Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Jufferenstraat 28 (C 356 en C 357)

1635
Jan Franckesen


1653

Johan Franckesen en vrouw.


1664

Eigenaar: Johan Franckesen


1676

Schoorsteengeld: Plechelmus Copius betaald voor vier schoorstenen.
Geh. met Aleida Franckesen.


ca. 1700

Eigenaar: Dries Gorris 


05-01-1738
Comparant Hendrikjen Lubberts weduwe van Dries Gorrissen, legaten en overdracht van testament aan o.a. haar zoon Jan Kuijpers bij haar wonende voor zijn diensten en moeiten, de halfscheid van een huis staande op de hoek van de Vismarkt, naast het huis van Hermanus Koutijs bij mij thans bewoond alwaar het ''Blauwe Kruijs'' uithangt.


02-05-1739
Comparant Gorris Kuijpers en Grietje van der Horst, Henrik Sassenberg en Aaltje Drees echtelieden, Jan Kuijpers, Johanna van Beek weduwe Novens als rechthebbende voor haar dochter Geertje van Emst, voormaals gehuwd met Lubbertus Kuijpers, en Andrees van Emst als momber van Andries Kuijpers zoon van zaliger Lubbertus allen als erfgenamen van van Andrees Gorrissen en Hendrikje Lubberts die verkopen voor 1025 Caroli guldens aan David Geerinx en Stevedina Brandenburg het voorste deel van het ''Blauwe Kruijs'' tot aan het kuipershuis toe, staande naast het huis van Hermanus Koutijs op de hoek van de Vischmarkt, komende de kuil van het secreet onder her kuiphuis, doch de ruimingen en reparatie zal geschieden op coperen were en kosten.


27-04-1784
Van Arnold Brandenburg voor 1000 Caroli guldens aan Menzo van der Heide.


1798

Huisnr. 198
J. van Sassenberg, 55 jr, schoenmaker.

G.van Sassenberg, 22 jr, ongeh. schoenmaker.

Loth la Faille 23 jr. ongeh. schoolmeester. 


15-03-1809
Van erven Menzo van der Heijde aan Johan van Sassenberg en Gerharda van der Heijde, een huis staande aan de Beekstraat op de hoek van de Vischmarkt bij Johan van Sassenberg bewoond, en een huis daarachter staande in de Zusterenstraat bewoond door Hendrik Vinke. ( Menzo van de Heijde vluchtte in 1789 naar Kampen en bleef daar wonen en aldaar begraven).


1818

Huisnr. 212
Eigenaren: Johan van Sassenberg cs.


1824

Niet gedane toeslag op het huis ZK 212 van Johan van Sassenberg en Berendina van der Heijde en mej. Gerhardina van der Heijde. staande op de hoek van de Zusterenstraat - Beekstraat te Elburg bij inzet F.900- en opgehouden voor F.1400-.


13-11-1829
Toeslag op de huizen van Johannes van Sassenberg, het huis op de Vischmarkt ZK 212 aan Louis Marcal voor F.1016- en ZK 211 voor Albertus van Sassenberg voor F.436-. In massa verkocht voor F.1642- aan Willem van Triest.


1829

Huisnr. 212
Johannes van Sassenberg geb. Elburg 87 jr. weduwnaar, schoenmaker.

Gerhardus Sassenberg 53 jr. ongeh. schoenmaker.


13-11-1829
Het huis C.356 en C.357 staande op de hoek Beekstraat - Zusterenstraat genaamd "De Haas" geschat op F.4000- aangekocht van Sassenberg.


1830

Kadastraal eigenaar: Willem van Triest, logementhouder.


1831-1839

Huisnr. 212
Willem van Triest, postmeester


1839-1849

Huisnr. 212
Willem van Triest geb. 54 jr. Elburg, logementhouder.
geh. Maria Tijdeman geb. 63 jr. Hattem, ovl. 1847 Elburg.
 - Inw.: Lucas en Hendrica Jacoba Knottenbelt.


05-10-1844
Nr. 2519:
Het huis van Maria Jacoba Tijdeman (ol.10-01-1848) staande in de Zusterenstraat - hoek Schapesteeg C.355 geschat op F.1000- aangekocht in 05-10-1844.
Het huis C 356 en C 357 staande op de hoek Beekstraat/Zusterenstraat genaamd “De Haas” geschat op F 4000,-- en aangekocht van Sassenberg 13-11-1829.
Het huisje in de boog C 382 voor F 100,-- aangekocht 14-03-1826.


1850-1860

Huisnr. 212
Lucas Knottenbelt ongehuwd paardenpostmeester.

Hendrika Jacoba Knottenbelt is verhuurster van rijtuigen.

Hendrik Vinke, geb. 1822 Elburg, ongeh. postillon


1860-1875
Huisnr. 212
Lucas Knottenbelt geb. 23-11-1803 Elburg, ol. 27-03-1872 Elburg, logementhouder/postillon.

