Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Vischpoortstraat 5 (C 419)

(Bondshotel ’t Scheepje)

1628
Eigenares: Marritjen Feiths

1635
Marritgen Feiths

1653
Burgemeester Wijnand van Ommeren met zijn vrouw

1664
Eigenaar: burgemeester Wijnand van Ommeren, begr. 04-02-1662 Elburg

1676
Schoorsteengeld: juffrouw Maria van Ommeren, wed. Feith betaald voor vier schoorstenen.

ca. 1700
Eigenaars: Rigter Feiths erfgenamen

1707
Arent Feith, burgemeester van Elburg en rigter van Oldebroek,
geh. Maria Catharina Feith

1708
Arent Feith, begr. 22-03-1708 Elburg

1725
Burgemeester Gerrit Witte gehuwd met Maria Catharina Feith.

1730
Eigenaar: burgemeester Witten

1749
Burgemeester Erckelens, rentenier met zijn vrouw

01-12-1756
Hermen Jacob van Erckelens en vrouw Elisabeth Agnes Schrassert, verkopen aan de Stad een huis en erve staande in de Grootestraat naast de gemene Steege en het huis van dr. van de Bergh, en het koetshuis achter in de Steeg naast de hof van Barent van Houten en de schuur van juffr. Couragie voor de som van F 5000,--.
(De Stad wilde er een stadhuis van maken, omdat het raadhuis in de van Kinsbergenstraat slecht was en alle kamers lekten. Het huis gekocht zijnde bleek het ongeschikt en te duur te worden, daarom werd besloten om het weer te verkopen)


05-01-1759

Transport van het huis verkocht 08-11-1758 aan ds. Jacobus van de Poll, predikant te Elburg

22-08-1769
Van familie ds. van de Poll verkocht voor F 7000,-- aan mr. Jan Hendrik Rauwenhoff en vrouwe Cornelis Maria de Meester echtl. een huis in de Grootestraat staande tussen de Steege en het huis van de heer van de Berg, met koetshuis en stallingen staande tussen de schuur van juffr. Couragie en de hof van Barent van Houten, waarvan thans Luigjen Coops eigenaar is.

04-03-1791
Comp. Hermen Prins als volm. van dhr. Rauwenhoff en vrouwe Cornelia Maria de Meester echtl. die transp. aan Teunis Vos en Susanna Grada Alpherts echtl. een huis staande in de Grootestraat tussen de Gemeene Steeg en het huis van dr. van Manen. Dan nog een koetshuis met paardestalling, kelder en mestvaalt, staande in de steeg achter het voornoemde huis, tussen de schuur van juffr. Courage, waarvan thans eigenaar is Jacob Coops ter eenre en de hof van wijlen Luigjen Coops en vaalt ter andere zijde en waarvan thans eigenaar is Hendrik Vos. Ook nog een hofje buiten de Goorpoort samen voor F 5000,--.


1798

Elburg nr. 343
Theunis Vos Gzn, 58 jaar, oud-burgemeester, ol. 18-10-1816 Elburg, geh.
Gerrit Vos, fiscaal, 39 jaar, ongeh.
Alphert Vos, student, 17 jaar, ongeh.

1818
Huisnr. 362
Eigenaar: dr. Reinier Otto Hendrik van Manen


1829

West 362
Reinier Otto Hendrik van Maanen

1830
Kadastraal eigenaar: R.O.H. van Manen

1839-1849
West 362
Reinier Otto Hendrik van Maanen, burgermeester.
geh. Henrika Wilkina Reina de Mesnilde Estrille.

1850-1860
West 362
Baron Epke Roos van Asbeck, geb. 1821 Leeuwarden
geh. Cornelia Cats van der Meulen, geb. 1819 Leiden
Gekomen op 08-08-1857 van Bolsward.

Willelmina Antonia Hoedt geb. 1789 Rotterdam

Coenradina Jacoba de Jong, geb. 1832 Arnhem

Reinier Otto Hendrik van Maanen, geb. 1780 Elburg, burgermeester.
geh. Wilcina Dumesnil de l'Estrille, geb.1816 Kampen

1860-1875
West 362K
Frederik Lodewijk Rambonnet, ontvanger.
geh. Alida Vitringa, geb. 23-10-1815 Harderwijk

Mr. Pieter Mijer, geb. 03-06-1812 Batavia , lid tweede kamer.
geh. Jannette Antoinette Pietermaat, geb. 06-07-1816. Amsterdam
Op 09-11-1866 vertrokken naar Oost-Indië.

Baron Epke Roos van Asbeck, geb. 1821 Leeuwarden , burgermeester.
geh. Cornelia Adriana Diderka Cats, geb. 24-11-1819 Leiden
Op 25-04-1865 vertrokken naar Breukelen.

1875-1900
West 130
Hendrik van der Maaten, geb. 24-09-1810 Elburg, ol. 01-11-1883 Elburg, grutter.
geh. Johanna ten Cate, geb. 21-03-1816 Deventer, ol. 20-01-1894 Elburg.

West 362
Frederik Lodewijk Rambonnet, geb. 17-01-1804 Kampen, ontvanger.
geh. Alida Vitringa, geb. 23-10-1815 Harderwijk

Vischpoortstraat 5
Gerrit Jan van der Maaten, geb. 07-06-1847 Elburg, graanhandelaar.

ca. 1930
Vischpoortstraat 5
Evert Johannes de Vries, geb. 25-08-1874 Elburg, hotelhouder
geh. Grietje Hulst, geb. 22-08-1874 Elburg, ol. 04-04-1934 Elburg
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Wichert geb. 17-01-1904 Elburg, hotelbediende
 - Heintje geb. 01-01-1907 Elburg, 18-06-1931 kaart G.W.Westerink
 - Hendrika Aleida geb. 11-01-1913 Elburg
 - Wijnand geb. 21-01-1903 Elburg, rijksklerk, 06-08-1935 naar Doornspijk

Johanna van Putten (db) geb. 31-07-1912 Doornspijk, 11-02-1930 uit Beemster, 27-12-1932 naar Doornspijk

Geertje van Spijkeren geb. 31-07-1912 Ermelo, 13-04-1933 uit Doornspijk 13-06-1934 naar Doornspijk Roelofje van Dijk geb. 04-01-1913 Zuidlaren, 30-05-1934 uit Zuidlaren