Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Bloemstraat 19 (C 371)

1628
Eigenaar: Jan Eijbertsen


1635

Eibert Jansen


1664

Eigenaren: de erfgenamen van Eibert Jansen.


ca. 1700

Eigenares: Grietjen Driessen 


01-07-1704
Grietjen Driessen transporteerde aan Jan Gerritsen Jonker en Grietjen Jans echtelieden voor F.170- een huis in de Zuiderbloemstraat alwaar noordw. David Boeduijne en zuidw. Sijbilletjen Jansen aan gehuisd zijn.


19-11-1720
Aeltje Evert en Grietje Heijmons en Cornelis Aartsen Schuurman, alle erfgenamen van Jan Jonker en Grietje Jans verkopen voor F.115- aan Jurrien Ellerbeek en Geertruijd van Megen een huisje in de Zuiderbloemstraat alwaar noordw. weduwe David Boeduijne en zuidw. Harmen Fransen aan gehuisd zijn.


1725

Jurrien Ellerbeek 


01-03-1742
Comparant Jurrien Ellerbeek en Geertruijd van Meegen echtelieden die verkochten voor 390 caroli guldens aan Eijbert Olthuijs en Fennigje Elderbeek echtelieden hun huis in de Oosterbloemstraat staande tussen de huizen van Willem Boeduijne en Wijchman Gerrits.


1749

Jan Ruijs, opperman/wolkammer, geh.


10-11-1767
Testament van Fennigje Elderbeek:
Aan neef Everd Bosch, na doode van zuster Regina haar huis in de Bloemstraat bij de Saatmerkt tussen de huizen juffrouw Boeduinx en weduwe Rutger van der Heijde, thans bewoond door weduwe Geerlof Gijsberts.


27-01-1770
Everd Bosch en Jacoba Jacobs echtelieden hebben verkocht voor F.250- aan Hermanus de Vos en Gerrigje Bosch een huisje in de Bloemstraat staande tussen de huizen van juffr. Boeduijn en weduwe Rutger van der Heijde, mits Regina Elderbeek het haar leven lang zal blijven bezitten, tengevolge beschikking van haar zuster Fennigje. 


26-05-1781
Johannes en Gerrit van Vaassen enz. verklaarden verkocht te hebben voor F.396- aan Jacobus van Doesburg een huisje in de Bloemstraat tussen de huizen van koper en en Jacob Price.


13-10-1783
Menzo van der Heijde


1798

Huisnr. 207
Hendrikje Jacobs, 58 jr, bleeker, weduwe.

Hendrik Jansen, 26 jr, metselaarsknecht, ongeh.


1818

Huisnr. 221
Eigenaar: Johan van Sassenberg


1829

Huisnr. 221
Julian Petersen geb. Terschelling 48 jr.
geh. Anna Maria Lotze geb. Ransbach 40 jr.


1830

Kadastraal eigenaar: Hendrik van Sassenberg


1839-1849

Huisnr. 221
Gerhardus van Sassenberg 63 jr. ongeh.


1850-1860

Huisnr. 221
Gerhardus van Sassenberg geb. 1776 Elburg ongeh.
Vertrokken op 26-02-1855 naar Harderwijk. 

Peter van der Heide geb. 28-09-1835 Kampen, koopman.
geh. Aaltje Groothuis geb. 1839 Nunspeet, ovl. 13-02-1862 Elburg.


1860-1875

Huisnr. 221
Gerrit Hulsman geb. 21-06-1845 Elburg, Barbier.
geh. Jacoba Goris geb. 08-06-1845 Elburg.


26-09-1889
Van Johan van Triest aan Gerrit Jan Hengeveld het huis C.371 aan de Bloemstraat voor F.800.
Gekocht in 15-03-1887.


1875-1900

Huisnr. 36
Gerrit Jan Hengeveld geb. 04-02-1844 Elburg, kleermaker.
geh. Willemina Margrita Eilders geb. 24-12-1842 Elburg.


1914-1918

Huisnr. 32
Gerrit Jan Hengeveld


1921-1984

Huisnr. 19
Siemen Goosensen, geb. 9-19-1892 Elburg, visser.
geh. Helena Hollander geb. 25-6-1893 Elburg.
01-02-1921 Vorig adres Koog aan de Zaan. 
28-06-1984 Ovl. Siemen Goosensen.


16-08-1950
Grietje Goosensen (geh. met B. Westerink en dochter Siemen Goosensen).
01-02-1951 Vertrokken naar Bagijnendijkje 4.


06-04-1955
Gerritje Goosensen (geh. E. Visscher en dochter Siemen Goosensen).
14-06-1955 Vertrokken naar Kampen.


17-12-1951 Barend Westerink vorig adres Bagijnendijkje 4.
25-03-1952 Vertrokken naar Smedestraat 9.


30-08-1984 Robert den Toom vorig adres Hanzestraat.
19-06-1986 Hendrika W.E. Hengeveld (agt. van R. den Toom) vorig adres Lange Wijden 32.
29-01-1991 Vertrokken naar Apeldoorn.


14-11-1990 Jansje D. ten Berge vorig adres Flevoweg 5.