willemina van Sassenberg, ged. Elburg 18-09-1740).

18-01-1792 ANTHONY TEEKMAN 12-10-
(ged. Harderwijk 05-01-1768, loodgieter, tr. Elburg 05-04-1792 met Hendrica Veldhoen,
ged. Elburg 30-05-1771).

08-09-1792 HENDRIK WESSELS 25-.-
(j.m. van Amsterdam, tr. Elburg 17-05-1787 met Johanna Margaretha Lodewijk, j.d. van Oldebroek).
Borg: Dries Hoefhamer.

09-11-1792 KLAAS HERMANUS BAKKER 25-.-

22-12-1792 JANNES SLOOT 12-10-
(gehuwd met Heijltjen Hoefhamer, ged. Elburg 27-03-1758, begr. Elburg 24-07-1795).

22-12-1792 GERRIT ten BRINKE 25-.-
(bouwman, koopman, orgeltreder, tr. Elburg 29-01-1778 met Aaltje Jans).

22-12-1792 TEUNIS JACOBS SOET 25-.-
(ged. Doornspijk 24-09-1757, hovenier, cipier, tr. Elburg 24-11-1785 met Eijbertje Harmsen Spaan).

22-12-1792 PETER GERRITSEN LAMARK 25-.-
Borg: Lubbert Beertsen.

05-02-1793 ANTONY MEIJER 25-.-
(j.m. van Barneveld, tr. Elburg 20-12-1792 met Engeltje Heimanszen, j.d. van Oldebroek).
Borg: De Secretaris.

02-09-1793 KLAAS KLASEN SPARREBOER 12-10
(j.m. van Krommenie, gewoond te Monnikendam, tr. Elburg 08-09-1791 met Gerrigje Gerrits Klomp).

24-12-1793 ALBERT EYBERTSEN PONSTEIJN 25-.-
(tr. Elburg 27-11-1774 met Aaltje Gijsberts Hagedoorn).

13-01-1794 WILLEM van WERVEN
(ged. Oldebroek 14-08-1746, overl. Oldebroek 29-11-1823, gehuwd met Teuntjen Peters,
begr. Elburg 26-06-1809).
(Woonden van Kinsbergenstraat 6).

23-04-1794 BEERT GERRITSEN ROOSEBOOM 25-.-
(tr. Amsterdam 1806 als j.m. van Doornspijk te Elburg met Berendje Luijtjes de Jongh,
j.d. van Wanneperveen).
(In 1798 was hij schipper en woonde bij Gerrit Rooseboom, Beekstraat 43).

15-05-1794 BAREND HOFELD 25-.-
(stadsbode, afslager, overl. Elburg 07-03-1852, gehuwd met Jacoba Nieuwkerk).


30-07-1794 JANNES PLAS 12-10-
(j.m. van Leeuwarden, pruikemaker, begr. Elburg 05-07-1809, tr. Elburg 15-12-1767
met Lubbertje Suurbier, ged. Elburg 04-10-1737).

30-07-1794 CHRISTIAAN FRANS NIJBOER 12-10
(j.m. van Hannover, vissersknecht, tr. Elburg 16-01-1794 met Maria Johannes Plas,
ged. Elburg 09-10-1774).
(In 1798 wonen zij in hetzelfde huis als Jannes Plas, nr. 331).

30-07-1794 ISAC ABRAHAM 12-10-
gehuwd met Rebecca Esechiel.

20-02-1796 ABRAHAM VICTOR CRACAU 25-.-

22-04-1796 ALBERT REINTSEN 25-.-

22-04-1796 JAN LUNTERMAN 12-10-
(bouwman, begr. Elburg 03-08-1807, gehuwd met Margje Hendriks).
(Zij woonden Jufferenstraat 15).

29-04-1796 JACOB BERENDS 25-.-
(begr. Elburg 11-10-18-08).
(Woonde 1798 Smeesteeg 1).

