Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Bloemstraat 28 (C 316)

03-04-1632
Hilletje Teunis vrouw van Jan Brantsen heeft gekocht ¾ van een huis in de Bloemstraat aan Jan Gerrits, timmerman en Lambertgen Evert Sijmons zijn vrouw, waaraan oostw. het huis van Feith en westw. van Jan Thijmans.


1664

Eigenaren: de weduwe van Jan Gerritsen 


06-07-1697
Jan Gerritsen, bootschuiver, en Tonisjen Jans verkopen voor F. 50,-- aan Hendrick Simonsen, timmerman, en Dirckjen Wolffs 1/4 part van een huis in de Bloemstraat staande tussen de huizen van Jacob Munnik en Melchior Pruijs.


10-02-1704
Comparant Aaltjen Lamberts, wed. van Sijmen Jansen welke verkoopt voor F. 48,-- aan Henrick Sijmonsen en Dirkjan Wolfsen echtl. 1/4 part van een huis in de Bloemstraat staande tussen de huizen van Dries Harmsen en Melchior Pruijs, waarvan de eene helft koper zelf behoort en de andere 1/4 part de erven van Jan Jansen cuijper tot Harderwijk.


1707

Hendrik Simonse


1725

Weduwe Hendrik Balkhoud


1730

Eigenaar: Sijmon Balk


1749

Simon Balk, timmerman/koopman met zijn vrouw


28-04-1774
Sijmon Balck en Matje Pannekoek hebben verkocht voor F. 25,-- aan Jan Balck een huisje of stal staande in de Steege, oostw. Rein Munnik, westw. verkoper, noordw. koper.


24-04-1780
Comparant Sijmon Balk en Matje Pannekoek die verklaarden verkocht te hebben voor F. 1400,-- aan juffer Hendrikjen van Beek een huis in de Zuiderbloemstraat staande tussen het huis van Aart Rademaker en het huis van Dirk Balk, door comparant bewoond.


21-07-1782
Comparant juffer. Hindrikje van Beek die verklaarde verkocht te hebben voor F. 1400,-- aan…… een huis in de Zuiderbloemstraat tussen de huizen van Aart Rademaker en Dirk Balk.


04-10-1784
Hendrik van Beek en Maria Gonset hebben een huis staande tussen de huizen van Aalt Hendriks en Dirk Balk.


25-06-1785
Hendrik van Beek en Maria Gonset verkopen voor 1600 caroli guldens aan Jan Hendriks Vos en Martha Jans echtlieden een doorgaand huis staande tussen de huisen van Dirk Balk en Aalt Hendriks, met derzelver mestvaalt.


1798

Huisnr. 236
Jan Rijkerts, 29 jr. geh.

Hendrik Gerritsen, 25 jr. voerman, ongeh.


1818

Van Jan Hendriks Vos aan Margjen van Triest-Vos, Rijkje de Fluiter, Aart van Triest Rzn. en J. Vos


1827

Transport van het huis ZK nr. 256 van Jan Vos Jzn. te Kampen, Peter Vos molenaarsknecht te Nunspeet, Aart van Triest schipper en Rijkje Rijkerts, vouw van Daniel de Fluiter en Marrigje Vos, vouw van Jan van Triest schipper te Amsterdam, aan Jacobus Groenekaas en Hendrikje Vinke voor F. 1000,--


1829

Huisnr. 256
Jacob Groenekaas geb. Oldebroek 58 jr. bouwman.
geh. Hendrikje Vinke geb. Nunspeet 44 jr.


16-01-1833
Het huis van Jacob Groenekaas en Hendrikje Vinke aan Gerrit Noman, rentenier te Elburg voor F. 1000,-- staande in de Bloemstraat ZK 256 met een achteruitgang in de steeg aan de ene zijde de stal van heer Hein en andere zijde het huis van Gerrit ten Hoope en Jan ten Hoope, bestaande uit, kamer, keuken, kelderkamer, kelder, stal en zolders.


1839-1849

Huisnr. 256
Sophia Carolina Brinkman en haar zoon Arnoldus Geerlings.


1850-1860

Huisnr. 256
Weduwe Carolina Geerlings-Brinkman, geb. 1796 Ootmarsum.

Arnoldus Geerlings, geb. 1826 Elburg, wever.
geh. Hilligje Pater, geb. 1828 Elburg


24-01-1861
Van Petronella Slieker, weduwe van Cooke te Elburg aan Evert Nagelhout het huis staande aan de Bloemstraat C 316 voor F. 725,- aangekocht 21-04-1845


1860-1875

Huisnr. 256
Gerrit Nagelhout, geb. 07-01-1846 Elburg, koopman.
geh. Gerritje Goris, geb. 28-11-1846 Elburg.


1875-1900

Huisnr. 57
Gerrit Nagelhout, geb. 07-01-1846 Elburg, landbouwer.
geh. Gerritje Goris, geb. 28-11-1846 Elburg.


1914-1918

Huisnr. 23
Gerrit Hengeveld


ca. 1930

Huisnr. 28
Jan Hup

27-09-1956 Jan Hup vertrok naar Oldebroek.


18-01-1948 Evertje Hup (geh. met J. Goudbeek).
12-03-1949 Vertrokken naar Olderbroek.


03-08-1950 Jannes Hup (geh. zoon van Jan Hup) vorig adres Westerwalstraat 43.
12-09-1950 Vertrokken naar Smedestraat 21.


08-10-1953 Gerhardes Hup (geh. met H. van Oene).
18-01-1954 Vertrokken naar Schapesteeg 1.


04-05-1949 Gerrit Binnekamp (geh. met dochter van Jan Hup) vorig adres Schapesteeg 2.
20-01-1950 Vertrokken naar Schapesteeg 4.
20-02-1954 Vorig adres Schapesteeg 4.
27-09-1956 Vertrokken naar Oldebroek.


27-09-1956 Jannes Hup vorig adres Smeesteeg 11.
07-09-1983 Vertrokken naar Orgelkampstraat 13.


30-05-1975 Marten Hup en echtgenote.
08-09-1975 Vertrokken naar Backerskamp 59.


In gebruik als winkelpand (Stoffenwinkel “De Markthal”).


Zou niet meer als woning voldoen 22-10-1982.