Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Ellestraat 48 (C 482)

28-12-1633
Jan Otthen en Maria Daders sijn huijsvrouwe hebben bekent schuldig te sijn aan de Gasthuijsmeesteren deser Stadt een renthe van 12 gld jaerlix van een huis staande in de Olde Straete zuidwert Andries Fransen, noordwert Pieter Beertsen streckende westwart aen de sijd van de Stadsmuur.

11-05-1639
Thomas Wolters en Marrichgen Dorens zijn vrouw transp. aan Beertgen Mommens een huis staande in de Oldestraat, oostw. het huis van Pieter Beertsen, zuidw. van Andries Fransen en westw. de Stege van de Stadsmuur.

1664
Eigenaren: de erfgenamen van Momme Jans.

ca. 1700
Eigenaar: Goosen Jansen Hafcamp, begr. 28-03-1702 Elburg,
otr. 2e Elburg 29-02-1680 met weduwe Marritie Roelofs, begr 26-06-1722. Elburg.

1707
Marritien van Salingen

01-08-1713
Van Hendrik Claassen Top en Suzanna van Zaligen aan Marritien Roelofs, weduwe Hafcamp een huis op de Oldestraat staande naast het huis van Jan Elbertsen. Tevens van weduwe Hafcamp aan Henrik Top haar huis staande op de hoek van de Kruijsstraete, dat comp. samen bewonen.

27-06-1722
Henrik Bast en Jannetje Peters verkochten voor f.50- aan Henrik Top en Suzanna van Zaligen een huis staande op de Oldestraat, zuidw. ontvanger Antonidus en coperen selfs noordwaarts.

1725
Jan Coertsze

06-12-1741
Comp. Henrik Claassen Top en Henrik Top voor haar zelf en zich sterk makende voor Geertje en Clasina Top, transp. een huisje op de Ouwestraat, staande tussen het huis van verkoperen en Arent Stange , aan Henrik Preijs en Margaritha Jans echtelieden voor 250 car. gld.

1749
Hendrick Preijs, kleermaker, met zijn vrouw.

1798
Huisnr. 294
Gerrit Fidder, 60 jr, schoenmaker, geh.

Jan Fidder, 22 jr, schoenmakersknecht, ongeh.

1807
Van Hendrik Jan Preijs aan Jan Fidder voor F.300-.

1818
Huisnr. 311
Eigenaar: Jan Fidder.
Een huis met 7 deuren en vensters.

06-09-1820
Aan Harmen Bosch, kleermaker, en vrouw Geertje Jans.

1829
West 311
Harmen Bosch geb. Doornspijk, 44 jr, kleermaker,
geh. Geertje Jans geb. Doornspijk, 47 jr.

06-07-1831
Notarieel archief:
Aan Jan Rozeboom voor f.400-, bewoond door Harmen Bosch.

1832
Kadastraal eigenaar: Herman Bos

1839-1849
West 311
Hendrik Heerding geb. Watergang, 59 jr, arbeider,
geh. Janna Krops geb. Elburg, 60 jr.

Egbert Jan Mendel geb. Elburg 43 jr, schipper,
geh. J.W. Groen geb. Enkhuizen, 43 jr.

1850-1860
West 311
Aron Machiel Frank geb. 1793 Elburg, o.l. 28-02-1861 Elburg, veearts
geh. Judith Crakau geb. 1782 Elburg, o.l. 9-12-1856 Elburg

03-07-1854
Nr. 3364
Van I. Wolff aan M.A. Frank op Schokland het huis Ellestraat WKC 482 voor F 300,--


30-07-1861

Nr. 4518
Van M.A. Frank te Dalfsen aan Jannis Been voor Jurriaan ten Hope het huis WKC 482 voor F 400,--

1860-1875
West 311K
Cornelia Hakke geb. 27-02-1815 Oldebroek, dagloonster met Dirk Hakke (haar broer). 

(achterkamer)
Albert Smit geb. Elburg 04-08-1828, schoenmaker,
geh. Marrigje Eibrink.

30-07-1861
Notarieel archief:
Van M.A. Frank te Dalfsen aan Jannis Been voor Jurriaan ten Hoope het huis WKC. 482 voor f. 400-.

Daarna Jurriaan ten Hoope geb. 21-09-1820 Elburg, metselaar,
geh. Jannetje van Koot geb. 24-07-1824 Elburg.

1875-1900
West 93 (311)
Antony ten Hoope geb. 19-07-1859 Elburg, timmerman,
geh. Jacoba Hendrika Bokhorst geb. 23-09-1858 Elburg.

1914-1918
Ellestraat 61a (76a)
Antony ten Hoope
geh. Jacoba Hendrika Bokhorst

1920-1930
Ellestraat 48 (Westerwalstraat 48 of 40, later Vischpoortstraat 11)
Gerrit Docter, geb. 18-03-1869 Elburg, letterzetter
geh. Willemina Westerink, geb. 20-09-1871 Elburg
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Arend geb. 19-08-1899 Elburg
 - Geertruida geb. 22-11-1901 Elburg
 - Jacobus geb. 07-09-1904 Elburg
 - Hendrikus geb. 17-03-1910 Elburg

1930-1940
Ellestraat 48
Gerrit Docter, geb. 18-03-1869 Elburg, letterzetter
geh. met Willemina Westerink, geb. 20-09-1871 Elburg
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Jacobus geb. 07-09-1904 Elburg, tuinier, 22-06-1937 vertrokken
 - Hendrikus geb. 17-03-1910 Elburg, schilder,
Op 19-02-1931 vertrokken naar Deventer, kwam op 21-06-1933 weer terug.
Later weer vertrokken naar Tiel (geen data) en in 1937 weer naar Doornspijk.

24-02-1961 Jacobus Docter vertrok naar Molenpad 27.

16-05-1960 Franciscus J.M. Rombouts.
24-02-1961 Vertrokken naar Molenpad 29.

22-04-1961 Janetta J. Tatje vorig adres Hattem.
29-10-1965 Vertrokken naar Zwolle.

30-05-1963 Marinus Tatje vorig adres Alphen a/d Rijn.
18-01-1964 Vertrokken naar Smedestraat 5.

30-06-1966 Gerrit W. Westerink vorig adres Beekstraat 28.
27-07-1987 Vertrokken naar Schapesteeg 5.

19-08-1987 Marcellus J.W. Gosselink vorig adres Ellestraat 4.
22-12-1988 Vertrokken naar Hummelo en Keppel.

19-08-1987 Augustina A.M. Peelen vorig adres Ellestraat 4.
20-02-1991 Vertrokken naar Beekstraat 44.

11-06-1991 Ronald C. Elzinga en egn. Marjolein A.M. Overbeeke vorig adres Oosterwalstraat 11.