Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Beekstraat 53 (C 373)

1628
Eigenaar: Rutgert Sijmonsen


1635

Rutgert Sijmonsz mit vrou ende dogter


31-08-1638
Jan Herbertsen mede voor Claesgen Francken zijn zuster en zuster Aeltgen nagelaten kind bij Jan van Brenen verworven, Sijmon Lambertsen voor zijn moeder Henbrickgen Sijmons, Evert Lambertsen voor aeltgen Sijmon bedlergerig en vert Sijmonsen, Pieter Bartsen voor Wijne Simons innocent hebben samen getransp. aan Willem Pieterse Hasseler en Trijntgen Wijchers zijn vrouw een huis staande aan de Sadtmerckt oostw. Henrick Heijmans, zuidw. Hermen Jacobs, westw. de Beeckstraete en noordw. die Bloemestraete, zoals dit huis van Rotgert Sijmons is aangekomen.


1664

Eigenaar: Lubbert Hermse


1676

Schoorsteengeld: Wijne de Schipper betaald voor twee schoorstenen.
 

05-08-1679
Gerrit Vos als momber van de kindren van Geertje Gerremans heeft verkocht aan Wijne Gerrits schipper en Grietjen Noijen echtlieden hun huis staande op ’t hoekjen aan de Saetmerckt, naast het huis van Tonis Gerritz.


1700

Eigenaar: Wijne Gerrits


1707

Wijne Gerrits


1725

Henrick Nucke


03-03-1728
Burgemeester Arent Brouwer verkoopt voor F 300,00 aan Henrick Nucke en Elisabeth Wijne een huis aan de Beekstraat, waaraan Koper noordw. en oostw. en vrouw Stuijrman zuidw.


1749

Jan Witteveen, coopman-winkelier en coster te Doornspijk en zijn vrouw
Daarna als eigenaar: Beert Jacobsen 


30-08-1780
Memorie van van een roeidrager ter instantie van Marten Reijers om te peinde al de gerede goederen die Beert Jacobsen en Hendrikjen Gerrits in leven echtl. hebben nagelaten, o.a. een huis aan de Zaadmarkt naast het huis van Gerrit Hoen en de Heerenstrate, en een huisje naast het huis van Hendrikus Hoefhamer en dat van Kobus te Hove.


15-12-1781
Erfgenamen van Agnita Zittert verkopen voor F 825,-- aan Aart Janszen een huis met bokkinghang staande op de hoek van de Zaadmarkt tussen het huis van Gerrit Hoen en het huis van Hendricus Hoefhamer.


1798

Huisnr. 247
Beert Vinke, 42 jaar, timmerman, gehuwd, 3 kinderen.


1805

Huisnr. 247
Eigenaar: Beert Vinke


1818

Huisnr. 267
Eigenaar: Beert Vinke
Een huis met 7 deuren en vensters.


1829

Zuid 267
Beert Vinke, geb. Elburg, 72 jaar, timmerman.
geh. Garrgje Windhouwer, geb. Elburg, 70 jaar, koopvrouw.


1830

Kadastraal eigenaar: Beert Vinke


23-02-1838
Notarieel archief:
Van Beert Vinke en Gerritje Windhouwer aan Peter van Koot voor F 1100,-- voor het huis C 373.


1839-1849

Zuid 267
Peter van Koot, winkelier.
geh. Jacobje Brouwer


1850-1860

Zuid 267
Peter van Koot, winkelier.
geh. Jacobje Brouwer


1860-1875

Zuid 267
Peter van Koot, geb. 06-10-1787 Kampen, winkelier, ovl. 06-12-1781 Elburg.
geh. Jacoba Brouwer, geb. 21-03-1781 Elburg, ovl. 24-06-1869 Elburg.

Marcus de Bruin, geb. 06-04-1850 Elburg, ongehuwd koopman.
gekomen op 08-09-1869 van Nieuwer-Amstel. 

Weduwe Maria Antonia van Leeuwen, geb. 21-03-1805 Elburg.
Gekomen in 1875 van Hilversum. 


10-02-1865
Nr. 5085
Van Jantje Brouwer,weduwe van Koot en E.H. van Koot aan Elizabeth Hendrica van Koot 1/3 part van een huis aan de Bloemstraat-Beekstraat C 712 voor F. 900,--. Eigenaar Peter van Koot door koop 2-03-1838.


1875-1900

Zuid 10 (267)
Christoffel Cornelis Hengeveld Hzn., geb.07-04-1850 Elburg, kleermaker.
geh. Hendrica Docter, geb. 27-12-1849 Elburg, ovl. 03-12-1882 Elburg.

20-10-1876
Nr. 229
Van Elizabeth Hendrica van Koot Petersdr.te Elburg aan Christoffel Jacobus Hengeveld Hendrikszn. voor F. 1500,-- het huis C 791 staande op de hoek Bloemstraat-Beekstraat


1914-1918

Beekstraat 53
Christoffel Cornelis Hengeveld


ca. 1930

Beekstraat 53
Mej. P. ten Have


1985

Beekstraat 53
Videotheek