Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Beekstraat 34 (C 409)

1628
Eigenaar: Hendrick Gerrits

1635
Hendrick Gerritsmit sijn vrou

09-05-1640
Wijchman Thijmans en Beertgen Thijmans zijn vrouw hebben een huis aan de Beeckstraete van Henrick Gerritsen gekocht, oostw. de Beekstraat, zuidw. Sticker Loefsen, westw. de Stege en noordw. de weduwe Hegeman

16-02-1652
Wijchman Tijmensen cuijper en vrouw Beertgen Tijmens leenden F. 400,-- als pand hun huis staande aan de Beekstraat door hen bewoond tussen de huizen van burgemr. Sticker Loeffsen en burgemr. Roeloff Hegeman, westw. de steeg en oostw. de straat

1653
Wijgman Timensen met vrouw en zoon

1676
Schoorsteengeld: voor twee schoorstenen betaald door Cornelis Harmsen Courasch.

20-10-1677
Jacobjen Wijchmans geassisteert met Dirck toe Water heeft voor en Haeren erven getransp. aen Cornelis Harmsen en Jannichjen Peters echtl. een doorgaand huis aen de Beekstraat staande tussen de huisinge van burgemeester Hegeman en de Scholtis Loefsen met sijne ap en dependentien n.m. een schuijre over de Stege, naast Willem Velicken en de klompmr. met rente van negen gulden aan de arme weduwen alhier………
Jacobjen Wijchmans komt dam in het huis van Cornelis Harmsen staande in de Westerbloemstraat.

1707
Aaltjen Willems, wed. van Harmen Cornelissen

1725
Aaltjen Willems

1730
Eigenares: Aaltjen Willems, begraven 25-07-1739 Elburg en haar man Harmen Cornelissen, begraven 08-11-1695 Elburg
Daarna eigenares Maria Courage.

1749
Maria Courage, capitaliste, begr. 26-10-1773 Elburg
Woonde in 1749 samen met haar dienstmeid Catharina Smits.

10-11-1781
Van boedel Maria Hermens Couragie aan Jacob Coops voor F. 1436,-- verkocht een doorgaand huis staande aan de Beekstraat tussen de huizen van koper en van Albert de Gunst, en een stal in de Stege achter het huis van Johannes Bunskerken, naast de stal van burgemeester. J.H. Rauwenhoff.

1798
Elburg nr. 336
Joseph Abraham, 71 jaar, koopman, geh.

Isaac Joseph, 28 jaar, koopman, ongeh.

1818
Huisnr. 455
Eigenaar: Isac van Hamburg
Een huis met 10 deuren en vensters.
Daarna als eigenaar Levi Joel Cohen.

1829
West 355
Hendrik Jan Mendel, geb. Elburg, 23 jaar, wijnkoper
geh. Klaasjen Kikkert, geb. Amsterdam , 28 jaar

1830
Kadastraal eigenaar: Levi Joel Cohen, koopman

1839-1849
West 355
Jacoba Amelia Freudenberg-van de Polder, geb. 1772 Batavia (NI), met haar zoon Willem Jacob Freudenberg, geb. Rotterdam, 35 jaar, gemeente ontvanger

1850-1860
West 355
Wed. Jacoba Amelia Freudenberg-van de Polder, geb. 1772 Batavia (NI) ol. 14-04-1853 Elburg

Nicolaas Veldhoen, geb. 1828 Elburg, winkelier
geh. Barendina Geerlofs, geb. Elburg 1829

1860-1875
West 355K
Jacobes van Rossem, geb. 17-11-1818 Utrecht , schermmeester
geh. Johanna de Boer, geb. 15-07-1828 Harlingen

Jan Christoffel Peletier, geb. 25-11-1834 Strijen , winkelier
geh. Alida Adriana Bokhorst, geb. 27-03-1826 Elburg
In 02-08-1862 vertrokken naar ’s-Gravenhage. 

In 09-08-1862 ingeschreven.
Jan Ypes Loyenga, geb. 26-08-1813 Leeuwarden, winkelier
geh. Willemina Elisabeth Jentink, geb. 21-11-1807 Steenwijkerwold

11-02-1871
Nr. 5938
Aan Matje van de Maaten 1/5de deel van de huizen C 570,  C 571, C 572 en C 569 van erfenis ouders Klaas van de Maaten en Hendrica Zwart.

