Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Jufferenstraat 8 (C 274)

1707
Eigenaar: de Stad
Meneer Potgieter met nog 5 personen.


22-10-1712
Het huis met stal en plaats, ingezet door burgemeester Rudolff van Ingen voor F.2500- en verkocht aan hem voor F.2800-, bewoond door scholtus Potgieter. Eigenaar was de Stad.


1725

Weduwe van burgemeester Van Ingen en haar kinderen.
Daarna als eigenaren: Jan Gijsbert Sandberg en vrouw Anna Catharina van Ingen.

 

1749
Burgemeester Sandberg, tevens schout met zijn vrouw.


1780

Eigenaren: Rudolf Sandbergen met zijn zuster Arnolda Sandbergen.


1798

Huisnr. 190
Arnolda Sandbergen, 59 jr, ongeh. rentenierster.

Rutger Sandbergen, 50 jr, ongeh. rentenier,


1818

Huisnr. 204
Eigenares: Arnolda Sandbergen.
Het huis had toen 25 deuren en vensters.


02-10-1818

Aan mejuffrouw Margaretha Judith Coulbaut als legaat.


1824

Huisnr. 204
Mejuffrouw Arnolda Sandberg geb. 11-09-1738 Elburg olv 19-06-1824 Elburg, ongehuwde dochter van Jan Gijsbert Sandberg, in leven burgemeester, en van Anna Catharina van Ingen.


03-09-1824

Notarieel archief:
Van mej. Margaretha Judith Coulbaut voor F.1400- aan F.A. le Fevre de Montygny, predikant te Elburg. Het huis staande in de Zusterenstraat Z.K. nr. 204 met tuin, keuken en stalling op de Ledige Stede uitgaande, laatst door jonkvr. Arnolda Sandbergen bewoond geweest. De verkoper heeft het huis als een legaat van jonkvrouw Arnolda Sandbergen verkregen op akte 22-10-1818.


1829

Huisnr. 204
August Theofile le Fevre de Montigni, geb. Nijmegen, 41 jr., predikant.
geh. met Everharda Woltera van Thiel, geb. Vaassen 35 jr.


1830

Kadastraal eigenaar: F.A. le Fevre de Montygny


29-10-1842

Van Theofile Augusta le Fevre de Montigny en Everhardus Woltera van Thiel aan Hendrik Vinke gekocht voor Frederik Willem Freudenberg, kapitein luitenant ter zee, ridder W.O. commandant brik "Echo" het huis C.274 en V.276 voor F.2500-, thans bewoond door de heer Sonnevelt, ontvanger, staande tussen het eigendom van de Stad en van de erven Wolff ter eenre zijde en heer Hugenholz ter andere zijde, en derde zijde aan het woonhuis van verkopers en pakhuis van der Maaten, verplicht in huur van de heer Sonnevelt. Het huis verkregen door koop van Margaretha Judith Caulbaut 03-09-1824.


1839-1849

Huisnr. 204
Frederik Willem Freudenberg, zeekapitein en Francoise de Geiger.

Theophil Fevre de Montignie geb. Nijmegen 50 jr.,
geh. Everharda Woltera van Thiel, geb. Vaassen 45 jr.


1850-1860

Huisnr. 204
Frederik Willem Freudenberg kapitein ter zee.
Francoise B.H.P. de Geiger.

Daniel Gildemeester geb. 04-05-1825 Amsterdam predikant.
geh. Annetta Jacoba Schijvlist geb. 10-05-1828 Amersfoort.
Gekomen op 01-05-1853 van Ophemert.


10-02-1868

Van Frederik Willem Freudenberg aan Wijncko Tonckens het huis C.274 en C.276 staande aan de Zusterenstraat tussen de huizen van de Stad en weduwe Van Duren voor F.7500-.


1860-1875
Huisnr. 204
Cornelis de Roon Swaan geb. 25-08-1820 Bergen op Zoom gep. O.I. ambtenaar.
geh. Petronella Hendrina Fiever de Malines geb. 25-08-1838 's-Gravenhage.

Mr. Wijncko Tonckens geb. 29-12-1837 Meppel ovl. 26-06-1871 Elburg burgemeester.
geh. Alida Blom geb. 09-04-1841 Meppel
Vertrokken op 30-04-1872 naar Meppel. 

Frederik Willem Freudenberg geb. 06-10-1796 Rotterdam, schout bij nacht.
geh. Francoise B.H.P. de Geiger, geb. 06-06-1809 Louisanne.
Vertrokken op 21-04-1868 naar Aalten.


1875-1900

Huisnr. 85 (204) 
Hendrik Willem Greven geb. 02-01-1825, Zwolle
geh. Augustina Sachse geb. 31-07-1834 Harderwijk.

Willem Veldkamp geb. 22-03-1852 Doornspijk
geh. Dirkje Fikse geb. 10-03-1848 Doornspijk.


1914-1918

Huisnr. 10
Willem Veldkamp


1930-1940

Huisnr. 8
Duurt Sweepe geb. 11-10-1883 Bedum, rijksontvanger.
Geh. Kaatje W.C.J. Mackor geb. 04-09-1884 Zwolle.
Kinderen:
 - Jantje geb. 17-01-1908 Alkmaar.
 - Gerritjen geb. 01-09-1910 Alkmaar.
 - Hendrik geb. 12-10-1917 Terneuzen.
 - Jan geb. 21-07-1926 Elburg


05-04-1943 Jacob Rottier vorig adres De Bilt.
10-07-1951 Vertrokken naar Oegstgeest.


18-05-1946
F. Goedkoop (kostganger) vorig adres Soest.
31-08-1946 Vertrokken naar Baarn.


27-08-1946
M.A.J. Kortenoever (kostganger) vorig adres Gouda.
10-08-1949 Vertrokken naar Gouda.


12-03-1946 Maria J.Rottier en haar kinderen.
01-05-1951 Vertrokken naar Zwolle.


06-08-1951 Jan Rottier vorig adres ’s Hertogenbosch.


16-09-1950
Maria M. Rottier (kostganger) vorig adres Hilversum.


03-01-1953 H.C.H.L. van Beukering
01-09-1953 Vertrokken naar Zwolle. zn. W.S.C.L.van Bitterberg. 


03-01-1953 C.J.M.A. van Beukering
01-09-1953 Vertrokken naar Zwolle. zn. W.S.C.L. van Bitterberg.


23-09-1952 Wilhelmine S.C.L. Bitterberg en kinderen vorig adres Nunspeterweg 9.
03-01-1953 Vertrokken naar Brits West-Afrika.


03-04-1956 Derk Jan Hoeksema vorig adres Molenpad 4.
09-04-1959 Vertrokken naar Harderwijk.


18-04-1959 Hendrik C. Jansen vorig adres Jufferenstraat 14.
01-02-1961 Vertrokken naar Heerdeboersstraat 7. 


14-08-1961 H. Izaak Meessen vorig adres Genemuiden.
18-11-1962 Vertrokken naar Vangstraat 2. 


21-12-1962 Johannes. J. Land vorig adres Molenstraat 15.
15-01-1966 Vertrokken naar Hanzestraat 38.


05-07-1965
Anne W. de Boer (kostganger) vorig adres Z IJ Polders.
16-11-1965 Vertrokken naar Oldebroek.


21-12-1965 Andries H. Huizenga (kostganger) vorig adres Ermelo.
18-06-1971 Vertrokken naar Ermelo.
 

01-06-1971 
Werd het Stadhuis en Museum.