Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Vischpoortstraat 27 (C 493)

1653
Brant Franckesens erfgenamen.

1664
Eigenaren: burgemeester Brandt Franckesens erfgenamen.

1675
Een huis staande aan de Mont van de Vispoorte; oostw. het huis van Lambert Huibertsen, westw. van luit. Minningen en noordw. het huis van Cracht Willemsen. Het huis van Egbertjen Francksen verkocht an Joost Erckelens.

1676
Schoorsteengeld: burgemeester Erckelens betaald voor 5 schoorstenen.

ca. 1700
Eigenaressen: wed. van burgemeester Erckelens voor 1/3 deel en wed. Beert Stuurman voor 2/3 deel.

1707
Juffrouw Erckelens

1725
Luitenant Van Laauwick, begr. 05-10-1748 Elburg,
tr. 1708 met juffr. Josina Johanna Erckelens, begr. 13-02-1745 Elburg.

1730
Eigenares: wed. burgemeester Erckelens, begr. 13-02-1745 Elburg
Daarna als eigenaar baron Hessel van Laauwick.

14-03-1746
Comp. de Hoog Welgeboren Heer Hessel van Laauwick en anderen en transp. aan Jan Lipke en Maria van Emst echtl. een huis staande in de Zeepoortstraat tussen het huis van Jan Witteveen en de schuijre van Jan Harmsen voor de som van 1593 car. gld.

03-05-1747
Jan Lipke heeft verkocht aan Wilhelmus Everes en Johanna Vos echtl. voor F 575,-- hun achterhuis en een kamer staande recht achter het huis van coperen met desselfs open dependentie bij de Vispoort in de Steeg tussen het huis van coperen en de stal van Jan Harmsen en is bedongen dat ’t couzijn in de sijd muur van de coperen vijf voet en agh duijm hoog buijtenwerks met een glas daarin nooit mag betemmert worden, daar iemand die thans of morgen ’t huijs van vercoperen mogt copen….

23-01-1749
Jan Lipke verkoopt voor 1350 caroli gld. aan Gerrit Veltcamp een huis staande in de Vischpoortstraat tussen het huis van Jan Witteveen en de stal van Jan Harmsen en daarachter het huis van Wilhelmus Everes.

1818
Huisnr. 367
Eigenaar: Jacob Veltkamp, groenteverkoper/winkelier

1829
West 367
Reinier Lippits, geb. Alkmaar, 28 jaar. daghuurder.
geh. Aaltje Visscher, geb. Elburg, 28 jaar.

1830
Kadastraal eigenaar: Jacob Veltkamp, veehouder

1839-1849
West 367
Elizabeth Feith-Bekking wed., geb. Amsterdam, 62 jaar, koopvrouw.

Aartje van Triest-ten Hope wed., geb. Elburg, 46 jaar, winkelierster.

1848
Nr. 2419
Aan Gerrit Veldkamp Jaczn. C 491bis, C 492, C 493, C 494 voor F 1200,--

1850-1860
West 367
Gerrit Veldkamp, geb. 1807 Elburg, veehouder.
geh. Aartje van Triest, geb. 1812 Elburg

1860-1875
West 367K
Gerrit Veldkamp, geb. 10-08-1807 Elburg, landbouwer.
geh. Aartje van Triest, geb. 17-02-1812 Elburg.

1865
Nr. 5081
Van fam. Veldkamp aan Gerrit Veldkamp de helft van het huis staande in de Vischpoortstraat WKC 491bis, C 492, C 493 en C 494 voor de som van F 822,50. Verkregen door erfenis van de ouders 06-10-1848

1875-1900
West 160
Jan Willem ten Hope, geb. 16-01-1862 Elburg, boerenknecht.
geh. Harmtje Wijnbelt, geb. 07-04-1856 Elburg.

12-02-1879
Notarieel archief:
Van Gerrit Veltkamp aan Teunis uit den Boomgaard en Jacob de Gunst Jansz. C 491b en C494 voor F 2100,--

1914-1918
Vischpoortstraat 27
Gerrit Plakke, geb. 20-11-1872 Paterson (New Jersey, USA), werkman.
geh. Dirkje Augusson, geb. 18-03-1874 Elburg.

ca. 1930
Vischpoortstraat 27
Arie Timmer

16-05-1936
Gekomen van Amsterdam.
Eijbartha Nagelhout, geb. 28-06 1859 Elburg, wed. van Pieter Timmer

12-11-1941 Aalt Timmer vorig adres Amsterdam. 
24-09-1957 ol. Aalt Timmer

08-10-1946 Hendrik Jan Boterenbrood vorig adres Gerichtenweg. 
14-02-1950 Vertrokken naar Oosterwalstraat 16.

07-10-1957 Wilhelmina de Gunst (wed. A. Timmer) vertrokken naar Oldebroek.|

25-03-1958 Gerrit Jan Zwep vorig adres Gasthuisstraat 2. 
12-12-1966 Vertrokken naar Julianastraat 24.

1985
Vischpoortstraat 27
Slijterij Herkert