1875-1900
West 355
Adrianus Hendrikus Backer, geb. 14-07-1836 Ede , ol. 04-12-1888 Elburg, winkelier
geh. Aleida Stevendina Deetman, geb. 07-06-1825 Elburg, ol. 04-05-1900 Elburg

02-01-1879
Nr. 474
Van Adrianus Hendricus Backer te Elburg aan Hendrik de Fluiter zijn minderjarige kinderen het huis WKC 409 voor F. 1800,--

West 6
Hendrik de Fluiter, geb. 14-10-1829 Elburg, tapper
geh. Catharina Stooter, geb. 18-10-1827 Deventer , ol. 05-02-1890 Elburg

1914-1918
Beekstraat 38
Jan Willem Mulder, geb. 26-12-1860 Elburg, ol. 30-05-1915 Elburg, boekbinder
geh. Maria Antonia de Fluiter, geb. 05-07-1860 Arnhem

1930-1940
Beekstraat 34
Hendrik Wulfsen, geb. 24-06-1885 Putten, koopman in vet en slager
geh. Geertuida Aleida Westerink, geb. 27-05-1886 Elburg
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Cozijn geb. 21-11-1911 Elburg, slager
 - Gerrit geb. 23-01-1915
 - Hendrika geb. 18-09-1917, 28-07-1937 naar Barneveld
 - Gerritje geb. 07-06-1920
 - Geertruida Aleida geb. 26-04-1924
 - Hendrik geb. 02-03-1928

01-04-1948 Hendrik Wulfsen vertrok naar Bas Backerlaan 8.

01-04-1948 Cozijn komt van Bas Backerlaan 8.
01-12-1964 Vertrokken naar Lange Wijden 5. 


18-01-1952
Hendrik Wulfsen jr.  komt van Westerwalstraat 1a.
28-04-1954 vertrok naar Bas Backerlaan 8.

 
28-07-1954 Hendrik Wulfsen sr. komt van Bas Backerlaan 8.
12-02-1957 Overleden

Inwonend bij Hendrik Wulfsen:

14-06-1955 Gerritje Wulfsen e.v. J.A. Verdoes vertrok naar Amsterdam

 

1964-1979
Slagerij “Boerkamp” 

22-09-1965 Johan F. Schimmel komt van Doetichem.
08-08-1966 Vertrokken naar Beekstraat 44.

04-10-1966 Henricus A. Boerkamp komt van Voorst.
30-03-1970 Vertrokken naar Voorst.

Kostganger bij H.A. Boerkamp:

27-09-1968 ? komt van Ermelo.
08-10-1968 Vertrokken naar Amsterdam.

 

08-12-1966 Engelbertus J.T. Boerkamp komt van Voorst.
03-07-1968 Vertrokken naar Voorst.

22-01-1969 Maria J.J. Boerkamp komt van Voorst.
20-05-1969 Vertrokken naar Beekstraat 39.

17-02-1970 Antonius J.B. Van der Schoot komt van Zeist.
27-09-1969 Vertrokken naar Harderwijk.


24-08-1973 Leonard W. Braber komt van Amsterdam       
24-09-1974 Vertrokken naar Leeuwarderdeel (Friesland).

13-01-1975 Hendrik van de Weg komt van Houtrustweg 69.
10-10-1975 Vertrokken naar Eperweg 75.

28-11-1975 Jozia L.W. Groenewege komt van Botterstraat 79.
01-12-1978 Vertrokken naar Burchtstraat 4.

05-06-1979 Gerritje Hanekamp kwam van Oldebroek.
04-01-1982 Vertrokken naar Schokkerstraat 103.

19-06-1979 Annie E. van Panhuis komt van Nunspeet.
04-01-1982 Vertrokken naar Schokkerstraat 103.

