Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Vischpoortstraat 1 (C 417)

15-07-1637
Ottho Henricks Hardenberch en vrouw Janneken Willems zijn F 25,-- schuldig aan Janneken Otthen, dochter van Ottho bij Trijntgen Henricks zijn voorvrouw verworven. Als pand een gedeelte van het huis in de Nijepoortsstraete staande tussen de huizen van Tijman Aeltsen oostw. en Maes Witte.

10-05-1638
Ottho Henricks Hardenberch en Janneken Willems zijn vrouw, transp. aan Gerrit Mathijsen en Goesentgen Stevents zijn vrouw de helft van een huis waar Ottho in woont, waarvan de andere helft toekomt, oostw. het huis van Thijman Aeltsen, westw. van Maes Witte.

01-12-1647
Gerrit Matijsen en vrouw Gosentje Stevens, lenen F 425,--. Pand hun huis in de nijepoortstrate oostw. het huis van de erfgenamen van Timan Aeltsen, zuid- en westw. het huis van Maes Witte, noordw. de straat.


1653

Gerrit Matthijssen en Gosentje Stevens


1664

Eigenaar: Gerrit Matthijssen

1676
Schoorsteengeld: Jan Kick

ca. 1700
Eigenaar: Leendert van Someren

1707
Leendert van Someren

26-04-1726
Schepenen verkopen voor F 70,-- aan Leendert van Someren als erfgenaam van Metje van Someren een half huis van Leendert Kick aangekomen, staande naast het huis van Rein Stuijrman.

11-01-1727
Comp. Antoni Stael en Susanna Vermeulen en Magtelt Stael als moeder van de onmondige kinderen bij Evert Hulleman verwekt, die verkocht hebben voor F 60,-- ieder 1/3 part van een half huis van Jan Kick aangekomen, waarvan resterende 1/3 part de kinderen Lambert Jansen Kuijper behore, aan Leendert van Someren en Driesjen Henriks.

03-11-1734
Comp. Matje en Anganita Lamberts, erfgenamen van Metje van Someren die verklaarden verkocht te hebben voor F 28,-- hun portie aan Driesjen Hendriks wed. van Leendert van Someren van een huis waaraan de wed. van Rein Stuurman ter eene, en juffer de Waal ter andere zijde, en welker halfscheid de koperse toe behoord, bij wie het gehele huis ook bewoond werd.

10-03-1744
Teunis Eijbrink en kinderen hebben verkocht voor 350 caroli gld. aan Jan Lipke een huis in de Vischpoortstraat staande tussen de huizen van wed. Reijn Stuijrman en Jan Buijtenhuis.

1749
Hannes Jans, schuijtevoerder en zijn vrouw

Peter Camp, Tjalkschipper,
tr. 09-12-1742 Elburg met Lubbertje Rijns (wed. van Dirk van Gaasbergen)

1798
Elburg nr. 341
Jan Barends Camenier, 35 jaar, visser, geh.

1807
Jan Hooghordel en Reintje de Vries verkopen voor F 800,-- een huis staande in de Vischpoortstraat Westerkwartier tussen het huis van wed. Meilsma en Jihan Conrad Gebhardt, aan Aaltje Lamberts Dijkhuizen.

1818
Huisnr. 360
Eigenares: Aaltje van Dijkhuizen, vrouw van Steven Deetman

1829
West 360
Aalt Dijkhuizen, geb. Elburg 74 jaar, (wed. van Steven Deetman)

1830
Kadastraal eigenares: wed. Steven Deetman

1839-1849
West 360
Jan Mendel, geb. Leiden, 71 jaar, ol. 1848 Elburg.
geh. Elizabeth Schuurman, geb. Harderwijk, 70 jaar.

1850-1860
West 360
Gerrit Doornewaard, geb. 1798 Doornspijk, schipper.
geh. Maria Zoet, geb. 1810 Doornspijk.

1860-1875
West 360K
Gerrit Doornewaard, geb. 13-07-1798 Doornspijk , schipper.
geh. Maria Zoet, geb. 18-06-1810 Doornspijk, ol. 20-10-1863 Elburg

1875-1900
West 128
Abraham de Lange, geb. 09-11-1857 Elburg, ol. 28-03-1930 Elburg, koopman in huiden.
geh. Esther Cracau, geb. 19-06-1858 Dinxperlo

1914-1918
Vischpoortstraat 1
Abraham de Lange, geb. 09-11-1857 Elburg, ol. 28-03-1930 Elburg, koopman in huiden.
geh. Esther Cracau, geb. 19-06-1858 Dinxperlo, ol. 04-06-1943 Sobibor Polen, aangifte 11-02-1950 Elburg
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Mietje geb. 17-10-1884 Amsterdam, ol. 04-06-1943 Sobibor Polen
 - Hartog Joseph geb. 06-07-1886 Elburg, ziekenverpleger, ol. 22-09-1943 Auschwitz
 - Julie geb. ‎04-03-1888 Elburg,‎ ol. ‎03-09-1942 Auschwitz‎
 - Eva geb. ‎20-08-1889 Elburg,‎ ol. ‎04-06-1943 Sobibor‎
 - Cecilia geb. 30-09-1891 Elburg‎, ol. ‎11-02-1944 Auschwitz‎
 - Frederika geb.‎ ‎11-10-1893 Elburg‎, ol. ‎10-12-1934 Amsterdam, begr. Ouderkerk a/d Amstel
 - Roosje geb. ‎19-07-1896 Elburg‎, ol. 11-07-1919 Elburg
 - Aron geb. ‎01-09-1899 Elburg‎, ol. ‎31-10-1965 Amsterdam‎, kantoorbediende, directeur postkantoorklerk
 - Lena geb. 22-07-1903 Elburg, huishoudster ol. ‎16-07-1943 Sobibor‎

28-04-1943 Wed. A. de Lange vertrokken naar C.B.R.

17-11-1949 Bertus Vos vertrokken naar Julianaweg 3.

Dienstbode:
19-10-1945 Aaltje Bastiaan (geh. met Bertus Vos) vorig adres Kampen.
03-03-1947 Vertrokken naar Kampen. 

09-02-1952 Hendrik van Burgel vorig adres Beekstraat 47.
24-05-1954 Vertrokken naar Julianaweg 2b.

30-12-1958 Gerard van der Heide vorig adres Ellestraat 37.
12-06-1963 Vertrokken naar Westerwalstraat 73.

06-09-1963 Clara E. Haselhoff vorig adres Enschede.
16-09-1964 Vertrokken naar Rheden.

15-01-1965 Hendrik de Graaf vorig adres Heerde.
25-11-1967 Vertrokken naar Korte Wijden 1.

01-02-1968 Trientje Faber vorig adres Ulrum.
10-12-1971 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 93.

10-12-1971 Aart van Tongeren vorig adres Bas Backerlaan 7.
11-06-1974 Vertrokken naar Passestraat 21.

01-11-1974 Anthonie Waanders vorig adres Noorderkerkstraat 4.
16-07-1979 Vertrokken naar Klokbekerweg 40.

Samengevoegd met Vischpoortstraat 3.