Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Vischpoortstraat 11 (C 422)

1653
Beert Nucken, begr. 30-08-1678 Elburg

Haelboom, begr. 24-02-1673 Elburg,
geh. Wendelina Feith, begr. 19-11-1675 Elburg

1664
Eigenaar: capteijn Gerhard van Teilingen

1676
Schoorsteengeld: capteijn Van Teilingen betaald voor 4 schoorstenen.

ca. 1700
Eigenares: wed. Hendrick Loefsen, begr. 29-07-1719 Elburg.

1707
Vrou Loeff

01-05-1723
Johanna Loeffsen heeft verkocht voor F 1000,-- aan de heer Potgieter, scholtis van Doornspijk, haar doorgaand huis en vaalt en achterhuis in de Nieuwepoortstraat alwaar de heer Witte oostw. en de heer koper westw. en de Stege zuidw. zijnde thans Peter Schriever tot een woning

1725
Burgemeester Potgieter, begr. 23-04-1746 Elburg

22-06-1746
Vrouwe Wijnanda Potgieter wed. transp. aan haar zuster E.C. Potgieter ¼ part van een huis in de Zeepoortstraat tussen het huis van bmr. Van Erckelens en het huis van Arend Wijnne voor 400 caroli gld.

17-11-1747
De erfgenamen van Potgieter verkopen voor F 2304,-- en thien stuijvers aan de Henrik van den Bergh, medisch docter en juffrouw Aletta Ribbius echtl. een huis in de Vischpoortstraat met een plaats daarbij, staande tussen de huizen van bmr. Erckelens en Arend Wijnne

1749
Hendrik van den Berg, med. doctor en vrouw

1773
Eigenaar: dr. Chr. van Manen

1818
Huisnr. 363
Eigenaar: dr. R.O.H. van Manen
Een huis met 9 deuren en vensters.

1829
West 364
Pieter Veldhoen, geb. Elburg, 34 jaar, wolkammer.
geh. Harmina van Driesten, geb. Breda, 37 jaar.

1830
Kadaster eigenaar: R.O.H. van Manen

1839-1849
West 364
Roelof Izaak Benten, geb. Amsterdam, 45 jaar, griffier.
geh. Albertina Jacoba Berckenhoff, geb. Elburg, 30 jaar.

Catharina Geerts van Nieuwbeert Oonk (wed.), geb. Groningen, 50 jaar.
Gekomen in 1840 november van Deventer.

Gerrit van Rossem, geb. Amsterdam, 34 jaar, godsdienst onderwijzer.
geh. Anna Visser, geb. Amsterdam, 41 jaar.
Vertrokken in 1840 mei naar Haarlem.

1850-1860
West 364
Gerhardina Hendrika Wijnbergen, geb. 1828 Epe, ongeh. modiste.
Vertrokken in 1851 naar Apeldoorn.

30-03-1853
Nr. 3176
Van R.O.H. van Manen aan Hendrik Roelof Balk Dirksz het koetshuis en stal tussen de Vischpoortstraat en de Krommesteeg voor F 1410,--.

26-05-1853
Nr. 3218
Van R.O.H. van Manen te Oldebroek aan Hendrik Roelof Balk Dirksz een huis aan de Vischpoortstraat WKC 422 voor F 1300,--

Hendrik Roelof Balk, geb. 1829 Elburg, koopman.
geh. Lamberta H. van de Kamp, geb. 1830 Elburg.

1860-1875
West 364K
Hendrik Roelof Balk Dzn, geb. 03-07-1829 Elburg, koopman
geh. Lamberta van de Kamp, geb. 19-08-1830 Elburg.

1875-1900
West 133
Hartger Balk, geb. 03-01-1853 Elburg, scheepstimmerman/winkelier.
geh. Berendina Johanna Schutte, geb. 30-03-1856 Hardenberg
Vertrokken op 07-04-1896 naar Geertruidenberg.

Thijs Jansen, geb. 24-01-1869 Harderwijk, mandenmaker.
geh. Janna Heerding, geb. 17-04-1872 Elburg.

1914-1918
Vischpoortstraat 11
Willem Stephan, geb. 08-09-1875 Elburg, schoenhandelaar.
geh. Willemina Ponstein, geb. 02-06-1874 Elburg.

1920-1930
1e huw: Herman Johannes Hartgers, 13-04-1841 Voorst, kleermaker,
geh. 22-02-1900 te Elburg met Daatje Vos geb. 13-11-1879 Elburg
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Everdina Hermina Hartgers geb. 01-07-1901 Elburg
   geh. 04-06-1921 te Haarlem met Hendrikus Mens
2e huw: Herman Johannes Hartgers,
geh. 15-11-1905 te Elburg met Willempje Vos geb. 1886 Elburg.
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Manus geb. 19-07-1901 Elburg, smid
 - Grietje geb. 31-10-1902 Elburg, dienstbode
 - Daniël geb. 24-03-1907 Elburg
 - Gerritje geb. 30-03-1908 Eburg, dagdienstbode
 - Herman Johannes geb. 15-06-1909 Elburg, kind van Willempje Vos
 - Heintje geb. 30-12-1911 Elburg
 - Mina geb. 20-12-1914 Elburg
 - Roelof geb. 02-10-1916 Elburg
 - Johanna geb. 11-01-1920 Elburg
 - Elbert geb. 09-03-1921 Elburg
 - Willempje geb. 26-02-1923 Elburg
 - Daatje geb. 31-01-1925 Elburg
 - Evert geb. 30-05-1927 Elburg, dienstbode
 - Wilhelmina geb. 04-04-1928 Elburg, dienstbode


ca. 1930
Vischpoorstraat 11
Barend Gerhardus Deetman, geb. 28-06-1892 Elburg, touwslager
geh. Geesje Veldhoen, geb. 05-04-1895 Elburg
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Willem Joost geb. 06-06-1921 Elburg
 - Annigjen geb. 23-07-1924 Elburg
 - Everdina geb. 30-09-1930 Elburg
25-06-1941 ol. Barend Gerhardus Deetman
13-02-1957 ol. Geesje Veldhoen (wed. B.G. Deetman)


13-02-1957 Annigje Deetman
21-03-1958 Vertrokken naar Nunspeterweg 53. 


13-02-1957 Everdina Deetman (z.v. Annigje Deetman)
21-03-1958 Vertrokken naar Nunspeterweg 53.

04-09-1957 Willem Pronk vorig adres Amsterdam. 
10-10-1957 Vertrokken naar Molenweg 9.

04-04-1958 Johan Zoet vorig adres Doelenlaan. 
18-11-1958 Vertrokken naar Apeldoorn.

13-01-1960 Berend Boersma vorig adres Molenweg 1. 
25-09-1962 Vertrokken naar Molenweg 1.

03-10-1962 Jacob Boersma vorig adres Molenweg 1. 
15-06-1965 Vertrokken naar Doornspijk.

28-06-1965 Klaas Draaisma vorig adres Burchstraat 6. 
22-07-1968 Vertrokken naar Eekterstraat 6.

1985
Vischpoortstraat 11
Kledingzaak Wedo

17-02-1994 
De Palfrenier antiek met een bovenwoning.

18-02-1994 Ronald Christian Koetsheid vorig adres Ede. 
06-04-1994 Vertrokken naar Westvoorne.