 

Beekstraat 50 (C 393)

1635
Lambert Otthen mit syn vrou

1664
Eigenaar: Lambert Otten

1706
Willem Reijnten, 6 personen

06-05-1707
Comp. Evert Lambertsen en Lambert Lubberts en Gerrit Henricksen, voor zijn vrouw Lambertjen Aartsen, samen mede erfgenamen van Aartjen Lamberts, verkopen voor f.112- en 10 st. aan Willem Reinten van Vierhouten en Geeltjen Lamberts echtelieden 3/16 parten van een huis aan de Beekstraat bij de Goorpoort, waarvan koper zelf en Evert Lambertsen de andere parten behoren, en Reijn Petersen Nucke noordw. gehuijset sijn.

1725
Driesje Nucke, wed. Lambert Vierhouten
Daarna als eigenares: Grietje Lamberts Vierhouten, wed. van Melis Mouwe

1749
Wed. Melis Mouwe, winkelierster met haar moeder Driesje Nucke

1798
Huisnr. 274
Wijnand Wijnne, 30 jr, koopman, geh.

Klaas van der Maten, 23 jr, koopman, ongeh.

21-04-1807
Erfmagescheijdt tussen Grietje Vierhouten, weduwe van Melis Mouwe, en haar zoon Arnoldus Mouwe, mede inbegrepen het geen Arnoldus van zijn grootmoeder Grietje van Broekhuizen en grootvader Jan Willemsen Mouwe geerfd had. Arnoldus zal bezitten het huis staande aan de Beekstraat bij de Goorpoort, verder de gereede goederen v.nl. in de bakkerij, en derzelver toebehoren in de winkel.


1818

Huisnr. 289
Eigenaar: Jan Vermeer, leerlooier
Een huis met 13 deuren en vensters.

1829
West 289
Gerrit Vermeer Jzn, geb. Amsterdam 31 jr, koopman
geh. Geertruida Johanna Mouw, geb. Elburg 26 jr.


1832

Kadastraal eigenares: wed. Jan Vermeer


1839-1849

West 289
Weduwe Margrietje Vermeer-Mouw, geb. 1774 Elburg

1850-1860
West 289
Weduwe Magrietje Vermeer-Mouw, ol. 13-08-1856 Elburg

26-08-1857
Nr. 3865
Van de familie Vermeer aan Gerrit van Amersfoort een huisje in de Goorstraat voor F 410,--

26-03-1863
Notarieel archief:
Boedelscheiding: aan Melis Jan Vermeer een huis aan de Beekstraat WKC 393 voor F 2000-.

1860-1875
West 289
Jan Goedhart, geb. 14-02-1810 Weesp, schoolopziener
geh. Johanna Catharina Schoehuizen, geb. 03-11-1822 Alkmaar

Gekomen in 10-05-1866 van Alblasserdam.
Pieter van der Wal, geb. 19-11-1813 Zegwaard, gasfabrikant
geh. Martina Catharina Voorstad, geb. 18-03-1814

1860-1875
West 289
Julius Vitringa de Wal, geb. 15-06-1817 Franeker, postdirecteur, wednr.
Vetrokken op 24-10-1870 naar Harlingen.

Wilhelm Christiaan Snijders, geb. 03-08-1840 Brielle
geh. Wilhelmina Spohia Frederika Kunst, geb. 09-11-1843 Rotterdam

Willem Hendrik Frederik Vogel, geb. 09-04-1835 Vlissingen
geh. Cornelia Maria Godefroij, geb. 07-06-1845 Batavia

1875-1900
West 14
Adrianus Hendrikus Backer, geb. 14-07-1836 Ede, winkelier, ol. 04-12-1888 Elburg
geh. Aleida Stevendina Deetman, geb. 07-06-1825 Elburg, ol. 04-05-1900 Elburg

08-01-1879
Notarieel archief:
Van Maria de Vries, weduwe van Melis Jan Vermeer aan Adrianus Hendricus Backer te Elburg het huis WKC. 393 voor f.2600-


ca. 1908

West 14
Joseph de Lange, geb. 03-02-1853 Elburg, koopman
geh. met Matje van Hamberg, geb. 09-05-1860 Elburg

1914-1918
Beekstraat 54
Weduwe Matje de Lange-van Hamberg

ca. 1930
Beekstraat 50
Weduwe Matje de Lange-van Hamberg, ol. 03-02-1953

28-12-1942 Aaron de Lange vertrok naar Amsterdam.

