Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Bloemstraat 8 (C 302)

1664
Eigenaar: Simon Beenen


1676

Schoorsteengeld: Simon Benen


ca. 1700

Eigenaar: Heijmen Penninc


13-05-1719
Heijmen Pennink en Jannetje Jans verkopen voor F.140- aan Jan Harmsen en Marij Henriks een huis in de Zuijderbloemstraete, zuidw. Henrik de Groote en westw. Henrik Amptmeijer.


1725

Jan Harmsen


02-09-1739
Comparant Jan Teunissen en Cnelisjen Aarts echtelieden als erfgenamen van Marrigjen Henriks ter eenre en Jan Harmsen weduwnaar van Marrigjen Henriks ter andere zijde.
Jan Harmsen zal behouden de gansche boedel en de helft van het huis waarvan de andere helft hem behoord staande tussen de huizen van Henrik de Grooten en Henrik Ambtmeijer in de Bloemstraat.


1749

Jan Smit, daghuurder, geh.


01-03-1771
Aan Annigjen Eijberts als mede erfgenaam van Jan Hermsen Smitjen.


06-11-1780
Willem Fidder en Drees Ponsteen, voogden over de kinderen van Eijbert Montesan bij Hilligjen Vrerix verwekt en anderen verklaarden verkocht te hebben voor F.452- aan Tijmen Petersen Jonker en Beertjen Hulleman echtelieden een doorgaand huis met plaats staande in de Bloemstraat tussen de huizen van erven Everd Vos en Aswerus Amtmeijer.


17-10-1791
Tijmen Jonker en Beertjen Beerts transp. aan Jan Gerritsen Westerink en Lubbertje Brands Doorneweerd een huis met plaats daarachter in de Bloemstraat tussen Hendrik Amptmeijer en Peter van de Maate.


04-02-1792
Jan Gerritsen Westerink transp. dit huis dan weer aan Teunis Eijbertsen en Matjen Peters Swart voor F.335- en 10 stuivers.


29-01-1793
Comparant Teunis Eijbertsen en Metjen Peters Swart echtelieden zijn schuldig aan Hendrik Martens Swart wegens geleverde materialen F.75-. Als pand hun huis zoals het door hen in 1791 is aangekocht van Jan Gerrits Westerink.


1798

Huisnr. 229
Teunis Boersen, 46 jr, daghuurder, geh.


1818

Huisnr. 249
Eigenaar: Evert van Apperloo, arbeider


1829

Huisnr. 249
Evert Beerdsen Apperlo geb. Doornspijk 68 jr.
geh. Evertje Teunissen geb Apeldoorn 58 jr.


1830

Kadastraal eigenaar: Evert van Aperlo


1831-1839

Huisnr. 249
Evert Apperlo geb. 1763 Doornspijk.

Evertje Teunissen geb. 1767, Apeldoorn.


18-09-1833

Aaltje van Aperloo en man Andries van Hulzen beiden te Kampen verkopen het huis ZKC.302 voor F.275- aan L.J. Kohler met een uitgang op de Bloemstraat en achter op de steeg, ene zijde het huis van de Wezen en de andere zijde het huis van Lambert Hoeve.


1839-1849

Huisnr. 249
Johan Koenraad Kohler geb. Gildehaus, 82 jr.
geh. Fenneke Geertrui Nijland geb. Lochem, 79 jr.
Kind:
 - Laurens Jacob komt van Zuid 242 (kadaster nummer 288)


1850-1860

Huisnr. 249
Laurens Jacob Kohler, wagenmaker.
geh. Hermina Mulder.


1860-1875

Huisnr. 249
Lourens Jacob Kohler geb. 22-05-1796 Amsterdam, wagenmaker.
geh. Hermina Mulder geb. 16-11-1791 Epe, ovl. 25-11-1870 Elburg.


28-12-1883

Van Fam. Balk enz. aan Roelof Balk het huis C.302.


1875-1900

Huisnr. 249
Hendrik Jan van de Pol geb. 25-11-1835 Elburg, wagenmaker.

Gerrit van de Pol (broer) geb. 29-10-1842 Elburg.


1914-1918

Bewoners onbekend


ca. 1930

Bloemstraat 8a
Jan Deetman, geb. 25-11-1869 Elburg, timmerman.
geh. Gerrigje v.d. Berg geb. 12-4-1871 Doornspijk.

Gerrit Engeltjes geb.10-3-1852 Elburg, 09-11-1941 ovl. Gerrit Engeltjes (weduwe).
geh. Hannetje Haze geb.15-2-1854 Ermelo.


01-05-1942 Jan Broekhuizen vorig adres Kinsbergenstraat 10 (keurmeester vlees).
17-04-1966 ovl. Jan Broekhuizen.


01-05-1942
Hendrik Kanis (kostganger) vorig adres Kinsbergenstraat 10 (smid, automonteur).
18-11-1946 Vertrokken naar Oldebroek.


01-02-1948
Hendrik van Oldebroek.
21-06-1950 Vertrokken naar Doornspijk.


03-05-1966 Weduwe Heintje Broekhuizen-Westerink vertrokken naar Jutphaas.


01-12-1966 Johannes Bosman vorig adres Bloemsteeg 9.