Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Westerwalstraat 35 (C 385)

1829
Huisnr. 198
Jurrien Lipke geb. Kampen 43 jr. timmerman.
geh. Hendrika Hulst geb. Kampen 44 jr.


1839-1849

Huisnr. 198
Jurrien Lipke timmerman
geh. Hendrika Fransen geb. Kampen 55 jr. ovl. 29-03-1842 Elburg.


1850-1860

Huisnr. 198
Jurrien Lipke geb. 1787 Kampen, timmerman.
geh. Geertjen ten Dooijen geb. 1786 Elburg, ol. 15-06-1860 Elburg.


1860-1875

Huisnr. 198
Jurjen Lipke geb. 17-05-1787 Kampen, timmerman, weduwnaar.

Gerardus Terlaak geb. 15-08-1820 's-Gravenhage, ovl. 27-04-1865 Elburg, tekenmeester.
geh. Johanna Geertruida Reich geb. 19-05-1829 ’s-Gravenhage, ovl. 06-03-1866 Elburg.

Weduwe Lucia Maria Flaward Wolff geb. 22-10-1802 Kampen.


25-03-1862
Van familie Lipke aan Gerardus Terlaak, tekenmeester, het huis C.385 voor F.2000- staande aan en op de beek. Jurjen Lipke en Maria van de Weijer eigenaar door koop van de Gemeente Elburg.


05-03-1866
Van L.F. Schneider aan Lucia Flaward de Wolff weduwe Römer het huis C.385 aan en op de beek staande voor F.2800-. Eigenaar voor groot deel door koop van Jurrien Lipke 25-03-1862.


1875-1900

Huisnr. 12
Geertje de Vries geb. 02-10-1830 Oud-Loosdrecht ongehuwd.


1914-1918

Huisnr. 26
Geertje de Vries


ca. 1930

Huisnr. 35
Nicolaas Westerink


1930-1940

Huisnr. 35
Jan Rijnenberg geb. 02-12-1860 Nijmegen, ambtenaar secretarie.
geh. Jacoba A.G. van Dam geb. 10-01-1859 Montfoort.

Nicolaas Westerink geb. 24-02-1893 notarisklerk.
geh. Murkje Jaarsma geb. 03-09-1890.
Kinderen:
 - Hermina geb. 26-10-1920.
 - Klaziena Hendrika geb. 01-11-1923.
 - Gerda geb. 28-05-1928

04-05-1956 Nicolaas Westerink vertrok naar Wilhelminaweg 7.


04-05-1956 Cornelis van Loo vorig adres Wilhelminaweg 7.
17-12-1956 Vertrokken naar Nunspeterweg 14.


17-12-1956 Jan Hulst vorig adres Beekstraat 32.
01-09-1964 Ovl. Jan Hulst.


01-12-1966 Hendrika de Vries (wed.van Jan Hulst) vertrok naar Wilhelminastraat 8.


30-10-1967 Gerrit van Triest vorig adres Ellestraat 37. 

Westerwalstraat 31 (C 384)

20-02-1736
Resolutieboek inv.nr. 1:
Jan Lipke verzoekt de grond achter de Waage in erfpacht in erfpacht te hebben om daarop een woning te timmeren.
Toegestaan de lengte van de grond achter de Waage 27 voet van voren en 31 voet van achteren, zullende Jan Lipke de straat tussen dat zijn getimmer en `t huis van de kerkmeester Van der Horst voor de helft moeten onderhouden en van tijd tot tijd laten repareren, en ook het afdakje waaronder stadsleeren hangen op zijn kosten zal moeten afbreken en op een andere plaats laten maken.


29-09-1740
Comparant Jan Lipke en Aaltje Boschwinkels echtelieden die transporteren voor 180 caroli guldens aan Rijnvisch van der Horst en juffr. Everdina Henrica Sandberg echtelieden het huisjen achter de Waege tegen de Stadsmuijre in de Stege tegenover het huis van coperen, staande op Stadsgrond.