29-04-1796 LUBBERT JANSEN 25-.-

29-04-1796 DRIES de LEEUW 12-10-
(j.m. a.d. Swartedijk onder Campen, voerman, tr. Elburg 14-06-1789 met Maria Aaltzen,
begr. Elburg 04-02-1809).
(Woonden 1798 Beekstraat 2).

29-04-1796 COERT WESTERINK 12-10
(visser, gehuwd met Wijmpje van Gelder).
(Zij woonden Ellestraat 16).

29-04-1796 JAN SEEBOLT 12-10-
(matroos uit het Ansprachse, tr. Elburg 27-10-1793 met Lammertjen Jans Hulst, ged. Elburg 06-04-1769).
(Woonden Ellestraat 13, bij Jan Hulst).

29-04-1796 AALTJEN ten DOOJEN 25-.-
(spinster, wed. Wessel Aartsen).
(Zij woonde Ellestraat 14).

06-05-1796 BRAND HEIMENS VISSCHER 25-.-
(ged. Oosterwolde 12-07-1767gehuwd met Teuntje Rijns).
(Woonden 1798 in de Eendenhoek, later Ellestraat 14).

06-05-1796 CORNELIS PONSTEIN
(tr. Elburg 24-06-1779 met Matjen Beerts Zwart, ged. Elburg 02-09-1756).

06-05-1796 HENDRIK LUBBERTSEN van der BEEK 12-10-
(koopman, tr. Elburg 03-05-1764 met Heiltje Teunisse j.d. van Elburg).
(Woonden Ellestraat 35).

07-05-1796 JAN MAASSEN 12-10
(j.m. van Amersfoort, tr. Elburg 02-12-1779 met Maria Hoeven, wed. te Elburg).

06-05-1796 HARMEN WESTERINK 12-10-
(ged. Oosterwolde 18-03-1764, tr. Elburg 05-05-1790 met Aartje ten Hove, j.d. van Vinkeveen).

17-05-1796 JACOB PONSTEIN 12-10-
(j.m. van Doornspijk, schipper, tr. Elburg 29-03-1796 met Dina Heijmens Zwart, ged. Elburg 19-03-1775).
(Zij woonden 1798 Ellestraat 46).

27-05-1796 GERRIT JANSZ ten DOOJEN 25-.-
(ged. Oosterwolde 04-07-1745, begr. Elburg 21-10-1805, bootschuijver, tr. Elburg 21-03-1784
met Niesjen Peters Eijlander, eerder gehuwd met Weimptje Pontstein, ged. Elburg 10-06-1745).
(Woonde 1798 Noorderkerkstraat 22).

27-05-1796 MENZO BOKHORST 25-.-
(ged. Kampen 25-11-1731, winkelier, schipper, otr. Elburg 11-07-1756 met Geesje Alberts Hulst,
j.d. van Hogeveen).
(Hij woonde Van Kinsbergenstraat 9, later Noorderkerkstraat 7).

27-05-1796 HENDRIK GEERLOFS
(ged. Arnhem 13-11-1755, bakker, overl. Elburg 15-01-1822, tr. Barendina Branderhorst,
ged. Amsterdam 08-03-1756, overl. Elburg 23-02-1834).
(Woonden 1798 Jufferenstraat 12).

28-05-1796 HENDRIK HEIMENS (Visscher) 25-.-
(ged. Oosterwolde 01-09-1771, otr. Harderwijk 02-05-1794 met Dirkje Gerritsen, j.d. van Ermelo).

03-06-1796 ALBERT REINDERTSZ 25-.-
(ged. Oosterwolde 04-03-1743, visser, tr. Elburg 07-05-1775 met Jennigjen Cornelissen).
(Woonden 1798 Vischpoortstraat 18).

03-06-1796 HARMEN SWITS 25-.-

24-06-1796 BIJGJEN TIJMONS 25-.-
(begr. Elburg 03-11-1803).

09-07-1796 WIJNAND van LEEUWEN geschonken
(ged. Barneveld 14-12-1760, chirurgijn, artsenijmenger, overl. Elburg 10-05-1841,
tr. Hoevelaken 13-05-1787 met Engelberta Klaassen, geb. Brummen 22-03-1767,
stadsvroedvrouw, overl. Elburg 27-03-1847).

