Bewoningsgeschiedenis Elburg

Het streekarchivariaat heeft, in samenwerking met de oudheidkundige vereniging "Arent thoe Boecop", de geschiedenis van de bewoning van de stad Elburg in kaart gebracht. Het project "Elburg 1600 tot heden" is begonnen in 1995.

Onder leiding van de heer L. Jansen en zijn echtgenote is een groep vrijwillige medewerkers bezig geweest een viertal publicaties (uitgaves van Arent thoe Boecop), per kwartier van de stad, voor te bereiden, namelijk: het Noorderkwartier, het Zuiderkwartier, het Oosterkwartier en het Westerkwartier. Aan de hand van deze publicaties is er in 1995 een projectgroep in het leven geroepen. Zij hebben zich bezig gehouden met de aanvulling op de publicaties uit 1986. De gegevens zijn verder aangevuld tot 1990.

In 2011 is het Noorderkwartier afgerond. Uit het Noorderkwartier is Vischpoortstraat 34 uitgewerkt door S. van Zweden. Deze is aangeboden aan de heer L. Jansen op 13 februari 2012.

De volgende mensen hebben meegewerkt aan het controleren en het onderzoeken van gegevens voor de bewoningsgeschiedenis: 

mevr. M. Fikse
mevr. J. ten Hoor-van Maren
mevr. E. van Giessen-Wamelink
mevr. C. Kühne
mevr. P. Kiers
dhr. M.J. Smit
dhr. A.B. Giskes
dhr. T. Bergstra
dhr. P. van Beek
mevr. H.P.W.A. van Aalst-Houbraken
dhr. L. Jansen
mevr. G. Jansen-Noordereijk
dhr. W. Bultman
dhr. W.J. de Gunst
dhr. H. Kuiper
mevr. E. Kranenburg-van der Beek
dhr. H. Kranenburg
mevr. S. van Zweden
mevr. W. Bos

 

Heeft u meer informatie over één van deze panden dan kunt u het per post of per mail sturen naar:

 
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
Postbus 70
8080 AB  Elburg

E-mail: info@streekarchivariaat.nl

 

Noorderkwartier: 

 

Oosterkwartier:

 

Zuiderkwartier:

 

Westerkwartier: