Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Smedestraat 5 (C 455)

1628
Eigenaar: Henrick Dorre


1635

Lambert Clompemaecker mit sijn vrou.


02-01-1637
Griete Moijen transporteerde aan Lambert Gerrits Clompemaker en Geertje Alberts het halve huis, de andere helft toekomende aan de erfgenamen van haar man Henrick Dorre staande in de Westerwalstraat tussen de huizen van Berent Feith en Herman Aartsen.


1653

Lambert Gerrits (Clompemaker) met vrouw, Cornelis Aeltsen en vrouw Weijmpje Clompmaecker.


1664

Eigenaar: Lambert Clompemaecker


1676

Schoorsteengeld: de weduwe van Cornelis Aeltsen betaald voor 1 schoorsteen.


26-05-1682

Weijmpje Clompmaecker transporteerde haar huis, gans bouwvallig aan haar schoonzoon Aert aertsen van Triest en dochter Jannichjen Cornelissen, staande naast het huis van Willem Velicke, op de hoek van de Stege, in de Westerbloemstraete, onder beding van haar leven lang vrij wonen en hulp bij ziekte.


1707

Aart van Triest


11-08-1724

Teunis Hendriks heeft verkocht voor F 150,-- aan Claes Tijssen zijn huis in de Westerbloemstraat, noordw. het huis van Gerrit Hendriksen en zuidw. de Stege.


17-06-1743
Comparant Jan Lipke en Aaltje Boschwinkels echtlieden die hebben verkocht voor 2400 Caroli guldens aan Johannes Stuijrman en Anna van der Horst echtlieden een huis in de Westerbloemstraat staande tussen de Steeg en ’t huis van Isaak Boot.


1749

Johannes Stuurman, apothecar, en vrouw Anna van der Horst, begr. 18-01-1754 Elburg.
Als kostganger burgemeester Hendrick Arent Brouwer


28-04-1755
Comparant Johannes Stuurman, apothecar, als vader van zijn 4 onmondige kinderen verwekt bij Anna van der Horst, bekent voor 2000 Caroli guldens verkocht te hebben aan Gerrit Blaauw en Lutgertje Veltkamp echtl. zijn huis staande tussen de Steeg en het huis van Jan Lipke in de Westerbloemstraat.


30-04-1759
Gerrit Blaauw en Lutgertje Veltkamp hebben verkocht aan Jan Bunskerken en Willemina van Einden echtl. een huis in de Westerbloemstraat staande tussen de Steege en het huis van Jan Lipke voor F 1700,--. Dit gezin is in 1789 uitgeweken naar Campen.


16-09-1793
Burgemeester, Schepenen en Raad verkopen op instantie van H.A. Windhouwer, verwinhebber van de ongerede goederen van Johannes Bunskerken op 15-09-1790 op de Middelbrugge verkocht, een huis en erve staande in de Westerbloemstraat op de hoek van de Steeg en naast het huis van wed. Jan Lipke en gekocht voor rekening van Gerrit Veltkamp en Aaltje Hijmens voor F 1401,--.

Dries Hoefhamer als volmachtigde van Gerrit Veldkamp verklaarde verkocht te hebben voor F 1530,-- aan Gerrit Hoefhamer en Hendrica van Emst dit bovengenoemde huis.


1798

Elburg nr. 328
Jacobus van Doesburg, 45 jaar, van monopolie, geh. 5 kinderen.


01-06-1799
Van wijlen Gerrit Hoefhamer en Hendrina van Emst voor F 1600,-- verkocht aan Petrus Vos en zijn broeders, een huis in de Bloemstraat laatst bewoond door Jacobus van Doesburg.


1818

Huisnr. 345
Eigenaars: Petrus Vos cs.
Een huis met zevenentwintig deuren en vensters.


1829

West 345
Egbert Jan Willem van Dompseler, geb. Elburg, 56 jaar.
geh. Dilliana Vos, geb. Elburg, 72 jaar.


1839-1849

West 345
Johannes Paré, geb. Haarlem , 35 jaar; predikant.
geh. Henriette P.J. Blumers, geb. Doesburg , 26 jaar.

Hendrik Anton P. Dompseler, geb. Elburg, 41 jaar; koopman.
geh. Maria Hendrika Hoefhamer, geb. Elburg, 28 jaar.


1850-1860

Van Griethuysen, geb. 1779 IJsselstein, emeritus predikant.
geh. De Haan-Hugenholz, geb. 1783 Kampen.

1860-1875
West 345
Cornelis Schut, geb. 16-10-1820 Barneveld.
geh. Christina van Holst, geb. 03-11-1819 Rheenen.
Vertrokken op 22-11-1866 naar Enschede.

Egbert Jan Willem Top, geb. 17-03-1824 Elburg, apotheker.
geh. Diederika Maria Balk, geb. 23-12-1825 Elburg.

1875-1900
West 345
Johannes Jacobes Alblas, geb. 14-12-1838 Broek , ovl. 11-04-1893 Elburg, leraar wiskunde.
geh. Maria Tamse, geb. 13-01-1820 Reeuwijk.

1900-1920
Smedestraat 5
Barend van Doorm, geb. 08-06-1884 Elburg, ol. 13-11-1918 Elburg, visscher.
geh. Batje Weijenberg, geb. 25-09-1884 Elburg, ol. 07-11-1918 Elburg.

Derk Zwier Maat, geb. 04-11-1882 Heino, commies.
geh. Eva Gepkea Gaasbeek, geb. 14-01-1882 Dalen.

West 62
Willem Meijer, geb. 18-07-1872 Zwolle, gemeente-secretaris.
geh. Adriana de Wilde, geb. 02-05-1874 Heemstede.

West 62 boven
Gekomen op 05-01-1900 van Franeker.
Ytje Adriana Swart, geb.11-08-1878 Leeuwarden, ovl. 08-01-1902 Franeker, onderwijzeres.

ca. 1930
Smedestraat 5
Wed. A. Zoet
03-11-1947 Ovl. Magdalena ten Hoope (wed. van A. Zoet) 


03-11-1947 Berendina Magdalena Zoet (dochter van M. ten Hoope).
05-12-1949 Vertrokken naar Rozemarijnsteeg 49.


10-01-1949 Aart Bosman vorig adres Vischpoortstraat 34.
12-04-1963 Vertrokken naar Smedestraat 8.


15-05-1963 Gerrit J. Wissink vorig adres Nijenbeekstraat 34.
29-04-1966 Vertrokken naar Hanzestraat 71. 


01-08-1966 Jean A. van Bemmel vorig adres Beekstraat 44.
01-02-1973 Vertrokken naar Doornspijk.


01-02-1973 Wilhelmus J. Müller vorig adres Haarlem.
14-06-1979 Vertrokken naar Vackenordestraat 41.


21-09-1977 Bantjes Klasina van Schothorst en kinderen (gescheiden) vorig adres Punterstraat 4.
14-06-1979 Vertrokken naar Vackenordestraat 41.


1981-heden
In gebruik als hotel.