21-07-1796 MANUS KUIPER 25-.-
(j.m. van Holten, smid, tr. Elburg 14-10-1796 met Alida Houtman, j.d. van Holten).

19-08-1796 JAN BARENDS 12-10-
(j.m. van Elburg, tr. Elburg 02-11-1800 met Hendrikje Gerrits j.d. van Oldebroek).

25-08-1796 JAN EIBERTSEN PONSTEIN 25-.-
(ged. Doornspijk 26-10-1738, daghuurder, tr. Elburg 15-05-1796
met Geertje van Beenen, j.d. van Nunspeet).

22-10-1796 ANTOINE NICOLAS AGRON geschonken
Rector der Stads Latijnsche en Fransche Kunst- en Kostschool.
Hij woonde van Kinsbergenstraat 2).

26-10-1796 SALOMON SCHLESINGER 25-.-

18-11-1797 DITMER JACOBSEN 25-.-
(ged. Nunspeet 09-01-1774, postrijder, later runmolenaar, tr. Elburg 08-10-1797 met Aaltjen Bokhorst,
ged. Elburg 16-06-1768, overl. Elburg 29-10-1856).
(Woonden in 1798 Jufferenstraat 20).

23-09-1797 JACOB WIJNNE
(begr. Elburg 30-09-1808, bouwman, gehuwd met Metje Gerrits).
(Woonden Bloemstraat 22).

13-10-1797 JOHANNES ALEXANDER
(corporaal te Nijmegen, laatst in garnizoen te Elburg, otr. Elburg 25-01-1788 met Clasina Hendriks Mulder,
wed. van Jan Jansz, ged. Elburg 08-05-1760).

28-10-1798 JOHANN BERNHARDT GEHRON 25-.-
(j.m. van Gadernheim, linnenwever, tr. Elburg 08-11-1798 met Trijntje Bartels, wed. van Doornspijk,
te Elburg, wed. Hendrik Jansen).

26-??-1799 JOHANNA GEERTRUIDA GIGANDET

18-06-1799 HENDRIK FRIESEMAN geschonken
(logementhouder, begr. Elburg 11-04-1809, gehuwd met Maria Jacoba Tijdeman,
overl. Elburg 10-01-1848).
(Woonden aan de Havenkade).

10-03-1800 CORNELIS van STAVEREN 12-10
(j.m. van Amersfoort, mil. Jager te Harderwijk, tr. Elburg 29-10-1795 met Harmina Dirks van Aperlo,
ged. Elburg 21-12-1775).

14-06-1800 JAN MENDEL 25-..-
(apotheker, geb. Leiden, begr. Elburg gehuwd met Elisabeth Schuurman, geb. Harderwijk).
(Woonden Vischpoortstraat 3).

01-04-1805 JACOB MARTENS 12-10-
(ged. Nunspeet 12-01-1774, tr. Elburg 07-05-1801 met Batjen Hendriks Koopman,
ged. Elburg 16-01-1777).

17-08-1805 JEAN FRANCOIS ANDREAU

17-08-1805 LAMBERT VLIER

07-09-1805 DR. JOHAN WILLEM SCHRAUSSER

14-12-1805 EVERT HENDRIK BOELE
(chirurgijn, speldemaker, tr. Elburg 10-11-1805 Jannetje van Gelder, ged. Elburg 18-06-1778).
(Zij woonden Noorderkerkstraat 18).

14-06-1806 JOHANNES TIMMERMAN geschonken
(kostschoolhouder v.h. Instituut van Kinsbergen, begr. Elburg 21-01-1811).

15-12-1806 JAN BOONENBERG 12-10-
(ged. Doornspijk 03-06-1770, schipper, tr. Elburg 06-09-1798 met Hendrikje Eijberts Zoet,
wed. van Gerrit Jan Mulder, ged. Elburg 29-07-1773).