Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Westerwalstraat 31 (C 384)

20-02-1736
Resolutieboek inv.nr. 1:
Jan Lipke verzoekt de grond achter de Waage in erfpacht in erfpacht te hebben om daarop een woning te timmeren.
Toegestaan de lengte van de grond achter de Waage 27 voet van voren en 31 voet van achteren, zullende Jan Lipke de straat tussen dat zijn getimmer en `t huis van de kerkmeester Van der Horst voor de helft moeten onderhouden en van tijd tot tijd laten repareren, en ook het afdakje waaronder stadsleeren hangen op zijn kosten zal moeten afbreken en op een andere plaats laten maken.


29-09-1740
Comparant Jan Lipke en Aaltje Boschwinkels echtelieden die transporteren voor 180 caroli guldens aan Rijnvisch van der Horst en juffr. Everdina Henrica Sandberg echtelieden het huisjen achter de Waege tegen de Stadsmuijre in de Stege tegenover het huis van coperen, staande op Stadsgrond.


04-06-1766
Comparant Gijsbert Gerhard Sandberg, volmachtigde van Rijnvisch Feith burgemeester van Zwolle, als voogd over de innocenten Rijnvisch van der Horst heeft verkocht aan Teunis Vos Gzn en Maria Hengeveld een huisje tegen de Stadsmuur, achter de Waage en naast het getimmer van Jan Balck.


30-05-1776
Teunis Vos Gzn heeft een huisje staande achter de Waage tegen de Stadsmuur.


29-04-1785
Teunis Vos Gzn. en vrouw Susanna Alpherts hebben o.a. een huisje in de Stege bij de Stadsmuur en naast de Stadswaag.


27-04-1804
Comparant Jan Ruis als volmachtigde van Teunis Vos Gzn en Vrouw Susanna Grada Alpherts echtelieden welke verkochten voor F.145- aan Evert Aaldsen Hup en Betjen Wijnholt echtelieden een huisje staande binnen Elburg in het Zuiderkwartier tegen de Stadsmuur, bij de Waag.


1818

Huisnr. 197
Eigenaar: Evert Hup


1829

Huisnr. 197
Evert Aaltsen Hup geb. Doornspijk 64 jr. voerman.
geh. Elisabeth Wijnhold geb. Elburg 47 jr.


1830

Huisnr. 197
Kadastraal eigenaar: Evert Hup


1839-1849

Huisnr. 197
Evert Hup geb. Doornspijk 72 jr. voerman
geh. Elisabeth Wijnholt geb. Elburg 59 jr.


1850-1860

Huisnr. 197
Evert Hup geb. 1766 Doornspijk, ovl. 05-02-1857 Elburg, landbouwer.
geh. Batje Wijnholt geb. 1776 Elburg, ovl. 13-03-1859 Elburg.


1860-1875

Huisnr. 197
Beert Hup Ezn. geb. 28-10-1819 Elburg, ovl. 21-05-1886 Elburg, karman, ongehuwd.
Samen met zijn zusters:
 - Cornelisje Hup geb. 10-04-1815 Elburg, ovl. 21-01-1887 Elburg, ongehuwd.
 - Janna Hup geb. 08-09-1808 Elburg, ovl. 07-11-1890 Elburg, ongehuwd.


1875-1900

Huisnr. 13
Gerrit Leusink geb. 17-04-1824 Elburg, daglooner.
geh. Elisabeth van Koot geb. 27-06-1827 Elburg.


1914-1918

Huisnr. 25
Johannes Lambertus Leusink geb. 20-09-1860 Elburg, visser.
geh. Beertje Engeltjes geb. 09-05-1861 Elburg, ovl. 27-02-1896 Elburg.


ca. 1930

Huisnr. 31
Harm Westerink, ovl. 28-08-1953


14-12-1966 Ovl. Hendrik Westerink.


07-11-1968 Trijntje Westerink (wed. van Hendrik Westerink) vertrok naar Heerde.


16-06-1975 Gerard Ruitenberg vorig adres Harderwijk.
03-10-1979 Vertrokken naar Apeldoorn.


1985

De zoon van Hendrik van Harmen Westerink blijft in het huis wonen. 


22-10-1982 Hendrikus Sellis vorig adres Hanzestraat 7.
26-06-1986 Vertrokken naar Ellestraat 46.


06-09-1988 Jan Bosman vorig adres Gregorystraat 12.
30-09-1986 Hendrika C. van der Hoef vorig adres Havenkade 34.
29-03-1990 Vertrok naar Robbertsmatenstraat 15.


06-03-1990
Dina K. ten Cate vorig adres Nunspeet.
27-12-1993 Vertrokken naar Bloemstraat 5.


09-09-1994 Aard Ruijter vorig adres Passestraat 8.
09-09-1994 Geertje J. van Triest (egt. van Aard Ruijter) vorig adres Westerwalstraat 35.