Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Bloemstraat 14 (C 307)

1628
Eigenaar: Henrick Witte

1635
Burgemeester Aelt Nucke mit vrou ende soene.


15-01-1636
Jan Gerrit van Huecklum mede als volmachtigde van Jr Gerrit Witte mombaren van de kinderen van wijlen Jr Henrick Witte bij juffer Johanna van Huecklum verworven, transp. aan Aelt Nucke en Stijntgen zijn huisvrouw een huis en plaats staande noordw. de Bloemstraat, oostw. Dries Pietersen en zuidw. de Stege.


1653

Eijbert Nucken, scholtis en vrouw.
Weduwe burgemeester Nucken, met zoon en meid.


1664

Eigenaren: de erfgenamen van Aelt Nucken.


1776

Schoorsteengeld: voor vier schoorstenen betaald door scholtinne Nucken. 


22-06-1682
Aleijda Feith weduwe van scholtus Eijbert Nucke en haar dochter leenden F.195-. Als pand hun huis in de Bloemstraat staande tussen de huizen van Jutje Dries en van de erfgenamen van Jacob Jaspersen.


ca. 1700

Eigenaar: Aalt Nukken


28-05-1709
Van Anna Loefsen, weduwe scholtis Antonij Daandels en als zuster van haar innocente broeder Henrik Loefsen, erfgenamen van wijlen kerkmr. Aalt Nucke, hebbem verkocht voor F.550- aan Carel Bentinck heere tot den Berencamp en vrouw Johanna Feith, een huis en twee plaatsen in de Zuiderbloemstraat, staande tussen de huizen van Harmen Snoek westw. en Jan Gerberigsen van Loo oostwaarts.


1730

Eigenaar: Burgemeester Witten 
Daarna Feithenhof van de plaatse. 


14-12-1959 Goossen Akster vorig adres Oldebroek.
28-05-1984 Vertrokken naar Coragestraat 49.


20-11-1984 Johannes Schenk vorig adres Winckelstraat 21.
20-11-1984 Wilhelmina E. Amptmeijer (egt. van Johannes Schenk) vorig adres Winckelstraat 21.


30-09-1986 Dirk J. Rooseboom de Vries vorig adres Gorinchem.
13-06-1986 Vertrokken naar Larixweg 20.