20-05-1943 Huibert Krab vorig adres Bloemstraat 24.
16-07-1945
Vertrokken naar Velsen.

26-08-1945 Mietje de Lange vorig adres van CBR, ol. 25-11-1945.

26-08-1945 Jannetje de Lange vorig adres van CBR, ol. 11-10-1968.

25-07-1970 Jean Robert Damad vorig adres Beekstraat 25a.
15-10-1975
Vertrokken naar Veenendaal.

01-09-1975 Evert de Vries vorig adres Rozemarijnsteeg 17.
06-02-1979
Vertrokken naar Beekstraat 50a.

In gebruik als winkel van H.M. van Gerwen, Nunspeterweg 15a.

In gebruik als kantoor van Assurantiekantoor De Vries.

01-07-1985 Evert de Vries en egn. Ingrid de Leng vorig adres Beekstraat 50a.
30-08-1988
Vertrokken naar Dalfsen.

19-09-1985 Ingeborg S.J. van Olst vorig adres Raalte.
01-08-1990
Vertrokken naar Raalte.

16-04-1986 Susanna L.C. de Vries vorig adres Westerwalstraat 16.
26-08-1986
Erik M. Meijer vorig adres Apeldoorn.
24-09-1987
Susanna L.C. de Vries (ev. E.M. Meijer)
08-01-1988
Vertrokken naar Almere.

12-07-1988 Berendina Peters vorig adres Rijssen.
06-12-1988
Vertrokken naar Vooronder 63.

01-12-1988 Dirk Westerink vorig adres Botterstraat 69.
01-06-1989
Vertrokken naar Hellebeekstraat 58.

09-08-1990 Marijke van Dorp vorig adres Beekstraat 8.
02-10-1990
Vertrokken naar Plecht 3.

03-10-1990 Wijnanda C. Kolleman (ev. Van der Velde) vorig adres Oldebroek.
23-06-1994
Vertrokken naar Nunspeet.  

Beekstraat 48 (C 394)

1653
Evert Beertsen, begr. 04-04-1660 Elburg en zijn vrouw Aeltjen Hullemans.

1664
Eigenares: weduwe van Evert Beertsen

1676
Schoorsteengeld: Dirck Henricks van Scherpenzeel, gehuwd met Aeltjen Hullemans

13-12-1700
Comp. Beert Evertsen en Roelofjen Bosch echtelieden die hebben getransp. voor f.750- aan Rein Petersen Nuck en Grietjen Everts, echtelieden de helft van een huis staande op de Beeckstraete tussen de huizen van Henrick Momme en Evert Tops erfgenamen.

1707
Reijn Petersen Nucke

1725
Rein Nucke, kerkmeester

26-05-1731
Comp. Henrick Nucke en Elisabeth Wijnne, nog Rutger van der Heijde voor zujn vrouw Christina Nucke, van Jan Munnink als vader en momber van zijn zoon Reijer Munnink bij Leijda Nucke geprocreeert, voorts Petertje Vermeer als moeder van Aleijda Nucke bij Evert Nucke verwekt, welke verkopen voor f.930- aan Lubbert de Haas en Johanna Heutink echtelieden een doorgaand huis aan de Beekstraat staande tussen de huizen van Jan Jansen en weduwe Vierholten.

1749
Weduwe Vissers, winkelierster

07-12-1751
Van Lubbertus de Haas aan Aert Top en vrouw Geertruid Wijnne

1798
Huisnr. 275
Dirk Top, 41 jr. kastelein, ongeh.

Gerrit Willem Top, 39 jr, wijnkoper, ongeh.

Hendrik Top Azn, 31 jr, kastelein, ongeh.

31-12-1806
Gebrs. Top hebben ter voldoening aan de Publicatie van het Departementale bestuur van Gelderland doen registreren dat zijlieden van hun ouders Aart Top en Geertruijd Wijnne in vollen eigendom zijn van de volgende goederen: Een huis op de Beekstraat zijnde het logement ''de Haas'' op 07-12-1751 door Lubbertus de Haas en Johanna Huitinck aan hen overgedragen, alsmede een huisje, nu het achterste gedeelte van voormeld logement 31 juli 1765 door Gerrit Hoen en Geertje Trip aan hen getransporteerd, nevens een huisje aan de stadsmuur.

