Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Smedestraat 7 (C 452)

1653
Willem Velicke en vrouw Egbertjen Wouters.


01-06-1655
Willem Velicke en Egbertjen Wolters hebben een huis staande in de Westerbloemstraat tussen de huizen van Lambert Gerrits Clompemaecker en van Thies Voegelvangers.

1664
Eigenaar: Willem Velicke

1676
Schoorsteengeld: Egbertjen Wouters betaald voor 2 schoorstenen.

1678
Egbertje Wolters en haar kinderen Tonis, Loutjen, Marrigjen en Henrick Velicken hebben een doorgaand huis thans door Egbertjen bewoond.


09-01-1685
Het huis van Tonis Velicke bewoond, verkocht aan Otto Jans, staande in de Westerbloemstraat tussen de huizen van Aart Aartsen van Triest en Jan ??.

ca. 1700
Eigenaar: Hendrick Peurs (messenmaecker) ort. 27-06-1669 met Margarita Otten Boding

1707
Hendrick Peurs


15-05-1718
Testament:
Ik Hendrick Peurs vermake al mijne goederen aan Gesina Margrita, Henrik Wessel, Jacoba Geertruida en Zeger ten Busch, alle kinderen van ten Busch bij mijn dochter Dirrikjen verwekt, excluderende mijn dochter Dirrikjen Peurs omdat sij als een ongehoorsaam kind wederom tegen mijn wille met een persoon van de Rooms Catholyge Religie wil verandersaten.

1725
Gerrit Hendrikse


22-10-1729
Gerritje Coot als moeder en voogdesse van haar onmondige kinderen van Gerrit Henriksen, transporteert voor F 150,-- aan Isaac Boot en Lambertjen Henriks echtl. een half huis staande aan de Westerbloemstraat.


05-05-1734
Jacoba Geertruijt ten Busch verkoopt voor F 190,-- aan Isaac Boot en Lambertjen Hendrijcks echtl. de halfscheijd van een huis in de Westerbloemstraat, alwaar oostw. het huis van Klaas Teijsen, westw. van Jurrien Pruijs en noordw. van bmr. Witte.


14-11-1747
Comparant Lambertjen Hendriks, weduwe Boot, geassisteert met Nicolaas Boot die verklaarden verkocht te hebben voor F 422,-- aan Klaas van der Kamp en Catharina Margrieta Ankersmit echtlieden een huis in de Westerbloemstraat, staande tussen de huizen van apothecar Stuijrman en Jurrien Pruijs.


1749

Jan Lipke, coopman/glasemaker met zijn vrouw.
Kostganger was Jurriaen van der Beek.


01-11-1774
Jan Lipke en Maria van Emst lenen F 1000,--. Als pand 1e een huis in de Westerbloemstraat door hen bewoond, staande tussen de huizen van Luigjen Coops en van Jan Bunskerken.
2e drie huisjes in de Stege achter de Wagte en drie huisjes in de Stege achter Teunis Trip.


10-09-1796
Wolter Philips, beurtschipper van het Veer op Amsterdam,
tr. 08-11-1767 Elburg met wed. Metje Peters.
Hij verzocht 19-03-1768 aan de Magistraat van Elburg wegens zijn huwelijk met Metje Peters, die het Veer op Amsterdam bediende dat hij genegen was om dat voort te zetten.

Metje Peters:  
1e huw. 15-10-1752 Elburg als j.d. van Oldebroek wonende te Elburg met Jan Korssen, beurtschipper, begraven 24-03-1758.
2e huw. 12-04-1759 Elburg met Jan Aalbertse.
Deze verzocht 17-07-1759 om het veer op dezelfde voet te mogen voortzetten.
3e huw. 07-08-1760 Elburg met Dirk Sleurink, j.m. van Campen te Elburg.
Hij verzocht op 12-07-1760 omdat hij met Metje Peters wilde trouwen, om hem als veerschipper aan te stellen.
Dit werd goedgekeurd, mits professie doende van de Gereformeerde Religie en daarvan doen blijken.

