Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Ledige Stede 35 (C 285)

1725
Jacob Munnink, schoolmeester

1730
Eigenaar: de Stad

1749
Jacob Munnink, schoolmeester met zijn vrouw. 


08-06-1756
Schoolmeester Jacob Munnik wegens hoge leeftijd niet langer in staat om les te geven.
Ontslagen met behoud van salaris, F 225,-- en F 25,-- huishuur. 


26-08-1760
Rekest van Jacob Munnik emeritus schoolmeester en altoos gehad een vrije woning, deze voor enige jaren door de magistraat is verkocht en hem daarvoor is toegezegd een som van F 25,-- welke mag worden ingehouden mits hij zijn leven langmag blijven wonen in het huis wijlen zijn vrouw als Franse mademoisselle is gegeven.


12-12-1761
Op rekest van Jan Tulp stadsschoolmeester, dat het huis van Jacob Munnik door zijn dood is komen leeg te staan, hij wel genegen zou zijn hetzelve te betrekken


1798

Huisnr. 219
Willem Straatman, 35 jr, geh., municipaal


1829

Huisnr. 239
Johanna van Hulzen geb. Elburg 47 jr. weduwe


1830

Eigenaar: de Stad


1839-1849

Huisnr. 239
Hendrik Ernst Roozeboom geb. Elburg 70 jr.
Geh. Aaltje Groen geb. Oldebroek 68 jr.

Hendricus Idsinga, onderwijzer.
Willemina Catharina van der Vegte


1850-1860

Huisnr. 239
Henricus Idsinga geb. 1810 Zwolle, onderwijzer.
Geh. Willemina Catharina van der Vegte geb. 1810 Zwolle ovl. 26-11-1857 Elburg.

Theodoor Bernard Lelyveld geb. 1793 Haarlem, heraut.


1860-1875

Huisnr. 239
Maria Elisabeth van Oeijen geb. 16-02-1839 Nijmegen, ongehuwde modiste.

Lucia Maria Catharina Gaass geb. 19-11-1822 Zwolle, ongehuwde naaister.


1875-1900

Huisnr. 77 (239) 
Gesina Bonthuis, ongehuwd, schoolhouderesse en haar moeder weduwe Jansje Rietberg geb. 26-04-1811 Olst ovl. 10-02-1888 Elburg. 

Jacob de Graaf, kleermaker.
Gesina Bonthuis


1914-1918

Huisnr. 10
Jacob de Graaf geb. 28-03-1835 Gorinchem.
Geh. Gesina Bonthuis geb. 31-07-1850 Ambt-Almelo.


ca. 1930

Huisnr. 13
Johannes Hulsman geb. 23-02-1872 Elburg schoenmaker.
Geh. Grietje Stoffer geb. 23-11-1871 Elburg.

Daniel Hartgers geb. 24-03-1907 Elburg, kleermaker.
Geh. Lubberta Hulsman geb. 06-04-1910 Elburg.


1985

Huisnr. 35 (13) 
L. Schuyn