04-06-1766
Comparant Gijsbert Gerhard Sandberg, volmachtigde van Rijnvisch Feith burgemeester van Zwolle, als voogd over de innocenten Rijnvisch van der Horst heeft verkocht aan Teunis Vos Gzn en Maria Hengeveld een huisje tegen de Stadsmuur, achter de Waage en naast het getimmer van Jan Balck.


30-05-1776
Teunis Vos Gzn heeft een huisje staande achter de Waage tegen de Stadsmuur.


29-04-1785
Teunis Vos Gzn. en vrouw Susanna Alpherts hebben o.a. een huisje in de Stege bij de Stadsmuur en naast de Stadswaag.


27-04-1804
Comparant Jan Ruis als volmachtigde van Teunis Vos Gzn en Vrouw Susanna Grada Alpherts echtelieden welke verkochten voor F.145- aan Evert Aaldsen Hup en Betjen Wijnholt echtelieden een huisje staande binnen Elburg in het Zuiderkwartier tegen de Stadsmuur, bij de Waag.


1818

Huisnr. 197
Eigenaar: Evert Hup


1829

Huisnr. 197
Evert Aaltsen Hup geb. Doornspijk 64 jr. voerman.
geh. Elisabeth Wijnhold geb. Elburg 47 jr.


1830

Huisnr. 197
Kadastraal eigenaar: Evert Hup


1839-1849

Huisnr. 197
Evert Hup geb. Doornspijk 72 jr. voerman
geh. Elisabeth Wijnholt geb. Elburg 59 jr.


1850-1860

Huisnr. 197
Evert Hup geb. 1766 Doornspijk, ovl. 05-02-1857 Elburg, landbouwer.
geh. Batje Wijnholt geb. 1776 Elburg, ovl. 13-03-1859 Elburg.


1860-1875

Huisnr. 197
Beert Hup Ezn. geb. 28-10-1819 Elburg, ovl. 21-05-1886 Elburg, karman, ongehuwd.
Samen met zijn zusters:
 - Cornelisje Hup geb. 10-04-1815 Elburg, ovl. 21-01-1887 Elburg, ongehuwd.
 - Janna Hup geb. 08-09-1808 Elburg, ovl. 07-11-1890 Elburg, ongehuwd.


1875-1900

Huisnr. 13
Gerrit Leusink geb. 17-04-1824 Elburg, daglooner.
geh. Elisabeth van Koot geb. 27-06-1827 Elburg.


1914-1918

Huisnr. 25
Johannes Lambertus Leusink geb. 20-09-1860 Elburg, visser.
geh. Beertje Engeltjes geb. 09-05-1861 Elburg, ovl. 27-02-1896 Elburg.


ca. 1930

Huisnr. 31
Harm Westerink, ovl. 28-08-1953


14-12-1966 Ovl. Hendrik Westerink.


07-11-1968 Trijntje Westerink (wed. van Hendrik Westerink) vertrok naar Heerde.


16-06-1975 Gerard Ruitenberg vorig adres Harderwijk.
03-10-1979 Vertrokken naar Apeldoorn.


1985

De zoon van Hendrik van Harmen Westerink blijft in het huis wonen. 


22-10-1982 Hendrikus Sellis vorig adres Hanzestraat 7.
26-06-1986 Vertrokken naar Ellestraat 46.


06-09-1988 Jan Bosman vorig adres Gregorystraat 12.
30-09-1986 Hendrika C. van der Hoef vorig adres Havenkade 34.
29-03-1990 Vertrok naar Robbertsmatenstraat 15.


06-03-1990
Dina K. ten Cate vorig adres Nunspeet.
27-12-1993 Vertrokken naar Bloemstraat 5.


09-09-1994 Aard Ruijter vorig adres Passestraat 8.
09-09-1994 Geertje J. van Triest (egt. van Aard Ruijter) vorig adres Westerwalstraat 35. 

Westerwalstraat 27

1875-1900
Zuid 15
Jacob Westerink Janszn. geb. 20-07-1865 Elburg, metselaar.
geh. Margaretha Stronkhorst.


