Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Smedestraat 28 (C 465)

1730
Eigenaar: Eijbert van Cooth

08-05-1745
Geijsjen van Cooth, weduwe Mulder en anderen allen erfgenamen van Elisabeth Gorris, weduwe van Eijbert van Cooth verkopen voor f.370- aan Gerrit Reijersen en Henrikjen Jansen echtelie­den een gedeelte van een huis met zijn plaats in de Wester­bloem­straat, staande naast het huis van coperen.

15-09-1767
Gerrit Reijers verkoopt voor f.450- aan Hartger Rensen een huisje in de Westerbloemstraat staande tussen de huizen van Lambert van Essen en Drees Coopman.

1798
Huisnr. 288
Asuerus Trip, 33 jr, metselaar, geh.

Jan Trip Wzn, 25 jr, schilder, ongeh.

31-12-1810
Annetje Rensen, weduwe van Hendrik Vierhouten verkoopt een huis in de Bloemstraat WK 303 voor f.380- aan Lubbert Boeren­dans en Neeltje Eij­berts Zoet.

1818
Huisnr. 303
Eigenaar: Lubbert Boerendans.

Aan Hendrikje Kammenier en erven Jan Kammenier.
Een huis met 3 deuren en vensters.

1829
West 303
Beele Simons, geb. Harderwijk, 55 jaar, koopvrouw, wed.

Ezechiel Beem, geb. Elburg, 30 jaar, ongeh.

1830
Kadastraal eigenares: wed. Jan Kammenier

26-03-1844
Nr. 1558
Van L.J. Cohen aan Roelof Weijenberg het huis C 465 voor F 526,--. Verkregen door koop van erven Kamenier 22-02-1844.

1839-1849
West 303
Roelof Weijenberg, politiedienaar
geh. Matje Smeding

Ezechiel Beem

Willem Trip,geb. Elburg, 34 jaar, schoenmaker.
geh. Willemina Heerding, geb. Elburg, 29 jaar.

1850-1860
West 303
Roelof Weijenberg, geb. 1778 Elburg.
geh. Matje Smeding, geb. 1779 Oldebroek

1850-1875
West 303K
Matje Smeding, geb. 02-5-1779 Oldebroek, ol. 04-04-1865.
Kind:
 - Jacob Weijenberg, geb. 07-11-1823 Elburg

1854
Van Roelof Weijenberg aan L.J. Cohen het Huis WKC. 465 staande in de Westerbloemstraat voor F. 500,-- verkregen door koop 26-03-1844

1875-1900
West 78
Aalt Brands, geb. 04-09-1870 Elburg, handelaar suikerwaren.
geh. Doetje van Nee, geb. 21-09-1869 Wijhe

1914-1918
Smedestraat 26
Eelke Faber, geb. 23-11-1867 Wommels, botenmaker.
geh. Wijpke Ymes Strikwerda geb. 12-03-1870 Tzum (Franekeradeel)

ca. 1930
Smedestraat 28
Yme Jan Faber, geb. 02-03-1903 Elburg, timmerman
geh. Boukje Hup, geb. 09-02-1905 Elburg
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Eelke geb. 19-05-1926 Elburg
 - Hendrik geb. 02-05-1931 Elburg
Op 14-10-1971 is Yme Jan Faber vertrokken naar Passestraat 46.

01-09-1952 Eelke Faber vorig adres Oldebroek. 
05-10-1953 Vertrokken naar Bloemsteeg 4.

14-10-1971 Jentje ten Have-Nagelhout vorig adres Smedestraat 30. 
19-05-1982 Vertrokken naar Ledige Stede 6.

23-09-1983 Aart ten Have vorig adres Wilhelminastraat 21. 
23-09-1983 Hendrikje Wiersma (egn. A. ten Have) vorig adres Lelystad. 
01-02-1988 Vertrokken naar Hattem.

03-03-1988 Jan L.H. Smit  en egn. J.L.H. Smit vorig adres Clakenweg 84.