Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Ellestraat 52 (C 478)

1653
Wed. Joan Feith met haar dienstmeid.

1664
Eigenaar: burgemeester Beerent Feith


1676

Schoorsteengeld: de wed. van Rigter Feith betaald voor 3 schoorstenen.


ca. 1700

Eigenaren: de erfgenamen van Rigter Feith, en Arnold Feith. Dan nog een huisje er naast van Bartold Lammertsen dat ook aan Arnold kwam


21-02-1741

Van vrouwe Maria Catharina Feith voor 1360 car. gld. aan ds. Arnoldus van Ermel, het grote huis en hof met binnenplaats, naast het huis van Arent Stange.


1749

Ds. Van Ermel, predikant te Doornspijk en zijn vrouw Aletta Johanna Eekhout


26-04-1760

Comp. Wilhelmus Everes als volm. van ds. Arnolsud van Ermel, predikant te Campen, en heeft verkocht voor F 1500,-- aan Maria Aalberts, wed. van Ditmer Rensen voor de ene en Aaltjen en Jannigjen en Hartger Rensen voor de andere helft, een doorgaand huis met hof en binnenplaats op Hooge Soeren door de wed. thans bewoond, waar naast het huis van Cornelis Vierhout en het kleine huisje naast voornoemd huis zoals het thans door Teunis de Voerman bewoond wordt.


25-05-1785

De gezamelijke erfgenamen van Ditmer Rensen en Maria Zwart verkochten voor F 1050,-- aan Dries Koopman en Aartje Decemers echtl. 7/8 part in ‘t huis en erf op ’t Hooge Zoeren door de wed. met de dood ontruimd en laatst door coperen zelf bewoond.


08-04-1793

Comp. Dries Koopman die verklaarde verkocht te hebben voor F 1850,-- aan Beertje Willems een huis met stalling, twee open plaatsen en een tuinhuisje, alles staande op de Elle aan het einde genaamd Hooge Soeren, tussen de huizen van kerkmr. Hendrik Vierhouten en van Cornelis Aartsen van Triest, zoals het thans door hem comp. bewoond wordt.


1798

Elburg nr. 292
Willem Everts, 20 jaar, bouwknecht, ongeh.
Een huis met 18 deuren en vensters.


1829

West 309
Coenraad Westerink, geb. Elburg, 26 jaar
geh. Lammertje Lensen, geb. Oldebroek, 25 jaar

1830
Notarieel archief:
Nr. 3203
Willem van der Beek verkoopt aan de stad een gedeelte van het huis staande op het z.g. Hooge Zoeren nr. 309 in de Ellestraat, bestemd voor schoolgebouw. Dit gedeelte bestaat uit de gehele voorgevel langs de Ellestraat, vanaf de tuin van verkoper tot aan de eigendom van Aart van Triest Korn. zn. en loopt vanaf de straat westwaarts aan de muur dienende tot scheiding van het huis en de daar achter liggende stal. Verkocht voor F 1000,--


1839-1849

West 309
Hendricus Idsenga, geb. Zwolle, 29 jaar, onderwijzer
geh. Catrina Willemina van de Vegte, geb. Zwolle, 29 jaar

Teunis van Lohuizen, (inw) geb. Epe, 21 jaar, onderwijzer

Jan Lodewijk van Heerde, onderwijzer
geh. Elisabeth Johanna la Faille
November 1842 vorig adres Zwolle.


1842

Notarieel archief:
De tuin van Willem van der Beek met het daarin bevindende huisje verkocht aan Harmen Hulst, stadsbode en Lutgertje van der Beek, huishoudster voor F 200,--. De verkoper verklarde dat het verkochte afkomstig was uit de nalatenschap van Beertje Willems, ca. ol. 1820, die het had aangekocht van Dries Coopmancs. 08-04-1793.


1850-1860

West 309
Johannes Lodewijk van Heerde, onderwijzer
geh. Elisabeth Johanna la Faille


1860-1875

West 309K
Hendrik Volten, geb. 02-05-1849 Harderwijk, hoofdonderwijzer
geh. Johanna Hendrika Wens, geb. 16-07-1874 Delft
Vertrokken op 08-09-1875 naar Oost-Indië

West 309
Gekomen op 16-02-1871 van Zaandam(NH)
Hendrikus Heijman, geb. 03-04-1845 Zaandam, hoofdonderwijzer
geh. Maria Dorothea Straatman, geb.15-10-1844 Zaandam


1875-1900

West 88 (309)
Gekomen op 10-09-1875 van Sliedrecht
Ate van der Zee, geb. 26-09-1850 Sneek, onderwijzer
geh. Cornelia Johanna Vierdag, geb. 09-09-1849 Zwolle

West 309
Johannes Lodewijk van Heerde, geb. 25-12-1814 Zwolle, hoofdonderwijzer, 06-09-1870 ol. Elburg
geh. Elisabeth Johanna la Faille, geb. 20-01-1813 Elburg


1914-1918

Ellestraat 64
Dirk-Jan ter Agter, geb. 10-06-1880 Eibergen, schoolhoofd
geh. Aaltje Jeurlink, geb. 04-04-1877 Diepenveen


Geen data

Ellestraat 52 (Later Smedestraat 19 en 23)
Jan Jansen, geb. 12-01-1889 Elburg, visser
geh. met Gerritje Klein, geb. 05-06-1894 Elburg
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Jan geb. 06-08-1914 Elburg
 - Jannetje geb. 08-09-1917 Elburg
 - Hendrik geb. 16-03-1922 Elburg
 - Hein geb. 04-02-1927 Elburg


ca. 1930

Ellestraat 52
Openbare school


1985

Ellestraat 52
Groene Kruis gebouwELLESTRAAT 52


Woonproject “De Kade“

01-09-1988 Willem achter de Molen en egn. Gerrie Simmelink vorig adres Houtrustweg 45.
06-03-1992 Vertrokken naar Clakenweg 64.


28-08-1989
Clara Vroom vorig adres Ommen.
21-09-1989 Vertrokken naar Ommen.


06-03-1992
Berend van ’t Hul en egn. Henriëtte Companjen vorig adres Clakenweg 64.


21-09-1993
Jan Visser vorig adres Schouwenburg 2.
06-10-1993 Vertrokken naar Ellestraat 52-3.