Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Bloemstraat 20 (C 310)

1635
Heijmerick to Water mit vrou ende swaeger.


11-11-1636
Heijmerick to Water en Egbertgen Frisselmans hebben een huis in de Bloemstraat, oostw. Aelt Nucke, zuidw. de stege, westw. Hobert Dircksen en noordw. de straat.


1653

Jacob Jaspersen


1664

Eigenaar: Jacob Jaspersen


1676

Schoorsteengeld: betaald door Jacob Jaspersen.


ca. 1700

Eigenaar: Harmen Snoek


1707

Harmen Snoek 


23-05-1719
Familie Wijne en Jacob Gerritsen en Grietje van Ems, erfgenamen van Harmen Snoek, en weduwe Rector van Thiel, familie Munnink, erfgenamen van Hestertje Jacobs, verkopen voor F.350- aan Reinder Willemsen een doorgaand huis oostw. erven weduwe Bentincks en westw. Aaltje Willems. Reinder Willemsen verkoopt het weer voor F.325- aan Aart Aartsen en Grietje Egberts.


1725

Aart van Triest


1730

Eigenaar: Aart van Triest


1749

Heijmerick op Stelten en vrouw.
Inw.: Liesbet Dirks, vrouw van een soldaat.


1751

Eigenaar: Heimerik op Stelten 


05-06-1767
Heijmen Jansen op Stelten en Jennigjen Aarts echtelieden lenen F.200-. Als pand hun doorgaand huis met vaalt, staande in de Bloemstraat tussen het huis van Jan Munnink en de plaats van het Feithenhof.


19-05-1780
Comparant Heimen Jansen op Stelten en Jennigjen Aarts die verkochten voor F.900- aan Jan Claassen Wijnout en Juffr. Susanna Lucia Bronkhorst echtelieden een huis in de Bloemstraat staande tussen het huis van Jan Munnink en de Feithenhofsplaats van `t Godshuis.


30-06-1789
Deze verkopen het weer voor F.850- aan Beert Jansen en Jannigje Hendriks.


1798

Huisnr. 232
Jacob Wijnne, 46 jr, bouwman, geh.


1802

Van weduwe Barend Jansen aan Roelof Bredenoord voor F.815-


1818
Huisnr. 252
Eigenaar: Roelof Bredenoord


1829

Huisnr. 252
Beert Koops geb. Elburg 60 jr. bouwman.
geh. Grietje Klein geb. Elburg 44 jr.


1830

Kadastraal eigenares: weduwe Roelof Bredenoord.


1839-1849

Huisnr. 252
Gerrit Bredenoort, voerman.
geh. Gesina van Dijk


1850-1860

Huisnr. 252
Gerrit Bredenoort, voerman.
geh. Gesina van Dijk


1860-1875

Huisnr. 252
Gerrit Bredenoort geb. 08-08-1811 Elburg, voerman.
geh. Gezina van Dijk.


1875-1900

Huisnr. 26 (252) 
Gerrit Bredenoort geb. 08-08-1811 Elburg, ovl. 08-12-1889 Elburg.
geh. Gezina van Dijk geb. 14-12-1812 Doornspijk.

Roelof Bredenoort geb. 09-02-1840 Elburg.
geh. Berendje Verhoef geb. 15-07-1844 Ermelo.
Inw.: zijn moeder wed. Gezina van Dijk.


ca. 1930

Huisnr. 8
Barend Bisschop geb. 14-7-1986 Elburg ,voerman.
geh. Gerritje Eibrink geb. 31-1-1896 Oldebroek


Bergplaatsje Wed. Hakke


Daarna Pakhuis Fa. Gebr. Kruithof


1980

Bloemboetiek Van Driesten (september 1980)


1985

Huisnr. 8
C. van der Zwaag