Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Beekstraat 48 (C 394)

1653
Evert Beertsen, begr. 04-04-1660 Elburg en zijn vrouw Aeltjen Hullemans.

1664
Eigenares: weduwe van Evert Beertsen

1676
Schoorsteengeld: Dirck Henricks van Scherpenzeel, gehuwd met Aeltjen Hullemans

13-12-1700
Comp. Beert Evertsen en Roelofjen Bosch echtelieden die hebben getransp. voor f.750- aan Rein Petersen Nuck en Grietjen Everts, echtelieden de helft van een huis staande op de Beeckstraete tussen de huizen van Henrick Momme en Evert Tops erfgenamen.

1707
Reijn Petersen Nucke

1725
Rein Nucke, kerkmeester

26-05-1731
Comp. Henrick Nucke en Elisabeth Wijnne, nog Rutger van der Heijde voor zujn vrouw Christina Nucke, van Jan Munnink als vader en momber van zijn zoon Reijer Munnink bij Leijda Nucke geprocreeert, voorts Petertje Vermeer als moeder van Aleijda Nucke bij Evert Nucke verwekt, welke verkopen voor f.930- aan Lubbert de Haas en Johanna Heutink echtelieden een doorgaand huis aan de Beekstraat staande tussen de huizen van Jan Jansen en weduwe Vierholten.

1749
Weduwe Vissers, winkelierster

07-12-1751
Van Lubbertus de Haas aan Aert Top en vrouw Geertruid Wijnne

1798
Huisnr. 275
Dirk Top, 41 jr. kastelein, ongeh.

Gerrit Willem Top, 39 jr, wijnkoper, ongeh.

Hendrik Top Azn, 31 jr, kastelein, ongeh.

31-12-1806
Gebrs. Top hebben ter voldoening aan de Publicatie van het Departementale bestuur van Gelderland doen registreren dat zijlieden van hun ouders Aart Top en Geertruijd Wijnne in vollen eigendom zijn van de volgende goederen: Een huis op de Beekstraat zijnde het logement ''de Haas'' op 07-12-1751 door Lubbertus de Haas en Johanna Huitinck aan hen overgedragen, alsmede een huisje, nu het achterste gedeelte van voormeld logement 31 juli 1765 door Gerrit Hoen en Geertje Trip aan hen getransporteerd, nevens een huisje aan de stadsmuur.

1818
Huisnr. 290
Eigenaren: Lambert Top cs.
Een huis met 24 deuren en vensters.

1829
West 290
Lammert Top Azn, geb. Elburg, 76 jr, ongeh. logementhouder
Broers:
 - Gerrit Willem Top, geb. Elburg, 71 jr
 - Wijnand Top, geb. Elburg, 60 jr, beide ongeh.

1830
Kadastraal eigenaar: Gerrit Willem Top, logementhouder/tapper

1839-1849
West 290
Diesmer Top, geb. Doornspijk, 35 jr, dagloner
geh. Grietje Meijer, geb. Grafhorst, 34 jr.

Hendrik G. Haasloop Werner, geb. Aurich (Dsl), gep. kapitein
geh. Jeannette van de Upwich, geb. Amsterdam, 52 jr.


1850-1860

West 290
Egbert Jan Willem Top, geb. Elburg 1824, apotheker
geh. Diderika Maria Balk, geb. Elburg 1825.

1860-1875
West 290
Anthony Leonard Marinissen, geb. 02-10-1839, Middelburg, apotheker
geh. Petronella Hölscher, geb. 17-11-1843 Middelburg, ol. 18-04-1875 Elburg.

1875-1900
West 290
Anthonie Leonard Marinissen, apotheker, wednr.

1875-1900
West 13
Egbert Jan Willem Top, geb. 17-03-1824 Elburg
geh. Diderika Maria Balk, geb. 13-12-1825 Elburg, ol. 02-08-1897 Elburg

1914-1918
Beekstraat 52
Mr. Henricus Andries Hoefhamer, geb. 27-07-1845 Elburg, notaris,
geh. Catharina Rose Curtis, geb. 30-07-1853 Fremantle (Australië)

16-08-1928 
Anna Dirkina Top (hoofd) wed. van Mr. H.A. Hoefhamer, geb. 13-06-1856
Vertrokken naar Nunspeet.

02-05-1922
Gezina Johanna Horseling, geb. 31-01-1901 Amsterdam, ongeh. inw. onderwijzeres
Later gehuwd met E.D. Havekamp, later naar Bagijnendijkje 2.

ca. 1930
Beekstraat 48
Anna G. Speek, geb. 08-01-1881 Zwolle, verpleegster, ol. jan. 1939 Zwolle
Gekomen van Amsterdam.

K. Veninga

05-09-1936 Kornelis Veninga vorig adres Ermelo en ol. op 05-04-1946.
15-04-1946 Carolina Luitingh (ev. K. Veninga) vertrok naar Den Haag.

12-03-1946 Mr. H.de Vries (kg) vorig adres Soest.
31-03-1960 Vertrokken naar Soest.

15-07-1947 Willemijntje Binnendijk vorig adres Smedestraat 32.

16-05-1947 Antje van der Gust vorig adres Beilen.
17-02-1948 Vertrokken naar Uithoorn.

14-02-1948 Antonie Frederik Bus vorig adres Nunspeet.
15-06-1951 Vertrokken naar Beverwijk.

14-02-1948 Jacob Gravesteijn, ov. 13-04-1950
15-06-1951 Gerritje Poen (ev. J. Gravesteijn) vertrokken naar Beverwijk.

01-08-1951 Heintje Goris vorig adres Leidschendam.
21-03-1953 Vertrokken naar Beekstraat 14.

25-06-1951 Thomas van de Wetering vorig adres Smedestraat 4.
09-02-1953 Vertrokken naar Jufferenstraat 13b.

10-04-1953 Dirk Jan de Klein vorig adres Beekstraat 14.
20-04-1953 Vertrokken naar Den Haag.

21-03-1953 Maarten de Groot vorig adres Beekstraat 14.
19-06-1956 Vertrokken naar Deventer.

16-09-1955 Gerrigje Kwakkel (db) vorig adres Graft.
12-11-1856 Vertrokken naar Jufferenstraat 14.

29-06-1956 Gerard Westerink vorig adres Bloemstraat 24a.
21-11-1960 Vertrokken naar Wildemaetstraat 27.


23-11-1960 Gerard Vos vorig adres Jufferenstraat 11.
13-04-1971 ol. Gerard Vos

09-02-1963 Hendrik J. Vos vorig adres Doornspijk.
29-05-1963 Vertrokken naar Wildemaetstraat 9.

01-02-1967 Lammert J. Labots vorig adres Oldebroek.
31-07-1968 Vertrokken naar Vackenordestraat 80.
19-01-1967 Lubbertje H.J. Labots-Vos

14-05-1975 Aaltje van Dragt-Vos (wed. van G.Vos) vertrok naar Beekstraat 48a.

14-05-1975 Egbert van ’t Hul vorig adres Oldebroek.


1985-1995
E. van ‘t Hul