Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Ellestraat 39 (C 430)

1653
Jacob Woltersen en vrouw

1664
Eigenaar: Jacob Woltersen


1676

Schoorsteengeld: Wolter Jacob betaald voor 1 schoorsteen.

ca. 1700
Eigenares: Wijchmoetien Egberts, wed. van Wolter Jacobsen

04-04-1718
Van zalige Wiechemtje Egberts voor F. 100,-- aan Beert Jansen, visser, en Stijntje Hendriks een huisje op de Oldestraat, naast het huis van de erfgenamen van Albert Claassen op de hoek van ’t Steegje.


29-07-1726

Bmr. en Raad verkopen voor F. 245,-- een huis staande op de Oldestraat, alwaar de Stege westw. en wed. Claas Alberts oostw. verkocht aan Egbert Ponsteen.


09-05-1733

Aalt Eijbertsen Ponstein en Jutjen Jans echtl. dan nog Albert Eijbertsen Ponstein, transp. voor F 325,-- aan Reindert Greoenbergh en Aleida Culenbergs echtl. een doorgaand huis op de Oldestraat alwaar het huis van de wed. van Claas Kranskop noordw. en zuidw. het Steegjen.


1749

Reinder Groenberg, winkelier/aanspreker met zijn vrouw.

1761
Resolutieboek nr. 2:
Hendrik van Duuren aangesteld als doodbidder in plaats van Reinder Groenberg


08-09-1770

Geurt Gerritsen van Oene en Weijmpje Aarts vam Triest verkopen voor F 700,-- aan Gerrit Veldkamp en Aaltje Heijmens een huis nevens klein huisje en mestvaalt, waaraan oostw. het huis van Hendrik Coopman Jac.zn., noordw. Tjibbe de Vries en wed. van Reinder Groenenberg, westw. de Kleine en zuidw. de Grote Stege.


05-04-1773

Tjibbe de Vries en Cornelis Vierhouten, erfgenamen van Alijda Kuijlenburg, wed. van Reinder Groenenberg, verkopen voor F 1000,-- aan Gerrit Veldkamp en Aaltje Heijmens echtl. een huis staande op de Elle tussen het huis van 1e comparant en ’t Steegje door voornoemde weduwe bewoond geweest, nevens de vaalt.


1798

Elburg nr. 310
Gerrit Veldkamp, 70 jaar, bouwman, geh.

Heimen Veldkamp, 30 jaar, bouwman, ongeh.

Jacob Veldkamp, 28 jaar, schipper, ongeh.

Jan van der Beek, 21 jaar, schippersknecht


1818

Huisnr. 327
Eigenaar: Heimen Veldkamp cs.
Een huis met 14 deuren en vensters.


04-02-1820

Notarieel archief:
Van Barta Veldkamp, wed. van Jan van der Wolde ¼ part van het huis aan Jacob Veldkamp Gerritszn. voor F 174,--


1829

West 327
Jacob Veldkamp, 60 jaar, bouwman
geh. Hendrikje Keizer, geb. Doornspijk ,58 jaar


1830

Kadastraal eigenaar: Jacob Veldkamp


1839-1849

West 327
Jacob Veldkamp, 70 jaar, ol. 1848 Elburg, landbouwer
geh. Hendrikje Reijers, geb. Doornspijk, 68 jaar.


1850-1860

West 327
Aart Broekhuizen, geb. 1822 Elburg, visser
geh. Aaltje de Beer, geb. 1822 Harderwijk

Hendrik Amptmeijer, geb. 1820, schilder
geh. Johanna van Zomeren, geb. 1827 Elburg

West 327a
Matje Veldkamp,geb. 1804 Elburg, veehoudster, ongeh.


