Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Beekstraat 50 (C 393)

1635
Lambert Otthen mit syn vrou

1664
Eigenaar: Lambert Otten

1706
Willem Reijnten, 6 personen

06-05-1707
Comp. Evert Lambertsen en Lambert Lubberts en Gerrit Henricksen, voor zijn vrouw Lambertjen Aartsen, samen mede erfgenamen van Aartjen Lamberts, verkopen voor f.112- en 10 st. aan Willem Reinten van Vierhouten en Geeltjen Lamberts echtelieden 3/16 parten van een huis aan de Beekstraat bij de Goorpoort, waarvan koper zelf en Evert Lambertsen de andere parten behoren, en Reijn Petersen Nucke noordw. gehuijset sijn.

1725
Driesje Nucke, wed. Lambert Vierhouten
Daarna als eigenares: Grietje Lamberts Vierhouten, wed. van Melis Mouwe

1749
Wed. Melis Mouwe, winkelierster met haar moeder Driesje Nucke

1798
Huisnr. 274
Wijnand Wijnne, 30 jr, koopman, geh.

Klaas van der Maten, 23 jr, koopman, ongeh.

21-04-1807
Erfmagescheijdt tussen Grietje Vierhouten, weduwe van Melis Mouwe, en haar zoon Arnoldus Mouwe, mede inbegrepen het geen Arnoldus van zijn grootmoeder Grietje van Broekhuizen en grootvader Jan Willemsen Mouwe geerfd had. Arnoldus zal bezitten het huis staande aan de Beekstraat bij de Goorpoort, verder de gereede goederen v.nl. in de bakkerij, en derzelver toebehoren in de winkel.


1818

Huisnr. 289
Eigenaar: Jan Vermeer, leerlooier
Een huis met 13 deuren en vensters.

1829
West 289
Gerrit Vermeer Jzn, geb. Amsterdam 31 jr, koopman
geh. Geertruida Johanna Mouw, geb. Elburg 26 jr.


1832

Kadastraal eigenares: wed. Jan Vermeer


1839-1849

West 289
Weduwe Margrietje Vermeer-Mouw, geb. 1774 Elburg

1850-1860
West 289
Weduwe Magrietje Vermeer-Mouw, ol. 13-08-1856 Elburg

26-08-1857
Nr. 3865
Van de familie Vermeer aan Gerrit van Amersfoort een huisje in de Goorstraat voor F 410,--

26-03-1863
Notarieel archief:
Boedelscheiding: aan Melis Jan Vermeer een huis aan de Beekstraat WKC 393 voor F 2000-.

1860-1875
West 289
Jan Goedhart, geb. 14-02-1810 Weesp, schoolopziener
geh. Johanna Catharina Schoehuizen, geb. 03-11-1822 Alkmaar

Gekomen in 10-05-1866 van Alblasserdam.
Pieter van der Wal, geb. 19-11-1813 Zegwaard, gasfabrikant
geh. Martina Catharina Voorstad, geb. 18-03-1814

1860-1875
West 289
Julius Vitringa de Wal, geb. 15-06-1817 Franeker, postdirecteur, wednr.
Vetrokken op 24-10-1870 naar Harlingen.

Wilhelm Christiaan Snijders, geb. 03-08-1840 Brielle
geh. Wilhelmina Spohia Frederika Kunst, geb. 09-11-1843 Rotterdam

Willem Hendrik Frederik Vogel, geb. 09-04-1835 Vlissingen
geh. Cornelia Maria Godefroij, geb. 07-06-1845 Batavia

1875-1900
West 14
Adrianus Hendrikus Backer, geb. 14-07-1836 Ede, winkelier, ol. 04-12-1888 Elburg
geh. Aleida Stevendina Deetman, geb. 07-06-1825 Elburg, ol. 04-05-1900 Elburg

08-01-1879
Notarieel archief:
Van Maria de Vries, weduwe van Melis Jan Vermeer aan Adrianus Hendricus Backer te Elburg het huis WKC. 393 voor f.2600-


ca. 1908

West 14
Joseph de Lange, geb. 03-02-1853 Elburg, koopman
geh. met Matje van Hamberg, geb. 09-05-1860 Elburg

1914-1918
Beekstraat 54
Weduwe Matje de Lange-van Hamberg

ca. 1930
Beekstraat 50
Weduwe Matje de Lange-van Hamberg, ol. 03-02-1953

28-12-1942 Aaron de Lange vertrok naar Amsterdam.

20-05-1943 Huibert Krab vorig adres Bloemstraat 24.
16-07-1945
Vertrokken naar Velsen.

26-08-1945 Mietje de Lange vorig adres van CBR, ol. 25-11-1945.

26-08-1945 Jannetje de Lange vorig adres van CBR, ol. 11-10-1968.

25-07-1970 Jean Robert Damad vorig adres Beekstraat 25a.
15-10-1975
Vertrokken naar Veenendaal.

01-09-1975 Evert de Vries vorig adres Rozemarijnsteeg 17.
06-02-1979
Vertrokken naar Beekstraat 50a.

In gebruik als winkel van H.M. van Gerwen, Nunspeterweg 15a.

In gebruik als kantoor van Assurantiekantoor De Vries.

01-07-1985 Evert de Vries en egn. Ingrid de Leng vorig adres Beekstraat 50a.
30-08-1988
Vertrokken naar Dalfsen.

19-09-1985 Ingeborg S.J. van Olst vorig adres Raalte.
01-08-1990
Vertrokken naar Raalte.

16-04-1986 Susanna L.C. de Vries vorig adres Westerwalstraat 16.
26-08-1986
Erik M. Meijer vorig adres Apeldoorn.
24-09-1987
Susanna L.C. de Vries (ev. E.M. Meijer)
08-01-1988
Vertrokken naar Almere.

12-07-1988 Berendina Peters vorig adres Rijssen.
06-12-1988
Vertrokken naar Vooronder 63.

01-12-1988 Dirk Westerink vorig adres Botterstraat 69.
01-06-1989
Vertrokken naar Hellebeekstraat 58.

09-08-1990 Marijke van Dorp vorig adres Beekstraat 8.
02-10-1990
Vertrokken naar Plecht 3.

03-10-1990 Wijnanda C. Kolleman (ev. Van der Velde) vorig adres Oldebroek.
23-06-1994
Vertrokken naar Nunspeet.