Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Smedestraat 3 (C 400)

07-02-1616
Eigenares: Stijne Lamberts

1628
Eigenares: Stijne Lamberts


1653

Stijne Lamberts


1664

Eigenaar: Gerrit Isebrantsen, gehuwd met Steintien Lamberts Hagedoorn, begr. 05-11-1678 Elburg


1676

Schoorsteengeld betaald door Gerrit Isebrantsen


01-03-1681
Erschenen Gerrit Isbrants Smit , mede voor zijn absenten zoon Isbrant Gerrits, verklaren F 160,-- schuldig te zijn aan Johanna Martensen. Als pand hun huis in de Westerbloemstraat door hen zelf bewoond.


07-09-1682
Comparant Gerrit Isbrants Smit die verklaarde F 100,-- schuldig te zijn aan Lambert Top, Gerrit en Eijbert Cornelissen neffens Aert van Triest ieder voor ¼ part. Als pand zijn huis heengekomen van Wijchman Dorre staande op de hoek van de Stege waaronder de halve kelder.


14-11-1685
Erschenen Hendrick en Dirck Maessen mede voor Jan Hendricksen gehuwd met Aeltjen Maessen erfgenamen van Maes Dircksen die hebben verkocht voor F 170,-- aan Jan Harmsen Stael, cuijper, en Geeltje Eijberts echtl. hun huis in de Westerbloemstraat in aller gestalte als Maes Dircksen het selve 15-01-1682 aan Gerrit Isbrantsen Smit verkocht had, en wederom bij executie op 29-11-1682. Het huis staande tussen de huizen van Simon Lambertsen zuidw. en westw. Gerrit Isbrantsen. staande in voorhuijs, opkamer en halve kelder.


ca. 1700

Eigenaar: Jan Stael


1725

Lubbert Cuijpers


1730

Eigenaar: Willem Staeldoet in 1728 de wagenmakersproef


1798

Huisnr. 330
Gerrit van Hulsen, 42 jaar, schoenmaker, geh.


1818

Huisnr. 349
Eigenares: weduwe Jannetje Ruis-Staal, tr. 10-06-1773 met Jacobus Ruis


1829

West 349
Weduwe Geusje Samuels-Beerts, geb. Oldebroek, 76 jaar, winkelierster.
Kind:
 - Beertje Samuels, geb. Elburg 35 jaar, ongeh.

1830
Kadastraal eigenares: weduwe Jannetje Ruis-Staal

1839-1849
West 349
Eibertus Johannes Mendel, geb. Elburg 37 jaar, schipper.
geh. Johanna Wilhelmina Groen, geb. Enkhuizen, 37 jaar.

Dirk Bokhorst geb. Elburg 45 jaar, schipper.
geh. Aaltje ten Hoove, geb Elburg, 42 jaar.


17-02-1843
Notarieel archief:
Nr. 1372
Johannes Ruis, H.A. Vinke, Harmen ten Hove en Jacobus Ruis verkopen het huis hoek Smeestraat-Smeesteeg aan Willem Deetman voor F 1178,--. Afkomstig van wijlen Jannetje Ruis-Staal.

Willem Deetman, winkelier.
geh. Heintje Karssen.


1850-1860

West 349
Willem Deetman, geb. 1816 Elburg, winkelier.
geh. Heintje Karssen, geb. 1817 Elburg.


1860-1875

West 349K
Jan Jacob Wickel, geb. 18-07-1821 Eibergen , commies.
geh. Wijntje Berghuis, geb. 08-01-1832 Elburg, ovl. 27-01-1874 Elburg.
Gekomen op 19-11-1872 van Culemborg.

Frederik Sipkes, geb. 30-10-1829 Elburg, ovl. 26-02-1871 Elburg.
geh. Hendrika Docter, geb. 29-11-1830 Elburg.
Vertrokken op  27-04-1876 naar Hedel.

1875-1900
West 60 (349) 
Jan Jacob Wickel, geb. 18-07-1821 Eibergen, gep. ambtenaar, winkelier, ovl. 04-06-1980 Elburg.
geh. Hendrika Docter, geb. 29-11-1830 Elburg.

1914-1918
Smedestraat 3
Hendrik Wulfsen, geb. 24-06-1885 Putten (G), slager.
geh. Geertruida Alijda Westerink, geb. 27-05-1886 Elburg.

ca. 1930
Smedestraat 3
Jacobus Westerink, geb. 08-11-1886 Elburg, winkelier, mandenmaker.
geh. Riekje Deetman, geb. 12-02-1888 Elburg.
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Hendrik geb. 03-05-1924 Elburg.
 - Gerrit Jan geb. 28-09-1926 Elburg.
Op 02-09-1957 is Jacobus Westerink vertrokken naar Winckelstraat 11.


02-09-1957 Gerrit Jan Westerink (zoon van J. Westerink).
03-06-1962 Vertrokken naar Van Gulickstraat 10.
05-12-1963 Gerrit J. Westerink vorig adres Van Gulickstraat 10.


Kostganger:
31-03-1967 Pieter C. van Beek vorig adres Rotterdam.
18-10-1967 Vertrokken naar Apeldoorn.


1985
G.J. Westerink