Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Vischpoortstraat 15 (C 423)

1653
Jan Ditzemers

1664
Eigenaar: Jan Diesemersen

ca. 1700
Eigenaren: de erfgenamen van Jan Diesemers.

1707
Andries van Sittert, begr. 05-02-1732 Elburg

1730
Eigenaar: Jacob Koopman, otr. 13-11-1729 Elburg met Batje Brouwer

1749
Weduwe van Jacob Coopman, winkelierster

05-05-1766
Comp. Batje Brouwer, wed. van Jacob Coopman en haar uitlandige zoon Willem Coopman en vrouw, voorts Hendrik Bosch en Aartje Coopman die hebben verkocht voor F 1500,-- aan Henrik Coopman Jac.zn en Janna Reinders echtl. een aandeel in het huis staande in de Vischpoortstraat tussen het huis van Henrik Top en de Steege bij coperen bewoond.

07-01-1773
Hendrik Koopman Jac.zn. en Janna Ekterveld echtl. lenen F 900,--. Als pand hun huis in de Vischpoortstraat op de hoek van de Stege, naast het huis van de kerkmr. Top.

05-05-1777
Hendrik Koopman en Janna Ekterveld verkopen voor F 1974 aan Annegien Beerts, wed. van Lubbert Aartsen hun huis voor de Vischpoort staande, naast het huis van Christoffel Boeduinx en de Stege.

23-09-1790
Hendrik Egelink en Anna Beerts lenen F 350,--. Als pand hun huis staande in de Vischpoortstraat, naast het huis van Jan van Hulsen en de Stege.

16-07-1792
Hendrik Egelink en Anna Beerts Swart echtl. dewelke verklaarden voor F 1030,-- te transporteren aan Lucretia Bieboo, wed. van Hendrik Docter, een huis met bakkerij en stalling, staande in de Vischpoortstraat op de hoek van de Smidssteeg naast het huis van Jan van Hulsen, het laatst door vercoperen zelf bewoond geweest.

1798
Huisnr. 347
Harmen Docter, 27 jaar, roedrager, ongeh.

Arent Docter, 21 jaar, boomkweker, ongeh.

Gerrit Voerman, 39 jaar, voerman, geh.

19-05-1813
Notarieel archief:
Het huis van Lucretia Bibo, wed. van Hendrik Docter, aan Hendrik Camerman voor 3520 franc

1818
Huisnr. 366
Eigenaar: de diakonie te Oosterwolde
Een huis met 11 deuren en vensters.

1829
Lubbert Bullink,geb. Elburg 40 jaar, wever.
geh. Grietje Hendriks, geb. Elburg 34 jaar.

Jan Jacobs Westerink, geb. Elburg 65 jaar, schoolonderwijzer.
geh. Jacomina Esterveld, geb. Elburg 60 jaar.

1830
Kadastraal eigenaar: Lubbert Bullink

1834
Notarieel archief:
Van Lubbert Bullink en Grietje Hendriks Vrijheid aan Willem Geerlofs, koopman en Maria de Fluiter, het huis WKC 423 staande op de hoek van de Middenstraat en de Rozemarijnsteeg, naast het huis van Hendrik van Sassenberg. Verkocht voor F 700,--.

1839-1849
West 366
Lubbert Bullink,geb. Elburg 50 jaar, wever.
geh. Grietje Vrijheid, geb. Elburg 44 jaar.

Willem Evert Hulst, geb. Elburg 23 jaar, schipper.
geh. Margaretha Hartman, geb. Hoogeveen, 22 jaar.

Daarvoor:
Arend Jan Hulst, 28 jaar, schipper.
geh. Alijda Vonke, geb. Zwolle, 23 jaar.

1850-1860
West 366a
Arend Adolf van Doorm, geb. 1806 Hoorn, zadelmaker.
geh. Teuntje Vinke, geb. 1810 Elburg.

Gerrit Vos, geb. 1812 Elburg, schoenmaker.
geh. Elisabeth Visscher, geb. 1816 Doetichem

West 366b
Grietje Vrijheid wed.

Aaltje Bullink, geb. 1837 Elburg, ol. 22-11-1859 Elburg

10-09-1857
Nr. 3869
Van Grietje Vrijheid, wed. Bullink, Heimen Stoffels en Dirkje Bullink aan Willem Geerlofs 7/8 part van het huis WKC 424. 1/8 part aan Aaltje Bullink. Een huis in de Rozemarijnsteeg.

1860-1875
West 366K
Gerrigje van 't Hof, geb. 31-01-1832 Elburg, naaister
Kind:
 - Jacob Antoni Kuiper,geb. 03-03-1853 Elburg.

09-10-1861
Nr. 4544
Van Willem Geerlofs aan Jan Wijnne het huis aan de Vischpoortstraat en de Rozemrijnsteeg WKC 423 en een woning daarachter verhuurd aan Hermanus Geerlofs en Roelofje ten Hope, weduwe van Jacob van het Hof. Verkregen 16-06-1834 van Lubbert Bullink en Grietje Vrijheid. De woning er achter van Grietje Vrijheid aan Harmen ten Hove.

1875-1900
West 135
Jan Wijnne, geb. 01-09-1833 Elburg, ol. 16-10-1893 Elburg, winkelier.
geh. Jacoba Maria Balk, geb. 13-02-1834 Elburg, ol. 28-11-1899 Elburg.

09-08-1883
Nr. 1235
Van Jan Wijnne aan Jozef en Samuel de Lange voor F. 1500,-- het huis C 793 en C 794 in de Smeestraat.

1900-1920
Vischpoorstraat 15
Jacoba de Gunst, geb. 22-06-1829 Elburg, kleermaker.
geh. Matje van Putten, geb. 22-03-1831 Elburg.

1914-1918
Vischpoortstraat 15
Gerrit de Gunst, geb. 21-01-1855 Elburg, visser.
geh. Marrigje van de Beek, geb. 04-05-1844 Elburg

ca. 1930
Vischpoortstraat 15
Nicolaas Adrianus Bouwen, geb. 28-11-1892 Blokzijl, zeilmaker
Willemtje Land, geb. 22-10-1897 Elburg
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Jan geb. 16-06-1921 Elburg
 - Gerrigje geb. 06-02-1924 Elburg
04-04-1960 Nicolaas Adrianus Bouwen vertrok naar Vischpoortstraat 13a.

19-07-1948 Jan Bouwen vertrokken naar Amsterdam.

 
19-07-1948 Aaltje Arends
28-03-1949 Vertrokken naar Amsterdam.

01-04-1949 Eibert Antonie de Vries vorig adres Westerwalstraat 55. 
27-06-1950 Vertrokken naar Zwolle.

10-04-1962 Aart van Triest vorig adres Smedestraat 17. 
03-04-1965 Vertrokken naar Wilhelminastraat 12.

08-06-1966 Klaas Klasens vorig adres Doornspijk. 
03-04-1967 Vertrokken naar Vlagtwedde.

1985
Bistro “ 't Herdertje”

Bistro “Le Papillon”

20-11-1990 Petronella A.M. van Hasselaar vorig adres 't Straatje 25. 
01-08-1991 Vertrokken naar Zwolle.