Hendrika Jacoba Knottenbelt (zuster van L. Knottenbelt) geb. 18-04-1808 Elburg.


11-05-1872
Bernardus Christiaan Boks vorig adres Zwolle.


1875-1900

Huisnr. 1 (212) 
Bernardus Christiaan Boks geb. 10-03-1847 Schiedam.
geh. Helena Christina Idsinga geb. Zwolle.


1914-1918

Huisnr. 26
Bernardus Christiaan Boks, caféhouder


ca. 1930

Huisnr. 26
Hendrik Jan Hoeve geb. 22-07-1884 Doornspijk, slager.
geh. met Klaasje Driegen geb. 22-09-1880 Vollenhove.

Slagerij J. Hoeve Jufferenstraat 26.

Huisnr. 28
Gekomen op 12-04-1929 Remmelt Timmerman van Epe, caféhouder.
Op 29-12-1949 vertrokken naar Jufferenstraat 14.
Remmelt Timmerman geb. 16-07-1881 Ruinerwold.
geh. Dina Eissen geb. 07-11-1878 Ruinerwold.


14-11-1966 Johannes C.W. van Drie vorig adres Ermelo.
29-06-1970 Vertrokken naar Ermelo.


04-12-1967 Hans W. Swaneveld (kostganger) vorig adres Harderwijk.
23-06-1970 Vertrokken naar Vicariestraat 10.


10-04-1970 Hendricus Westerbos vorig adres Bergen (Noord-Holland).
10-05-1976 Vertrokken naar Oldebroek (Stronken Bar).


10-05-1972 Josephus Westerbos (broer van Hendricus) (kostganger) vorig adres Mijdrecht.
01-03-1973 Vertrokken naar Ellestraat 20.


15-03-1976 Pierre M. Bakker (kostganger) vorig adres Utrecht.


06-05-1976 Arnoldus J. Bakker (broer van Pierre) (kostganger) vorig adres Amsterdam.
07-12-1976 Vertrokken naar Amsterdam.


14-04-1945 G. van de Wetering (huishoudster) vorig adres Rozemarijnsteeg.
03-01-1950 Vertrokken naar Jufferenstraat 35.


30-01-1952 Gerrit Vos (schoonzoon) vorig adres Nunspeterweg 25.
10-05-1957 Vertrokken naar Jufferenstraat 24.


19-01-1958 Gerrit Willem Binnekamp vorig adres Schapesteeg 4.
08-01-1962 Vertrokken naar Nunspeterweg 3.


07-10-1959 Aleida H. Bosch-Binnenkamp (dochter van Gerrit Willem Binnenkamp).


17-11-1961 Adriana C.W. van Grootveld (kostganger) vorig adres Amsterdam.
26-12-1961 Vertrokken naar Jufferenstraat 28.


12-10-1959 Johannes M. Bosch vorig adres Amsterdam.
07-12-1959 Vertrokken naar een salonwagen aan de Kamperdijk.


20-12-1961 Hendrik Binnenkamp (zoon van Gerrit Willem Binnekamp).
02-01-1967 Vertrokken naar Vackenordestraat 76.


01-12-1962 Nada C. van Grootveld (schoonzus) (kostganger) vorig adres Amsterdam.
01-02-1966 Vertrokken naar Amsterdam.


20-11-1967 Hendrik Binnekamp vorig adres Vackenordestraat 76.
03-02-1969 Vertrokken naar Vackenordestraat 76.


24-01-1969 Johannes M. Bosch vorig adres Nunspeterweg 3.
01-04-1971 Vertrokken naar Doornspijk.


18-01-1971 J. van Schepen (kostganger) vorig adres Menaldumadeel.
20-10-1971 Vertrokken naar Menaldumadeel.


05-04-1971 Nada C. Salati-van Grootveld vorig adres Reimerswaal.
11-02-1972 Vertrokken naar Jufferenstraat 28.


05-05-1971 Antonie H. de Heus (kostganger) vorig adres Biddinghuizen.
11-02-1972 Vertrokken naar Jufferenstraat 24.


18-01-1972 Dirk Bijl vorig adres Hoogezand-Sappemeer.
29-03-1974 Vertrokken naar Duitsland.


08-02-1973 Klaas H. Huisman (kostganger) vorig adres Groningen.
17-01-1978 Vertrokken naar Dronten.


09-08-1974 Antje Bijl-Bart echtgenote van Dirk Bijl vorig adres Duitsland.
28-03-1980 Vertrokken naar Orgelkampstraat 10.


In gebruik bij café restaurant “De Vischpoort”.


Beschermd monument.31-01-1992 Alex Hendriks vorig adres Nunspeet.


28-06-1994 Hendrike G. Versteeg vorig adres Apeldoorn.