Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Jufferenstraat 22 (C 354)

1628
Eigenares: Joffer toe Boecop
 

1635
Ernst toe Boecop mit sijn mecht.


05-06-1652
Jr Christoffel toe Boecop en broeder Jr Ernst van Boecop en zusters Juffr. Margaretha en juffr. Helena van Boecop verkopen aan Arent van Heuklum, scholtis tot Doornspijk en juffr. Anna van Suijlen zijn huisvrouw een huis staande in de Susterenstraete waarnaast oostw. Joachim Loeffsen gehuisd is, en zuidw. en westw. de Stege en noordw. de straat.


1653

Arent van Heuclum met zijn vrouw.


1664

Eigenaren: de erfgenamen van Arent van Heuclum.


1676

Schoorsteengeld: burgemeester A. Wolfsen voor 6 schoorstenen.


ca. 1700

Eigenaar: Johan Burchard Wolfsen


1707

Meneer Wolfsen met nog 5 personen.


1725

Arnold Wolfsen


1730

Eigenaar: burgmeester D.C. Tulleken


1749

Heer Schrassert, secr. met zijn vrouw.


16-08-1762
Van Dirk Christiaan Tulleken aan ds. Diederick Heinekens en juffr. Theodora Segerina van Lom, echtelieden een doorgaand huis staande in de Susterenstraat tussen het huis van weduwe toe Wateren de Steege.


1798

Huisnr. 195
A.H.C. Staring, 55 jr, ongeh. oud-kaptein

Jan Roos, 47 jr, huisknecht geh.


15-09-1802
Bernardus Becker en Johanna Heineken verkopen voor F.2220- aan Jacobus van Doesburg een huis in de Zusterenstraat op de hoek van de Bloemsteeg, staande naast het huis van Willem Straatman, laatst bewoond door J.H. Krudop.


13-01-1804
Jacobus van Doesburg verkoopt voor F.2150- dit huis weer aan Joseph Abrahams.


1818

Huisnr. 209
Eigenaar: Joseph van Hamburg
Een huis met 27 deuren en vensters.


1822

Niet gedane toeslag op het huis ZK 209 in de Zusterenstraat staande tussen het huis van Willem Straatman en de Bloemsteeg laatst door de overleden hr. Hamberg bewoond. Ingezet door Jurrien Lipke voor Fl.1429-.


12-06-1824
Transport van het huis van M.J. Hamberg aan Gerrit Noordink te Deventer voor F.2400- het huis ZK 209 bewoond door baron Plettenberg.


1828

Het huis van Gerrit Noordink aan Jan Koopsen voor F.1800-.


1829

Huisnr. 209
Jan Koopsen geb. Harderwijk 56 jr. wiskunde leraar.
geh. Johanna W.S. Conradis geb. Elburg 42 jr.


1830

Kadastraal eigenaar: Jan Koopsen, onderwijzer.


1839-1849

Huisnr. 209
Julius L.W. Seijffardt, ontvanger
geh. Alijda Geertruida van Marle.


1850-1860

Huisnr. 209
Julius Lodewijk Willem Seijffardt geb. 1795 Kampen, ontvanger.
geh. Alida Geertruida van Marle, geb. 1790 Oosterwolde, ovl. 25-08-1861 Elburg.
Op 05-10-1861 vertrokken naar Amsterdam.


1860-1875

Huisnr. 209
Jan Jacob Wichers geb. 17-10-1834 Groningen, kapitein-luitenant ter zee.
geh. Wilhelmina Catharina Beugel geb. 29-03-1824 Den Helder.
In 1863 gekomen uit Vlissingen,
Op 08-07-1870 vertrokken naar Hellevoetsluis.


1875-1900

Huisnr. 46 (209) 
Jhr. Coenraad Wilhelm van Weiler geb. 05-09\-1825 Zevenaar, wednr, ontvanger.
In 1881 vertrokken naar Venlo.

Nicolaas Jan van der Maaten geb, 17-05-1842 Elburg, koopman.
geh. Hermina Woutera Harmsen geb. 18-09-1842 Leeuwarden.


1914-1918

Huisnr. 24
Jurjan Lipke, timmerman.


ca. 1930

Huisnr. 22
Jurjan Lipke geb. 28-02-1864 Elburg timmerman


1930-1940

Huisnr. 22
Jurjan Lipke, ovl. 10-02-1959
geh. Albertje Kuil geb. 30-06-1859 Veendam


19-06-1963 Hendrika Lipke ( ongh. dochter van Jurjan) vertrok naar Neijenbeekstraat 25.


14-08-1963 Gesinus Greveling vorig adres Noordoost-Polder
28-09-1964 Vertrokken naar Korte Wijden 2. 


Winkelpand van (Greveling) Bos.


04-06-1982 Gerrit Bos vorig adres Beekstraat 7.
06-07-1982 Vertrokken naar Gregorystraat 12.