Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Beekstraat 55B (C 379)

1653
Burgemeester Gerrit Heeck met zijn vrouw

1664
Eigenaar: Gerrit Heeck


1676

Schoorsteengeld: Beert Heeck betaald voor 3 schoorstenen.


ca.1700

Eigenaren: Dr. Egbert Lutteken voor 2/3 deel en Henrik toe Water voor 1/3 deel.


1707

De heer Santbergen


1730

Eigenaar: Kerkmeester Van der Horst


1749

Rijnvis van der Horst, rentenier met vrouw
Kostganger is een minderjarig kind van wijlen burgemeester Brouwer.
 

04-06-1766
Comparant Gijsbert Gerhard Sandberg, volmachtigde van Rijnvisch Feith, burgemeester van Zwolle als voogd van de innocenten Rijnvisch van der Horst die heeft verkocht voor F 1800,-- aan Teunis Vos Gzn. en Maria Hengeveld een huis staande aan de Goortpoort naast het huis van Andries Kuijper en de Stege, bij Reinvisch van der Horst en vrouw bewoond geweest. Tevens een huisje tegen de Stadsmuur achter de Waage, naast het getimmer van Jan Balck.


24-11-1769
Teunis Vos Gerritsz. en Maria Hengeveld echtlieden hebben verkocht voor F 1035,-- aan baron van Coeverden tot Schuijlenburg een doorgaand huis met stal aan de Beekstraat bij de Waage, staande tussen de Steeg en het huis van Andries Kuijpers, door vercoperen van R. van der Horst en erfgenamen aangekomen.


1806

Weduwe van Coeverden verkoopt het huis voor F 2000,-- aan de Schoolachie.


1829

Huisnr. 269
Johan Coenraad Köhler huisbewaarder
geh. Fenneken Geertruid Niland.

1830
Kadastraal eigenaar: Schoolarchie


1831-1839

Huisnr. 269
Johan Coenraad Köhler, geb. 1763 Houssen, huisbewaarder.
geh. Fenneken Geertruid Niland, geb. 1766 Lochem.


1839-1849

Huisnr. 269
Weduwe Anna Geertruida Gezina Noodt-Hulman, geb. Amsterdam, 41 jr.


1860-1875

Huisnr. 269
Alida Maria Catharina Koning, geb.09-06-1819 Uithoorn, institutrice.
Vertrokken op 01-09-1866 naar Arnhem. 

In 29-08-1866 van Arnhem Clara Helena Sachse met haar zusters Catharina Sachse geb. 24-12-1821 Harderwijk en Augustina Sachse, geb. 31-07-1834.

1875-1900
Huisnr. 269
Clara Helena Sachse geb. 15-03-1824 Harderwijk, schoolhouderesse.

Huisnr. 11
Helena van Duijn, geb. 22-06-1859 Rotterdam, directrice Instituut.
Vertrokken in 1890 naar Nijmegen.

1914-1918
Huisnr. 55
Ambachts-tekenschool

ca. 1930
Huisnr. 55
Ambachts-tekenschool

1985
Huisnr. 55
Lipke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beekstraat 55 (C 378)

1635
Heijman Jacobs mit sijn vrou


1653

Jacob Heijmensen en zijn vrouw


1664

Eigenaar: Hendrik Heijmensen


1676

Schoorsteengeld: Beert Stuurman voor 2 schoorstenen.


ca. 1700

Eigenares: weduwe Stuurmans


1707

Vrou Stuurmans


1725

Weduwe Stuurmans


1730

Eigenaressen: Eesse en Wijmpje Stuurman


1749

Eva en Wijmpje Stuurman, winkelierster


28-01-1763
Johanna en Eva Stuurman en familie Stuurman en familie de Waal hebben op 04-05-1762 verkocht voor F 1298,-- aan Jan Gerrit Coning een doorgaand huis aan de Beekstraat met een klein huisje daarachter zoals het enen thans bij burgemeester de Waal en het andere bij Gerrit Jansen Been bewoond wordt, zijnde daaraan westw. kerkmr. van der Horst, noordw. het huis van Henrik Top en oostw. dat van Gerrit Hoefhamer.


13-05-1793
Petronella Koning, weduwe van Andries Kuijper heeft verkocht voor F 1670,-- aan baron van Coeverden een huis staande aan de Beekstraat tussen het huis van baron van Coeverden en Gerrit Hoen, met een klein huisje daarachter.