1818
Huisnr. 290
Eigenaren: Lambert Top cs.
Een huis met 24 deuren en vensters.

1829
West 290
Lammert Top Azn, geb. Elburg, 76 jr, ongeh. logementhouder
Broers:
 - Gerrit Willem Top, geb. Elburg, 71 jr
 - Wijnand Top, geb. Elburg, 60 jr, beide ongeh.

1830
Kadastraal eigenaar: Gerrit Willem Top, logementhouder/tapper

1839-1849
West 290
Diesmer Top, geb. Doornspijk, 35 jr, dagloner
geh. Grietje Meijer, geb. Grafhorst, 34 jr.

Hendrik G. Haasloop Werner, geb. Aurich (Dsl), gep. kapitein
geh. Jeannette van de Upwich, geb. Amsterdam, 52 jr.


1850-1860

West 290
Egbert Jan Willem Top, geb. Elburg 1824, apotheker
geh. Diderika Maria Balk, geb. Elburg 1825.

1860-1875
West 290
Anthony Leonard Marinissen, geb. 02-10-1839, Middelburg, apotheker
geh. Petronella Hölscher, geb. 17-11-1843 Middelburg, ol. 18-04-1875 Elburg.

1875-1900
West 290
Anthonie Leonard Marinissen, apotheker, wednr.

1875-1900
West 13
Egbert Jan Willem Top, geb. 17-03-1824 Elburg
geh. Diderika Maria Balk, geb. 13-12-1825 Elburg, ol. 02-08-1897 Elburg

1914-1918
Beekstraat 52
Mr. Henricus Andries Hoefhamer, geb. 27-07-1845 Elburg, notaris,
geh. Catharina Rose Curtis, geb. 30-07-1853 Fremantle (Australië)

16-08-1928 
Anna Dirkina Top (hoofd) wed. van Mr. H.A. Hoefhamer, geb. 13-06-1856
Vertrokken naar Nunspeet.

02-05-1922
Gezina Johanna Horseling, geb. 31-01-1901 Amsterdam, ongeh. inw. onderwijzeres
Later gehuwd met E.D. Havekamp, later naar Bagijnendijkje 2.

ca. 1930
Beekstraat 48
Anna G. Speek, geb. 08-01-1881 Zwolle, verpleegster, ol. jan. 1939 Zwolle
Gekomen van Amsterdam.

K. Veninga

05-09-1936 Kornelis Veninga vorig adres Ermelo en ol. op 05-04-1946.
15-04-1946 Carolina Luitingh (ev. K. Veninga) vertrok naar Den Haag.

12-03-1946 Mr. H.de Vries (kg) vorig adres Soest.
31-03-1960 Vertrokken naar Soest.

15-07-1947 Willemijntje Binnendijk vorig adres Smedestraat 32.

16-05-1947 Antje van der Gust vorig adres Beilen.
17-02-1948 Vertrokken naar Uithoorn.

14-02-1948 Antonie Frederik Bus vorig adres Nunspeet.
15-06-1951 Vertrokken naar Beverwijk.

14-02-1948 Jacob Gravesteijn, ov. 13-04-1950
15-06-1951 Gerritje Poen (ev. J. Gravesteijn) vertrokken naar Beverwijk.

01-08-1951 Heintje Goris vorig adres Leidschendam.
21-03-1953 Vertrokken naar Beekstraat 14.

25-06-1951 Thomas van de Wetering vorig adres Smedestraat 4.
09-02-1953 Vertrokken naar Jufferenstraat 13b.

10-04-1953 Dirk Jan de Klein vorig adres Beekstraat 14.
20-04-1953 Vertrokken naar Den Haag.

21-03-1953 Maarten de Groot vorig adres Beekstraat 14.
19-06-1956 Vertrokken naar Deventer.

16-09-1955 Gerrigje Kwakkel (db) vorig adres Graft.
12-11-1856 Vertrokken naar Jufferenstraat 14.

29-06-1956 Gerard Westerink vorig adres Bloemstraat 24a.
21-11-1960 Vertrokken naar Wildemaetstraat 27.


