Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Ellestraat 44 (C 484)

1628
Eigenaar: Thijs Claessen

1653
Egbert Thiesen met zijn vrouw en dochter.

1664
Eigenaren:
 - Egbert Thijsen aan verponding 2-10-10
 - Sweer Petersen aan verponding 1-2-8
 - Hendrick Jansen aan verponding 1-7-0, deze huizen komen ca. 1700 aan Jan Elbertsen


1707

Jan Elbertsen


18-08-1714

Jan Elbertsen en Ariana Driessen verkopen voor F 400,-- aan Jan Lamberts en Batje Jans hun halve huis staande op de Oldestraat met plaats, thans door coperen genruikt.


1725

Batje Jans Waller, wed. van Jam Lamberts van Soeren


02-04-1727

Batje Jans, wed. van Jan Lamberts verkoopt voor F 1100,-- aan Arent Broouwer en Gijsberta Jihanna Lutteken een doorgaand huis op de Oldestraat, waar zuidw. het huis van Hendrik Claassen Top, westw. de Steege, noordw. coperen zelf met Jan Elberts aangehuijsd zijn.


02-04-1727

Jan Elbertsen verkoopt voor F 130 aan Arent Brouwer en Gijsberta Johanna Lutteken het achterste van het huis dat getimmert is op Thies Dols plaatse, mitsgaders de plaatse selve streckende met het afdak tot aan de Stege alwaer noortw. de gasthuijs-huijsjes staan, oostw. comparanten en westwaarts Batje Jans met hare kinderen.


03-03-1728

Resolutieboek:
Elburg nr. 1
Verzoek van burgemr. Brouwer om van de Stad te mogen kopen twee gasthuis-huisjes om deselve aan zijn huis te incorpereren en tot een stal te maken. Gekocht voor F 120,-- Verponding 1-11-8


1749

Heer Feith, rentenier/advocaat, en zijn vrouw

Johanna Charlotta Schrassert (kg), begr. 27-10-1755 Elburg, die 28-06-1754
geh. met Egbert Andries Brouwer.


13-09-1764

Aan burgemr. Harmen Arnold Brouwer bij magescheid van 27-02-1755 gemeen gebleven, het huis en het ’t huisje van ’t Gasthuis voor F 1500,--, thans bij hen bewoond, met lasten als verponding en thins.


06-07-1765

Burgemr. Raad en Schepenen verkopen voor F 190,-- aan Harmen Arnold Brouwer en Metta Lucretia van Hoeclum twee huisjes in de Ketelaarsteeg, staande tussen het achterhuis van coperen en het huisje van Jan de Bock, met hare thins.


1798

Elburg nr. 296
Mr. Dirk Gerrit van Hoeclum, 36 jaar, municipaal,
geh. met Bartha Vos


1808

Dirk Gerrit van Hoeclum en Bartha Vos hebben een huis staande op de Elle met twee huisjes in de Gasthuissteeg. D.G. van Hoeclum, begr. 30-05-1807 Elburg
Barta Vos tr. voor de 2e keer met Jan Koopman.


1818

Huisnr. 313
Eigenares: Barta Koopman-Vos
Een huis met 26 deuren en vensters.


1830

Kadastraal eigenaar: Harmanus Lubbertus Sels, arts


1839-1849
West 313
Hermanus Lubbertus Sels, geb. 1800 Groningen, geneesheer.
geh. Josina van Heijnstein, geb. 1803 Groningen, ol. 27-08-1842 Elburg

Johannes Paré, predikant
geh. P.J.H. Bloemers


04-05-1847

Notarieel archief:
Verkocht aan I.M. Wolff voor F 4000,--, bewoond door ds. J. Paré


1850-1860

West 313
Johannes Paré, predikant
geh. P.J.H. Bloemers


1860-1875

West 313K
Johannes Christiaan Eijkman, geb. 23-11-1831 Utrecht , predikant, wed.

