Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Beekstraat 36 en 36A (C 408 )

1635
Burgemeester Sticker Loefsen mit sijn vrou


1664

Eigenaar: burgemeester Sticker Loefsen

1676
Schoorsteengeld: Scholtis Loefsen van Doorsen betaald 4 schoorstenen.

28-06-1683
Alijda Feijth, wed. van burgemeetser Gerrit Loefsen, transp. aan Mechteltje Lamberts, wed. van Dries Hannissen haar huis met 2 achterhuizen of stallen op de Beekstraat, staande tussen de huizen van Hermen Cornelissen Courage en Jacob Litgauw neffens Maria Heijmans voor F. 1100,--

1725
Eigenaar: Hendrick Top

25-11-1709
De erfgenamen van Aalt Toop verkopen voor F.500,-- aan Willem Reinten van Vierhouten en Geeltjen Lamberts een huis met 2 achterhuizen aan de Beekstraat staande tussen de huizen van wed. Harmen Cornelissen noordw. en Jan Jooren zuidw.

1725
Reijn Willems van Vierhouten

1749
Bewoners: Rein van Vierhouten, koopman/grutter, met zijn vrouw (kg) en Willem van Vierhouten.

30-07-1763
Van familie Vierhouten aan Rein en Gerbrand Vierhouten een huis met grutterij aan de Beekstraat tussen de huizen van juffr. Courage en Beert Reijers 01-07-1769

Resolutieboek nr. 2
Gerrit Hengeveld en Beert de Gunst verzoeken octrooi wanneer zij de grutterij van Barend van Houten hebben aangekocht. Toegestaan mits er niet minder dan twee grutterijen zijn.

11-09-1769
Comp. Gerbrand van Vierhoutendie verklaarde verkocht te hebben voor F. 4000,--aan Bart Decemers de Gunst en Gesina de Wit echtl. een huis en grutterij aan de Beekstraat staande tussen de huizen van juffrouw Courage en Beert Reijers.

27-08-1785
Aart Top en Geertruijd Wijnne kopen voor F. 4126,-- een doorgaand huis op de Beekstraat staande tussen de huizen van Jacob Coops en Beert Reijersen, laatst bewoond door Albert de Gunst en Gezina de Wit.

1798
Elburg nr. 335
Lambert Top, 44 jaar, grutter, ongeh.

Wijnand Top, 32 jaar, grutter, ongeh.

1818
Huisnr. 354
Eigenaar: Lambert Top
Een huis met 13 deuren en vensters.

1828
Notarieel archief:
Van Lambert Top aan Klaas van der Maten voor F. 5000,-- bewoond door verkopers huis en grutterij verkregen van de ouders Aart Top en Geertruijs Wijnne.

1829
West 354
Hendrik van de Maaten, geb. Elburg, 19 jaar, ongeh.
Samen met zijn zuster Matje van der Maaten, geb. Elburg, 17 jaar.

1830
Kadastraal eigenaar: Klaas van der Maten

1839-1849
West 354
Hendrik van de Maaten, geb. Elburg, 29 jaar, grutter
geh. Johanna Kock, geb. Deventer, 27 jaar

1850-1860
West 354
Hendrik van de Maaten, grutter
geh. Johanna ten Kate

1860-1875
West 354K
Hendrik van de Maaten, grutter
geh. Johanna ten Kate

1875-1900
West 7 (354) 
Hendrik van de Maaten, geb. 24-09-1810 Elburg, ol. 01-11-1883 Elburg
geh. Johanna ten Kate, geb. 21-03-1816 Deventer, ol. 20-01-1894 Elburg

Isaac Top, geb. 09-02-1848 Enkhuizen , grutter
geh. Cornelia van der Roest, geb. 01-12-1859 De Rijp

1914-1918
Beekstraat 40
Hendrik van Goor, geb. 17-05-1886. Zwartsluis, koopman
geh. Anna Catharina Timmerman, geb. 27-09-1885 Meppel

1930-1940
Beekstraat 36
Jan Christiaan Stephan, geb. 24-09-1877 Elburg, manufacturier
geh. Johanna Gesina Petrie, geb. 13-10-1881 Wijk bij Duurstede, vroedvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Gerrit Jan geb. 10-04-1908 Elburg
 - Cornelia Josephine geb. 12-10-1909 Elburg
 - Johan Philip geb. 04-04-1911 Elburg


05-10-1932

Peter Joseph van Duuren, geb. 15-04-1849 Groningen
Cornelisina Antje van Heuvel, geb. 17-06-1846 Delfzijl, ol. 04-12-1932 Elburg
Op 21-08-1935 vertrok Peter Joseph naar Doornspijk.

1985
Beekstraat 36
Nederlandse Middenstandsbank (Beschermd monument)

 

Beekstraat 36A (in bewerking)