1798

Huisnr. 248
Gerrit Hoen, 67 jr., weduwnaar, timmerman


1817

Huisnr. 268
weduwe Beerdje Sipkes-Hoen, 59 jr., ovl. 02-06-1817 Elburg (dochter van Gerrit Hoen).


1829

Huisnr. 268
Peter van Koot, dagloner
geh. Jacoba Brouwer


1830

Kadastraal eigenaar: S.A.A. Hein


1838

Van S.A.A. Hein aan Peter van Koot en Jacobje Brouwer het huis C 378 voor F 700,--.


1831-1839

Huisnr. 268
Peter van Koot, geb. 1787 Kampen, veeschatter.
geh. Jacobjen Brouwer, geb. 1781 Elburg, winkelierster.


01-03-1841
Van Peter van Koot en Jacobje Brouwer aan Arnolda Margaretha Rooseboom het huis C 378 voor F 700,--.


1839-1849

Huisnr. 268
Hendrik Ernst Rooseboom, geb. Elburg, 76 jr. lid van de Raad
geh. Aaltje Groen, geb. Oldebroek, 73 jr.


02-01-1850
Van Arnolda Margrietha Rooseboom, weduwe Brouwer aan Henricus Lipke het huis C 378 voor F 600,--.


1850-1860

Huisnr. 268
Hendrikus Lipke, geb. 1818 Elburg, timmerman
geh. Willemina Konsman, geb. 1822 Elburg, ovl. 19-11-1861 Elburg


28-06-1873
Van familie Hendricus Lipke aan Instituut van Kinsbergen het huis aan de Beekstraat C 378 voor F 1600,-- staande noordoost van het Dames Instituut.


1860-1875

Huisnr. 268
Hedrikus Lipke, geb. 31-05-1818 Elburg, timmerman


1875-1900

Huisnr. 268 bij 269


1985

Huisnr. 55
Lipke

Beekstraat 51 (C 372)

1635
Wilhem Hendrijcks
 

1653
Wilhem Hendrijcks geh.
 

1664
Eigenaar: Willem Henrickse
 

1676
Schoorsteengeld: David Otten
 

ca. 1700
Eigenaar: David Otten
 

1707
David Bodink met nog 4 personen.


1725

Willem Boeduinx


1730

Eigenaar: Willem Boeduijnx 
Daarna eigenares: Geertruijt Boeduijnx.


1749

Geertruijt Boeduijnx, rentenierster


06-07-1773
Comp. Jan Willem Feith, Willem David Feith en Janna ten Have echtel., Andries van Gelder en Metje Feith echtel. die hebben verkocht voor F.693- aan Gerbrand Balck en Bernarda Feith echtel. ieder 1/4 part van een huis aan de Saatmerk naast het huis van Christoffel Boeduinx.

19-03-1776
Gerbrand Balk en Barta Feith lenen F.1000-, als pand dit huis door hen bewoond.


26-05-1781
Gerbrand Balk en Bernarda Feith echtel. verkopen voor F.1250- aan Jacobus van Doesburg een huis aan de Beekstraat op de hoek van de Zaadmarkt naast het huis van Christoffel Boeduinx.
 

13-10-1783
Jacobus van Doesburg en vrouw hebben verkocht voor F.1135- aan Menzo van der Heijde een huis aan de Zaadmarkt op de hoek naast Boeduinx met de kelderkamer en het huis daarnaast van de erven Everd van Vaassen aangekocht en nu door Willem Top bewoond.
 

21-04-1790
Johan van Sassenberg als volm. van Menso van der Heijde verkoopt voor 1150 car. gld aan Michiel Israels en Johanna Meijer echtel. een huis op de hoek van de Saadmerkt aan de Beekstraat tussen het huis van verkoper en het huis van Evert van Diermen.


1798
Huisnr. 206
Michiel Israel, 53 jr, koopman, geh.

Isaac Israel, 51 jr, koopman,ongeh.

Meijes Michiels 20 jr, koopman, ongeh.
 

1818
Huisnr. 220
Eigenaar: Jan Camenie


1829
Huisnr. 220
Wed. Hendrikje Zwart geb. Elburg 77 jr.
 

1839-1849
Huisnr. 220
Wed. Hendrikje Zwart-Martens geb. Elburg 87 jr. ol. Elburg

Aaltje Weijenberg geb. Elburg 63 jr. ol 01-05-1844. Elburg

Vrouwtje Rubens geb. Stadsloon, koopvrouw

Arent Oonk van Nieuwbeert, boekverkoper.


