Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Beekstraat 44 (C 396)

1628
Eigenaar: Jan Jansen

1635
Lambert Jans

09-06-1637
Jan Jansen Holtgens en Geertgen zijn huisvrouw hebben een huis aan de Beekstraat zuidw. de weduwe van Goris Franckesen, westw. Dirck Jansen, noordw. de Westerbloemstraat.

27-07-1638
Jan Jansen Schipper en Geertgen Lamberts zijn vrouw trans¬p. aan Lambert Jansen Laeckenkoper en Henrickgen Drees zijn vrouw een deel van een huis staande aan de Beeckstraete bij de Saedtmerckt zuidw. Bije Mommen, westw. Jan Jansen en noordw. de Westerbloemstraat.

1653
Lambert Jans van Loo
geh. Maritje Cornelis 

1664
Eigenaar: Lambert Jansen

1676
Schoorsteengeld: Marijtjen Cromholts betaald voor 2 schoorstenen.

ca. 1700
Eigenares: weduwe Van Loo

1707
Juffrouw Van Loo

Wolter van der Horst

1725
Heijltje van Loo, begr. 05-11-1727 Elburg

Wolter van der Horst, begr. 27-02-1727 Elburg
geh. met Ariana van Loo,  begr. 19-06-1727 Elburg

11-03-1728
Van fam. Van Loo voor f. 196- aan Gosen Stael en Grietje Hulleman 6/10 part van een huis staande op de hoek van de Saatmerkt, westw. het huis van Geesje van Loo, en zuidw. dat van Jan Jansen.

17-01-1737
Comp. Gosen Stael en Henrichjen van Huijsen echtelieden die verkocht hadden voor f.250- aan Hermannus van Loo en Geertruijdt Keijleverts echtelieden 10 parten in een huis op de hoek van de Saatmerkt, westw. het huis van Geesje van Loo, en zuidw. dat van Jan Jansen.

1749
Gerrit Barns, tapper, en zijn vrouw

27-12-1769
Van Jan Lipke voor f. 575- aan Jan Lipke jr. en Trijntje Gerrits echtelieden een huis staande op de hoek van de Westerbloemstraat aan de Saatmerk, naast het huis van Everd Vos en door coperen bewoond.

1798
Huisnr. 277
Jan Lipke sr., 52 jr. schilder, geh.

Jan Lipke Jzn, 24 jr, schildersknecht, ongeh.

20-01-1803
Comp. Jan Lipke sr. en Geertruijd Vredenburg echtelieden nevens Jan Lipke Jzn en Aaltje Lipke, Maria Lipke weduwe Sebastiaan Kuiper als Rechtens geassisteert met haar broeder Jan Lipke Jzn, die verklaarden voor f.950- te transporteren aan Jozeph Esechiel en Sara Hartog echtelieden een huis en Where staande binnen de Stad aan de Zaadtmerkt naast het huis van Sijbrand Balk door de eerste comp. bewoond. Het huis was bezwaard met f.400- t.b.v. J. Stuurman.

1818
Huisnr. 292
Eiigenaar: Joseph Beem
Een huis met 7 deuren en vensters.

1830
West 292
Jozef Ezechiel Beem geb. Elburg, koopman
geh. Sara Hartog

1832
Kadastraal eigenaar: Joseph Beem

1839-1849
West 292
Jozef Ezechiel Beem, geb. Elburg, 64 jr, ol. 1846 Elburg
geh. met Sara Hartog, geb. Noordhorn, 50 jr

25-05-1847
Notarieel archief:
Ezechiel Beem te Elburg en Hartog Beem te Nunspeet en Sara Hartog te Elburg het 1/8 part van het huis C. 396 voor f.112,¬50- staande WK op de hoek Beekstraat/Smeestraat. Verkregen door erfenis van vader Jozef Beem voor weinige maanden overleden.


1850-1860
West 292
Weduwe Sara Beem-Hartog, geb. 17-8-1785 Noordhorn

1860-1875
West 292
Weduwe Sara Beem-Hartog ol. 07-06-1865 Elburg

1875-1900
West 11 (292) 
Izaak Beem, geb. 18-09-1809 Elburg, ol. 29-11-1887 Elburg met zijn broer David Beem, geb. 17-01-814 Elburg en zuster Heintje Beem, geb. 14-10-1820 Elburg

1914-1918
Beekstraat 48
Antony Johan Veldhoen, geb. 13-05-1860 Elburg, gemeente-secretaris Doornspijk
geh. Aaltje van Heerde, geb. 16-07-1861 Hattem.

ca. 1930
Beekstraat 44
Albert Schoonhoven

1985
Beekstraat 44
G. Wentzel

 


Beekstraat 44 2e helft

1653
Gerbert Jansen

1664
Eigenaar: Gerbrant Jansen


1676
Schoorsteengeld: Gerbert Jansz coster

ca. 1700
Eigenaressen: Heijltje en Geertje van Loo
Geertje trouwde Elburg 30-10-1709 met Henrick Reinberg.

