Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Ellestraat 27 (C 426)

1653
Aaltjen Warners

1664
Eigenares: Aaltjen Warners


1676

Schoorsteengeld: Goossens Hafcamp betaald voor 1 schoorsteen.


ca. 1700

Eigenaren: Goossens Hafcamp, ol. 28-03-1702 Elburg, geh. Marritjen Roelofs, ol. 26-06-1722 Elburg


1707

Hendrick Klaassen, ol. 10-04-1751 Elburg


1725

Hendrick Top
geh. Susanna Bast, ol. 13-09-1730 Elburg


1730

Eigenaar: Hendrik Top


1749

Hendrik Top, koopman/looijer, met zijn zoon en dochter.


1774

Eigenaar: Christoffel Boeduinx, organist, begraven in Elburg op 11-10-1779
geh. in Elburg op 03-02-1743 met Clasina Top.
Hij was de enige erfgenaam van zijn vrouws moeder.


12-04-1791

R.J. van Apeldoorn, transp. aan Jan van Hulsen en Petertje Vierhouten echtl. een huis staande op de hoek van de Kruijsstraat naast het huis van Harmen van de Wolde en Hendrik Egelink voor f. 1106,- Jan van Hulsen leende hiervoor. Als borgtocht Hartger Rensen en kerkmeester Vierhouten.


01-07-1796

Comp. Petertje Vierhouten, weduwe van Jan van Hulsen, die verklaarde verkocht te hebben voor f 1352,- aan Tjibbe de Vries een huis op de Elle staande op de hoek van de Kruisstraat, met de woning daarachter in de Vischpoortstraat, laatst door verkoopster en Abraham de Vries bewoond geweest.


1798

Huisnr. 306
Simon Salomonson, 27 jr., koopman, geh.

Gerrit Drost, 65 jr., schipper, geh.


1807

Van Tjibbe de Vries aan Jan Koster en vrouw Maria de Vries als erfgenamen, een huis aan de Kruisstraat staande op de Ellestraat en hoek van de Zusterenstraat naast het huis van Jan van der Wolde.


1807

Van Jan Koster en Maria de Vries voor f. 1450,-- aan Hendrik van Sassenberg en vrouwe Elizabeth Coopsen een huis Staande op de Ellestraat en de hoek van de Zusterenstraat, naast de huizen van Harmen van de Wolde en van wed. Hendrik Docter.


1818

Huisnr. 323
Eigenaar: Hendrik van Sassenberg, looier
Een huis met 19 deuren en vensters.

1829
West 323
Gerrit Lobé, geb. 's-Gravenland, 65 jaar
geh. Heintje Ploos van Amstel, geb. Amsterdam , 61 jaar

1830
Kadastraal eigenaar: Hendrik van Sassenberg


1839-1849

West 323
Johannes Kamans, geb. Delft, 39 jaar, deurwaarder
geh. Grietje Justina Oostendorp, geb. Logabirum (Oost-Friesland), 51 jaar

Geertruida Suzanne Benten-Teeringh, 62 jaar


1850-1860

West 323
Pieter Joseph Jager, geb.1815, schermmeester
geh. Hemmechien Hovinga, geb. 1816 Nieuwolda

Antje Heinecken Bakker, geb. 1814 Niekerk


1860-1875

West 323K
Bart Koldenhof, geb. 27-08-1845, opzichter waterstaat
geh. Maria van de Beek, geb. 24-07-1846 Elburg

Simon Karel Emanuel Gansneb, gen. Tengnagel, geb. 12-12-1813 Vollenhove, gep. O.I. ambtenaar
geh. Anna Sidonia Gebhardt, geb. Meinado (Celebes) 01-11-1828

Wed. Christina Crans-Koning, geb. 23-07-1813 Nieuwendam
In 03-05-1865 vertrokken naar Groningen.

07-11-1884
Notarieel archief:
Van J.G. Scheltus van IJsseldijk aan Aartje Hengeveld, ongehuwd, het huis op de hoek van de Ellestraat en Zusterenstraat C. 426. Aan Wolterdina Hengeveld, ongehuwd, het huis C. 425.


1875-1900

West 137
Aart van Triest, geb.15-08-1866 Elburg, visser
geh. Gerrigje Westerink, geb. 09-10-1867 Elburg

West 136
Steven Hopman, geb.10-05-1832 Bunschoten, visser


1914-1918

Ellestraat 55 (West 137)
Beert Hulsman, geb. 08-03-1880 Elburg, ol. Elburg 02-05-1919, melkventer.
geh. Margretha Stephan, geb. 27-09-1878 Elburg
Kinderen uit dit huwelijk:
- Jacoba geb. 14-08-1902 Elburg
- Johanna geb. 29-02-1904 Elburg
- Gerrit geb. 26-09-1905 Elburg
- Jannetta geb. 12-04-1909 Elburg
- Jansje geb. 12-04-1909 Elburg
- Thomas geb. 30-07-1910 Elburg
- Margretha geb. 21-07-1913 Elburg
- Beert geb. 24-08-1916 Elburg


ca. 1930

Ellestraat 27
Wed. Hulsman-Stephan, winkelierster
02-09-1949 Wed. B. Hulsman-Stephan vertrok naar Ellestraat 25a.

02-07-1951 Jan Harmen Zoet vorig adres Ledige Stede 4.
09-04-1965 Vertrokken naar Z. IJsselmeerpolders.

14-11-1969 Johanna Zoet-Westerink (weduwe van Jan Harmen Zoet)
14-11-1969 Jan H. Zoet vorig adres Z IJsselmeerpolders.


1985

Ellestraat 27
J.H. Zoet