1850-1860
Huisnr. 220
Arend Oonk van Nieuwbeert geb. 1817 Deventer, boekhandelaar
geh. Albertha Hendrika Oonk van Nieuwbeert.


1860-1875
Huisnr. 220
Arend Oonk van Nieuwbeert geb, 11-08-1817 Deventer, boekhandelaar,
geh. Albertha Hendrika
Op 13-03-1868 vertrokken naar Oene.


1875-1900
Huisnr. 9
Jacob Cohen geb. 06-07-1804 Urecht ol. 07-03-1880 Elburg, slager
geh. Kaatje Golstein geb. 29-01-1808 Horechim (Pruissen)


1914-1918
Huisnr. 49
Joel Jacob Cohen, slager.
 

1930
Huisnr. 51
Sara van Hamburg wed. van J.J. Cohen geb. 20-07-1855 Elburg. ovl.15-04-1942 


18-12-1940
Sophia Northeimer (hh) vorig adres Rijssen. 
18-12-1942 Vertrokken naar CBR.


15-04-1942 Jozef Cohen
18-12-1942 Vertrokken naar CBR.


05-02-1942 Bertus Vos vorig adres Doelenlaan 22.
00-00-0000 Vertrokken naar Vischpoortstraat.


26-08-1945
Jozef Cohen
29-03-1974 Vertrokken naar CBR. 


14-09-1945
Betje
28-05-1972 Vertrokken naar CBR. 

22-07-1976 Jacques M. Vlaanderen vorig adres Leersum.
04-10-1976 Vertrok naar Rhenen.


1976

Assurantiekantoor J. VISCH

Verhuur bovenverdieping. 


01-12-1976 Cornelis van der Lans vorig adres Botterstraat 67.
26-01-1978 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 181.


12-04-1978
Jan K. Klooster vorig adres Apeldoorn.
28-08-1979 Vertrokken naar Molenkampdwarsstraat 8.


00-00-0000
Gerritje Broekhuizen (egt. van Klooster) vorig adres Winckelstraat 8. 
12-04-1978 Vertrokken naar Molenkampdwarsstraat 8.


03-10-1979 Harmanna van Kuiken vorig adres Alphen aan de Rijn. 
05-12-1980 Vertrokken naar Oldebroek.


08-12-1980 Martha van de Streek vorig adres Zwolle. 
11-10-1985 Vertrokken naar Pluutstraat 30.


19-10-1985 Eliahu Guetta vorig adres Noordoost-Polder. 
16-12-1985 Vertrokken met egt. Tiemtje Romkes naar Oldebroek.


23-12-1985 Jan van Os vorig adres Zandsteenstraat 22. 
06-08-1986 Vertrokken naar Zandsteenstraat 34.


02-01-1986 Jaqcueline S. Moorman vorig adres Bloemsteeg 9. 
07-10-1987 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 34.
02-07-1986 Johannes van Loo (egt. Jaqueline S. Moorman) vorig adres Eekterstraat 1.
07-10-1987 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 34.


06-10-1987 Rik Bosch vorig adres Nunspeet.
14-11-1988 Vertrokken naar Oldebroek.


01-12-1988 Gerritje Hofmeijer vorig adres IJsselmeerweg 23. 
01-09-1989 Vertrokken naar Ellestraat 9b.


17-07-1989 Steven Kuiper vorig adres Jufferenstraat 51. 
11-09-1989 Vertrok naar Ellestraat 9b.


19-10-1989 Petronella H. Bosch vorig adres Nunspeterweg 1.
14-10-1991 Vertrokken naar Doelenlaan 8.


15-10-1991
Gerrit Holstege en egt. Marrigje van 't Hof vorig adres Oldebroek. 
31-03-1993 Vertrokken naar Oldebroek.


18-03-1993 Maria Koster vorig adres Zwolle. 
02-08-1993 Vertrokken naar Havendijkje 7.


01-06-1993
Jantine M. Palsma vorig adres Hattem. 
01-06-1994 Vertrokken naar Rode Landsweg 28. 


02-08-1993
Marchel Heikens vorig adres Zwolle. 


31-05-1994 Wilco J. van der Linde vorig adres Dronten.