1707
Juffrouw Van Loo

1725
Heijltjen van Loo, begr. 05-11-1727 Elburg

1730
Eigenares: Geijsjen van Loo
Bette van Loo met aanhang.


1749

Jacob Stap, schoenmaker met zijn vrouw

1782
Eigenaar: Hermen Knoop
geh. Geertje Gerrits de Graaf

25-08-1787
Comp. Harmen Knoop, die transp. een huis in de Westerbloemstraat aan Willem Trip en Wobbigjen Amtmeier echtelieden.

10-10-1795
Andries Abraham en Sibylla Isaac lenen f.400-. Als pand hun huis in de Westerbloemstraat, staande tussen de huizen van Teunis Mol en Jan Lipke sr. laatst door hen van de boedel van Willem Trip aangekocht.

1798
Elburg nr. 277
Jan Lipke, 52 jaar, schilder
geh. Gerrigje Lunenberg

1829
West 292
Jozef Ezechiel Beem, koopman.
geh. Sara Hartog.

1839-1849
West 292
Jozef Ezechiel Beem, geb. Elburg, 64 jaar., ol. Elburg 1847, koopman
geh. Sara Hartog, geb. Noordhorn , 50 jaar

25-05-1847
Nr. 2138
Ezechiel Beem te Elburg en Hartog Beem te Nunspeet en Sara Hartog te Elburg het 1/8 part van het huis C 396 voor F 112,50 staande WK op de hoek Beekstraat/Smeestraat. Verkregen door erfenis van vader Jozef Beem voor weinige maanden overleden.

1850-1860
West 292
Wed. Sara Beem-Hartog

1860-1875
West 292K
Wed. Sara Beem-Hartog, geb. Noordhorn 17-08-1785, ol. 07-06-1865 Elburg

1875-1900
West 11 (292) 
Izaak Beem, geb. 18-09-1809 Elburg, ol. 29-11-1887 Elburg
 - broer David Beem, geb. 17-01-1814 Elburg
 - zuster Heintje Beem, geb. 14-10-1820 Elburg

1914-1918
Beekstraat 48
Antony Johan Veldhoen, geb. 13-05-1860 Elburg, gemeente-secretaris Doornspijk
geh. Aaltje van Heerde, geb. 16-07-1861 Hattem

1920-1930
Luurt Kruithof, geb. 01-09-1879 Elburg, koopman in fruit en groeten
geh. Hendrikje Kruithof, geb. 09-06-1880 Putten
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Tijmen geb. 05-02-1904 Elburg
 - Lubbertus Arent geb. 31-08-1907 Elburg
 - Hendrik Pieter geb. 19-05-1909 Elburg
 - Hendrikje geb. 12-05-1914 Elburg

Beekstraat 44
Gekomen op 26-01-1923 van Doornspijk.
Barend Albert Schoonhoven, geb. 2406-1894 Doornspijk, rijwielhandelaar
geh. Marchje Veldhoen, geb. 08-12-1897 Oldebroek
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Gerrit, geb. 21-04-1920 Doornspijk
 - Gerrit Jan, geb. 05-07-1927 Elburg

05-11-1937 Hendrik Koelewijn vorig adres Bergen op Zoom. 
15-06-1950 Vertrokken naar Epe Wissel 127 II.

19-07-1950 Johan C. van Bemmel vorig adres Vianen. 
01-01-1969 Vertrokken naar Luttekenstraat 44.

20-11-1952 Jacob Speijer (kg) vorig adres Kampen. 
31-03-1953 Vertrokken naar Kampen.

11-05-1962 Jean André van Bemmel
01-08-1966 Vertrokken naar Smedestraat 5.

08-08-1962 Johan F. Schimmel vorig adres Beekstraat 34. 
22-03-1967 Vertrokken naar Beekstraat 39.

09-12-1966 Reniera Broersma-van Bemmel
22-12-1966 Vertrokken naar Zwolle.

05-02-1969 Antonia Hermina Spaan vorig adres Harderwijk. 
06-02-1969 Gerard Wentzel (ev. A.H. Spaan)
15-07-1988 Vertrokken naar Rozemarijnstraat 8.

1985
Schoenwinkel fa. Wentzel

02-05-1990 Gerard Wentzel vorig adres Rozemarijnstraat 8. 
26-01-1993 Vertrokken naar Smedestraat 2.

20-02-1991 Augustina A.M. Peelen vorig adres Ellestraat 48. 
26-01-1993 Vertrokken naar Smedestraat 2.

1995
H.J. Driesten
Bloemenwinkel “Rosas”