Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Smedestraat 13 (C 448)

1628
Eigenaar: Hermen Aartsen

1635
Hermen Aartsen met vrouw en drie kinderen.

1664
Eigenaar: Hermen Aartsen

1676
Schoorsteengeld: Eibert Cornelissen betaald voor 2 schoorsteen.

17-04-1685
Willem Harmsen Stael en Metje Henricks echtlieden, Jan Harmsen Stael en Golde Eijberts echtlieden Beert Harmsen Stael en Grietjen Harmsen Stael verkopen voor F 150,-- voor een vijfde part hun huis staande in de Westerbloemstraat tussen de huizen van Rijnvisch Feith en van de erfgenamen van Jan Wolters Hoedemaecker en zulks tot erflijk behoren van Jan Reijersen en Grietje Harmsen Stael echtlieden.

1700
Eigenaar: Berent Stael, redemaker, heeft het voorhuis.
Het achterhuis aan Egbert Cornelissen Clompemaecker, otr. 09-09-1666 met weduwe Bertien Jans.

1707
Berent Stael, ged. 24-01-1661 Elburg,
tr. voor 1695 met Cornelia Cras (Everts).


1725

Berent Stael
Berent was in 1707 lid van het timmermansgilde.

1730
Eigenaar: Berent Stael.
Hendrik Bierman, glazenmaker, tr. 18-02-1725 met Hannetje Stael, begr. 17-09-1776 Elburg.

1798
Elburg nr. 324
Jan Hooghordel, 65 jaar, schilder, gehuwd.
Jan Hooghordel huwde eerst met Aleida Bierman; 2e huwelijk met Reintje de Vries.

1818
Huisnr. 341
Eigenaar: Jan Hooghordel.
Een huis met negen deuren en vensters.

1829
West 341
Jan Hooghordel, geb. Elburg 72 jaar, schilder.
geh. Reintje de Vries, geb. Elburg 62 jaar.

1830
Kadastraal eigenaar: Jan Hooghordel, schilder


31-12-1839
Notarieel archief:
Van Reintje de Vries, weduwe van Jan Hooghordel, Antonie en Tjibbe Hooghordel, koekkramer, toeslag van een huis C 442 aan Jan Pruis voor F. 490,--. C 448 aan Asje van Dijk voor F 1100,--, logement “Het Witte Paard” C 441 aan Gerrit Zwart voor F 440,--


21-02-1840
Van Asje van Dijk C 448 aan Dirk Bokhorst voor F1090,--

1839-1849
West 341
Reintje Hooghordel-de Vries, weduwe, geb.Elburg, 73 jaar.

Dirk Bokhorst, schipper.
geh. Aaltje ten Hove.

1850-1860
West 341
Dirk Bokhorst, schipper.
geh. Aaltje ten Hove.


21-08-1861
Van Dirk Bokhorst aan Arend Jan van de Kerk, tuinman te Meppel voor F 1000,--

1860-1875
West 341
Gerrit Antonius ter Linden, muziekmeester.
geh. Brunetta Termeer.

Hendrikus Lipke, geb. 31-05-1818 Elburg, timmerman, weduwnaar.

Jacobus Roest, geb. 14-10-1830 Alkemade, spekslager, weduwnaar.
05-04-1871 Vorig adres Zwammerdam.
14-05-1873 Vertrokken naar ’s-Gravenhage.


30-03-1865
Van Arend Jan van de Kerk aan Frederik Willem Wouters te Zwolle, huis WKC 448 voor F 1050,--. Eigenaar door koop van Dirk Bokhorst 21-08-1861.

Frederik Willem Wouters, geb. 23-05-1829 Kampen, slager.
geh. Josina Catherina Koopman, geb. 06-12-1838 ’s-Gravenhage, ovl. 1869 Elburg.
Gekomen op 27-07-1865 van Zwolle.
Vertrokken op 27-10-1870 naar Kampen.

1875-1900
West 68
Antony Johan Veldhoen, geb. 13-05-1860 Elburg, secretaris-beambte.
geh. Aaltje van Heerde, geb. 16-07-1861 Hattem.


14-04-1887
Van Hendrikus Lipke aan Antonie J. Veldhoen, het huis en erf aan de Smeestraat en Krommesteeg WKC 735 voor F 1885,--. Hendrikus werd eigenaar door koop 16-05-1873.

West 341
Gerrit Anton Joh. ter Linden, geb. 20-06-1842 Nijmegen, muziekmeester.
geh. Brunetta Termeen, geb. 08-04-1840 Gent

1914-1918
Smedestraat 11
Coenraad van Loo, geb. 13-05-1860 Elburg, molenaar.
geh. Gerrigje Jonker, geb. 16-02-1889 Doornspijk

ca. 1930
Smedestraat 13
Lubbert Hup (vader van Aart Hup), geb. 28-03-1854 Elburg.

Aart Hup, geb. 01-10-1891 Elburg, slager.
geh. Klazina Engel, geb. 04-05-1894 Elburg.
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Lubbert geb. 07-06-1916 Elburg.
 - Fennetje geb. 13-04-1920 Elburg, ovl 25-07-1931 Zwolle.
 - Jacob geb. 29-06-1923 Elburg.
 - Gerritje geb. 31-03-1927 Elburg.
 - Aart geb. 27-10-1935 Elburg.
Dienstbode:
 - Jannetje Krooneman, geb. 12-11-1918 Doornspijk.

26-01-1953 Jacob Hup vorig adres Bas Backerlaan 17.
05-11-1962 ovl. Aart Hup.


20-08-1950 Gerritje Hup (geh. met L. Melissant) (dochter van A. Hup).
06-09-1950 Vertrokken naar Ede.

1985
Smedestraat 13
J. Hup