Beekstraat 53 (C 373)

1628
Eigenaar: Rutgert Sijmonsen


1635

Rutgert Sijmonsz mit vrou ende dogter


31-08-1638
Jan Herbertsen mede voor Claesgen Francken zijn zuster en zuster Aeltgen nagelaten kind bij Jan van Brenen verworven, Sijmon Lambertsen voor zijn moeder Henbrickgen Sijmons, Evert Lambertsen voor aeltgen Sijmon bedlergerig en vert Sijmonsen, Pieter Bartsen voor Wijne Simons innocent hebben samen getransp. aan Willem Pieterse Hasseler en Trijntgen Wijchers zijn vrouw een huis staande aan de Sadtmerckt oostw. Henrick Heijmans, zuidw. Hermen Jacobs, westw. de Beeckstraete en noordw. die Bloemestraete, zoals dit huis van Rotgert Sijmons is aangekomen.


1664

Eigenaar: Lubbert Hermse


1676

Schoorsteengeld: Wijne de Schipper betaald voor twee schoorstenen.
 

05-08-1679
Gerrit Vos als momber van de kindren van Geertje Gerremans heeft verkocht aan Wijne Gerrits schipper en Grietjen Noijen echtlieden hun huis staande op ’t hoekjen aan de Saetmerckt, naast het huis van Tonis Gerritz.


1700

Eigenaar: Wijne Gerrits


1707

Wijne Gerrits


1725

Henrick Nucke


03-03-1728
Burgemeester Arent Brouwer verkoopt voor F 300,00 aan Henrick Nucke en Elisabeth Wijne een huis aan de Beekstraat, waaraan Koper noordw. en oostw. en vrouw Stuijrman zuidw.


1749

Jan Witteveen, coopman-winkelier en coster te Doornspijk en zijn vrouw
Daarna als eigenaar: Beert Jacobsen 


30-08-1780
Memorie van van een roeidrager ter instantie van Marten Reijers om te peinde al de gerede goederen die Beert Jacobsen en Hendrikjen Gerrits in leven echtl. hebben nagelaten, o.a. een huis aan de Zaadmarkt naast het huis van Gerrit Hoen en de Heerenstrate, en een huisje naast het huis van Hendrikus Hoefhamer en dat van Kobus te Hove.


15-12-1781
Erfgenamen van Agnita Zittert verkopen voor F 825,-- aan Aart Janszen een huis met bokkinghang staande op de hoek van de Zaadmarkt tussen het huis van Gerrit Hoen en het huis van Hendricus Hoefhamer.


1798

Huisnr. 247
Beert Vinke, 42 jaar, timmerman, gehuwd, 3 kinderen.


1805

Huisnr. 247
Eigenaar: Beert Vinke


1818

Huisnr. 267
Eigenaar: Beert Vinke
Een huis met 7 deuren en vensters.


1829

Zuid 267
Beert Vinke, geb. Elburg, 72 jaar, timmerman.
geh. Garrgje Windhouwer, geb. Elburg, 70 jaar, koopvrouw.


1830

Kadastraal eigenaar: Beert Vinke


23-02-1838
Notarieel archief:
Van Beert Vinke en Gerritje Windhouwer aan Peter van Koot voor F 1100,-- voor het huis C 373.


1839-1849

Zuid 267
Peter van Koot, winkelier.
geh. Jacobje Brouwer


1850-1860

Zuid 267
Peter van Koot, winkelier.
geh. Jacobje Brouwer


1860-1875

Zuid 267
Peter van Koot, geb. 06-10-1787 Kampen, winkelier, ovl. 06-12-1781 Elburg.
geh. Jacoba Brouwer, geb. 21-03-1781 Elburg, ovl. 24-06-1869 Elburg.

Marcus de Bruin, geb. 06-04-1850 Elburg, ongehuwd koopman.
gekomen op 08-09-1869 van Nieuwer-Amstel. 

Weduwe Maria Antonia van Leeuwen, geb. 21-03-1805 Elburg.
Gekomen in 1875 van Hilversum. 


10-02-1865
Nr. 5085
Van Jantje Brouwer,weduwe van Koot en E.H. van Koot aan Elizabeth Hendrica van Koot 1/3 part van een huis aan de Bloemstraat-Beekstraat C 712 voor F. 900,--. Eigenaar Peter van Koot door koop 2-03-1838.


