Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Bloemstraat 4 (C 301)

29-01-1620
Wendele Coenderts, Herman Rijnvisch en Mariken Coenderts echtel. en de nagelaten kinderen van Maes Gerrits en Anna Naggen met name Griete Maes en Gerrit Toenissen bij Toenis Jans en Maria Naggen hebben verkocht aan Maes Gerrits en Lubbe Aerts echtel. hun huis staande in de Bloemstraat, oostw. op de hoek Wandela Coenderts, westw. Jacob Toenissen, gaande van de Voorstrate tot aan de Stege mitsgaders het grote achterhuis van Wendele, tot op de hoek van Maike Toorn.
Maes Gerrits verkoopt het dezelfde dag aan Gerrit Lamberts en Nijsken Segers, echtelieden.
Gerrit Lamberts en zijn onmondige dochter Lambertje verkopen het weer aan Aert Hagedoorn en Wenneke Willems, echtelieden, belovende verkoper en Lijsbeth Bartolts zijn tegenwoordige huisvrouw het huis te vrijwaren. Als pand hiervoor het 1/4 part van een huis in de Oldestraat waar thans Aelt Lambersen woont.

1628
Eigenaar: Aert Hagedoorn


1635

Aert Jansz Hagedoorn geh.


1653

Aert Hagedoorn gehuwd


1664

Eigenaar: Aert Jansen Hagedoorn


ca. 1700

Eigenaar: Gerrit Lieuwerick 


14-05-1707
Comparant Hartger Andreesen voor hem en zijn huisvrouw Gerritje Jacobs en Jan Reijnders medenamens Reint en Jacob Andriessen en Cornelis Lieuwerik en Geertje Jacobs, echtelieden samen erfgenamen van Griete Andriesen, die bekenden verkocht te hebben voor F.120- aan Henrik de Groote en Jannetje Egberts echtelieden een huis staande in de Bloemestraete, zuidw. het huis van Adriaen van Heest en westw. het huis van Heijmen Pennink.


1725

Henrik de Grote


1749

Wed. E. den Grooten, linnenweverij.
Inw.: Henrik den Grooten, linnenweverij.


02-07-1763
Janna den Grooten en Maria van Emst als moeder van twee kinderen bij wijlen Henrik den Grooten verkregen, hebben verkocht voor F.630- aan E.H. van Hoeclum hun huis in de Bloemstraat met stal en vaalt en plaats staande tussen de huizen van Jan Smit en Jannis Bernar.


05-10-1764
Comparant J.W. Wolffsen weduwe van Dr. E.H.van Hoeclum die verklaarde verkocht te hebben voor F.621- aan Everd Vos en Wijntje Gerrits echtelieden, Jan van de Mathen en Geurtje Peters echtelieden en Gerrit Hengeveld een huis met plaats en schuur staande in de Zuiderbloemstraat tussen de huizen van Annigje Eijberts en Willem Sassenberg.


01-07-1783 
Aan Peter van de Maathen


1798

Huisnr. 228
Wichert ten Have, 51 jr, Timmerman, gehuwd.

Gerrit Wicherts ten Have, 16 jr. wagenmakersknecht.


1818

Huisnr. 248
Eigenaar: Frank van de Vrijheid
Een huis met 7 deuren en vensters.

 


1829

Huisnr. 248
Lammert Hoeve 26 jr. landbouwer.


1830

Kadastraal eigenaar: Lammert Hoeve


1839-1849

Huisnr. 248
Lammert Hoeve geb. Elburg, 36 jr. voerman.
geh. Hendrikje Franks geb. Elburg 45 jr.


1850-1860

Huisnr. 248
Lammert Hoeve geb. 1802 Elburg veehouder.
geh. Heintje Vrijheid geb. 1793 Elburg ovl. 29-03-1860 Elburg.


30-07-1861
Van Lammert Hoeve en kinderen te Elburg aan Gerrit van Dijk Azn te Doornspijk het huis C.301 en C.306 voor F.872-, staande aan de Bloemstraat en Kruidtorensteeg.


1860-1875

Huisnr. 248
Lammert Hoeve geb. 21-03-1802 Elburg weduwnaar, landbouwer.

Gerrit van Dijk
Gekomen van Doornspijk op 01-05-1862.


1875-1900

Huisnr. 23 (248) 
Gerrit van Dijk geb. 24-12-1829 Doornspijk ovl. 01-10-1878 Elburg landbouwer.
geh. Anna van Olst geb. 05-01-1827 Oldebroek.


1914-1918

Huisnr. 6
Grietje van Dijk geb. 18-02-1863 Doornspijk. 


ca. 1930

Huisnr. 6
Grietje van Dijk geb. 18-02-1863 Doornspijk.


1930-1940

Huisnr. 4
Aalt ten Have, geb. 18-01-1887 Elburg, ovl. 05-06-1946, vrachtrijder.
geh. Aartje v.d. Pol geb. 17-01-1889.


05-06-1946 Aartje van den Pol (egt.Aalt ten Have).
12-08-1959 Vertrokken naar Apeldoorn.


23-11-1946 Aartje van der Greft vorig adres Hilversum.
24-06-1947 Vertrokken naar Hilversum. 


09-09-1946 Johannes ten Have vorig adres CBR.
25-11-1946 Vertrokken naar Hilversum.


25-01-1961 Marinus Hup vorig adres Jufferenstraat 16.
28-05-1964 Vertrokken naar Jufferenstraat 16.

18-06-1963 Jan van den Bergh (zwager van Marinus Hup) vorig adres Doornspijk.
28-05-1964 Vertrokken naar Jufferenstraat 16.


03-06-1964 Gerhardus de Haan vorig adres Noordoostpolder.
04-04-1968 Vertrokken naar Vackenordestraat 10.


04-04-1968 Jan Hup vorig adres Beekstraat 29.
01-12-1969 Vertrokken naar Vicariestraat 10.


26-09-1968
Florus Cristiaan de Reuver (schoonvader) vorig adres Doornspijk.
22-09-1969 Vertrokken naar Nunspeterweg 40.


15-12-1969 Dirk Zoet vorig adres Doornspijk.
20-03-1972 Ovl. Dirk Zoet.
15-12-1969 Grietje Zoet-Hagedoorn (weduwe van Dirk Zoet).
15-09-1983 Vertrokken naar Ledige Stede.


02-12-1983 Heimen Jansen vorig adres Zwolle.
02-12-1983 Johanna M. Schuijn (egt. van H. Jansen) vorig adres Zwolle.


1985

H. Jansen