Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Vischpoortstraat 13 (C 422)

1635
Jan Wilhems mits sij vrou

1653
Jan Wilhems Sprickhaen

1664
Eigenaar: Jan Wilhems Sprickhaen

ca. 1700
Eigenaar: Jurrien Lipke

27-04-1720
Jannetje Dibben, wed. van Jurrien Lipke verkoopt voor F 200,-- aan Peter Schriever en Willemtje Jans een huis in de Nieuwepoortstraat, staande tussen de huizen van Johanna Loefsen en Egbert Groen.

22-01-1723
Peter Schriever en Willemtje Jans verkopen voor F 200,-- aan de heer Benjamin Potgieter, scholtis te Doornspijk een huis staande in de Nieuwepoortstraat alwaar Johanna Loefsen zuidw. en Andies Zitter cum suis noordwaarts wonen.

1725
Henrick Willemsen

1730
Eigenaar: Gerrit Wijnne

1749
Weduwe Gerrit Wijnne, rentenierster

26-03-1763
Van de fam. Wijnne aan Dirk Slurink en Metje Peters een huis met plaats daarachter in de Nieuwepoortstraat staande tussen het huis van wed. Arent Wijnne sr. en de Stege

06-05-1797
Comp. Wolter Philips die verklaarde verkocht te hebben voor F 1225,-- aan Evert Rijksen en Jaconjen Gerrits echtl. een huis met open plaats in de Vischpoortstraat staande tussen het huis van Dr. C. van Manen en de Rozemarijnsteeg, 26-03-1763 aan Comp. overleden vrouw getransporteerd en 11-01-1786 aan hem bij magescheid toebedeeld.

1798
Huisnr. 346
Salomon Abrahams, 68 jr., koopman, geh.

03-11-1801
Van Evert Rijksen en Jacobjen Gerrits Keizer voor F 1075,-- aan Hendrik Ernst Rozeboom en Aaltje Groen. Bewoond door Salomon Abrahams.

1818
Huisnr. 365
Eigenaar: Hendrik Ernst Rozeboom
Een huis met 11 deuren en vensters.

1829
West 365
Gerhardus Wilhelmus Bisschop, geb. Alfort,50 jaar, wednr, predikant

1830
Kadastraal eigenaar: erven Manuel de Wolff.

1839-1849
Roelof Izaak Benten, 45 jaar, griffier
geh. Albertina Jacoba Berckenhoff, 30 jaar

West 365
Jacoba Berckenhoff-Guijerd wed., geb. 's-Gravenhage, 50 jaar

1850-1860
West 365
Roelof Isaac Benten, geb. 1800 Amsterdam , griffier.
geh. Albertina Jacoba Berckenhoff, geb. 1815 te Elburg.

Lucas Beekman, geb. 1830 Zwolle, wever
geh. Aartje van Apperlo, geb. 1831 Elburg
Vertrokken op 22-02-1861 naar Zwolle.

19-02-1851
Nr. 2821
Van M.S. Abrahamson te Amersfoort aan Levi Joël Cohen C 422 bis voor F 1500,--

1855
Nr. 3563
Van L.J. Cohen aan Kars Karssen het huis aan de Vischpoortstraat en Rozemarijnsteeg van Meijeer Salomon Abrahamson en vrouw Johanna Wolff 18-02-1851

1860-1875
West 365K
Kars Karssen, geb. Elburg 16-07-1810, schilder.
geh.Wilhelmina Zegers,geb. 15-07-1822 Harderwijk.

1875-1900
West 134 (365) 
Willemina Karssen-Zegers wed., geb. 15-07-1822 Harderwijk
Kinderen:
 - Gerard, geb. 29-12-1853 Elburg,
 - Jan, geb. 14-11-1858 Elburg.

1914-1918
Vischpoortstraat 13
Gerard Karssen, geb. 29-12-1853 Elburg, schilder, ol. 19-01-1927 Elburg

1930-1940
Vischpoorstraat 13
Hendrik Bokhorst, geb. 27-09-1874 Elburg, visser
geh. Elisabeth Hopman, geb. 12-074-1876 Elburg
Kinederen uit dit huwelijk:
 - Cornelis Bokhorst geb. 22-05-1905 Elburg, onderwijzer. Vertrokken op 16-03-1925 naar Kampen. 
 - Steven geb. 24-03-1908 Elburg, typograaf
03-07-1940 Hendrik Bokhorst vertrokken naar Vischpoortstraat 13a.
26-08-1947 Hendrik Bokhorst overleden
26-08-1947 Elisabeth Hopman, weduwe van Hendrik Bokhorst.
06-02-1960 Elisabeth Hopman overleden

 

03-07-1940 Jan Speldekamp vorig adres Vischpoortstraat 23. 
19-03-1956 Vertrokken naar Hattem.

25-04-1956 Martinus Land vorig adres Doelenlaan 3.
24-12-1973 Vertrokken naar Kersenkampstraat 15.

04-04-1960 Nicolaas A. Bouwen vorig adres Vischpoortstraat 15.
28-11-1977 Vertrokken naar Doelenlaan 13.

01-11-1965 Willemtje Y.S. Bouwen vorig adres Amsterdam.
01-06-1967 Vertrokken naar Doornspijk.

17-12-1970 Gerry Bouwen vorig adres Harderwijk.
01-12-1971 Vertrokken naar Harderwijk.

18-11-1960 Gerard H. Klop vorig adres Den Haag.
01-02-1961 Vertrokken naar Smedestraat 30.

Samengevoegd met Vischpoortstraat 13.

Viswinkel G. Hoeve

01-12-1975 Dirk J. de Graaf vorig adres Ellestraat 11. 
02-01-1980 Vertrokken naar Rozemarijnsteeg 6a.