1875-1900

Zuid 10 (267)
Christoffel Cornelis Hengeveld Hzn., geb.07-04-1850 Elburg, kleermaker.
geh. Hendrica Docter, geb. 27-12-1849 Elburg, ovl. 03-12-1882 Elburg.

20-10-1876
Nr. 229
Van Elizabeth Hendrica van Koot Petersdr.te Elburg aan Christoffel Jacobus Hengeveld Hendrikszn. voor F. 1500,-- het huis C 791 staande op de hoek Bloemstraat-Beekstraat


1914-1918

Beekstraat 53
Christoffel Cornelis Hengeveld


ca. 1930

Beekstraat 53
Mej. P. ten Have


1985

Beekstraat 53
Videotheek 

Beekstraat 49 (C 368)

1635
Jenneken Herms


1653

Jennechen Heijmens
 

1664
Eigenaren: Jannegien Hermse en haar zoon.


16-06-1701

Erschenen Dominee Johannes Coopsen jr predikant tot Eepe, die heeft verkocht voor F.600- aan Jan Davids Bodingh een doorgaand huis op de Beekstraat staande tussen de huizen van David Otten Bodingh en Lambert Dischmersen.


1707

Jan Bodink


1725

Jan Boeduijne


1749

Jan Boeduijnx, winkelier met zijn vrouw.
Daarna als eigenaar: Christoffel Boeduijnx. 


07-04-1791

Comparant M.J. Buschman als gemachtigde van Gerrit Hengeveld en vrouw (Maria Geertruid Boeduinx) , welke verkopen aan Rijkert Jan van Apeldoorn en Susanna Anna Boeduinx, echtelieden, een huis op de Beekstraat staande tussen de huizen van Michiel Israel en Hendrik Top zoals het bij Evert van Diermen bewoond en gebruikt wordt voor F.1000-.


16-08-1792

Comparant Abraham Joseph die F.500- leende van ontvanger Johannes Top. Als pand zijn huis aan de Beekstraat, staande tussen de huizen van Hendrik Top Lamb.zn en Michiel Israel.


1798

Huisnr. 205
Mozes Joseph, 36 jr, slager, geh.


1806

Van Abraham Joseph aan Mozes Joseph.


1818

Huisnr. 219
Eigenaar: Mozes van Hamburg
Een huis met 10 deuren en vensters.


1829

Huisnr. 223
Weduwe Aleida Houtman geb. Delden 67 jr.

Huisnr. 219
Mozes Joseph van Hamberg, koopman.
geh. Jannetje Herschel


1830

Kadastraal eigenaar: Mozes van Hamberg, koopman


1839-1849

Huisnr. 219
Mozes van Hamberg geb. Elburg 75 jr. koopman.
geh. Jannetje Herschel geb. Amersfoort 60 jr.


1850-1860

Huisnr. 219
Jacob van Hamberg, koopman.
geh. Betje Beem


1860-1875

Huisnr. 219
Jacob van Hamberg, bankhouder.
geh. Betje Beem


1875-1900

Huisnr. 8 (219)
Jacob van Hamberg geb. 01-05-1816 Elburg ovl. 15-02-1899 Elburg, koopman.
geh. Betje Beem geb. 25-12-1815 Elburg.


1914-1918

Huisnr. 47
Heintje van Hamburg geb. 23-12-1856 Elburg.


1930-1943

Huisnr. 49
Heintje van Hamburg geb. 23-12-1856 Elburg, winkelierster.
Op 17-05-1943 vertrokken naar CBR. 


27-03-1944 Albert Johan Buschenhenke vorig adres Amersfoort.
19-02-1946 Vertrokken naar Amersfoort.


12-08-1943
Arend van de Wetering vorig adres Ermelo.
14-05-1947 Vertrokken naar Den Haag.


07-03-1946
Jacob Hulsman vorig adres Nunspeet.
03-07-1947 Vertrokken naar Bloemstraat 10.


14-05-1947
Jannetje Ton (egt. van Arend van de Wetering)
16-05-1951 Werd uitgeschreven als hoofdbewoonster maar bleef hier wonen. Ze huwde met Hendrik Engeltjes.
16-05-1951 Hendrik Engeltjes vorig adres Havenkade 14
16-09-1955 Vertrok samen met Jannetje Ton naar Molenkampdwarsstraat 14.


1985

Huisnr. 49
H. Deetman