23-11-1960 Gerard Vos vorig adres Jufferenstraat 11.
13-04-1971 ol. Gerard Vos

09-02-1963 Hendrik J. Vos vorig adres Doornspijk.
29-05-1963 Vertrokken naar Wildemaetstraat 9.

01-02-1967 Lammert J. Labots vorig adres Oldebroek.
31-07-1968 Vertrokken naar Vackenordestraat 80.
19-01-1967 Lubbertje H.J. Labots-Vos

14-05-1975 Aaltje van Dragt-Vos (wed. van G.Vos) vertrok naar Beekstraat 48a.

14-05-1975 Egbert van ’t Hul vorig adres Oldebroek.


1985-1995
E. van ‘t Hul  

Beekstraat 48A

31-08-1940 Lambertus Verhoef vorig adres Pijnacker.
13-11-1951 Vertrokken naar Hilversum.

16-11-1945 Rosa I. Kamstra (db) vorig adres Hilversum.
30-04-1946 Vertrokken naar Groningen.

13-11-1951 Gerrit Cornelis van der Haar vorig adres Nunspeterweg 43.
01-12-1960 Vertrokken naar Ledige Stede 6.

19-12-1960 Willem R. Westerink vorig adres Ellestraat 37.
10-04-1972 Vertrokken naar Molenkampdwarsstraat 4.

10-04-1972 Jan Gerding vorig adres Heerdeboersstraat 7.
25-04-1973 Vertrokken naar Gagelstraat 3.

11-05-1973 Hendrik J. Vos vorig adres Bloemsteeg 9.
01-11-1974 Vertrokken naar Hanzestraat 64.

14-05-1975 Aaltje van Dragt (wed. van G. Vos zie Beekstraat 48) vorig adres Beekstraat 48.
28-03-1990 Vertrokken naar Nunspeterweg 7.

15-06-1990 Tienette Hup vorig adres Schokkerstraat 173.
15-06-1990 Jan S. van der Linde (ev. T. Hup) vorig adres Oldebroek.
13-12-1993 Vertrokken naar Schokkerstraat 14.

01-12-1993 Gosse S. van der Heide vorig adres Gorssel.
01-12-1993 Wilhelmina D. Vestering vorig adres Nunspeet.  

Beekstraat 46 (C 395)

1628
Eigenaar: Goris Franckesen

1653
Goris Franckesen

1664
Eigenaren: de erfgenamen van Goris Franckesen.

ca. 1700
Eigenaren: de kinderen van Evert Top.
Evert Top was geh. Hannisien Franckesen

22-06-1719
Geertruijd Top verkoopt voor f.500- aan Jan de Goede en Engeltje Berents een huis aan de Beekstraat staande tussen de huizen van Rein Nucke en Wolter van der Horst.

02-05-1721
Willem Pannekoek en Engeltje Berents verkopen voor f.340- aan Jan Jansen en Reijntje Egberts een doorgaand huis aan de Beekstraat zuidw. het huis van Rein Nucke en noordw. van Wolter van der Horst cum suis.

1725
Willem Pannekoek en Engeltje Berents

15-05-1742
Jan Jansen (Windhouwer) en Reijntje Eijberts echtelieden hebben verkocht voor f.1062- aan Everd Vos en Weintje Gerrits echtelieden een doorgaand huis bij de Saatmerk omtrent de Goorpoort, staande tussen het huis van Lubbert de Haas en het huis van coopman van Loo, van Zwolle.

1749
Evert Vos, koopman en zijn vrouw

1798
Huisnr. 276
Hendrik Balk, 64 jr, koopman, ongeh. ol. 20-12-1802 Elburg

03-07-1799
Jan Vos en Liberta Catharina Jolein hebben verkocht voor f.3600- aan Hendrik Balk een huis staande aan de Beekstraat WK tussen de huizen van weduwe Aart Top en Jan Lipke sr. Hendrik Balk leende hiervoor f.2000-.

10-12-1802
Testament van Hendrik Balk:
.............. ten achtste Legateer ik aan genoemde mijne neef Sijbrand Balk mijn huis en Where op de Beekstraat alhier kennelijk staande en bij mij thans bewoond, mids dezelve daartegen in de boedel zal moeten inbrengen f.2200-.