1798
Elburg nr. 327
Wolter Filips, 57 jaar, schipper, geh.

Filip Wolters,29 jaar, schipper, ongeh.

Willem Muis, 23 jaar, schippersknecht, ongeh.


16-04-1804
Van Wolter Philips en wijlen Matje Korsen aan zoon Philip Wolterson het huis staande in de Bloemstraat.

1818
Huisnr. 345
Eigenaar: Philip Wolterson, schipper van het beurtschip “Admiraal van Kinsbergen” 102 ton met zijn vouw Johanna Gijsbertha Rooseboom.

1829
West 344
Philip Wolterson, beurtschipper.
geh. Johanna Gijsberta Roozeboom.

1839-1849
West 344
Philip Wolterson
geh. Johanna Gijsberta Roozeboom

1850-1860
West 344
Philip Wolterson, geb. 1769 Elburg, ovl. 06-12-1853 Elburg.
geh. Johanna Gijsberta Roozeboom, geb. 1777 Elburg, ol. 08-03-1859 Elburg.

15-05-1860
Nr. 4302
Gerardus Top Wzn. en Martha Arendina Wolterson te Elburg verkopen aan D. Gildemeester en Hendrik Willem Adriaan van Oordt te Rotterdam een huis in de Smidsstraat WKC. 452 voor F. 1400,--, waarvan uitgezondert een gedeelte der kelder onder de achterkamer, hetwelk behoort tot het huis van de weduwe van Jacob van de Berg. Geërfd van haar ouders Philip Wolterson en Johanna Gijsbertha Rooseboom, blijkens akte 29-03-1860, dat haar grootvader het heeft aangekocht 10-09-1796.

1860-1875
West 344K
Dirk Westerink, visser.
geh. Geertje van de Put

1875-1900
West 64 (344) 
Dirk Westerink Jzn., geb. 11-07-1837 Elburg, ol. 12-06-1899 Elburg, visser.
geh. Geertje van de Put, geb. 17-05-1840 Doornspijk, ol. 05-02-1881 Elburg.

1914-1918
Smedestraat 7
Herman Hulst, geb. 11-07-1881 Elburg, mandenmaker/vishandelaar.
geh. Aaltje Broekhuizen, geb. 26-11-1880 Elburg.

ca. 1930
Smedestraat 7
Albert Smit, geb. 07-12-1895 Elburg, schoenmaker.
geh. Hendrika de Beer, geb. 15-11-1896 Elburg.
Kinderen uit dit huwelijk
 - Willem geb. 23-03-1922 Elburg.
 - Rijntje geb. 05-04-1925 Elburg.
 - Harman geb. 07-06-1926 Elburg, ovl. 13-06-1932 Elburg.
 - Wijntje geb. 02-04-1929 Elburg.
 - Harmen geb. 28-03-1933 Elburg.
 - Willemina Cornelia geb. 05-07-1934 Elburg.
16-11-1964 Albert Smit naar Lange Wijden 1.


25-02-1946 Willem Smit vorig adres Nowy Mlyn (Polen).
15-02-1949 Vertrokken naar Bagijnendijkje 2.


07-10-1954 Rijntje Smit (egn. van G. Heshusius en geh. dochter van A. Smit)
31-03-1955 Vertrokken naar Leiden.


16-05-1962 Harmen Smit vorig adres Zwolle.
09-03-1978 Vertrokken naar Paterijstraat 42.


14-09-1981 Johannes Sneevliet vorig adres Leusden.
17-07-1982 Vertrokken naar Smedestraat 7a.


12-10-1992 Peter K. Ekkel vorig adres Dronten.
25-02-1994 Vertrokken naar Smedestraat 7a.


27-05-1994 Reinier Bredewold en Wilhelmina M.H. van Ewijk vorig adres Schokkerstraat 60.