1914-1918

Westerwalstraat 22
Dries Magré geb. 18-10-1877 Elburg, rietdekker.
geh. Betje Zoet geb. 30-11-1879 Elburg.


ca. 1930

Huisnr. 27
Dries Magré, ovl. 08-10-1947 
geh. Betje Zoet (wed. van Dries Margè), ovl. 03-02-1955


03-02-1955 Geertje Margè (dochter van Betje Zoet)
12-02-1957 Vertrokken naar Smeesteeg 17.


16-01-1956 Jacob Margè vorig adres Schapesteeg 14a.
05-11-1986 Ovl. Jacob Margè.


16-01-1956 Hendrikus J. Kreuger (pleegzoon inwoner) vorig adres Schapesteeg 14a.


16-01-1986 Aartje Bosman (wed. van Jacob Margè) vorig adres Schapesteeg 14a.
23-01-1992 Vertrokken naar Nunspeterweg 7. 

Westerwalstraat 29 en 29A

1875-1900
Zuid 14a
Gerard Land geb. 02-02-1849 Doornspijk, veldwachter.
geh. Grietje Zoet geb. 30-09-1847 Elburg ovl. 19-07-1900 Elburg


1914-1918

Huisnr. 23
Weduwe Hendrikje Land-Peetsma


ca. 1930-1946

Huisnr. 29
14-05-1946 Ovl. weduwe Hendrikje Land-Peetsma (wed. van G. Land).


25-05-1939 Gerard Land (geh. zoon van H. Land-Peetma).
01-09-1982 Ovl. Gerard Land.


12-05-1948
Hendrik Binnekamp vorig adres Doelenlaan 3.
06-11-1948 Vertrokken naar Ellestraat 9.


15-09-1960
Hendrikje van Suijdam-Land (geh. dochter) vorig adres Ede.
07-10-1960 Vertrokken naar Ede.


27-01-1969
Jan Wessels (kostganger) vorig adres Heerde.
22-09-1969 Vertrokken naar Doelenlaan 11.

24-10-1975 Gerard Land en egt. Jannie A.H. Schutte.
12-12-1975 Vertrokken naar Hanzestraat 16.


10-08-1977 Gerard Land
28-05-1986 Vertrokken naar Mast 56.


01-09-1982 Jannie A.H. Schutte (wed. van Gerard Land).
16-11-1985 ovl. Jannie A.H. Schutte.


1985

G. Land, venter


02-07-1986 Bartus Steert en egt. Dirkjr Schoonhoven vorig adres Hoekwant 13.


Westerwalstraat 29a

Pakhuis G. Land


Samengevoegd met Westerwalstraat 31. 

 

 

Westerwalstraat 25

1875-1900
Zuid 16
Jacob Zoet Dzn. geb. 12-02-1856 Elburg, dagloner.
geh. Geertje Ponstein geb. 21-07-1856 Elburg.


1914-1918

Westerwalstraat 21
Gerrit Ponstein

A.M. Seijbel

Hendrikus Jacob Vos.


ca. 1930

Huisnr. 25
Evert Sneller geb. 26-11-1870 Elburg, gemeente arbeider.
geh. Harmpje Broekhuizen 13-09-1870.

Willem Straatman geb. 17-08-1877 Elburg.

Hendrik J. Krans geb. 14-05-1875 Voorst.

Johannes aan 't Goor geb. 23-02-1902 Elburg, visser.
geh. Aaltje Docter geb. 20-12-1903 Elburg, ovl. 04-07-1985


24-05-1950 Janna Schreurs (wed. van G. Docter) schoonmoeder inwonend, vorig adres Rozemarijnsteeg.
06-03-1951 Ovl. Janna Schreurs.


18-12-1964 Jan aan ‘t Goor (geh. zoon)
09-02-1965 Vertrokken naar Ermelo.


04-05-1982 Maria T. A. Weijman (gescheiden van J. aan ‘t Goor).
22-10-1982 Vertrokken naar Harderwijk.


22-08-1983 Wilhelmina Arends (wed. van Johannes aan ‘t Goor) vorig adres Wageningen.
06-09-1985 Vertrokken naar Nunspeet.


21-09-1988 Willem Junte vorig adres Het Straatje 11.
21-09-1988 Gijsbertina van de Pol (egt. van Willem Junte) vorig adres Barneveld.