Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Beekstraat 55B (C 379)

1653
Burgemeester Gerrit Heeck met zijn vrouw

1664
Eigenaar: Gerrit Heeck


1676

Schoorsteengeld: Beert Heeck betaald voor 3 schoorstenen.


ca.1700

Eigenaren: Dr. Egbert Lutteken voor 2/3 deel en Henrik toe Water voor 1/3 deel.


1707

De heer Santbergen


1730

Eigenaar: Kerkmeester Van der Horst


1749

Rijnvis van der Horst, rentenier met vrouw
Kostganger is een minderjarig kind van wijlen burgemeester Brouwer.
 

04-06-1766
Comparant Gijsbert Gerhard Sandberg, volmachtigde van Rijnvisch Feith, burgemeester van Zwolle als voogd van de innocenten Rijnvisch van der Horst die heeft verkocht voor F 1800,-- aan Teunis Vos Gzn. en Maria Hengeveld een huis staande aan de Goortpoort naast het huis van Andries Kuijper en de Stege, bij Reinvisch van der Horst en vrouw bewoond geweest. Tevens een huisje tegen de Stadsmuur achter de Waage, naast het getimmer van Jan Balck.


24-11-1769
Teunis Vos Gerritsz. en Maria Hengeveld echtlieden hebben verkocht voor F 1035,-- aan baron van Coeverden tot Schuijlenburg een doorgaand huis met stal aan de Beekstraat bij de Waage, staande tussen de Steeg en het huis van Andries Kuijpers, door vercoperen van R. van der Horst en erfgenamen aangekomen.


1806

Weduwe van Coeverden verkoopt het huis voor F 2000,-- aan de Schoolachie.


1829

Huisnr. 269
Johan Coenraad Köhler huisbewaarder
geh. Fenneken Geertruid Niland.

1830
Kadastraal eigenaar: Schoolarchie


1831-1839

Huisnr. 269
Johan Coenraad Köhler, geb. 1763 Houssen, huisbewaarder.
geh. Fenneken Geertruid Niland, geb. 1766 Lochem.


1839-1849

Huisnr. 269
Weduwe Anna Geertruida Gezina Noodt-Hulman, geb. Amsterdam, 41 jr.


1860-1875

Huisnr. 269
Alida Maria Catharina Koning, geb.09-06-1819 Uithoorn, institutrice.
Vertrokken op 01-09-1866 naar Arnhem. 

In 29-08-1866 van Arnhem Clara Helena Sachse met haar zusters Catharina Sachse geb. 24-12-1821 Harderwijk en Augustina Sachse, geb. 31-07-1834.

1875-1900
Huisnr. 269
Clara Helena Sachse geb. 15-03-1824 Harderwijk, schoolhouderesse.

Huisnr. 11
Helena van Duijn, geb. 22-06-1859 Rotterdam, directrice Instituut.
Vertrokken in 1890 naar Nijmegen.

1914-1918
Huisnr. 55
Ambachts-tekenschool

ca. 1930
Huisnr. 55
Ambachts-tekenschool

1985
Huisnr. 55
Lipke