1818
Huisnr. 291
Eigenaar: Sijbrand Balk, ijzerkoper
Een huis met 16 deuren en vensters.

1829
West 291
Dirk Dewes Balk,64 jr, koopman, ongeh.

1830
Kadastraal eigenaar: Sijbrand Balk

1839-1849
West 291
Dirk Dewes Balk, geb. Elburg, 57 jr,
geh. Anna Top, geb. Elburg, 53 jr

1850-1860
West 291
Dirk Dewes Balk, geb. 1782 Elburg, koopman, wednr, ol. 27-09-1859 Elburg,
Kinderen uit het huwelijk vanDirk Balk en Anna Top:
 - Gerharda Wilhelmina geb. 07-07-1823 Elburg
 - Diderika Maria geb. 1825 Elburg

1860-1875
West 291
Gerharda Wilhelmina Maria Balk, geb. 07-07-1823 Elburg

Mr. Henricus Theodorus Gregorij, geb. 08-04-1843 ‘s-Gravenhage, burgemeester
geh. Johanna Gijsberta Hoefhamer, geb. 15-03-1852 Elburg

1875-1900
West 12
Gekomen op 22-09-1892 van Menaldumadeel.
Jan Dirk te Winkel, geb. 12-07-1830 Winterswijk, predikant, ol. 29-12-1896 Elburg
geh. Saaske Minnes van den Berg, geb. 01-03-1847 Mimmertga.

02-11-1897 Gerhard J. D. Aalders, geb. 17-06-1875 Amsterdam, predikant, vorig adres Gouda.
02-11-1897 Mary A.E. Davis (ev. G.J.D. Aalders) geb.12-03-1850 Londen, vorig adres Gouda.
26-07-1900 Vertrokken naar Apeldoorn.

1914-1918
Beekstraat 50
Arend Jan Kroese, geb. 16-08-1865 Elburg, landbouwer en tuinder, ol. 10-03-1934 Elburg
geh. Elisabeth van der Bosch, geb. 24-02-1868 Ermelo. (Stal Kroese Smeesteeg 25)
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Albert Hendrik geb. 25-07-1905
 - Rijk geb. 28-03-1908
 - Hendrik Aart geb. 09-06-1914
Gekomen op 24-02-1925 van Doornspijk.

Grietje Smid (db) geb. 23-09-1906 Doornspijk.
Vertrokken op 17-09-1935 met zijn allen naar Doornspijk.

ca. 1930
Beekstraat 46
Weduwnaar Arend Jan Kroese

28-03-1941 Arend Jan Kroese vorig adres Ermelo. 
20-03-1943 ol. Arend Jan Kroese aan de Beekstraat 46.

18-01-1946 Aaltje Kiers (hh) vertrok naar Genemuiden.

04-02-1929 Grietje Smit (hh) vorig adres Doornspijk. 
10-05-1944 Vertrokken naar Doornspijk.

10-03-1943 Elisabeth van den Bosch (ev. A.J. Kroese)
28-12-1943 ol. Beekstraat 46

28-12-1943 Rijk Kroese (zn. van A.J. Kroese)
16-01-1975 Vertrokken naar Wilgenkampstraat 8.

19-05-1944 Klaas van Riesen (kg) vorig adres Zwollerkerspel. 
17-05-1946 Vertrokken naar Zwartsluis.

14-05-1946 Krijntje L.Tanis (kg) vorig adres Ouddorp.

26-04-1947 J. Grootenboer (kg) vorig adres Melissant. 
06-02-1952 Vertrokken naar Den Haag.

26-04-1947 Maria Thielen (kg) vorig adres Melissant. 
06-02-1952 Vertrokken naar Den Haag.

14-04-1976 A.R. de Waal vorig adres Nunspeet.

18-03-1982 Catharina E.R. de Waal Hulsbergen vorig adres Enschede. 
27-05-1982 Vertrokken naar Eendehoeksteeg 1.

1985
Beekstraat 46
A.R. de Waal

Samengevoegd met Stal Kroese Smeesteeg 25.