1860-1870

West 327K
Christoffel Cornelis Hengeveld, geb. 23-03-1851 Elburg, timmerman
geh. Jannetje Boonstra

Matje Veltkamp, geb. 06-09-1804 Elburg

Aalt Veltkamp, geb. 17-04-1809 Elburg

Lubberta Veltkamp, geb. 16-09-1802 Elburg, ol. 27-11-1871 Elburg

Hendrik Amptmeijer, geb. 10-08-1829, schilder
geh. Johanna van Zomeren, geb. 23-04-1827 Elburg

Gekomen op 27-04-1881 van Hellendoorn
Ellestraat 39 (komt van Westerwalstraat 15, later Ledige Stede 6)
Jan ten Hoope geb. 30-11-1856 Elburg, ol. 12-12-1932
Kind:
- Maria Catharina, geb. 12-07-1897 Elburg, dienstbode


1875-1900

West 148 (327)
Hendrik Amptmeijer, geb. 10-08-1820 Elburg, schilder, ol. 10-07-1880 Doornspijk
geh. Johanna van Zomeren, geb. 23-04-1827 Elburg

Gerrit Jan Amptmeijer, geb. 02-07-1859 Elburg, schilder
geh. Berendina Westerink, geb. 10-11-1862 Elburg


1914-1918

Ellestraat 67
Gerrit Jan Amptmeijer, geb. 02-07-1859 Elburg, huisschilder
geh. Beertjen Deetman, geb. 31-08-1866 Elburg

Jantje Straatman, (db), geb. 28-11-1874 (wed. van Tijs ten Have )

Gekomen op 03-03-1924 van Oldebroek.
Ellestraat 39
Hendrikus Amptmeijer, geb. 20-05-1897 Elburg, huisschilder
geh. Elizabeth Magretha van Weeghel, geb. 19-06-1895 Oldebroek
Vertrokken op 09-05-1930 naar Oldebroek.


1920-1930

Gerrit van der Heide geb. 05-10-1899 Elburg, vethandelaar
geh. Jacoba Hopman geb. 04-10-1900
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Gerard geb. 13-02-1921 Elburg
 - Jan geb. 01-05-1923 Elburg
 - Peter geb. 12-02-1929 Elburg
 - Dirk geb. 20-09-1932 Elburg

Ellestraat 39 (later Ketelsteeg 3)
Wijnand Arnoldus Hooghordel, geb. 21-05-1915 Elburg, turfventer
geh. 04-05-1935 Jansje Stoffer, geb. 08-10-1915 Essen-Bozbeek (Duitsland)
Kind uit dit huwelijk:
 - Jannetje Hooghordel geb. 12-11-1935 Elburg

Gekomen op 27-06-1929 van Ermelo.
Ellestraat 39 (komt van Smeesteeg 5, later Havenstraat 4a)
Gerritje Denekamp, geb. 04-06-1873 Elburg, naaister
Vertrokken op 08-10-1934 naar Nunspeet/Ermelo.


ca. 1930

Ellestraat 39
Gerrit Jan Amptmeijer


15-08-1940
Johannes Goris vorig adres Smedestraat 4.
19-09-1941 Vertrokken naar Zwolle.


28-08-1941
Wed. H.J. Schenk vorig adres Bas Backerlaan 10.
23-10-1952 Vertrokken naar Harderwijk.


23-04-1942
Aart Schenk (zoon van wed. H.J. Schenk) vorig adres Amsterdam.
21-07-1942 Vertrokken naar Putten.


21-05-1946
Wed. J. Westerink vorig adres Gasthuissteeg.
23-03-1947 Vertrokken naar Geleen.


03-01-1947
ol. Gerrit Jan Amptmeier

27-11-1956 Wed. G.J. Amptmeier vertrokken naar Ermelo.

03-01-1957 Vorig adres Ellestraat 41.
16-12-1974 ol. Gerrit Amptmeier


03-01-1957
Johannes Schenk vorig adres Ellestraat 41.
15-09-1957 Vertrokken naar Beekstraat 14a.


01-07-1975
Tineke Kruit vorig adres Noorderkerkstraat 12c.
20-05-1976 Vertrokken naar Rotterdam.


17-05-1976
Jannes te Velde vorig adres Borger.
28-02-1977 Vertrokken naar Van Kinsbergenstraat 6.


02-03-1978
Maarten W.G. Overbeeke vorig adres Jufferenstraat 29.


1985

Ellestraat 39
Mr. M.W.G. Overbeeke, notaris