Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Ellestraat 38 (C 489)

1653
Peter Beers en vrouw

1664
Eigenaar: Peter Beertsen


1676

Schoorsteengeld: Teunis Jacobsen


18-10-1703

Burgemr. Schepenen en Raad hebben ten profijt van crediteuren van zalige Teunis Jacobsen verkocht voor F. 165,--, en erfelijk getransporteerd aan Jacob Teunissen en Lambertje Jans echtl. een huis op de Ouwestraat staande, alwaar Capt. Minningen en Johan Hafcamp aangehuijst zijn.


1707

Jacob Teunissen en vrouw Lambertien Jansen


1730

Eigenaar: Jacob Teunissen


1749

Jacob Fidder, timmerman/coopman,
geh. op 05-12-1748 Elburg met Margareta Montizaan


25-05-1793

Van Margareta Montizan, wed. Jan Fidder voor F. 510,-- aan Hendrik Balk


1798

Elburg nr. 303
Cornelis Schuurman, 46 jaar, schippersknecht, geh.


1805

Van erven Hendrik Balk aan Jan Bonenberg voor F. 600,--, bewoond door Dirk van Veen


1818

Huisnr. 320
Eigenaar: de Diakonie
Een huis met 4 deuren en vensters.

1829
West 320
Gerrit ten Have, geb. Elburg, 44 jaar, timmerman
geh. Eijbertje Willems, geb. Elburg, 40 jaar


1830

Kadastraal eigenaar: Diakonie


1839-1849

West 320
Asje van Dijk, geb. Elburg, 22 jaar, bakker
geh. Jacoba van de Beek, geb. Doornspijk , 26 jaar


1850-1860

West 320
Aszien van Dijk, geb. Elburg, bakker.
geh. Jacoba van de Beek, geb. Doornspijk


1860-1875

West 320 K
Wybe Lourens, geb. 17-03-1805 Oldeholtpade, ol 14-11-1868 Elburg, landbouwer
geh. Aaltje van de Stouwe, geb. 06-05-1795 Doornspijk

Ellestraat 38 (later Ellestraat 30)
Willem Joost Deetman, geb. 09-08-1863 Elburg, timmerman
geh. met Rielofje Hagens, geb. 14-03-1865 Elburg
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Tijmentje geb. 23-02-1898 Elburg (naar G. de Gunst)
 - Aaltje geb. 19-03-1900 Elburg (geh. met J. v.d Poppe)
 - Willem Steven geb. 04-02-1903 Elburg
 - Lammertje geb. 25-06-1908 Elburg


1875-1900

West 320 (144)
Lammert Wijnbelt, geb. 07-10-1842 Coevorden, visser
geh. Lutgertjen Lourens, 08-09-1837 geb. Doornspijk, ol. 26-08-1883 Elburg


1914-1918

Ellestraat 58
Wybe Wijnbelt, geb. 22-04-1870 Elburg, visser
geh. Jansje Westerink


14-03-1938

Ellestraat 38 (Schapesteeg 11, later Vischpoortstraat 19, Vischpoortstraat 27+34a)
Aaltje ten Have (wed. van Wijbe Wijnbelt)
Kind:
 - Aaltje Vos geb. 06-09-1917 Utrecht, dienstbode bij Jhr. R. Feith te Utrecht


1930-1940

Ellestraat 38
Ellestraat 21-38 (Rozemarijnsteeg 2, later NoorderKerkstraat 23d)
Reinier ten Have, geb. 25-08-1903 Elburg, ovl. 25-04-1983, venter in vis en groente
geh. met Hermina Vos, geb. 06-06-1903 Elburg
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Reijer geb. 27-03-1926 Elburg, ol. 07-11-1927 Elburg
 - Reijer geb. 11-02-1928 Elburg
 - Aaltje geb. 20-09-1931 Elburg
 - Aaltje geb. 14-05-1934 Elburg


Kostganger bij Reinier ten Have:

13-03-1957 Jan van Oene vorig adres Oldebroek.
16-05-1957 Vertrokken naar Oldebroek.


01-12-1983
Harm M.J. Wilts en egn. Annemarieke de Ruiter vorig adres Dronten.
28-02-1989 Vertrokken naar Botterstraat 1.


15-04-1985
Heribert C. Westerveld vorig adres Dronten.
02-07-1986 Vertrokken naar Utrecht.


25-02-1987
Marianne van Leeuwen vorig adres Schouwenburg 2.
29-07-1987 Vertrokken naar Oldebroek.


11-11-1988
Henricus L. Peeters vorig adres Baarn.
12-03-1991 Vertrokken naar Lelystad.


01-08-1990
Wilhelmus J. Gielen en egn. Carolina E. Dagevos vorig adres Laren.
02-09-1991 Vertrokken naar Kampen.


02-09-1991
Petrus J. Geling vorig adres Deventer.
25-02-1993 Vertrokken naar Flevoweg 5.


03-03-1992
Harm J. Koffeman vorig adres Zeewolde.
30-03-1993 Vertrokken naar Hoge Enkweg 8.


03-03-1992 Sijke de Vries vorig adres Zeewolde.
30-03-1993 Sijke de Vries (gesch. van H. Koffeman) vertrokken naar Utrecht.


01-10-1993
Robert A. Jansen vorig adres Oldebroek.