Janus Christiaan Nonhebel, geb. 22-05-1831 Est , predikant
geh. Henriette Hooft Graafland, geb. 13-08-1804 Bussum


02-04-1862

Nr. 4628
Uit boedelscheiding van wijlen M. Wolff. Gekocht uit boedel Sels 04-05-1847 het huis aan de Ellestraat WKC 597 bewoond door ds.Paré geschat op F 4000,--


20-12-1867

Nr. 5524
Van wed. Wolff aan de N.H. Kerk het huis aan de Oudestraat WKC 597 voor F 5000,--,. Gekocht van H.L. Sels 04-05-1847

West 313
Johannes Paré, geb. 18-09-1804 Haarlem, predikant
geh. Petronella Johanna Henriëtte Bloemers, geb. 07-06-1813 Doesborgh
Vertrokken op 18-09-1869 naar Terborg.


1875-1900

West 8
Gerrit van Dorssen, geb. 06-11-1842 Utrecht , predikant
geh. Adriana Johanna C. van Tooren, geb. 19-01-1853 Breda

West 97 (313) 
Hermanus Johannes Peter van der Linden, geb. 16-09-1822 Waterlandskerkje , predikant
geh. Anna Margretha van Loven, geb. 27-10-1811 Sprang

1914-1918
Ellestraat 56
Matthijs van de Poll, geb. 11-09-1873 Valburg , predikant.
geh. Grietje Slings Warmolts, geb. 12-01-1873 Oost-Dongeradeel

14-11-1919
Ellestraat 44a
Jan Wouter Kleijkamp, geb. 16-03-1880 Rotterdam, schilder
geh. met Johanna Geertruida Wiggers, geb. 30-07-1891 Elburg
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Cornelis geb. 21-11-1920 Elburg
 - Gerrit geb. 28-06-1923 Elburg
Gekomen op 21-07-1925 naar Rotterdam.

02-04-1927
Ellestraat 44a = 36 ( later Bas Backerlaan 15-5)
Jan Willem ten Hoope, geb. 16-01-1862 Elburg, 02-04-1927 van Amsterdam
geh. Harmtje Wijbelt, geb. 07-04-1856 Elburg

19-03-1926
Ellestraat 44a
Gerrit Kluin, geb. 24-02-1901 Deventer, monteur
geh. met Johanna Lammerdina Koetsier, geb. 07-07-1902 Deventer
Vertrokken op 01-04-1927 naar Nunspeet.

1930
Ellestraat 44
A.M. den Oudsten, predikant

1930-1940
Ellestraat 44
Arie Marinus den Oudsten, geb. 12-09-1873 Groot Ammers, predikant, overl. 11-04-1935
geh. met Geurtje Torsius, geb. 08-10-1882 Nijkerk
kind uit dit huwelijk:
 - Nicolaas den Oudsten geb. 15-01-1919 Nijkerk
Vertrokken op 20-03-1935 naar Kampen.

03-08-1940 Tijtje Busscher vorig adres Bagijnendijkje 5.
01-10-1942 Vertrokken naar Meppel.

17-06-1943 Cornelis Geelhoed vorig adres Velsen.
06-12-1948 Vertrokken naar Velsen.

14-02-1947 Gerrit C. van der Haar vertrok naar Nunspeterweg.

06-02-1947 Arie Herman Ouwens vorig adres Rijssen.
09-08-1947 Vertrokken naar Amsterdam.

28-11-1947 Johannes Dirk van Rij vorig adres Oostvoorne.
30-08-1948 Vertrokken naar Ridderkerk.

16-12-1948 Christoffel Cornelis Klerkx vorig adres Andel.
20-04-1951 Vertrokken naar Lexmond.

05-01-1949 Franciena de Fijter (db) vorig adres Andel.
20-04-1951 Vertrokken naar Lexmond.

22-07-1952 Jan Hoiting vorig adres Appingedam.
09-02-1953 Vertrokken naar Jufferenstraat 29.

04-05-1954 Bastianus G.A. van der Wiel vorig adres Tholen.
10-01-1963 Vertrokken naar Gregorystraat 2.

09-03-1963 David W. Sjerp vorig adres Schipluidenstraat 1.
29-03-1968 Vertrokken naar Omloop 64.


1985

Ellestraat 44
Muziekschool